Obchodní platforma Metatrader

12:49 | Redakce W4T | Diskuze

Program Metatrader je pro forex obchodování průmyslovým standardem. Každý broker, který nabízí forexové služby tuto obchodní platformu nabízí jako svůj hlavní produkt. Tato obchodní platforma sice dnes již působí trochu zastarale, ale není to tím, že by tvůrce programu nechtěl přijít s inovací, je to tím, že jsou brokerské společnosti natolik konzervativní, že se nechtějí vystavovat riziku přechodem na novější software.

 

Na druhou stranu je tato obchodní platforma natolik jednoduchá, že její ovládání během pěti minut až deseti minut může zvládnout naprosto každý.

Prvotní seznámení lze absolvovat stažením demo programu ze stránek libovolného brokera. Po spuštění instalace se program dotáže, na odsouhlasení licenčních podmínek, na umístění instalace a pak již můžeme program spustit.

Takto vypadá obrazovka po prvním spuštění. V levém horním rohu je seznam obchodovaných instrumentů. Pod tím je okno Navigátor, ve kterém se nachází seznam ukazatelů, strategií a skriptů, plus údaje o účtu. Dole je okno Terminálu, kde se zobrazují probíhající obchody, historie účtu, expozice vůči měnám, obchodní zprávy, atd. Hlavní část plochy zabírají jednotlivá okna s cenovými grafy. Hlavní plocha je konfigurovatelná podle potřeb obchodníka. Po nastavení může vypadat třeba následujícím způsobem.

Počet otevřených oken s grafy je dán jenom výpočetní kapacitou počítače. Stejně tak počet indikátorů vložených do grafu je dán jenom výkonností počítače. Čím víc otevřených oken a čím víc indikátorů v každém grafu, tím pomalejší je odezva programu. Pokud program zamrzne, pomůže většinou odstranění posledních přidaných indikátorů.

Příklad grafu s vloženými indikátory.

Vložen indikátor obchodních seancí, indikátor objemově vážené ceny, indikátor tržního profilu a indikátor objemu. V pravém horním okně grafu je čas zbývající do ukončení svíčky.

 

Základní ovládací funkce – menu Soubor

Nový graf

V menu Soubor se nachází příkaz Nový graf. Tím vkládáme do plochy nový graf požadovaného instrumentu. Nový instrument vybíráme z okna Trh, které najdeme v menu Pohled/Trh. Pokud máme dojem, že zde chybí některé obchodní instrumenty, zmáčkneme pravé tlačítko myši a z kontextové nápovědy stiskneme příkaz Ukázat všechny symboly. Poté, co si vybereme požadovaný instrument, umístíme okno v ploše programu na požadované místo.

 

Otevřít Offline

Pokud máme k dispozici historické údaje, můžeme si otevřít okno grafu offline. Graf se nebude aktualizovat z webu brokera, ale bude stále stejný. Používá se většinou pro analýzu historického vývoje ceny.

Otevřít vymazaný

Myslí se tím otevřít vymazaný graf. Každý graf má tlačítka pro umístění na lištu, zmenšení a zavření okna, stejně jako u okna Windows. Protože často dochází k neúmyslnému zavření okna grafu při manipulaci s grafy, lze neúmyslně vymazaný graf opět otevřít.

Profily

Pokud si naaranžujeme do plochy programu vše, co potřebujeme, můžeme si toto rozmístění uložit pod vlastním názvem. Můžeme si vytvořit nejrůznější možné profily pro své potřeby. Jeden pracovní profil může mít třeba komoditní grafy, druhý profil jen měny, třetí profil může mít nastaveny jen jednu měnu v několika časových rámcích atd.

Zavřít

Příkaz Zavřít zavírá aktivní okno. Je to obdoba zavíracího křížku v horním pravém rohu grafu.

 

Uložit jako

Příkazem uložit jako se ukládají veškeré cenové údaje z grafu do textového souboru *.csv. Soubor typu csv lze pak vložit do tabulkového kalkulátoru, databázového programu atd. pro další zpracování. Obvykle se jedná o nejrůznější studie, statistické zpracování atd.

Uložit jako obrázek

Tento příkaz uloží celé okno programu do obrázku, který pak lze použít jako ilustraci situace v grafu. Obrázek pak lze poslat mailem, vložit do poznámek k obchodům, nebo umístit na web. Ukládat můžeme celý pracovní prostor, jednotlivý graf, případně můžeme obrázek odeslat do komunity uživatelů programu Metatrader.

Otevřít složku dat

Otvírá složky, kde uživatel přechovává soubory s historickými cenami, konfigurační soubory, soubory naprogramované v jazyku MLQ atd.

Založit účet

Umožňuje založit nový demo, nebo reálný účet přímo z obchodní platformy

Připojit k obchodnímu účtu (login to trade account)

Aktivuje připojení k obchodnímu účtu. Může to být demo účet, reálný účet, nebo některý z více reálných účtů otevřených u brokera.

Připojení do komunity MLQ 5 (login to community MLQ 5)

Lze se připojit na webové stránky výrobce programu Metatrader, do komunity programátorů jazyka MLQ 5, což je programovací jazyk platformy Metatrader.

Nastavení tisku

Umožňuje konfigurovat tiskárnu pro tisk

Tisk

Příkaz k tisku aktivního grafu.

Odejít

Ukončuje a zavírá program Metatrader.

 

Základní ovládací funkce – menu Pohled

V menu pohled nastavujeme to, co má být vidět v pracovní ploše programu.

Jazyky (languages)

Zde nastavujeme jazyk programu. Čeština je v nabídce.

Nástroje

V příkazu Nástroje se zapínají, nebo vypínají ovládací ikony seskupené do lišt Standard, Grafy, Trendová analýza a Období. Poslední možností je Přizpůsobit.

Lišta Standard

Zleva: Nový graf, Profily, Trh, Okno údajů, Navigátor, Terminál, Tester strategií, Nový pokyn, MetaEditor, Povolení automatického obchodování.

Lišta Grafy

Zleva: Sloupcový graf, Svíčkový graf, Čarový graf, Zvětšení, Zmenšení, Rozdělit okno, Automatický posun, Posun grafu, Ukazatele, Období, Šablony

Lišta Trendová analýza

Zleva: Kurzor, Křížek, Svislá čára, Vodorovná čára, Trendová čára, Rovnoběžný kanál, Fibonacciho úrovně, Text, Textový popisek, Obdélník, Šipky.

Lišta Období

Minutový graf, Pětiminutový graf, 15 minutový graf, 30 minutový graf, hodinový, čtyřhodinový, denní, týdenní, měsíční graf

Stavová lišta

Úplně spodní řádek okna programu. Zde se objevují údaje o připojení k internetu atd.

Lišta grafů

Ukazuje seznam všech grafů v pracovní ploše. Grafy lze vybírat z této lišty stisknutím tlačítka myši.

Symboly

Ukáže okno se všemi dostupnými obchodovatelnými instrumenty, které broker poskytuje.

Trh

Ukáže okno s aktuálními kotacemi všech instrumentů.

Okno údajů

V okně údajů se ukazují údaje o grafu. Otvírací cena, maximální, minimální, zavírací cena plus objem. Dále ukazuje názvy všech připnutých indikátorů, obchodních systémů a skriptů.

Navigátor

V okně navigátoru jsou údaje o účtech a pak seznam všech indikátorů, automatických strategií a skriptů. Indikátory, strategie a skripty lze ze seznamu přetáhnout myší do okna grafu a tím ho spustit.

Terminál

V okně Terminál se zobrazují údaje o otevřených obchodech, zůstatku, majetku, výši marže atd. Dále zde lze zjistit expozici vůči jednotlivým měnám, historii obchodování, lze zde přijímat ekonomické zpravodajství, nastavovat cenové alarmy, přijímat poštu od brokera, nakupovat indikátory a knihy od komunity, testovat strategie a analyzovat akce provedené programem ve formě deníku.

Tester strategií

V okně tester strategií lze testovat naprogramované obchodní strategie. Do řádky Strategie se vloží testovaná strategie, připne se testovaný instrument, zvolí se časový rámec, počáteční testovací datum, konečné testovací datum a pak se strategie spustí. Po ukončení testování se v okně terminálu dá přečíst úspěšnost této strategie. Lze si zde zapnout i vizuální průběh, takže vidíme průběh testu přímo v grafu.

Celá obrazovka

Spustí okno přes celou obrazovku.

 

Základní ovládací funkce – menu Vložit

Ukazatele

Pomocí menu ukazatele lze vkládat do grafu indikátory. Indikátory mohou být systémové, nebo vlastní. Metatrader umožňuje naprogramovat své vlastní indikátory pomocí programového jazyka MLQ. Kromě toho existuje naprosto nepřeberná zásoba indikátorů na webu. Tisíce indikátorů naprogramovaných v průběhu let, které řeší všechno, co koho jen napadne. Pokud nenajdete to, co hledáte, existuje tisíce programátorů, kteří jsou ochotni naprogramovat za poplatek, na co si vzpomenete. Pokud máte vlastní indikátory, objevují se v položce Vlastní. Pokud si do Metatraderu nahrajete větší množství indikátorů než asi 50, ukážou se sice v seznamu, ale jsou šedivé. Znamená to, že je třeba odmazat přebytečné indikátory (přesunout do jiné složky).

Linie

Zde jsou příkazy pro vložení čar do grafu. Svislých čar, vodorovných čar, trendových čar a čar pod určitým úhlem.

Kanály

V menu kanály můžeme vkládat do grafu kanály s různými vlastnostmi. Fibonacci kanál má vnitřní dělení podle fibonacciho poměrů. Lineární regrese vytvoří kanál vzniklý výpočtem regresní přímky (lineární aproximace směru růstu/poklesu). Ekvidistantní čára je obyčejný rovnoběžný kanál. Standardní odchylka, je kanál jehož další čáry jsou ve vzdálenosti standardní odchylky.

Gann

V menu Gann lze vložit do grafu Gannovy čáry, Gannův vějíř a Gannovu mřížku. Gann byl analytik grafů, který ke své analýze používal rychlost vývoje ceny, kterou měřil pomocí čar o určitém úhlu, pomocí vějířů atd. Konkrétní metody a postupy Gannovy analýzy lze nastudovat na webu.

Fibonacci

V menu Fibonacci lze do grafu vkládat Fibonacciho poměry. Fibonacciho poměry jsou čísla vycházející ze zlatého řezu, což je poměr 1 : 1,618. Lidé mají tyto poměry „v oku“ a tak se rozhodnutí o vstupu do obchodu často odehrává na úrovních 38,2 %, 50 %, a 61,8 %. Do grafu lze vkládat časové zóny, což jsou svislé čáry ve fibonacciho poměrech, lze vkládat vějíř s fibonacciho poměr, oblouky s fibonacciho poměry a také fibonacciho epanzní čáry, které označují pravděpodobné úrovně, kam by cena mohla dojít. Konkrétní použití a metodiku použití lze nastudovat na webu.

Tvary

V menu Tvary lze vkládat do grafu grafické tvary: obdélník, trojúhelník a elipsa (kruh).

Šipky

V menu šipky lze do grafu vkládat grafické symboly z následujícího seznamu.

Andrew´s Pitchfork

Vidle strýčka André. Je to grafická konstrukce, která umožňuje předvídat pravděpodobný budoucí vývoj ceny. Použití a teoretické základy je třeba nastudovat.

Cykly

Cykly jsou svislé čáry o stejné vzdálenosti. Můžeme tím měřit periodický vývoj ceny.

Text

Umožňuje vložit do grafu text, který se pohybuje spolu s vývojem cenového grafu. Text tedy vkládáme do grafu k popisu nějaké události související s aktuální cenovou akcí.

Textový popisek

Textový popisek umožňuje vložit do grafu popis, který nezávisí na vývoji cenového grafu. Zůstává na místě, kam jsme ho vložili. Je vhodný pro vkládání poznámek, nebo pro popisy, které nezávisí na aktuálním vývoji grafu.

 

Základní ovládací funkce – menu Grafy

V menu grafy je nastavení toho, jak má vypadat graf a provádět jeho základní nastavení.

Seznam ukazatelů

V menu seznam ukazatelů se ukáže seznam všech indikátorů aktuálně připojených ke grafu. Lze je editovat, nebo odstranit. Vkládat ukazatele lze z menu Vložit/Ukazatele/… systémové, vlastní, nebo z okna Navigátor uchopením myší a tažením do grafu.

Objekty

V menu Objekty můžeme vidět seznam všech vložených grafických objektů. Objekty můžeme mazat podle různých kritérií. Také zde bydlí funkce Zpět (Undo).

Sloupcový graf

Menu sloupcový graf nastavuje vzhled grafu do sloupcové podoby.

Svíčkový graf

Menu svíčkový graf nastavuje svíčkový vzhled grafu.

Čárový graf

Ukazuje čárový graf vzniklý spojením zavíracích cen.

Graf v popředí

Graf v popředí znamená, že veškeré grafické objekty (texty, čáry, šipky atd.) jsou „za grafem“. Cena je překresluje. Pokud není vybráno jsou grafické objekty v popředí.

Období

Menu období umožňuje zvolit sledovaný časový rámec. Dále můžeme volit období z lišty Období a z kontextového menu stisknutím pravého tlačítka myši v grafu.

Šablona

V menu šablona se ukládá, nebo načítá šablona grafu. Šablona je mocný nástroj, protože umožňuje si uložit veškerá nastavení v grafu. Když do grafu načteme indikátory, grafické objekty, popisky atd. Metatrader nabízí některé systémové šablony, nebo si můžeme vytvořit šablony vlastní (v tomto případě zvýrazněny žlutě. Jakmile máme v grafu nastaveno vše jak potřebujeme, stiskneme příkaz Uložit šablonu a uložíme si ji pod vlastním názvem. Když si vytvoříme nový graf, stačí načíst šablonu a do grafu se načtou všechny indikátory a nastavení grafu. Příkazem smazat šablonu lze odstraňovat nepotřebné šablony. Šablonu lze aktivovat ukázáním myši na jméno v seznamu a stisknutím tlačítka myši. Šablony nalezneme také v kontextovém menu po aktivaci grafu a stisknutí pravého tlačítka myši.

Šablona je nastavení jednotlivého grafu, profil je nastavení celkové pracovní plochy programu. Různé šablony si můžeme připravit pro technickou analýzu, pro připnutí do grafu většího počtu různých indikátorů atd. Pokud bychom nastavení grafu chtěli opakovat pro větší počet grafů, zabralo by to spoustu času. Uložení šablony a její aplikace na jiný graf je jednoduché a rychlé. Podobné je uložení profilu v menu Soubor s tím, že jde o uložení nastavení celé pracovní plochy programu.

Obnovit

Příkaz obnovit znovu načte historická data ze serveru brokera. Eliminují se tím chybějící data, nebo poruchy vzniklé v důsledku špatného načítání dat po síti. Stejný příkaz lze aktivovat z kontextového menu aktivovaného pravým tlačítkem myši.

Mřížka

Příkaz Mřížka zobrazuje vodící mřížku v grafu.

Objem

Objem zapíná tickové objemy v grafu. Tickový objem je počet obchodů uzavřených během určitého časového období. Tickový objem je v korelaci s absolutním objemem, takže lze orientačně odhadovat velikost obchodní aktivity podle tickového objemu. Objem jsou ty zelené čárky ohraničené červeně.

Automatický posun

Každá nově vytvořená svíčka posune zbylý graf směrem doleva a nastaví novou svíčku na první místo. Posun na začátek se aktivuje při každém ticku. Pokud si chceme prohlédnout graf někde víc vzadu, je potřeba vypnout automatický posun. Lze ho vypnout a zapnout také v liště Grafy.

Přesunutí grafu

Příkaz přesunutí grafu odsune graf od pravého okraje o vzdálenost nastavitelnou malou šipkou v horní části grafu, jak je vidět z následujícího obrázku. Tím se uvolní místo pro trendové čáry, kanály a další prostředky technické analýzy. Výsledný graf je tím přehlednější.

Zvětšit

Příkaz zvětšit umožňuje zvětšovat graf v jednotlivých krocích.

Zmenšit

Příkaz zmenšit umožňuje zmenšovat graf v jednotlivých krocích.

Krok za krokem

Příkaz Krok za krokem umožňuje posunovat graf směrem doleva po jednotlivých svíčkách. Tím si lze přehrávat po jednotlivých krocích historický vývoj.

 

Základní ovládací funkce – menu Nástroje

Centrum historie

Centrum historie slouží k načítání historických dat ze serveru brokera. Pokud broker neposkytuje tak dlouhou historii, lze stáhnout historická data ze stránek výrobce programu. Historická data lze také načítat, editovat odstraňovat i exportovat a importovat. Centrum historie slouží hlavně k analýze historického vývoje, případně k testování strategií. Nejprve je třeba mít dostatečně dlouhou historii, než začneme testovat obchodní strategie.

Globální proměnné

Do okna Globální proměnné lze zadávat globální proměnné, které jsou potřeba k spouštění automatických obchodních strategií, nebo indikátorů.

Editor jazyka MetaQuotes

Editor jazyka MetaQuotes slouží k vytváření skriptů, indikátorů a automatických obchodních systémů. Jazyk MLQ je programovací jazyk na bázi jazyka C. Jde o mohutný nástroj ve kterém lze naprogramovat i velice složité indikátory, nebo obchodní systémy.

Možnosti

V menu Možnosti nastavujeme program Metatrader z hlediska jeho funkce. V záložce Server nastavujeme přihlašovací údaje k účtu. Zapínáme zprávy, případně zapínáme DDE Server pro přijímání dat například do Excelu. V záložce Grafy nastavujeme zobrazování grafu, maximální počet svíček, případně maximální počet svíček v grafu. V záložce Objekty nastavujeme zobrazení grafických objektů. V záložce Obchod se dá povolit automatické obchodování, počty lotů atd. V záložce Strategie se povoluje automatické obchodování a importy externích knihoven. V záložce upozornění se dá aktivovat upozornění odesílané na mobilní telefony. V záložce E-mail lze nastvit e-mail, na který se dají odesílat události v programu. FTP slouží k nastavení FTP serveru. V záložce události lze zapnout a vypnout zvukové oznámení příslušné akce. Záložka komunita obsahuje přihlašovací údaje do webu komunity uživatelů programovacího jazyka MLQ.

 

Základní ovládací funkce – menu Okna

Nové okno grafu

Příkaz Nové okno grafu je shodný s menu Soubor/Nový graf. Vytvoří nové okno pro obchodovaný instrument.

Rozdělit okno

Automaticky rozdělí grafy do celé pracovní plochy programu. Pořadí ve kterém se zobrazují grafy lze měnit změnou umístění grafu na Liště grafů.

Kaskáda

Uspořádá okna grafu do kaskády, jak je vidět z následujícího obrázku.

Vodorovně

Rozmístí okna grafu vodorovně do pracovní plochy programu.

Svisle

Rozmístí grafy na pracovní plochu programu svisle.

Uspořádat ikony

Umístí minimalizované ikony grafů na spodek pracovní plochy programu. Nemusíme tak hledat minimalizované ikony pod grafy, které jsou v popředí.

 

Základní ovládací funkce – menu Nápověda

Menu Nápověda umožňuje hledat pomoc v nápovědě k ovládání programu. Nabízí výuku technické analýzy. Umožňuje obchodování na chytrých telefonech na platformě IPhone, nebo Android. Také se lze připojit ke komunitě programátorů MQL4, nebo MQL5.

 

Líbil se vám článek?
+1 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrativní obrázek

Proces archivace dokumentů v České republice pod lupou

20.08.2019
Ilustrativní obrázek

Evropa v datech: Česko pokulhává v kvalitě vzdělávání, ze zemí Evropy na něj vydává čtvrtý nejmenší podíl z rozpočtu

04.04.2019
Ilustrativní obrázek

Vychází interaktivní digitální publikace o evropské ekonomice

06.12.2018
Ilustrativní obrázek

Jaké knihy si přibalit na léto?

26.06.2018

Bitcoin a vše co o něm potřebujete vědět

02.12.2017

Proč se prodávají akcie veřejně obchodovaných fondů (ETF) na krátko?

14.11.2017


Čti více
Ilustrativní obrázek

Stanislav Křeček: Zažíváme selhání elit a krizi autorit

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k růstu cen pohonných hmot

Ilustrativní obrázek

Mojmír Hampl: Jako kdyby se změnil celý řád věcí

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k nákupu 100 tun zlata

Ilustrativní obrázek

Zdražování materiálů v automobilovém průmyslu (ocel, měď, kobalt)

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS ke zdražování ropy a pohonných hmot

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.