Stanou se IT firmy pilířem české ekonomiky?

12:12 | E V | Diskuze

Sektor IT služeb tvoří už dnes podstatnou část české ekonomiky.

Ilustrativní obrázek
Foto: public

Navíc v souvislosti s celosvětovými trendy lze předpokládat, že se jeho význam bude i nadále zvyšovat. A koronavirová krize tento vývoj ještě znásobí. Jak se daří oblasti IT služeb v ČR?

 

Co vše sem patří?

Sektor IT služeb zahrnuje podle definice Českého statistického úřadu vydávání softwaru, vývoj, úpravu a testování (programování) softwaru, databází či webových stránek na zakázku, dále plánování a navrhování počítačových systémů, správu, provoz a opravy IT systémů. Jsou zde zařazeny i činnosti spojené se zpracováním dat a s poskytováním infrastruktur pro hosting a zpřístupňování vyhledávacích a jiných webových portálů.

 

Sektor IT služeb v řeči čísel

Celkové investice do informačního a komunikačního softwaru (ICT) vybavení a softwaru v ČR v roce 2019, za kdy jsou dostupná poslední data, dosáhly 245 mld. Kč. Z toho nákup softwaru činil 161 mld. Kč a IT vybavení (nákup hardware) 84 mld. Kč. Největším „odbytištěm“ investic do ICT softwaru a vybavení bylo v roce 2019 logicky samotné odvětví informačních a komunikačních činností. To však hned následoval zpracovatelský průmysl s 27 % podílem na celkových IT investicích v ČR.

 

Investice do ICT vybavení a softwaru v ČR (mil. Kč)

I v IT sektoru se sleduje vývoz a dovoz. Vývoz IT služeb z ČR dlouhodobě roste, o polovinu převyšuje dovoz a v roce 2019 tvořil již 15 % celkového vývozu služeb z ČR. Největším vývozním trhem byly v roce 2019 Spojené státy, s odstupem následovány Německem a Irskem. Pro srovnání, zatímco vývoz v IT služeb dosáhl v roce 2019 celkem 105 mld. Kč, export motorových vozidel a dílů činil 1 020 mld. Kč.

 

Vývoz a dovoz ICT služeb z ČR celkem, rok 2019, mil. Kč

Tržby sektoru IT služeb v ČR rostou v posledních pěti letech velmi svižně, v roce 2019 meziročně přidaly o 16 % a zvýšily se na 344 mld. Kč. Z toho 55 % připadalo na domácí podniky, 35 % na malé, 22 % na střední a 43 % na velké podniky. Velmi zajímavý údaj zveřejňoval ČSÚ ještě v publikaci Informační ekonomika v číslech (2018), a sice data za přidanou hodnotu sektoru IT služeb. Ta v roce 2016 dosáhla 108 mld. Kč, tedy 45 % tehdejších tržeb. Pro srovnání, tržby v automobilovém průmyslu (CZ NACE 29 – Výroba motorových vozidel a dílů) činily v roce 2019 celkem 1 354 mld. Kč a přidaná hodnota 226 mld. Kč, tedy pouze 17 % tržeb. Celkové tržby ICT sektoru (nejen IT služeb, ale i ICT průmyslu, Telekomunikací a ICT obchodu) v roce 2019 dosáhly 903 mld. Kč.

 

Tržby realizované v IT službách v ČR

 

Tržby v IT službách podle vlastnictví a velikosti podniků, rok 2019

ICT sektor je v ČR také čím dál větším zaměstnavatelem. V samotných IT službách v roce 2019 pracovalo 118 tisíc zaměstnanců (2,2% podíl na celkové zaměstnanosti v ČR). Pro srovnání v automobilovém průmyslu 179 tisíc.

 

Zaměstnanost v IT službách v ČR

Zvyšují se také výdaje na vědu a výzkum prováděné v IT službách. V roce 2019 dosáhly 13,1 mld. Kč a činily už 19 % celkových výzkumných výdajů v podnikatelském sektoru.

 

Výdaje na vědu a výzkum provedené v IT službách

 

Firmy v sektoru: Převládá vývoj software

V oblasti IT služeb působí v ČR zhruba 90 společností s ročním obratem vyšším než 500 mil. Kč. Přibližně 400 firem vykazuje roční obrat mezi 60 a 500 mil. Kč. Dalších cca 900 firem dosahuje obratu od 10 do 60 mil. Kč a cca 9 000 společností a podnikajících fyzických osob vykazuje roční obrat od 1 do 10 mil. Kč.

Společnosti z oblasti IT služeb lze rozdělit do čtyř kategorií:

 Vývoj softwaru a prodej IT infrastruktury: Patří sem vývoj softwaru pro různé použití (podnikové, bezpečnostní, komunikační, vývojářské, herní, specifické aplikace) a prodej souvisejících technologií a softwaru (prodej již vyvinutého softwaru, cloudové služby, úložiště, servery databázové řešení atd.).

 IT poradenství a služby: Hlavní činností je poradenství v oblasti IT systémů pro podniky či veřejné organizace. Jedná se zpravidla o návrh, integraci či optimalizaci IT infrastruktury v dané organizaci, outsourcing IT služeb apod.

 IT podpora: Zabezpečení a správa IT infrastruktury pro velké společnosti či korporace.

 Ostatní: Např. školení v oblasti IT, bezpečnost IT systémů, komunikační služby, marketingové analýzy, nábor IT odborníků, opravy zařízení atd.

 

Převažující činností, kterou společnosti z oblasti IT služeb v ČR (s obratem od 500 mil. Kč) vykonávají je vývoj softwaru a prodej IT infrastruktury (téměř 50 % společností), následuje IT poradenství a služby (téměř 25 % společností). 1

 

IT služby v ČR dle hlavní činnosti (v %, mezi firmami s obratem nad 500 mil. Kč)

Životní cyklus firem a jejich potřeby

Začínající IT firma při svém založení obvykle potřebuje dostatečné technologické vybavení (vývojářské počítače, software, licence), prostory (pronájem, coworkingová centra, vlastní prostory) a především kvalitní pracovní sílu. V sektoru IT služeb dnes hlavně vznikají firmy označované za start-upy.

Větší či již fungující firmy z oblasti IT služeb vyžadují pro své fungování a další rozvoj:

- Investice do obnovy IT technologií, které rychle zastarávají (vývojářské počítače, software, licence a další hardware). Samostatnou kapitolou jsou pak investice do vlastních serverů a datových úložišť jak pro vlastní potřeby, tak pro klienty;

- Bezpečnost – čím dál důležitější faktor pro fungování IT infrastruktury;

- Nemovitosti – řada firem využívá pro svou činnost pronajaté prostory, nákladné jsou datacentra (vybavení, energetické zajištění, bezpečnost atd.);

- Investice do zaměstnanců – kvalitní zaměstnanci jsou pro IT firmy a jejich růst klíčovým faktorem;

- Financování akvizic – akvizice v sektoru jsou velkým trendem. Firmy tak cílí pro svůj rychlejší růst buď na svoji konkurenci, nebo na začínající start-upy s inovativním produktem, a to nejen na domácím trhu. Cílem akvizic může být rovněž získání kvalitních zaměstnanců či přístup k licencím, produktům apod. Aktivními zájemci přitom nejsou jen firmy z oboru, ale i různé venture kapitálové či investiční fondy.

 

Určující trendy v odvětví

Následující výčet obsahuje vybrané trendy IT sektoru:

 Rostoucí výdaje na IT: Celkové investice na IT (především do softwaru) v ČR rostou, v roce 2019 dosáhly 245 mld. Kč (do softwaru 161 mld. Kč). V souvislosti s tlakem na digitalizaci téměř ve všech odvětvích ekonomiky lze očekávat i další zvyšování výdajů firem na IT. Přechod ekonomiky do online prostoru v roce 2020 tento trend ještě zvýrazní.

 Posun od technologií ke službám: Roste počet firem, které svou digitální transformaci urychlují využíváním tzv. SaaS (Software-as-a-Service), například pro méně důležité procesy. Firmě to tak umožní soustředit se na tvorbu a rozvoj konkurenční výhody v jiných (hlavních) sférách jejich podnikání (výroba, obchod) a nesoustředit se tolik na IT.

 Nástup cloudu a změna obchodního modelu: Firmy čím dál více přehodnocují rozsah své činnosti, která je závislá na stávající infrastruktuře, a to zejména kvůli nástupu služeb založených na cloudu. Pro poskytovatele IT systémů to znamená, že již zákazníkům neinstalují IT software a neúčtují jednorázovou sumu při pořízení, ale získávají měsíční poplatek za jeho využívání. Trendem je také hybridní cloud, který je pro firmy, jež mají už vybudovanou IT infrastrukturu a její část chtějí přesunout do cloudu.

 Akvizice a konsolidace: Fúze a akvizice v oblasti IT jsou v poslední době velkým trendem. V roce 2020 řadu českých IT firem koupily či získaly v nich podíly velké evropské i zahraniční společnosti.

 Rychlost jako rozhodující faktor pro firmy: Manažeři firem zodpovědní za IT se v dnešním světě rychlých změn již při rozhodování o investicích do technologií nebudou zdržovat rozsáhlými analýzami, ale investují do technologie s nejrychlejší návratností prostředků. Trendem je agilní přístup – rychlý vývoj podle potřeb klientů a okamžité uvedení do praxe.

 Big data – tlak na zužitkování dat: S nástupem digitální revoluce, revoluce v průmyslu i v dalších odvětvích roste tlak na využívání hodnoty uložené v datech. Firmy se snaží zajistit, aby byla data dostupná kdykoli všem, kteří je potřebují. To vytváří další potenciál pro vývojářské i poradenské IT firmy.

 Umělá inteligence se dostává do všech odvětví: Umělá inteligence (zejména strojové učení) vstupuje do celé řady podnikatelských aplikací, od řízení výroby a distribuce přes analýzy všeho druhu a data mining až po tvorbu marketingových strategií. Artificial Intelligence se tak mění v Business Intelligence. Rovněž s větší mírou robotizace a automatizace ve výrobě se bude rozšiřovat využití pro IT služby (vývoj aplikací, systémů pro ovládání robotů). Samostatnou, obrovskou kapitolou je využití umělé inteligence při poznávání potřeb a tužeb zákazníků.

 Rostoucí výdaje na bezpečnost: IT společnosti investují čím dál více do zajištění kybernetické bezpečnosti a tento trend bude pokračovat i v následujících letech. K tomu se přidávají velké (i regulatorní) požadavky na zajištění bezpečnosti dat klientů.

 Nedostatek IT odborníků: Nejen v ČR, ale téměř všude ve světě převyšuje poptávka po IT specialistech nad nabídkou a firmy si mezi sebou pracovníky přetahují, a to za cenu rostoucích platů a rozšiřování nabídky benefitů. Na trhu také vznikají specializované HR agentury, které se zaměřují pouze na nábor IT specialistů.

 

 

1 Nicméně činnosti řady velkých firem se překrývají, tzn., nabízejí jak poradenství, tak následně vývoj softwaru.

Zdroj:Radek Novák, Česká Spořitelna a.s.
Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrativní obrázek

Komentář BHS ke vzniku odborů v Amazonu

Ilustrativní obrázek

České softwarové firmy, které by vám neměly uniknout

Ilustrativní obrázek

Návrh na zkrácení týdenní pracovní doby je zneužití legislativní nouze

Ilustrativní obrázek

Vedle úklidu interiéru není ve firmách a institucích dobré podceňovat ani venkovní prostory a péči o zeleň

Ilustrativní obrázek

Nebezpečný home office: Česko se potýká se čtyřnásobkem útoků na protokoly pro vzdálený přístup než před pandemií

Ilustrativní obrázek

Počítačová síť čtvrtiny českých firem neumožňuje plnohodnotnou práci na dálku, ukázal průzkum CiscoČti více
Ilustrativní obrázek

Frankfurtská burza otevřela v zisku

Ilustrativní obrázek

Asie obchodovala smíšeně, výrobce čipů TSMC oznámil výsledky a očekává větší investice

Ilustrativní obrázek

Klíčové centrální banky tisknou peníze jako o závod

Ilustrativní obrázek

Německý DAX se drží nuly, SAP a Covestro zvýšily celoroční výhled

Ilustrativní obrázek

Asijský trh převážně v zeleném

Ilustrativní obrázek

Německá burza zahajuje mírným růstem

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.