Práce v Amazonu není pro každého. Na vánoční bonusy nebo 13. platy zapomeňte. Často také dělá jeden člověk to, co by měli dělat dva

Jak to opravdu chodí v gigantickém Amazonu v Dobrovízi nedaleko Prahy? Mají se zaměstnanci dobře a jaké jsou vůbec pracovní podmínky? Vypravili jsme se do společnosti Amazon, abychom viděli, jak to chodí uvnitř. Vyzpovídali jsme předsedu nové odborové organizace a starostku Dobrovíze.

Ilustrativní obrázek
Foto: Amazon

„Od roku 2014 eviduje Státní úřad inspekce práce a příslušné oblastní inspektoráty práce celkem 24 podnětů ke kontrole ve společnosti Amazon Logistic Prague s.r.o., IČO: 01380991, se sídlem U Trati 216, 252 61 Dobrovíz. Z tohoto počtu se 14 podnětů týkalo problematiky pracovněprávních vztahů, kam se řadí kontroly oblasti pracovní doby, pracovního poměru, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rovného zacházení, dovolené či agenturního zaměstnávání. Do 5. 1. 2018, proběhlo sedm inspekcí zaměřených na oblast pracovněprávních vztahů. Ani v jednom případě nebyl konstatován nález nedostatku či porušení zákonných povinností zaměstnavatele. S nálezy úřadu však nesouhlasí řada zaměstnanců, kteří upozorňují na často šikanyzující pracovní podmíny, které jinak vypadají na papíře a jinak na pracovišti. Nová odborová organizace Amazonu tak nedávno podala svůj první podnět na inspektorát práce.

Orgány inspekce práce kontrolují v rámci své zákonem stanovené působnosti dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů v oblastech pracovních vztahů a podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vybraných oblastech zaměstnanosti, a to ze strany zaměstnavatelů vůči zaměstnancům, kdy důkazní břemeno nese inspektor, přičemž kontrolní zjištění musí být doloženo konkrétními podklady. Při kontrole je tak možné hodnotit dodržování povinností zaměstnavatelů ve výše uvedeném smyslu,“ říká mluvčí Státní úřadu inspekce práce Mgr. Richard Kolibač. 

Odbory nemají v Amazonu na růžích ustláno

Na základě ohlasů na minulý článek se nám ozvala odborová organizace, o jejíž existenci neví ani řada zaměstnanců. Jak celou problematiku vidí odbory, jsme se zeptali  Libora Gryce, předsedy ZO OSPO AMAZON: „Pracovní podmínky v Amazonu jsou velmi náročné, vzhledem k tomu, že jde o jednu z nejbohatších firem na světě, tak zaměstnanci mají mzdy celkem nízké. Amazon nechce zaměstnance ocenit ani tzv. 13. platem či vánočním bonusem, což je velmi smutné. Na všech procesech se neustále šetří lidskou silou, takže často dělá jeden člověk to co by měly dělat dva. Amazon nedbá o zdraví a bezpečnost lidí, tak, jak se projevuje na venek, jeho jednání. Např. když před Vánocemi absolvují prodloužené směny, tak se s hodinami vešel do zákoníku práce, ale nezohlednil to, že zaměstnancům několik hodin denně zabere doprava do a z práce. Přitom zaměstnavatel zajišťuje a hradí dopravu zaměstnancům, takže ví, že většina zaměstnanců je z Chomutova, Mostu, Ústí. atd. Tedy mezi směnami spali třeba jen 4 hodiny a potom cestování do práce a v práci náročná činnost. Tím podle našeho názoru zaměstnavatel, riskuje bezpečnost a zdraví všech zaměstnanců, protože hrozí mikrospánky, kolabování, následné srážky, pády apod. - pochopitelně únava se odepisuje na psychice člověka, kdy pak jsou lidé podráždění až agresivní.

Nastavené výkonové normy při dodržení všech standardů nejsou splnitelné. Takže poctiví zaměstnanci nezvládají často plnit normy a jsou posuzování a srovnávaní s těmi, co mají vysoké normy, ale porušují u toho kvalitativní či bezpečnostní vnitřní předpisy.

Stejně tak osoby malého vzrůstu musejí neustále chodit pro schůdky, aby mohly zaskladňovat či vyskladňovat z vyšších regálů, čímž ztrácejí čas, ale normy jsou pro ně stejné jako pro ty vysoké, kteří mají v tomto výhodu. Podmínky jsou svým způsobem až diskriminační, ale nikdo to neřeší. Hlavní téma je jen produktivita.“

Odborář Gryc kritikou Amazonu nešetři: „O naši organizaci vědí, hlavně dvě směny ze čtyř v budově PRG2 (na zmíněných dvou směnách máme také nejvíce členů). Amazon nám nechce umožnit umístění nástěnek či informačních tabulí. Prosazuje si své zaměstnanecké forum a brání tím v informovanosti zaměstnanců a bere jim tak svobodu a právo na informovanost a možnosti svobodného rozhodnutí, zda zvolí odbory dle legislativy nebo zaměstnanecké forum podporované zaměstnavatelem. My jsme nezávislí.

Hodně zaměstnanců se i bojí ozvat a něco říct, nikdy neví, jak se Amazon zachová a jaký by pro něho nachystal postih. Třeba přesun na jinou směnu či oddělení, kde by ten zaměstnanec nebyl spokojený a ještě práce, která by typově neodpovídala jeho schopnostem.

Jednání s vedením, zvláště pokud mají být přítomni zaměstnanci z OSPO, probíhají mimo budovu PRG2, aby náhodou zaměstnanci neviděli auto odborového svazu a nezačali se zajímat o odbory.

Bohužel nemáme možnost klidnou formou zaměstnancům sdělit, že jsme zde. Například na podzim jsme upozornili na bezpečnostní riziko přetíženosti budovy, které zároveň provázelo i další problémy. 
Amazon přijal opatření a od té doby se snaží stav hlídat a sledovat.

Co se předchozích odborových organizací týče, tak některé byly jen pokusy - jedna, ukončila činnost v listopadu 2017, tak asi po roce nezvládla ani kolektivní smlouvu. Pochopitelně Amazon se k odborům staví odmítavě, chtěl by sám určovat vše. Snaží se svým jednáním všemu bránit, včetně informovanosti. My už jednáme o kolektivní smlouvě i přesto, že Amazon hned na začátku porušil zákon o kolektivním jednání. Nevyjádřil se ke kolektivní smlouvě a učinili tak až v náhradním termínu, když jsme na to upozornili při osobním jednání.

Amazon se nám snaží vnutit místo kolektivní smlouvy svou dohodu. Když jsme žádali o informační nástěnky, prostory, vybavení, povolení na vstup s telefony pro členy výboru, uvolnění z procesu pro odborovou činnost atd. Vše co je běžné v jiných společnostech pro výkon odborové organizace u zaměstnavatele. Jejich odpověď na naše žádosti, byla dohoda, kterou jsme odmítli podepsat, protože nabízeli prostory mimo Amazon což je nepřijatelné, chtěli seznam členů, pokud by jsme něco porušili, tak finanční sankce atd. Více méně ta dohoda měla omezit odborovou organizaci a umožnit zaměstnavateli kontrolu nad odborovou organizací, čímž bychom ztratili nezávislost. 

Dokud nepodepíšeme dohodu, tak odmítají žádostem vyhovět. Z toho důvodu jsme podali první podnět na inspektorát práce.

Amazon se bojí odborových organizací, protože vše u něj není v pořádku a chce to tajit. Kdyby vše bylo v pořádku, pak by se odborovým organizacím otevřel, stejně jako jiné velké společnosti např. u nás VW (Škoda), ČEZ, ČD, a mnoho dalších. Jsou to velké firmy, které s odbory spolupracují a skvěle jim to funguje a odbory jsou pro ně i přínosem. Každopádně každý zaměstnanec Amazonu má nyní možnost se do obdorů registrovat přes naši přihlášku.“ 

Podle představitelů firmy jsou práva a potřeby zaměstnanců na prvním místě: „Respektujeme individuální práva našich spolupracovníků vstoupit či nevstoupit do odborů. Prosazujeme politiku otevřených dveří a povzbuzujeme všechny naše zaměstnance, aby své dotazy a připomínky předávali přímo manažerskému týmu. Pevně věříme, že toto přímé spojení je nejúčinnějším způsobem, jak pochopit a reagovat na potřeby našich zaměstnanců,“ říká PR manažerka Amazonu Miroslava Remenárová. „Co se týče odměn a mzdy tak jsou všem zaměstnancům k dispozici i nefinanční benefity jako doprava z mnoha obcí v okolí Dobrovíze, dotované stravování jen za 25 Kč a mnohé jiné benefity, mzdy jsou podle našeho názoru také vysoce konkurenční“ říká dále PR managerka Amazonu.

Návštěva uvnitř

Celým areálem Amazonu nás provedla mluvčí Miroslava Remenárová z PR. Nutné je přitom dodat, že celý provoz působí velice čistě, moderně a vzdušně. Procesy jsou do značné míry automatizované, vidíme například balíčky se zbožím na dopravníkovém pásu, zboží se do značné míry třídí automaticky. Napřič objektem vede téměř kilometrová chodba. Logistické centrum je skutečně gigantické a hlavním vchodem je rozděleno na dvě části, ve kterých probíhají stejné činnosti, v těsném sousedství distribučního centra má Amazon v Dobrovízi ještě návratové centrum, kam se, jak název napovídá, vrací zboží od klientů. V prvním patře nechybí například obří jídelna – její velikost odpovídá počtu pracovníků. Vedle stravovací části je ta administrativní včetně řady zasedacích místností. Do jedné z nich usedáme, abychom získali v krátkém rozhovoru vyjádření paní Remenárové k záležitostem z minulého článku:

Námi oslovení zaměstnanci si stěžovali, že nedostali kvůli spornému vykazování práce zaplacené některé odpracované směny…

U nás se pracuje většinou čtyři dny v týdnu a tři dny mají pracovníci volno. Každý, kdo se dostaví na pracoviště v době, kdy tam má být, a je řádně zaregistrovaný, tak dostane výplatu jak má. Základní hrubá mzda u nastupujícího pracovníka začíná na 135 Kč za hodinu a postupně se po určité odpracované době zvyšuje. Pracovníci mají také celou řadu benefitů včetně svozových autobusů – ty jsou zdarma a využívá je 97 procent našich zaměstnanců. A nesmíme zapomenout ani dotované stravování. Výše odměn je stejná u kmenových i agenturních pracovníků.

Někteří lidé si stěžovali, že během krátké přestávky si nestihnou dát ani kávu, protože přesun k občerstvení z pracoviště a zpět zabere vzhledem k velikosti objektu většinu času…

Přestávky jsou dostatečné, a během té obědové pracovní směna zahrnuje i dvě kratší, patnáctiminutové pauzy. Během nich mohou zaměstnanci trávit čas například v odpočinkových místnostech. Tam mají k dispozici například lednice či automaty, kantýny jsou v Amazonu celkem dvě a podle umístění se jim říká „dolní“ a „horní“. Obědová pauza má třicet minut. Denní směna začíná v 7:10 a končí v 17:20.

Pracovníci také měli výhrady k tomu, že do práce cestovali zbytečně, protože kvůli špatné komunikaci distribučního a návratového centra nezjistili, že pro ně daný den není žádná činnost.

Směny se vždy plánují minimálně týden dopředu a pracovníci se o nich dozvídají prostřednictvím nadřízených. Kdyby byly nějaké pochybnosti, tak se zaměstnanci mohou zeptat na „HR Desk“ u hlavního vchodu. Nikdy se nemůže stát, že by pracovník přišel na směnu a poslali ho zpět. Ale co se může stát, ale to je čistě na dobrovolné bázi - když zjistíme, že třeba není tolik práce, je pracovníkům nabídnuto, že si mohou vybrat dovolenou. Čerpání dovolené ale není povinné.

Další z informací, které jsme měli k dispozici, byla, že lidem hrozí výpověď, i když pracují dobře, ale jsou v týmu s někým problémovým…

Takový případ by určitě nebyl v souladu s naším přístupem. Pro ukončení pracovního poměru jsou zákonem stanovená pravidla, která dodržujeme. Dodržování legislativy je alfou a omegou v naší práci.

Lidé z Dobrovíze si stěžují, že kamiony obsluhující Amazon najíždějí k areálu často s velkým časovým předstihem a čekající řidiči dělají nepořádek…

Instalovali jsme celou řadu zákazů stání a informačních tabulí, aby řidiči čekali na našem parkovišti. Kapacita našich ploch je pro tento účel dostatečná.Obec Dobrovíz

I když jsme původně měli informaci od řady obyvatel Dobrovíze, že Amazon nesplnil vůči obci některé sliby z doby, kdy probíhala příprava výstavby logistického areálu, nakonec vyšlo najevo, že sliby pocházely od developera areálu – zejména od společnosti Panattoni. Obec Dobrovíz, tedy její minulé vedení také podepsala s Developery smlouvy, které mají v některých částech sporný výklad. Vyplývá to z vyjádření starostky Jany Krupičkové: „Obec Dobrovíz v tuto chvíli spravuje jiné zastupitelstvo, než které bylo v době přípravy a zahájení stavby Logistického centra - v té době bylo uzavřeno a zastupitelstvem odsouhlaseno několik dohod, jejichž cílem bylo omezeni škodlivých následků v důsledku výstavby a provozu areálu. Dohody nikdy nebyly uzavřeny přímo se společností Amazon, ale s developerem - dvěma subjekty, které zajišťovaly výstavbu. Amazon je pouze nájemcem objektu, se kterým obec nemá smluvní vztah. V tuto chvíli je podstatná část obsahu dohod naplněna, nicméně stále zbývá několik zásadních bodů, které ještě dořešeny nejsou – není dokončena ČOV, nejsou vyřešeny některé úhrady a platby a není dobudovaná spojovací komunikace.

Řešení dopravy, které bylo navrženo developerem, se ukazuje jako nedostatečné, na místech, která k tomu nejsou určena, stoji kamiony, což komplikuje provoz a obtěžuje občany a věc musí řešit obec a obecní policie, což přináší administrativní zátěž.

V určité části tedy uzavřené smlouvy dosud nejsou naplněny z objektivních důvodů, v některých případech však dochází i ke sporům o výklad smlouvy a protistrana se snaží vyhnout splnění části svých povinností. Mezi stranami je však intenzivně jednáno a věříme, že dojde ke shodě ohledně dalšího postupu i v případné spolupráce se společností Amazon.“

Zdroj:redakce, amazon
Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
No že se tomu ani nedivím...
Vstoupit do diskuze

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.