Svíčkové grafy: co se dá zjistit z jedné svíčky

15:09 | Redakce W4T | Diskuze

Cenové grafy se dají vyjádřit různými způsoby. Jedním z nejpoužívanějších způsobů je vyjádření ceny pomocí svíčkových grafů.

Svíčkové grafy jsou vizuální a názorné. Proto se od uvedení na západní kapitálové trhy velmi silně prosadily a našly použití hlavně v technické analýze. Svíčkové grafy tvoří často opakující se snadno analyzovatelné charakteristické vzory, které umožňují obchodníkům sázet na to, že když se v minulosti cena vyvíjela určitým způsobem, dojde k tomu znovu.

Svíčkové grafy pochází z Japonska, kde si pomocí svíčkových grafů označovali vývoj ceny obchodníci s rýží. Do přístavu připlouvaly lodě s rýží a obchodníci si zaznamenávali, jak se vyvíjela v průběhu dne cena. Později odhalili charakteristické grafické formace a tvary, které jim umožnily odhadovat budoucí vývoj ceny.

Západní zakreslování ceny v grafu vidíme na následujícím obrázku. Cena je udávána pomocí čtyř údajů: Otvírací ceny (Open) Zavírací ceny (Close), Maximální ceny (High), Minimální ceny (Low). Obvykle se kreslí jako svislá čára, která zobrazuje rozdíl mezi High a Low, levá čárka označuje Open, pravá čárka označuje Close. Je-li levá čárka (Open) výše než pravá (Close) cena v příslušném časovém intervalu klesla.

Mnohem názornější a vizuálně názornější je vykreslení cenového průběhu ve formě svíčkového grafu. Každá svíčka označuje, jak se vyvíjela cena v určitém časovém intervalu. Rostoucí svíčka je bílá, klesající svíčka je černá. Tělo svíčky označuje otvírací a zavírací cenu (Open, Close) horní knoty (stíny) označují maximální cenu a minimální cenu (High, Low).

 schodový graf / svíčkový graf

Každá svíčka je záznamem ceny. Horní konec je High, spodní konec je Low, černý obdélník je když cena klesla, bílý obdélník je když cena stoupla. Čárka nahoru a dolu je knot (v angličtině stín - shadow). Skutečný průběh ceny v časovém intervalu je redukován na Open, High, Low, Close. Ale je třeba vědět, že cena mohla mít v zásadě dva odlišné průběhy během tohoto intervalu:

Dva různé možné průběhy ceny během jednoho časového intervalu.

Tyto dva možné průběhy jsou velmi důležité. V prvním případě končí časový interval vítězstvím obchodníků spekulujících na pokles (cena dosáhla maxima a klesla), v druhém případě končí časový interval vítězstvím obchodníků spekulujících na růst (cena na závěr rostla, jak je znázorněno tlustou čarou). Protože je někdy možné určit, kdo vládl na konci, je zavírací cena nejdůležitější. Kdo vládne na konci, určuje možné pokračování ceny do budoucna.

Otvírací cena je ta, na které se shodli nakupující a prodávající na počátku časového intervalu. Další průběh ceny ukazuje, jakým směrem se tento bod shody pohyboval a kdo měl navrch. High označuje nejvyšší cenu, kterou se podařilo nakupujícím dosáhnout. Nakupující chtějí samozřejmě vytáhnout tuto cenu co nejvýše, protože s každým posunem ceny nahoru jim rostou zisky. Ovšem ochota prodávat u obchodníků spekulujících na pokles začíná klesat, takže se cena zastaví na High a začne klesat. Low je zase cena, kdy obchodníci spekulující na pokles (prodávající) drží vládu a spekulanti na růst (nakupující) mají ztráty. Zavírací cena vyjadřuje konečný výsledek zápasu mezi oběma skupinami obchodníků během časového intervalu. Zavírací cena je považována za nejdůležitější. Zvláště v obchodování, které není kontinuální, (komodity, akcie, denní, týdenní cena). Zavírací cena vyjadřuje konsensus (shodu) pro další směřování ceny v dalším dni, (týdnu). V minulosti se zaznamenávala jen zavírací cena. Zavírací cena se používá také pro jednoduché čarové cenové grafy.

 

Co se dá zjistit z jedné svíčky?

Pro názornost si rozdělíme svíčku na tři třetiny a budeme uvažovat možné tvary a průběhy ceny. Bude-li začínat Open v horní třetině, označíme ho 1, ve středu označíme ho 2 v dolní třetině 3. Stejně označíme Close. V horní třetině 1, ve střední 2 a v dolní 3. Označíme-li svíčku 1-1 (nebo Open1Close1) znamená to, že cena otevřela v horní třetině a skončila také v horní třetině. Svíčka 3-3 (nebo Open3Close3) znamená, že cena otevřela v dolní třetině a také tam skončila. Pokud to ještě není jasné, tak Open2Close1 (2-1) znamená, že cena otevřela v prostřední třetině a uzavřela v horní třetině. Všechny kresby jsou nakresleny v poměru tak, aby dodržely rozdělení na jednotlivé třetiny.

rozdělení svíčky na třetiny

 

Extrémy

Svíčka Open1Close1 (Svíčka 1-1), se jmenuje v angličtině hanging man, někdy také autoři používají označení hammer, což znamená oběšenec, nebo kladivo. Průběh cenové akce byl takový, že po otevření cena padala a poté převzali iniciativu nakupující a vytáhli cenu k otvírací ceně. Tím naprosto eliminovali prodávající ze začátku a je velmi pravděpodobné, že svoji vládu si podrží i v průběhu dalšího časového intervalu.

hammer, hanging man

 

Druhým extrémem je Svíčka Open3Close3 (Svíčka 3-3). Anglicky se jmenuje grave stone (náhrobní kámen), nebo také shooting star (kometa). Cenová akce je obrácená než v případě svíčky 1-1, na konci mají iniciativu prodávající a je pravděpodobné, že cena bude dále padat.

grave stone, shooting star

 

Pokud identifikujeme tyto svíčky v cenovém grafu, vždy to znamená extrém. V 85 % případů, změní trh směr během následujících 1 – 5 svíček (časových intervalů). Tvrdí to obchodník Bill Williams, který tuto analytickou metodu popsal ve své knize. Tento poznatek sám o sobě může změnit výsledky dosahované v obchodování, zvláště pak v intradenním obchodování. V kratších než 30 minutových grafech bude toto procento asi o něco menší, myslím, pan Williams obchodoval v době, kdy intradenní obchodování nebylo tak rozšířené. Zřejmě měl na mysli denní, případně 4 hodinové grafy.

Cena otevře, začne se pohybovat v jednom směru, poté se zastaví a uzavře v oblasti, kde začínala. Na první pohled je patrné, kdo vládl v tomto časovém intervalu. Tak například u svíčky typu 1-1 po otevření měli převahu prodávající a stlačili cenu dolů, a později ji zase nakupující vytáhli nahoru, případně se o ni chvíli přetahovali. Ale to není všechno. Víme naprosto přesně, že na konci časového intervalu vládli nakupující. Totéž obráceně platí o svíčce 3-3. Kdykoliv se v grafu vyskytuje takovýto druh svíčky, je pravděpodobné, že se obrátí směr trhu. Vyvozujeme to ze skutečnosti, že nejprve vládne první skupina (prodávajících) načež jim dojde dech a nakupující zvrátí průběh ceny a vytáhnou ji zpět na začátek. Kdo vládl na konci, bude pravděpodobně vládnout i nadále, takže zůstane u moci i v dalším časovém intervalu. To jestli je tělo svíčky černé, nebo bílé nehraje roli vzhledem k délce knotu (shadow).

Všechny tyto svíčky splňují podmínku 1-1 (Open a Close v horní třetině)

 

Všechny tyto svíčky splňují podmínku 3-3 (Open a Close v dolní třetině)

 

Nerozhodnost

Druhým nejdůležitějším tvarem v zobrazení ceny je svíčka typu 2-2 (Open2Close2). Její japonské pojmenování, které proniklo do obchodní řeči je doji, anglické pojmenování spinning top. Z této svíčky se nedá v podstatě nic zjistit. Nevíme, kdo ovládl obchod v tomto časovém úseku, víme jen, že síly jsou vyrovnané. Nevíme, kdo vládl na začátku, ani kdo na konci. Paradoxně, přesto je tato svíčka jedna z nejdůležitějších (a) protože je na první pohled dokonale rozeznatelná (b) v kombinaci s dvěma okolními svíčkami jsme schopni určit velmi pravděpodobný budoucí průběh ceny.

Všechny tyto svíčky splňují podmínku 2-2 (Open a Close v prostřední třetině).

Největší informační hodnotu mají svíčky, které vypadají jako křížek, nebo které mají malé tělo. Vypadá to jako protimluv ale největší informaci dává největší nerozhodnost.

Formace obracející trend – v tomto případě morning star a evening star – obsahují doji a budoucí průběh ceny se odhaduje z obou bočních svíček.

 

Svíčky rostoucí

Nyní máme tři svíčky rostoucí. Typ Open3Close1, Open3Close2 a Open2Close1.

 

Typ Open3Close1

Jen pro pořádek připomínám, že otevírá v dolní třetině a končí v horní třetině. Nejčastěji vypadá takto:

Typ svíčky bez horních a dolních knotů má v japonštině název marubozu.

 

Typ 3–1 nám dává nejvíc informací. Z tohoto průběhu víme, že nakupující vládli trhu celou dobu a hnali cenu vzhůru. Trh byl ve stoupajícím trendu a skončil naprostým vítězstvím nakupujících. Lze předpokládat, že příští svíčka bude také rostoucí, alespoň ze začátku.

 

Typ Open2Close1

Svíčka typu 2-1 nám dává o něco méně informací, ale podstatné, je, že nakupující byli u vlády na konci časového intervalu. Po otevření v prostřední třetině došlo sice k poklesu, ale později nakupující cenu vytáhli a zakončili tento časový interval svým vítězstvím.

 

Typ Open3Close2

Tento typ svíčky nám není schopen poskytnout informaci, kdo vládl na konci časového intervalu. Mohou to být nakupující, ale také to mohou být prodávající, viz dva možné průběhy vývoje ceny během časového intervalu uvedené výše. Svíčka 3-2 nám tedy poskytuje nejméně informací. Říká, že sice nakupující vyhnali cenu výš, ale v určitém časovém okamžiku se podařilo prodávajícím srazit cenu o 1/3 pod maximální, ale nemůžeme určit, kdo vládl trhu na konci. To ovšem znamená, že netušíme, jakým směrem se bude cena v dalším průběhu ubírat.

 

Svíčky klesající

A poslední tři z celkového výčtu devíti možných jsou svíčky klesající. Jsou analogické svíčkám rostoucím a platí pro ně ta samá pravidla jako pro svíčky rostoucí. Pouze zaměníme nakupující za prodávající. Jsou to typy Open1Close3 (trh ovládli prodávající), Open2Close3 (prodávající u vlády na konci) a Open1Close2 (sice vládli prodávající, ale nevíme kdo na konci).

 

Typ Open1Close3

marubozu

 

Typ 1–3 nám dává nejvíc informací. Z tohoto průběhu víme, že prodávající vládli trhu celou dobu a hnali cenu dolů. Trh byl v klesajícím trendu a skončil naprostým vítězstvím prodávajících. Lze předpokládat, že příští svíčka bude také klesající, alespoň ze začátku.

 

Typ Open2Close3

Svíčka typu 2-3 (otvírací cena v prostřední třetině a uzavření ve spodní třetině) nám dává o něco méně informací, ale podstatné, je, že prodávající byli u vlády na konci časového intervalu. Po otevření v prostřední třetině došlo sice k růstu, ale později prodávající cenu srazili a zakončili tento časový interval svým vítězstvím.

 

TypOpen1Close2

Tento typ svíčky nám není schopen poskytnout informaci, kdo vládl na konci časového intervalu. Mohou to být nakupující, ale také to mohou být prodávající, viz dva možné průběhy vývoje ceny během časového intervalu uvedené výše. Svíčka 1-2 nám tedy poskytuje nejméně informací. Říká, že sice nakupující vyhnali cenu výš, ale v určitém časovém okamžiku se podařilo prodávajícím srazit cenu o 1/3 pod maximální, ale nemůžeme určit, kdo vládl trhu na konci. To ovšem znamená, že netušíme, jakým směrem se bude cena v dalším průběhu ubírat.

 

Závěr

Z výše uvedeného vyplývá několik závěrů. Tak třeba, k odhadu budoucího vývoje ceny někdy stačí i jen jedna svíčka. Je-li pravdou tvrzení, že kdo vládne na konci intervalu, bude vládnout i nadále, stačí nám k určení, kam se bude ubírat cena vidět v grafu extrémy (Open1Close1, Open3Close3), dále rostoucí svíčky (Open3Close1, Open2Close1) a klesající svíčky (Open1Close3, Open2Close3). Celkem tedy z devíti možností plných šest nám může poskytnout vodítko k dalšímu průběhu ceny. Zbývá svíčka doji (Open2Close2), která je naprosto nerozhodná, ale ta má zase velikou vypovídací hodnotu ve spojení s okolními svíčkami, takže jediné dvě svíčky, které nemají vypovídající hodnotu, jsou svíčky 3-2 a 1-2.

 

K odhadu budoucího vývoje lze použít 7 z 9 možných průběhů svíček. To je skoro 80%! Přesně 77%, a to je daleko za hranicí házení korunou. Tento závěr mimo jiné vyvrací ekonomické teorie o tom, že trhy se chovají náhodně. Proto také, veškeré predikce chování trhů založené na teorii náhodného chování (random walk) jsou nutně k ničemu.

Trhy se nechovají náhodně, chovají se částečně předvídatelně, dokonce až v 80% případů. Pohyb ceny má paměť, ceny určují lidé a ti si pamatují, co bylo. Proto je třeba do analýzy trhů zavést sekvenční přístup, podobný tomu, jakým se řeší sekvenční logické obvody s pamětí. To je ovšem v rozporu s naprostou většinou ekonomické teorie. Tím se ovšem dá zároveň vysvětlit, proč ekonomická teorie dosahuje v predikci budoucího pohybu ceny tak žalostných výsledků. Ze špatných předpokladů se odvozuje správný výsledek opravdu dost špatně.

 

Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrativní obrázek

Proces archivace dokumentů v České republice pod lupou

20.08.2019
Ilustrativní obrázek

Evropa v datech: Česko pokulhává v kvalitě vzdělávání, ze zemí Evropy na něj vydává čtvrtý nejmenší podíl z rozpočtu

04.04.2019
Ilustrativní obrázek

Vychází interaktivní digitální publikace o evropské ekonomice

06.12.2018
Ilustrativní obrázek

Jaké knihy si přibalit na léto?

26.06.2018

Bitcoin a vše co o něm potřebujete vědět

02.12.2017

Proč se prodávají akcie veřejně obchodovaných fondů (ETF) na krátko?

14.11.2017


Čti více
Ilustrativní obrázek

Stanislav Křeček: Zažíváme selhání elit a krizi autorit

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k růstu cen pohonných hmot

Ilustrativní obrázek

Mojmír Hampl: Jako kdyby se změnil celý řád věcí

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k nákupu 100 tun zlata

Ilustrativní obrázek

Zdražování materiálů v automobilovém průmyslu (ocel, měď, kobalt)

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS ke zdražování ropy a pohonných hmot

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.