Nastává ropný zlom?

08:39 | Ne Ro | Diskuze

Ropné akcie vypadají stále velice dobře. Velké ropné společnosti si nemyslí, že by byla jejich existence ohrožena aktuálně široce diskutovaným odklonem od fosilních paliv k tzv. obnovitelným zdrojům energie. Do těch posledních proto nemají ani potřebu investovat.

Foto: XcBiker

Už poměrně dávno, a to před dvěma desetiletími, se ropná korporace BP rozhodla neomezovat svou činnost jen na fosilní paliva a investovala proto do tzv. obnovitelných zdrojů energie 8 miliard USD. Připodobnila dokonce i svoje firemní logo slunci a slíbila, že bude své plynárny pohánět sluneční energií. Projekt byl tehdy nazván "Beyond Petroleum" a v jeho rámci se prodávaly solární panely v Austrálii, Španělsku a Spojených státech. V Nizozemí a USA se stavěly větrné elektrárny. Dnes, o dvacet let později, by mohl vzniknout nový projekt s názvem "Back to Petroleum". Společnost BP totiž snižuje své investice do tzv. obnovitelných zdrojů energie či dokonce usiluje o jejich prodej. V roce 2011 se společnost zbavila svého byznysu se solárními panely. O rok později se pak pokusila prodat svůj byznys s větrnou energií v USA, nicméně pro něj nenašla vhodného kupce. Výkonný ředitel BP, Bob Dudley, novinářům z agentury Reuters přiznal, že v minulosti společnost BP udělala velké investice do obnovitelných energií, nicméně se posléze ukázalo, že spousta z nich nezafungovala. Lze prý totiž pochybovat o jejich komerční schůdnosti. Společnost BP prý stálo spoustu peněz, než to pochopila.

Vlády i environmentalisté předpovídají, že během jediné generace dojde k ropnému zlomu. A některé vlády, například čínská, indická a další, momentálně diskutují o zákazu aut na fosilní paliva. Největší ropné společnosti se však těchto zpráv nelekají, jelikož se nedomnívají, že by byl jejich byznys s ropou a zemním plynem bezprostředně ohrožen. Přinejmenším soudě podle výše investic velkých ropných společností do alternativních zdrojů energie, kterou lze považovat spíše za symbolickou. Do projektů tzv. obnovitelných zdrojů energie dnes totiž pětice největších hráčů ropného průmyslu investuje jen asi 3 % ze 100 miliard USD sloučených ročních výdajů, jak uvádějí data energetické poradenské společnosti Wood Mackenzie. Společnosti BP (BP), Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM), Royal Dutch Shell (RDS) a Total (TOT) místo toho raději dál dojí své ropné a plynové vrty, pracují s aktivy s cílem pokrýt výplaty investorům a posilují své účetní rozvahy pro budoucí časy. Jsou totiž přesvědčeny o elegantnějším způsobu, jak by v budoucnu mohly vstoupit jakožto významní hráči na pole alternativních energií - a to skrze velké akvizice firem a jejich technologií, které se v budoucnu ukážou jakožto nejziskovější.

Také výkonný ředitel společnosti Chevron, John Watson, tvrdí, že momentálně nic nenaznačuje, že by nastával ropný zlom. Naopak pro období příštích 10 či 20 let předpovídá nárůst poptávky po ropě. Grafické znázornění vývoje spotřeby energie podle typů paliva a vývoje tzv. obnovitelných zdrojů energie v čase lze najít zde. Též IEA (International Energy Agenci - Mezinárodní úřad pro energetiku) předpovídá, že do roku 2040 dojde k nárůstu poptávky po ropě o 10 %, což ostatně reflektuje i konsenzus ropných společností. Podle výkonného ředitele Shell, Bena van Beurdena, i nejpesimističtější prognózy hovoří o tom, že ropnému zlomu nedojde dříve než koncem příštího desetiletí. Historie nás ale učí, že k podobným změnám v používání energií - od dřeva k uhlí a od uhlí k ropě - nedocházelo ze dne na den, nýbrž přechod trval vždy relativně dlouhou dobu. Uhlí před nedávnem kulminovalo, přičemž se podílí na světové spotřebě energie 28 %. Stále tedy ještě zůstává jeho podíl větší, než jaký má třeba takový zemní plyn, a je přibližně na třetině podílu, který zaujímá ropa.

Je třeba si též uvědomit, že tzv. obnovitelné zdroje energie budou vyžadovat dlouhodobé, desetiletí trvající investice. Ani pak však není ziskovost všech těchto počinů zajištěna. Zajímavé je, že žádná z ropných společností nezveřejňuje své zisky ze svých investic do solární či větrné energie ani do biopaliv. Alasdair McKinnon, portfolio manažer ze Scottish Investment Trust, je přesvědčen o tom, že ropný sektor si své akcionáře udrží ještě hodně dlouho. Podle něj se totiž zatím na obzoru neobjevila žádná opravdu schůdná alternativa k fosilním palivům. Proto se rozhodl zatím neinvestovat do těch alternativních zdrojů energie, které se na trhu nabízejí dnes.

Ropnému sektoru by v budoucnu mohla pomoci především narůstající poptávka po ropě v rámci emerging markets. Společnost Exxon Mobil předpovídá, že roce 2040 bude doprava potřebovat dokonce o 25 % ropy více, než je tomu nyní. Tento nárůst bude tažen především růstem ekonomik asijských států. Analytik společnosti Chevron, zaměřený především na Indii a Nigérii, dospěl k závěru, že masové rozšíření elektromobilů je v každé zemi podmíněno především masivním rozvojem potřebné dobíjecí infrastruktury. V některých zemích je však nepravděpodobné, že by k rozvoji takovéto infrastruktury mělo dojít.

Společnost BP odhaduje, že automobily tvoří kolem pětiny spotřeby ropy. Což znamená, že i kdyby došlo k masovému zavedení elektromobilů, stále ještě to nevylučuje růst poptávky po ropě v oblasti nákladní dopravy, železnic a leteckého průmyslu.

Poptávka po zemním plynu, která je momentálně menším byznysem ropných společností, než samotná ropa, by mohla vzrůst a zemní plyn by po odstávce uhelných elektráren mohl tvořit až čtvrtinu vyráběné energie. Navíc je pravděpodobné, že stále víc zemního plynu si bude žádat i chemický průmysl. Mimoto si lze dost dobře představit, že některé elektromobily budou hybridními vozidly, která budou pro pohon kombinovat elektřinu se zemním plynem.

Společnost Shell předpovídá, že k ropnému zlomu dojde dříve, než tvrdí konkurenční ropné společnosti, a investuje proto masivním způsobem právě do zemního plynu. V loňském roce například koupila za 54 miliard USD firmu BG Group, která se zaměřovala právě na zemní plyn. Shell, Chevron a Exxon Mobil poslední dobou investovaly miliardy dolarů do LNG projektů po celém světě.

Společnost Exxon Mobil se odmítla k tomuto článku vyjádřit.

Krátkozraká strategie?

Někteří - včetně několika velkých investorů - velké ropné společnosti kritizují, že jsou krátkozraké v tom ohledu, že přechod od fosilních paliv na tzv. obnovitelné zdroje energie bude pomalý a že nové energie budou jen pozvolna nahrazovat ty fosilní. Domnívají se totiž, že podobně jako levnější zemní plyn nahradí uhlí dnes, mohly by levnější větrná a solární energie nahradit zemní plyn zítra. Jižní Austrálie by se již brzy prý mohla stát důkazem, že přechod od elektráren na fosilní paliva k elektrárnám na tzv. obnovitelné zdroje energie je možný. Společnost Windlab Ltd. ve spolupráci s Tesla Inc. (TSLA) totiž v dané oblasti pracují na projektu, slučujícím větrnou elektrárnu s velkými bateriemi pro uložení dostatečného množství energie, která by byla uvolňována do rozvodné sítě v případě bezvětří.

Podle bývalého šéfa Shell, Julese Kortenhorsta, který dnes řídí neziskovou organizaci pro energetický výzkum Rocky Mountain Institute, by se společnosti fosilních paliv měly rychle přeorientovat na nízkou návratnost solárních a větrných elektráren. Myslí si totiž, že přesedlat ze dne na den z fosilních paliv na alternativní zdroje energie zkrátka v praxi nelze. Ropný sektor je podle jeho mínění stále ještě skálopěvně přesvědčen o tom, že je na něm ekonomický růst závislý.

Poradenská firma Wood Mackenzie odhaduje, že pro získání stejného tržního podílu v rámci tzv. obnovitelných zdrojů energie, jaký momentálně největší ropné společnosti drží v případě fosilních paliv, by bylo zapotřebí investovat po dobu příštích 18 let cca 350 miliard USD. Podobně masivní investice by si však pochopitelně vynutily citelné snížení výše dividend, které ropné společnosti vyplácejí svým podílníkům a s nimiž jejich akcionáři samozřejmě počítají.

Nathan Fabian, ředitel Principles for Responsible Investment při OSN, se domnívá, že podobná změna současného byznys modelu ropných společností by představovala skutečný oříšek.

V tuto chvíli lze konstatovat, že ropné společnosti investují do sektoru tzv. obnovitelných zdrojů energie spíše umírněně, a to do nejrůznějších projektů. Chevron investuje do vesměs malých větrných a solárních podniků, Shell investuje do výroby ethanolu z cukrové třtiny v Jižní Africe, větrných elektráren ve Spojených státech a dobíjecích stanic pro elektromobily v Evropě. BP stále vlastní větrné elektrárny v USA, které se dříve neúspěšně pokusil prodat.

John Browne, který před dvěma desetiletími coby výkonný ředitel společnosti BP pomáhal rozjet prvotní investice do tzv. obnovitelných zdrojů energie, uvedl, že je dosud přesvědčen o tom, že mají růstový potenciál. Zabere to ale prý určitou dobu, než se projeví.

Společnost Shell se zavázala, že do roku 2020 investuje až 1 miliardu USD do tzv. "nových energií".

Společnost Total letos uvedla, že plánuje na rozvoj alternativních energií utratit 500 miliónů USD ročně. Nicméně záhy po tomto oznámení přišla zpráva, že kupuje firmu Maersk Oil za 7,5 miliard USD, a to v rámci plánu vytěžit víc ropy ze severního moře v norských vodách.

Výkonný ředitel Total, Patrick Pouyanne v říjnu záležitost vysvětlil tak, že když se ptají svých zákazníků na to, co je jejich prioritou, ať už z rozvinutých ekonomik či z rozvojových zemí, zjistí, že je pro ně na prvním místě cena. Proto je Pouyanne přesvědčen o tom, že na ukvapené plošné zavedení tzv. obnovitelných zdrojů energie by doplatilo ekonomicky i sociálně především 6 miliard zákazníků.

Exxon Mobil investuje do biopaliv. Připojil se k projektu firmy Synthetic Genomics, která se zabývá genovou manipulací a která se zaměřuje na náhražku ropy z koaxiálních řas. Podle vyjádření společnosti Exxon Mobil je ovšem tento projekt ještě značně vzdálen komerčnímu využití. Exxon Mobil letos utratila za roponosné břidlici v USA 5,6 miliard USD.

Auta a letadla na baterky

Jeden z velkých odběratelů fosilních paliv - doprava - plánuje přechod od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie. Doprava přitom tvoří čtvrtinu roční spotřeby energie.

Automobilka Ford Motor Co. (F) letos oznámila, že chce, aby do roku 2030 tvořily třetinu jejích tržeb prodeje automobilů na baterii a další třetinu hybridní vozidla s kombinovaným pohonem na zemní plyn a elektřinu.

Startup, podporovaný výrobcem letadel Boeing a společnosti JetBlue Airways Corp (JBLU) před nedávnem oznámil svůj plán představit do roku 2022 malé hybridní proudové letadlo, využívající baterií Tesla Inc. a Panasonic Corp.

Ropné společnosti dál předpovídají masivní růst kapalných paliv. Exxon Mobile předpovídá, že v roce 2040 bude 90 procent dopravy závislé na ropě.

BP prorokuje, že počet aut ve světě vzroste do roku 2035 na 1,8 miliard, z nichž pouhých 75 miliónů budou tvořit elektromobily.

Chevron si myslí, že pokud vlády masivně nepodpoří maloobchodní nákupy elektromobilů, pak to s jejich masovým nástupem asi nebude až tak horké.

Uvidíme.

Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k cenám ropy, benzínu a nafty

Ilustrativní obrázek

Saúdská Arábie pokořila historický rekord v propadu těžby ropy

Ilustrativní obrázek

Cena ropy roste po útoku na íránský tanker

Ilustrativní obrázek

ČEZ ESCO a SPP na Slovensku zakládají společný podnik pro energetickou modernizaciČti více
Ilustrativní obrázek

Klíčové centrální banky tisknou peníze jako o závod

Ilustrativní obrázek

Německý DAX se drží nuly, SAP a Covestro zvýšily celoroční výhled

Ilustrativní obrázek

Asijský trh převážně v zeleném

Ilustrativní obrázek

Německá burza zahajuje mírným růstem

Ilustrativní obrázek

Asijsko-pacifickým indexům se převážně dařilo, v Číně akcie klesaly

Ilustrativní obrázek

Frankfurtská burza v lehkém záporu

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.