Nejvyssi kontrolni urad nasel rozsahle chyby na ministerstvu skolstvi za obdobi 2014 2016

0
Rate this post

Článek publikován: 1. Domovská stránka července 2016 Kategorie článku: Novinky a blogy Doba čtení: 243 minut čtení Sdílejte tento obsah Otevře se v novém okně

Pro banky platí zákaz anatocismu, respektive možnost kalkulovat úrok nejen z částky jistiny, ale z kapitálu navýšeného o již naběhlé úroky v předchozích měsících. Nedávná novela konsolidovaného zákona o bankách – zákonem o stabilitě z roku 2014, který definitivně stanoví zákaz anatosismu – proto musí být uznána v čl.

Přijetí: o přístupu k původu určuje pravidla Triestský soud

120 TUB v platném znění. Koordinační rada ABF se vyjadřuje v těchto podmínkách a potvrzuje zákaz anatomismu i v případě neexistence prováděcího usnesení MVČK. Podle rady to nepředstavuje omezení zákazu složeného úročení, protože jde o umění.

120 výslovně v tomto bodě prohlášením, že: „MVČK stanoví metody a kritéria pro vytváření úroků z transakcí prováděných při výkonu bankovní činnosti, přičemž v každém případě stanoví, že:

a) u transakcí na běžném účtu je zákazníkům zajištěna stejná periodicita při výpočtu debetních i kreditních úroků;

b) pravidelně kapitalizovaný úrok nemůže produkovat další úrok, který se v následných kapitalizačních operacích počítá výhradně z částky jistiny“.

Přijetí: o přístupu k původu určuje pravidla Triestský soudV projednávaném případě se majitel běžného účtu, který měl smlouvu o běžném účtu v bance, odvolal k ABF v Miláně a napadl u své banky kapitalizaci debetního úroku, což vedlo ke složenému úročení.

Milánský ABF, který si všiml zvláštní novosti otázky, rozhodl se postoupit prošetření sporu Koordinační radě, která, ačkoli zamítla odvolání majitele účtu, připustila použití čl. 120 TUB i při absenci prováděcího usnesení CICR.

V tomto bodě rozhodci v rozhodnutí ze dne

8. 10. 2015 č. 7854 potvrdili, že ačkoli jsou tvrzení odvolatelky neopodstatněná a neprokázaná, „nový čl. 120 TUB nalézá okamžitou exekuci i bez ohledu na uzákonění předpokládaného usnesení“.

 1. Představenstvo posouvá svůj výklad z předkládací zprávy návrhu zákona do Komory, kde se uvádí, že „tento návrh zákona má za cíl konstatovat neoprávněnost bankovní praxe, na jejímž základě jsou tzv.
 2. složené úroky, neboli úroky z úroků… návrhu zákona, který poprvé představuje neproduktivitu složeného úročení, má v úmyslu skoncovat s chováním uznávaným judikaturou za nelegitimní, ale zákonodárcem neustále tolerovaným“.

Rezoluci CICR je proto přisuzována pouhá orientační funkce týkající se metod výpočtu prostého úroku, což v žádném případě nemůže určovat tvorbu dalšího úroku z úroku.

 1. V tomto bodě rada pokračuje „v hypotéze… že bez nové rezoluce MVČK by bankovní složený úrok mohl přežít na základě staré rezoluce…
 2. znamená postulovat podvracení základních hierarchických vztahů mezi prameny práva a možná také nepřípustná ústavní změna vztahu mezi státní mocí … sama

Soud v Bari se zabývá jedním z nejdiskutovanějších témat v bankovním sektoru

Bank of Italy považuje vstup v platnost zákazu anatosmu v platnost a uznává, že delegace do MVČK se týká pouze periodicity účtování úroků a lhůty pro jeho sběratelství“.
Konečně, Koordinační rada ABF znovu potvrzuje zákaz anatomismu v bankovních vztazích, který je v platnosti od zákona o stabilitě z roku 2014.

 1. 9. 11. 2015 lichvou hypotečních sazeb. Na základě umění. 644 trestní zákoník a rozsudek kasační stížnosti č. 350 ze dne 9. ledna 2013 znovu opakuje, že je třeba kromě sazby za prodlení vypočítat také penále za předčasné splacení.
 2. No a vyhláška ze dne 19.10.2015 stanoví, že „pro účely ověření lichvy sazby sjednané ve smlouvě o úvěru je třeba vzít v úvahu nejen sjednanou úrokovou sazbu, ale i všechny ostatní náklady předpokládané v úvěrové smlouvě.

smlouvy, a to jak určitých (jako jsou náklady na předběžné šetření a pojištění nemovitosti nebo nemovitostí poskytnutých jako záruka), tak jakékoli náklady, jako jsou úroky z prodlení (splatné v případě prodlení s placením splátek úvěru) a provize za předčasné splacení ».

Je tedy nutné „kumulovat úroky z prodlení se zálohovou provizí“.

 1. Tato vyhláška také stanoví, že výpočet musí být proveden s ohledem na kapitál poskytnutý při sjednání smluvních podmínek úvěru, jak to vyžaduje zákon.
 2. Soud v Bari proto v konkrétním případě akceptoval žádost o pozastavení exekučního řízení proti dlužníkovi.

Lichvářský charakter sjednané sazby „dané součtem smluvní sazby, sazby opožděné platby, nákladů na předběžné šetření a pojištění, jakož i 1,50 % za předčasné splacení“ ve skutečnosti určuje bezúplatný úvěr podle umění. 1815, odstavec 2 občanského zákoníku, a proto „

Vden, kdy byl příkaz doručen, odpůrce zaplatil částku vyšší, než byla částka, která měla být zaplacena za opožděné splátky pouze jistiny, takže vymahatelný dobropis neplatí nesplňuje požadavek vymahatelnosti vzhledem k tomu, že protistrana nemohla využít výslovnou výpovědní doložku, protože protistrana nezaplatila do té doby dlužnou částku kapitálovým lotem“.

Oběžník vydaný Ministerstvem spravedlnosti dne

Oběžník vydaný Ministerstvem spravedlnosti dne23. 10. 2015 navrhuje brzdu nejednoznačných postojů uznávaných od začátku provozní fáze telematického procesu v občanských věcech a má za cíl být užitečným pomocníkem pro přijetí jednotné určení, konkrétně sledovaných prostřednictvím vytvoření jediného a pravidelně aktualizovaného korpusu.

Je dobré si připomenout praktické dopady plynoucí z ustanovení legislativního nařízení 83/2015 pak převeden na zákon 132/2015 a především na tu část, která umožňuje „…

 1. elektronické podání každé jiné listiny, než jaké jsou uvedeny v odstavci 1, a dokumentů nabízených v komunikaci, obhájcem nebo zaměstnancem, kterého veřejná správa používá k osobnímu soudu“.
 2. Odkazuje na ně rychlé a schematické shrnutí dosavadních způsobů archivace.
  Kancelář