Měsíční strategie - akcie

14:14 | B Z | Diskuze

Rostou sázky na pokles sazeb

Ilustrativní obrázek
Foto: Aspen.PR

Akciové trhy za uplynulý měsíc výrazně rostly a to globálně, když index MSCI World zhodnotil o 4,7% a MSCI Emerging Markets o 5,7%. V USA přidaly nejvíce technologické akcie, když Nasdaq zhodnotil o 6,6%. Za jeden z hlavních impulsů lze považovat posun ve vývoji americko-čínských obchodních vztahů, kdy prezident Trump po jednání s čínským protějškem oznámil, že jsou USA ochotny ustoupit od dalšího uvalování cel a rovněž uvolnit restrikce vůči firmě Huawei. Na to reagovaly kladně především technologické akcie, mezi nimiž jsou firmy, jejichž tržby pochází z nezanedbatelné části z obchodu s touto globální firmou. Dalším impulsem je sílící směřování centrálních bank k více expanzivní měnové politice. Zatímco u FEDu se o snižování sazeb začalo mluvit prakticky hned po vyhrocení obchodní války na začátku května, ECB se přidala koncem června s tím, že je připravena sazby snížit ještě více do záporu či opět začít s kvantitativním uvolňováním. Důvodem je přetrvávající nedosahování inflačních cílů a zpomalující hospodářský růst. FED by mohl snížit sazby již na příštím zasedání na konci července, podle Bloombergu činí pravděpodobnost snížení základní sazby o 25 bazických bodů téměř 100%. Spolu s odhady zpomalování ekonomiky klesaly i odhady pro zisky firem za 2Q19. Na začátku 2Q se podle Factsetu odhadoval meziroční pokles zisků o 0,5%, zatímco nyní se odhaduje pokles již o 2,6%. Tržby by měly meziročně růst o 3,8% a i zde se odhady snížily ze 4,0%. Ceny akcií však rostly a proto se 12ti měsíční forward P/E nyní pohybuje na úrovni 16,9, což je nad 5ti letým průměrem 16,5.

Bottom-up 12M konsenzuální cílová cena pro index S&P se dle Factsetu zvýšila na 3218, což představuje asi 8% růstový potenciál, tedy méně než v minulém měsíci. Největší potenciál by měl mít podle konsensu sektor energií (20%), což je stejné jako v minulém měsíci, následuje sektor komunikačních služeb (13%). Energetický sektor dostal podporu ve formě růstu ropy, která uplynulé období vyskočila o 10% na 57,5 USD za dolar a zkorigovala předchozí ztráty. Organizace OPEC se spolu s Ruskem dohodla na prodloužení omezeného režimu těžby o 1,2 mbd. Potenciál růstu sektoru materiálů vůči konsensu se za poslední měsíc z velké části vyčerpal, když rostl skoro o 9%. Zbývající potenciál je nyní podle konsensu 5% proti 18% před měsícem. Růstu pomohly snahy o stimulaci čínské ekonomiky tamní vládou a pokrok v obchodním vyjednávání s USA. Ve 2Q se zde očekává meziroční pokles zisků o 16%, nicméně v příštím roce by se měly podmínky v sektoru zlepšit a spolu s energetickým sektorem by měly zisky růst o 15% resp. 30%.

S pohledem více do budoucnosti se pro celý americký trh v roce 2020 očekává silný růst zisků o 10%. Konsenzuální odhady tedy naznačují, že převládá přesvědčení, že by se v příštím roce měly vyřešit problémy s cly, které zpomalují světovou ekonomiku a rovněž, že centrální banky svými kroky podpoří její opětovné nastartování. Možná ale jde o určité zpoždění v odhadech za aktuální situací v ekonomice. Situaci znázorňuje graf níže, který zachycuje očekávané růsty zisků za 2Q19, za rok 2019 a za rok 2020:

Český akciový trh v červnu/červenci

Uklidnění na světových trzích související se smířlivější rétorikou amerického prezidenta Trumpa a s výhledem na pokles sazeb FEDu znamenalo na českém trhu víceméně stabilitu indexu. Index PX pohybuje meziměsíčně v lehkém plusu zásluhou na sentiment citlivých akcií Erste a CME (to podporují spekulace o divesticích). Růst trochu tlumí ČEZ, který se již obchoduje bez nároku na dividendu. Klesající výnosová křivka a výhled na měnové uvolňování ECB nepomohly zbývajícím finančním titulům (KB, Moneta, VIG), u domácích bank je ale důležitější chování ČNB. Ta zatím přímo na snižování sazeb nevypadá a podporu jí dodávají i doposud solidní čísla z průmyslu. ČEZ byl nadále hlavním tématem posledních týdnů, když vláda schválila investiční model výstavby nových jaderných bloků. Ten vypadá pro ČEZ relativně příznivě, když většina spojených rizik by měla být kryta státem. Trh nyní bude čekat na detaily chystané smlouvy mezi státem a ČEZ. V regionu se nejvíce dařilo rakouskému indexu ATX, který si připsal přibližně 3% a polskému WIG20 s růstem okolo 2,5%. Pražský index se příliš neměnil (+0,2%) a jediný BUX zaznamenal pokles o zhruba 1%. I přesto lze obchodování ve Střední Evropě hodnotit kladně.

Vláda schválila investorský model pro jádro

Vláda tento týden schválila hlavní obrysy investorského modelu pro výstavbu nových jaderných bloků. Hlavní oficiálně komunikované body modelu jsou: 1. Projekt bude realizovat dceřinka ČEZu (SPV EDU II). 2. Mezi státem a ČEZ se uzavře smlouva, která umožní na výstavbu získat úvěr za stejně výhodných podmínek, jako by si peníze půjčoval stát. 3. Stát bude garantovat stabilitu legislativního prostředí. 4. ČEZ bude mít za určitých podmínek právo převést projekt na stát.

Schválení usnesení o investorském modelu znamená, že ČEZ bude kvůli požadavku vlády pokračovat v přípravě nových jaderných bloků. Stát by ovšem měl pokrýt naprostou většinu souvisejících rizik tak, aby nebyla poškozena hodnota společnosti a s tím práva minoritních akcionářů. V opačném případě by se mimo jiné management firmy vystavoval osobnímu riziku soudních sporů s minoritními akcionáři. V současné době se tak pracuje na uzavření smluv mezi státem a ČEZ, které mají projekt a rozdělení rizik ošetřit. Jednání jsou teprve na začátku a smlouva pro první fázi by měla být hotova do konce roku. Posvětit ji ovšem bude muset i Evropská Komise, takže lze očekávat průtahy. Smlouva by měla na stát převést všechna politická a regulatorní rizika a měla by obsahovat právo společnosti převést projekt na stát za náklady po každé fázi (tendr, plánování, povolování, stavba). Stát by měl naopak mít možnost projekt převzít v případě vysoké návratnosti.

Zveřejněné obrysy plánované smlouvy naznačují, že projekt by pro ČEZ měl být minimálně NPV neutrální. Záležet ale bude na detailech smlouvy, především na podmínkách možného převedení projektu na stát. Z našeho pohledu bude ale ohledně potenciální výstavby více jasno nejdříve po dokončení tendru na dodavatele někdy za čtyři až pět let. Akcie ČEZ si asi do té doby budou „užívat“ určitý diskont k férovému ocenění. Ten by ale vzhledem k dlouhé době do začátku stavby a velkým nejistotám, zda se se vůbec bude stavět, neměl být vysoký. Připomínáme, že ČEZ nedávno aktualizoval svoji dividendovou politiku (výplata 80-100% zisku), protože neočekává žádné větší investice až do doby zahájení stavby nových jaderných bloků (nejdříve v letech 2028-30).

Deutsche bank na správné cestě (?)

Deutsche bank oznámila další, tentokrát velmi razantní, vlnu restrukturalizace, která by ji měla vrátit na růstovou trajektorii a zlepšenou ziskovost. Zároveň víceméně končí její ambice stát se globální investiční bankou. Banka si do roku 2022 vymezila cíle: 1. Snížit jádrové náklady o 5,8 mld. EUR (z 22,8 mld. EUR, tedy o čtvrtinu) 2. Odprodat 74 mld. EUR neperformujících rizikově vážených aktiv 3. Významně redukovat oblast investičního bankovnictví a zaměřit se na korporátní a privátní bankovnictví a financování, poradenské služby a asset management 4. Zvýšit tržby v klíčových segmentech z 22,8 mld. EUR v 2018 na 25 mld. EUR v 2022 5. Dosáhnout cost-income ratio 70% ( z 92,5%) 6. Těmito kroky banka plánuje dosáhnout ROTE 8% do roku 2022 7. Náklady na restrukturalizaci by měly do roku 2022 činit 7,4 mld.EUR Hlavním cílem banky je snížit fixní náklady a uvolnit kapitál vázaný na nevýkonná aktiva, aby je mohla investovat lépe a zvýšit ziskovost. Současně míří i za zvyšováním tržeb v klíčových segmentech, což se může ukázat problematické, jelikož například plánovaný úplný odchod z obchodování s akciemi může znamenat značný úbytek nepřímého know-how i pro klasické komerční bankovnictví. Banka také nebude nabízet tak komplexní produkty, takže je otázka jestli hlavně velcí klienti nebudou přecházet ke konkurenci. Banka by chtěla do roku 2022 dosáhnout ROTE 8%, což by podle našeho hrubého propočtu představovalo roční čistý zisk kolem 4,0 mld. EUR či 1,9 EUR/akcii. Na takové úrovni banka reportovala zisk naposledy v roce 2011. To by například při použití 10ti letého průměrného forwardového P/E na úrovni 9ti násobku zisku znamenalo do roku 2022 potenciální více než zdvojnásobení hodnoty firmy. ALE: Uvedené cíle se týkají tzv. „core bank“ která v bance zbyde až po vyčlenění 74 mld. EUR rizikově vážených aktiv do „špinavé banky“. Hlavním nástrojem pro dosažení cíle bude snížení nákladů o 6 mld. EUR. Banka pak cíluje cost-income poměr 70%, což je velmi ambiciózní, jelikož pro celou banku v roce 2018 činil poměr 92,5%. I nejlepší divize asset managementu vykazovala poměr 79%, zatímco divize investičního bankovnictví měla 95%. Právě z této divize budou ukončeny operace akciového obchodování, což by mělo celkovým nákladům pomoci o 2,3 mld. EUR. Úspory 1,4 mld. EUR chce banka dosáhnout integrací Postbanky a integrací a zúžením Risk, Compliance a ALM. Snížení nákladů o 6 mld. EUR je asi realistické. Plánovaný růst tržeb asi o 2% ročně však již méně. Pro dosažení cílového cost/income a ROTE je však růst tržeb zásadní. Tržby všech divizí banky včetně těch „zdravých“ v roce 2018 klesaly a nevidíme tak jasnou cestu, odkud může banka růst tržeb čerpat. Zbavení se špatných aktiv by mělo přinést postupné a relativně rychlé uvolnění přes 11 mld. EUR.

 

Market Watch

V této sekci prezentujeme výběr titulů z regionu (a v budoucnu i z rozvinutých trhů), které doporučujeme sledovat ať už z důvodu jejich ocenění, možných překvapení či reakcí trhu na aktuální dění. Tyto vlivy by se měly ideálně realizovat v horizontu tří měsíců, i když nevylučujeme delší či kratší dobu. V Market Watch nadále ponecháváme akcie rakouské OMV i v ČR obchodovaných Monety, Stock Spirits a CME.

Moneta je naší defenzivní sázkou na vysoký dividendový výnos v době značných geopolitických rizik. Tato společnost v posledních čtvrtletích po předchozích poklesech stabilizuje výnosy, čemuž pomáhá růst jejího hypotečního portfolia. I kdyby se realizovaly rizika v podobě obnovení tlaku sazby spotřebitelských úvěrů (ve 2Q začaly opět klesat) či růstu podílu nesplácených úvěrů, vidíme u této akcie „polštář“ v ocenění. Moneta se při zhruba dvojnásobném ROE proti nákladům kapitálu obchoduje na 1,5 násobku účetní hodnoty. Moneta disponuje vysokou kapitálovou přiměřeností a nízkým podílem úvěrů ke vkladům.

Stock Spirits na investorském dni pořádaném na konci června potvrdila pokračující růst tržního podílu v Polsku. Ten již v některých měsících dosahuje 30%. Firma také pokračuje v premiumizaci portfolia a dražší značky již tvoří 32% tržeb. SSG tedy dosáhla na cíl 30% podílu o rok dříve (cílovala rok 2020). Pozitivně na nás také zapůsobila prezentace českého managementu. Proti tomu jde tradiční Achilova pata odvětví, tedy daně a regulace. K plánovanému zvýšení spotřebních daní v ČR a PL se naposledy přidal nápad na omezení možnosti reklamy v ČR. Akcie SSG i tak ale vypadají výrazně podceněné. 

U CME se zdá se potvrzuje naše částečně spekulativní sázka na možné převzetí firmy. Spekuluje se o zájmu PPF o koupi její slovenských aktiv za vysokých 300 mil. EUR. To by odpovídalo asi 11ti násobku EV/OIBDAe, zatímco celá CME je na trhu oceněna pod 10x EV/OIBDAe. PPF by akvizice za vysoké násobky mohla dávat smysl díky synergiím v inzerci.

OMV v 2Q19 reportovala pěkný 3% q/q nárůst produkce na 490 bpd.díky zlepšení v Libyi a Rusku a díky růstu produkce z nových ložisek. Pokračující růst produkce je pro nás hlavním investičním argumentem. Realizační cena ropy v souladu s benchmarky vzrostla z 60 USD na 66 USD/bbl, naopak rafinérské marže a ceny plynu klesaly. Nedávno dohodnuté prodloužení produkčních limitů ze strany OPEC+ by mělo ceny této suroviny podpořit.

 

 

Zdroj:Česká spořitelna a.s.
Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.