Mladi kovaci se na jihu cech shodli na podpore kampane spolecne vpraci

0
Rate this post

20. června, Světový den uprchlíků, podívejte se na to UNHCR, Agentura OSN pro uprchlíky, oslavuje odvahu, sílu a odolnost milionů lidí, kteří byli nuceni uprchnout před konflikty, násilím, porušováním lidských práv a pronásledováním, a znovu potvrzuje jejich právo na ochranu a obnovu. jejich život v důstojnosti, ať už jsou kdokoli a  odkud pocházejí, vždy.

Ochrana nekončí přístupem k azylu, ale projevuje se konkrétně spravedlivým procesem sociální a ekonomické integrace v hostitelské zemi.

Světový den uprchlíků: UNHCR spouští kampaň Spolu #S uprchlíky

V tento Světový den uprchlíků se UNHCR připojuje k těm v Itálii, kteří se dávají k dispozici, aby našli trvalá a udržitelná řešení, která uprchlíkům umožní překonat trauma, zúročit svůj talent a přispět zemi, která je přijala.

  • “Neexistuje žádná skutečná ochrana bez účinného přístupu k právům, integraci a sociálnímu začlenění a jsou povinností a odpovědností celé společnosti jako celku,” řekla Chiara Cardoletti, zástupkyně UNHCR pro Itálii, Svatý stolec a San Marino.
  • „Pouze spoluprací – vlády, občanské společnosti a soukromého sektoru“.

O ochraně a integraci se bude diskutovat 20. června během kulatého stolu s názvem Uprchlíci, od azylu k integraci: partnerství a inovativní řešení pro bezprecedentní krizi v Kongresovém centru Palazzo Rospigliosi v Římě.

Zástupci institucí, třetího sektoru, akademického světa, uprchlíků a soukromého sektoru budou diskutovat o otázkách integrace a příležitostech, které uprchlíkům nabídnout v souladu s Globálním paktem o uprchlících.

Během kulatého stolu, který lze také sledovat živě, bude novinářka Paola Saluzzi moderovat debatu, do které se zapojí:

Můžeme dosáhnout změny

Můžeme dosáhnout změnyAbdullahi Ahmed (Město Turín), Yasmien Abdul Azeem (syrský jasmín), Simone Bemporad (Generali), Chiara Cardoletti (UNHCR), Carlo Giovanni Cereti (Římská univerzita Sapienza), Fabrizio Curcio (oddělení civilní ochrany),.

Daniela Di Capua (Soka Gakkai), Marco Impagliazzo (Společenství Sant’Egidio), Alessandro Ramazza (Assolavoro), Filippo Rodriguez (Enel Cuore Onlus), Marina Sereni (Ministerstvo zahraničních věcí), Alidad Shiri (UNIRE), Marinella Soldi (RAI).

Dále během dopoledne proběhne oficiální předání růžového dresu Giro Donne 2022 věnovaného UNHCR.

S cílem vypořádat se s klimatickou krizí zahájila společnost Marevivo v rámci dohody s námořnictvem a nadací Dohrn dnes ráno ve svém národním ústředí na Tibeře mezinárodní kampaň.

„Only One: One Planet, One Ocean, One Health“, vytvořenou s záštitu ministra životního prostředí a energetické bezpečnosti a ministerstva civilní ochrany a námořní politiky u příležitosti vyplutí cvičné lodi Palinuro z přístavu La Spezia na její vzdělávací cestu do Itálie a Středozemního moře.

Kampaň

  1. Vytvořená proto, aby si občané a instituce uvědomili naléhavost realizace ekologické transformace, začala přípravnými setkáními v prestižních školách námořnictva, aby zapojila a učinila z posádek a studentů, kteří budou na palubě lodí,
  2. protagonisty a bude pokračovat s konferencemi v některých fázích plavby plachetnicí a putovní výstava skládající se z 11 panelů umístěná na školní lodi Palinuro.

Výstava, kterou je možné navštívit i v národní centrále v Marevivo, se zaměřuje především na problematiku energetické, ekologické a potravinové transformace, na koncept cirkulární ekonomiky, na znečištění plasty a na oteplování moří a oceánů.

Cílem je vytvořit stále větší povědomí o tom, že naše zdraví závisí na harmonii mezi živým a neživým světem a že lidské činnosti – jako je odčerpávání potravinových zdrojů, nadměrný rybolov, intenzivní zemědělství.

Ničení přírodních stanovišť a odlesňování – narušili tuto harmonii, kterou můžeme obnovit pouze tím, že budeme všichni pracovat společně s holistickým přístupem na různých úrovních.

Tiskové konference se zúčastnili Rosalba Giugni, prezident Marevivo, Aurelio De Carolis, admirál velitele námořní letky, vrchní velitel námořní letky Ferdinando Boero, viceprezident Marevivo a prezident .

Dohrnské nadace a někteří zástupci vědeckého výboru Marevivo

Dohrnské nadace a někteří zástupci vědeckého výboru MarevivoKterý , ve spolupráci se Symbola, Edible Planet Ventures a Campus Bio-Medico University of Rome, v osobě Prof. Antonia Ragusy, připravili obsah výstavy „Only One“. Kapitán lodi Palinuro, Mario Esposito, přivítal přítomné živým videovzkazem ze školní lodi.

  1. “Věci jsou spojeny neviditelnými pouty: nemůžete utrhnout květinu, aniž byste narušili hvězdu,” řekl Galileo Galilei.
  2. To je leitmotiv komunikační a osvětové kampaně „Only One“, kterou jsme chtěli vytvořit společně s vynikajícími partnery – řekla Rosalba Giugni, prezidentka Marevivo.

Pouze prostřednictvím uvědomění můžeme myslet na to, jak čelit těžké budoucnosti, kterou lidstvo čeká. Sucha a povodně, dvě strany téže mince, jsou produktem změny klimatu, pro kterou musíme najít řešení, jak zmírnit její dopady, a zároveň realizovat ekologický přechod, což je téma přítomné na výstavě, které doprovází všechny fáze venkova.

Musíme se pokusit zastavit odpočítávání, které ukazuje čas, ze kterého není návratu, který nám dává IPCC (panel složený z tisíců výzkumníků z celého světa, kteří monitorují změnu klimatu). Šest let, asi dva měsíce a pár hodin, což by nás při oteplení planety o více než 1,5 stupně vedlo ke globální katastrofě.”

„Námořnictvo již nějakou dobu spolupracuje s Marevivo Association, se kterou sdílí velkou pozornost všem aspektům námořní dimenze, od těch ekologických až po ty, které jsou spojeny s potravinovými a energetickými přechody.

  1. Všechny otázky, které mají přímý dopad na udržitelnost planety a na její bezpečnost a stabilitu na globální úrovni.
  2. Podpora námořnictva informační iniciativě „Only One: One Planet, One Ocean, One Health“, která bude také šířena v mezinárodním kontextu v rámci letních kampaní lodí plachetnic Amerigo Vespucci a Palinuro, je součástí tento pohled..” prohlásil admirál Aurelio De Carolis.