Pulzování trhu

14:39 | Redakce W4T | Diskuze

Teorie pulsování trhu (market breadth) je založena na předpokladu, že když během příslušného obchodního dne vzroste cena u většího počtu akcií, než u kolika akcií jejich cena poklesne, projeví se to v náladě trhu a ten pravděpodobně bude růst. Pulsování trhu je tedy technická analýza, která měří sentiment (náladu) trhu pomocí rostoucích a klesajících akcií. Někdy se k určení pulsování trhu používá také obchodní objem, případně další data.

 

Pozitivní pulzování trhu nastává, když víc akcií roste, než klesá. Obchodníci spekulující na růst jsou přesvědčeni, že další vývoj bude pozitivní a investují do nákupů. Trh je v rostoucím trendu, má růstovou hybnost. Naopak pokud je v trhu větší počet klesajících akcií, obchodníci spekulující na pokles jsou přesvědčeni, že trh bude klesat. Trh má klesající hybnost.

Pokud počet rostoucích akcií výrazně převyšuje počet klesajících akcií, je to známkou růstového sentimentu a potvrzením, rostoucího trendu. Obchodníci se také zaměřují na sledování dosaženého počtu nových maxim za posledních rok a na dosažený počet nově vytvořených minim za posledních 52 týdnů. Poměr mezi těmito hodnotami naznačuje, jestli trh do budoucna poroste, nebo bude spíš klesat.

 

Měření pulzování trhu (sentimentu trhu)

Každý den probíhá na všech burzách neúprosný souboj mezi obchodníky zaměřenými na růst a obchodníky zaměřenými na pokles. Každá obchodní strana se snaží vychýlit vývoj trhu ve svůj prospěch a svoji protistranu zahnat do kouta. Ceny se pohybují nahoru a dolů a na konci obchodního dne se sečtou zisky a ztráty, vzniknou noví vítězové a noví poražení.

K měření úspěšnosti obou skupin obchodníků se používají nejrůznější data a z nich odvozené indikátory. Například obchodní objem vyjadřuje úroveň zájmu obchodníků. Jde tu o nákupy, které budou cenu tlačit vzhůru, nebo jde o panické prodeje obchodníků ve ztrátě? Počet nově dosažených maxim za poslední rok a počet nově dosažených minim za stejné období odráží míru nadšení obchodníků ohledně převládajícího směru trendu. Počet rostoucích akcií a počet klesajících akcií v příslušném dni odráží pulzování trhu a naznačuje, krátkodobý růst, nebo krátkodobý pokles. To jsou všechno údaje, které v cenovém grafu nenajdeme.

Obchodní objemy, počet nových maxim a počet rostoucích a padajících akcií jsou data, která potvrzují probíhající vývoj cen. Tato data můžeme zpracovávat podle nejrůznějších kritérií a vytvářet z nich indikátory, které použijeme k načasování svých vstupů do obchodů. Tyto indikátory nám mohou poskytnout signály ke vstupu do obchodu, nebo k výstupu.

 

1. Obchodní objemy

Základní signály spojené s obchodními objemy jsou snadno čitelné. Když je akcie obchodována, je počet nově nakoupených, nebo prodaných akcií zaznamenán v denním objemu. Jestliže se objeví v objemu obchodovaných akcií, indexů, nebo celé burzy výrazná špička, znamená to, že na této cenové úrovni mění své majitele veliké množství akcií. Úroveň ceny, na které došlo k tolika obchodům, se stává velmi důležitou pro nově vstupující do obchodu, protože označuje oblast nulových ztrát (break even point). Na této a vyšší úrovni jsou noví obchodníci v zisku, nebo na nule. Pod touto hranicí jsou ve ztrátě. Tato úroveň tedy bude velmi pravděpodobně tvořit v cenovém grafu úroveň podpory a resistence.

Pokud se cena pohybuje stabilně vzhůru se silným objemem, znamená to, že kupující hromadí akcie a nabídka je stále omezenější. Nakupující vyhrávají. Opačně, pokud se cena pohybuje se silným objemem stále dolů, prodávající se zbavují akcií a nabídka převyšuje poptávku. Prodávající vyhrávají.

Kumulativní objemový index

Tím, že oddělíme nákupní obchodní objem od prodejního obchodního objemu, můžeme získat podporu pro své přesvědčení o tom, kam se vydá daná akcie, index, nebo trh. 

Prvním indikátorem, který si představíme, je kumulativní objemový index (Cumulative Volume Index – CVI). CVI je počítán odečítáním klesajícího objemu, to je počtu akcií, které byly na trhu prodány a rostoucího objemu, to je počtu akcií, které byly na trhu nakoupeny. Tyto objemy se od sebe odečtou a přičte se hodnota z minulého dne.

Vzorec pro výpočet CVI vypadá takto:

CVI = (Rostoucí_Objem – Klesající_Objem) + Včerejší_hodnota_CVI

Získané hodnoty vyneseme do grafu a spojíme. Graf vyhodnocujeme stejně, jako ostatní grafy. Zakreslujeme trendové čáry, úrovně podpory a resistence atd. Konkrétní velikost CVI není důležitá. Důležitý je jenom převládající směr a charakteristické formace v grafu.

CVI nejlépe vyhodnotíme současně s cenovým grafem. Hledáme lokální minima a maxima CVI a sledujeme zároveň cenu. Lokální maxima a minima indikují, že většina akcií se připojila k trendu a z toho vyplývá potvrzení jeho směru. Pokud vznikne mezi pohybem ceny a CVI divergence je to signálem, že většina akcií se neúčastní převládajícího pohybu. V takovém případě se začneme poohlížet po tom, kdy nastane změna směru trendu.

On-Balance Volume

On-balance volume (OBV) je podobný CVI s tím rozdílem, že se přičítá, nebo odečítá obchodní objem k hodnotě minulého dne v závislosti na tom, jestli jde cena nahoru, nebo dolů.

Pokud dnešní cena roste, obchodní objem se přičítá.

OBV = Včerejší_hodnota_OBV + Dnešní_Objem

Pokud dnešní cena klesá, obchodní objem se odečítá.

OBV = Včerejší_hodnota_OBV – Dnešní_Objem

Vyhodnocování indikátoru je stejné, jako v případě CVI. Graf OBV by měl přibližně kopírovat cenu a k jeho vyhodnocování lze také použít trendové kanály a klouzavé průměry.

Rozdíl nákupního a prodejního objemu

Tento indikátor je podobný CVI s tím rozdílem, že není kumulativní. Hodnota minulého dne zde nehraje roli. Rozdíl nákupního a prodejního objemu (Up/Down Volume Spread) se počítá takto:

Volume Spread = Nákupní_Objem – Prodejní_objem

Tento výpočet vytváří výkyvy kolem nuly ve formě oscilátoru, které mohou být vyhlazeny klouzavým průměrem. Pokud čára indikátoru překročí nulovou čáru, lze očekávat změnu trendu. Když dosáhne oscilátor extrému, je trh buď přeprodaný, nebo překoupený. Tento indikátor je také vhodné analyzovat společně s vývojem ceny.

Poměr nákupního a prodejního objemu

Jak již naznačuje název, jde o poměr nákupního a prodejního obchodního objemu (Up/Down Volume Ratio)

Volume Ratio = Nákupní_objem / Prodejní_objem

Pokud dostanem hodnotu 3, znamená to, že bylo nakoupeno třikrát víc akcií, než jich bylo prodáno. Obráceně dostaneme hodnotu 1/3 = 0,33. Protože se jedná o poměr, je třeba mít na paměti, že stejné poměry vychází čísleně úplně jinak. Graf může být vyhlazen klouzavým průměrem. Extrém v grafu indikuje rostoucí pohyb v ceně. Hodnoty pod 1 indikují slabost trhu a měly by být souladu s vývojem na cenovém grafu.

Akumulace/Distribuce a Chaikinův oscilátor

Marc Chaikin vyvinul svůj indikátor akumulace a distribuce na předpokladu, že když ceny akcií zavírají poblíž denního maxima, tak investoři akumulují akcie (akumulují = nakupují). Jde o to, že akumulace/distribuce přikládá váhu obchodnímu objemu podle toho, jak vysoko cena akcie zavře.

Vzorec pro výpočet váženého objemu:

Vážený_objem = Objem [(Close - Low) - (High - Close)] / (High - Low)

Tato hodnota je potom použita pro výpočet akumulace/distribuce. Na stránkách Bigcharts.com najdeme tento ukazael pod názvem Volume Accumulation:

Accumulace_Distribuce = Vážený_objem + Akumulace_Distribuce_minulého_dne

Stejná pravidla, která se používají pro úvahy u jiných objemových indikátorů, jsou použita i v tomto případě. Index Akumulace/distribuce se používá k potvrzení pohybu ceny na dané akcii, nebo indexu. Může byt vyhlazen pomocí klouzavého průměru.

Další indikátor, který vychází z Akumulace/Distribuce se jmenuje Chaikinův oscilátor. Měří odstup mezi 10 denním a 3 denním klouzavým průměrem Akumulace/Distribuce.

Chaikin Oscillator = EMA3(Akumulace_Distribuce) – EMA10 (Akumulace_Distribuce)

Na následujícím grafu indexu Dow Jones Industrial Average je zobrazen indikátor Akumulace/Distribuce a Chaikinův oscilátor.

 

Index síly

Index síly (Force index) kombinuje cenu a objem do jedné hodnoty a pokouší se tak měřit sílu stojící za pohybem ceny. Dá se používat jako oscilátor, nebo z něj vytvořit kumulativní indikátor.

Force Index = Objem*(Dnešní_cena – Včerejší_cena)

Překročení nulové čáry je chápáno jako změna trendu. Index sily je volatilní, proto se doporučuje jeho vyhlazení klouzavým průměrem.

 

2. Roční maxima/minima

Další třídou údajů, na které by měli investoři brát ohled, je počet nově vytvořených maxim (52 week highs) a nově vytvořených minim (52 week lows). Jsou to nejvyšší a nejnižší ceny, za které se akcie během roku prodávala. Údaje o počtu nově vytvořenych maxim/minim z celkového trhu mají důsledky pro další investiční rozhodování, a proto by měly být podrobně sledovány. V technické analýze bylo vypracováno větší množství indikátorů a oscilátorů, které sledují tyto údaje a měří hybnost trhu v náležitém směru, způsobenou těmito událostmi.

Síly, které stojí za novými maximy a novými minimy lze vyjádřit následnou úvahou. Když dosáhne akcie nového ročního maxima, všichni zúčastnění si mohou oddychnout. Názorně se ukázalo, že vše probíhá dobře. Nejsou spokojeni pouze majitelé akcií, ale také ředitel, management společnosti, ředitel a veškerá exekutiva. Optimismus, který tato událost vyvolala, přitahuje pozornost dalších investorů, včetně institucionálních investorů (investičních bank, hedžových fondů, akciových fondů), kteří se rozhlížejí po nějaké nové výhodné investici.

Následný růst ceny, který dosažení ročního maxima vyvolalo, může být explozivní, jak do akcie začínají investovat obchodníci, kteří se orientují na konzistentní profit. Pokud ročního maxima začne dosahovat současně větší množství společností, vyvolá to silnější odezvu. Do trhu vstupuje větší množství investorů, spekulující na pokles uzavírají své pozice, což opět žene cenu výš a vytváří se krátkodobý růst, který se může změnit do nového dlouhodobého růstového trendu.

Opak je také pravdou. Když dosáhne cena akcie ročního minima, něco špatného se děje a investoři začínají mít zlost. Firmě klesá ziskovost, klesají marže, zákazníci odcházejí, případně klesá podíl značky na trhu. Někdy však negativní vývoj ceny akcie nemusí mít nic společného s hospodařením firmy. Pokud jsou aktivní obchodníci nakrátko, nebo manažeři institucionálních investorů ukončují držení některých akcií, nebo uzavírají špatně odhadnuté obchody, může cena akcie padat sama od sebe v důsledku těchto aktivit. Přechod trhu do klesajícího trendu je obvykle vyvolán publikováním špatných ekonomických zpráv zvyšujícího se počtu firem. V reakci na tyto špatné zprávy začínají klesat ceny akcií a to vede celkový trh do klesajícího trendu.

Finanční zpravodajství krmí každý den své weby a zpravodajské sítě počty nových maxim a nových minim. Tato data jsou poté vyjadřována indikátory pulzování trhu, které slouží k odhadu dalšího vývoje. Mezi pět nejoblíbenějších indikátorů patří kumulativní počet nových maxim/minim, jejich rozdíl, jejich poměr, procentuální poměr nových maxim a nových minim, a procento nových minim a maxim vůči celkovému trhu. Rozdíly mezi těmito indikátory jsou malé a vyplývají z matematické operace. Například podíl dvou čísel má hyperbolickou povahu, takže zdvojnásobení čísla v čitaleli vyrobí číslo dvakrát větší a dvakrát větší číslo ve jmenovateli vyrobí číslo dvakrát menší.

Kumulativní New high/New low

Vzorec pro výpočet kumulativního poměru nových maxim/nových minim vypadá takto:

Dnešní_hodnota = Včerejší_hodnota + (Počet_dnešních_new_highs – Počet_dnešních_new_lows

Hodnoty kumulativních nových high/low jsou rozlišeny podle burzovních trhů. Údaje z NYSE, nebo Nasdaq nejsou sjednoceny. Indikátor je vykreslován tak, že spojuje hodnoty v jednotlivých časových údajích (dnech) a výsledká čára představuje vývoj. Indikátor obvykle vypadá podobně, jako vývoj cenového grafu.

Stejně jako změna v obchodních objemech, také indikáry nových high a nových low indikují změnu ve směřování trhu. Když se začne počet nových high snižovat i když cena roste, znamená to možnou změnu směru. Proto jsou indikátory nových high a nových low předstihové indikátory a naznačují, že hybnost cenového vývoje se blíží svému vyčerpání. Stejně tak pokud počet nových high roste a cena stojí, dá se předpokládat její vzrůst.

Na indikátory se dá aplikovat klouzavý průměr (např. 100, 200 dní), který vyhladí přílišný šum.

Rozdíl New High – New Low

Pomocí rozdílu nových maxim a nových minim vznikne oscilátor, který kolísá kolem nulové hodnoty. Vzorec pro výpoet vypadá takto:

OscilátorNH_NL = Dnešní_New_Highs – Dnešní_New_Lows

Hodnoty mohou být vyhlazeny klouzavým průměrem. Osilátor signalizuje změnu v trendu, když jeho hodnota překříží nulovou čáru. Extrémy na jednu, nebo druhou stranu signalizují přeprodanost, nebo překoupenost trhu. Za extrém je obvykle považován pohyb indikátoru v oblasti nad 80 % a pod 20 %. Obvyklým způsobem pro vytváření tohoto indikátoru je zvolit si roční maxima a minima (52 week high/low), ale pro jeho tvorbu lze zvolit libovolný časový rámec.

Poměr New High/New Low

Vzorec je poměrně jednoduchý.

Poměr_NHNL = Dnešní_New_Highs / Dnešní_New_Lows

Poměr dvou čísel slouží jako jednoduchý oscilátor, protože hodnota osciluje kolem 1. Pokud je počet nových low větší, pohybuje se hodnota poměru mezi 1 a 0, poku je počet nových high větší, než nových low, je poměr větší než 1. Také na tento poměr lze pro vyhlazení šumu použít klouzavý průměr.

Pro odstranění nesouměrnosti obou polovin grafu, (tj pro hodnoty nad 1 a pod 1) lze použít logaritmické vyjádření, které odstraní tuto disproporci. Obvykle se indikátor pohybuje delší dobu nad úrovní 1, stejně jako akciový trh delší dobu roste, než padá. Z matematické povahy věci nemůže tento poměr být menší než 0. Extrémy v indikátoru označují oblast překoupenosti a přeprodanosti.

Procentuální poměr k celkovému počtu New High + New Low

Vzorec pro nová maxima vypadá následovně:

%NH = Dnešní_New_Highs / (Dnešní_New_Highs + Dnešní_New_Lows)

Podobně vzorec pro nová minima:

%NL = Dnešní_New_Lows / (Dnešní_New_Highs + Dnešní_New_Lows)

Oba indikátory vyjadřují procenta, tedy jejich hodnota bude kolísat mezi 0 a 1. Hodnota nikdy nemůže být záporná. Pokud je v trhu větší procentuální množství akcií, které vytváří nová maxima, je to pro sirší akciový trh pozitivní. Obráceně, pokud je v trhu větší procentuální množství akcií, které vytváří nová minima, je to pro širší trh negativní.

Analytici vyhodnocují ryhlost změny a směr vývoje indikátoru a z toho odhadují hybnost trhu. Extrémy označují oblast překoupenosti a přeprodanosti. Posuzuje se obvykle spolu s cenovým grafem.

Procentuální poměr New Highs a New Low k celkovému trhu

Vzorec pro výpočet tohoto poměru vypadá takto:

%NH = Dnešní_New_Highs / Počet_akcií_na_sledovaném_trhu

Jeho podoba pro nová minima takto:

%NL = Dnešní_New_Lows / Počet_akcií_na_sledovaném_trhu

K výpočtu tohoto indikátoru je potřeba znát celkový počet akcií v příslušném trhu. Výpočet je triviální, stejný jako v předešlém případě. Hodnoty nemohou být menší než 0 a pohybují se mezi 0 a 100 (0 a 1). Procentuální hodnota je poměrně malá, protože ze všech akcií dosahuje nějakého extrému obvykle jen malé množství akcií.

 

3. Počty rostoucích a klesajících akcií

(Advance/Decline)

Důvod pro sledování počtu rostoucích a klesajících akcií je jednoduchý. Například, když se zaměříme na index Dow Jones, tak v případě, že jeho hodnota vzroste například o 50 bodů, nemáme žádnou možnost zjistit, kolik akcií z indexu rostlo a kolik akcií z indexu klesalo. Pokud to chceme vědět, musíme je opravdu všechny ohodnotit, a pak sečíst zjištěné údaje. Pokud v indexu Dow rostlo 5 akcií, kleslo 10 a 15 zůstalo beze změny, tak za růst celého indexu Dow budou zodpovědné jenom ty rostoucí akcie a tedy růst indexu nevychází z nějakého širšího růstu celého trhu.

Počty rostoucích a klesajících akcií se uvádí každý den, jednotlivě pro NYSE, AMEX a Nasdaq. Z těchto dat poté můžeme vytvářet obdobné indikátory jako v případě objemu, nebo v případě nových high/low.

Kumulativní Advance/Decline Line

(Advance/Decline line) Kumulativní A/D čára je velmi populární na mnoha webech. Vytvoření tohoto indikátoru je jednoduché a dává nám představu o tom, jestli trh spíš roste, nebo spíš padá. Jednoduchý pohled na tento indikátor nám dává přehled o tom, kolik akcií se podílí na příslušném cenovém pohybu, tedy zda je růst založen šířeji, nebo úžeji. Vzorec pro výpočet A_D line:

A_D_Line = (Počet_rostoucích_akcií – Počet_klesajících_akcií) + Včerejší hodnotaA_D

A_S_linie se uvádí obykle z NYSEa Nasdaq. Je to kumulativní hodnota a bude podobná cenovému grafu. Indikátor lze vyhladit klouzavým průměrem pro odstranění šumu. Při vyhodnocování se zaměřujeme na nalézání divergencí mezi indikátorem a cenovým grafem, které naznačují urychlení, nebo ztrátu hybnosti cenového pohybu. Tyto divergence slouží jako předstihový údaj, který naznačuje možnou změnu převládajícího cenového pohybu.

Rozdíl mezi Advance/Decline

Počet rostoucích a klesajících akcií lze vyjádřit jejich rozdílem. Odečteme od sebe počet rostoucích akcií a počet klesajících akcií a dostaneme údaj, který osciluje okolo nuly. Vznikne tak naprosto nejjednodušší oscilátor. Kvůli odstranění šumu a vyhlazení tohoto oscilátoru můžeme použít nějaký klouzavý průměr.  

Rozdíl_Adv_Dec = Počet_rostoucích_akcií – Počet_klesajících_akcií

Vzhledem k tomu, že údaje oscilují okolo nuly, lze použít extrémní úrovně tohoto indikátoru, jako oblasti přeprodanosti a překoupenosti. Když přechází čára indikátoru přes nulovou úroveň znamená to, že je víc rostoucích akcií, než klesajících a obráceně.

Poměr Advance/Decline Ratio

Dalším způsobem jak konstruovat indikátor je poměr hodnot. Podělíme počet rostoucích akcií počtem klesajících akcií a dostaneme hodnotu, která bude oscilovat okolo 1.

Poměr_Adv_Dec = Počet_rostoucích_akcií / Počet_klesajících_akcií

Protože jde matematicky o poměr dvou kladných čísel, nemůže být nikdy hodnota nižší než 0. Pokud bude mít oscilátor hodnotu 3, bude to znamenat, že je v trhu třikrát víc rostoucích akcií, než klesajících. Oproti tomu honota 0,33 bude znamenat, že v trhu je tříkrát víc klesajících akcií, než rostoucích. Protože jde o poměr hodnot, tak je třeba mít na paměti jeho hyperbolický průběh, proto hodnoty většího počtu rostoucích akcií číselně nekorespondují s hodnotami většího počtu klesajících akcií. Hodnota poměru lze vyhladit klouzavým průměrem pro odstranění šumu.

Absolute Breadth Index

Pulzování trhu vyjádřené absolutní hodnotou. Měří absolutní velikost změn a je jedno, kterým směrem. Jde vlastně o měření volatility.

ABI = | Počet_rostoucích_akcií – Počet_klesajících_akcií |

Protože jde o absolutní hodnotu, jedná se vždy o kladné číslo. Graf je třeba chápat jako volatilitu rostoucích a klesajících akcií. Indikátor lze vyhladit klouzavým průměrem.

Průraz pulzace (Breadth Thrust)

Tento indikátor je konstruován jako poměr klouzavého průměru samotných rostoucích akcií a klouzavého průměru součtu rostoucích a klesajících akcií. Je to obdoba procentuálního vyjádření rostoucích akcií. Tento indikátor dobře indikuje nějaký výraznější nárůst. Vzorec vypadá následovně.

Průraz = Klouzavý průměr (Rostoucí_akcie) / Klouzavý průměr (Rostoucí_akcie + Klesající_akcie)

Protože jde o poměr hodnot dvou kladných čísel, nemůže být hodnota menší než nula. Hodnosta vyjadřuje procenta a tedy osciluje od 0 do 1 (0 do 100 %).

Tento indikátor lze vyhodnocovat podobně jako stochastic, nebo RSI, extrémy označují přeprodané a překoupené úrovně. Divergence označují možné zpomalení hybnosti a vyčerpání příslušného cenového směru.

Arms Index (TRIN)

Indikátor TRIN vyvinul Richard Arms, proto také nese jeho jméno, případně se používá název TRIN. Kromě počtu rostoucích a klesajících akcií se ve vzorci vyskytuje také rostoucí a klesající objem. Tedy je počet rostoucích a klesajících akcií poměřován příslušným obchodním objemem, čímž docházíme k objektivnějšímu vyjádření síly trhu.

Vzorec vypadá takto:

TRIN = (Počet_rostoucích_akcií / Počet_klesajících_akcií) / (Objem_rostoucích_akcií / Objem_klesajících_akcií)

Protože se jedná o poměr dvou kladných čísel, nemůže být hodnota nikdy menší než nula. Vyhodnocování tohoto indikátoru je mírně kontraintuitivní. Hodnota menší než 1 znamená, že rostoucí akcie mají víc objemu než klesající a to je pro trh růstové znamení. Pokud je TRIN větší než 1, tak klesající akcie mají víc objemu a to je znamením pro pokles.

TRIN je obvykle vyhlazen klouzavým průměrem. Zakreslování trendových čar do indikátoru pomáhá odhalit změny ve vývoji hybnosti trhu.

McClellanův oscilátor

Sherman McClellan vyvinul další druh indikátoru, který měl pomoci ještě lépe odhalovat změny ve vývoji trhu. Použil ke konstrukci dva klouzavé exponenciální průměry z rozdílu rostoucích a klesajících akcií. Vzorec následuje:¨

McClellan Oscillator = EMA19(Počet_rostoucích_akcií – Počet_klesajících_akcií) / EMA39(Počet_rostoucích_akcií – Počet_klesajících_akcií)

Indikátor osciluje mezi hodnotami od +100 do -100 a hodnoty +70 -70 jsou považovány za hladiny přeprodanosti a překoupenosti.

Poznámka

Tyto uvedené příklady a vzorce nejsou vyčerpávající studií, ale mají za úkol spíše seznámit začínajícího obchodníka s možnostmi technické analýzy. Mnoho profesionálních obchodních platforem poskytuje tyto všechny tyto indikátory. Jedinou překážkou bývá cena za obchodní platformu.

Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrativní obrázek

Proces archivace dokumentů v České republice pod lupou

20.08.2019
Ilustrativní obrázek

Evropa v datech: Česko pokulhává v kvalitě vzdělávání, ze zemí Evropy na něj vydává čtvrtý nejmenší podíl z rozpočtu

04.04.2019
Ilustrativní obrázek

Vychází interaktivní digitální publikace o evropské ekonomice

06.12.2018
Ilustrativní obrázek

Jaké knihy si přibalit na léto?

26.06.2018

Bitcoin a vše co o něm potřebujete vědět

02.12.2017

Proč se prodávají akcie veřejně obchodovaných fondů (ETF) na krátko?

14.11.2017


Čti více
Ilustrativní obrázek

Stanislav Křeček: Zažíváme selhání elit a krizi autorit

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k růstu cen pohonných hmot

Ilustrativní obrázek

Mojmír Hampl: Jako kdyby se změnil celý řád věcí

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k nákupu 100 tun zlata

Ilustrativní obrázek

Zdražování materiálů v automobilovém průmyslu (ocel, měď, kobalt)

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS ke zdražování ropy a pohonných hmot

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.