Měsíční strategie - akcie 23.4.2019

12:33 | M Z | Diskuze

Akcie - měsíční strategie

Ilustrativní obrázek
Foto: Public Domain

Český trh a vybrané zahraniční tituly

AVAST 86,5 Kč 97,2 Akumulovat
(31.1.2019)
Avast reportoval silná čísla za 1Q19, když mu očištěné jádrové tržby v lokálních měnách
rostly meziročně o 9%. firma také měla celkem solidní marži. Ta po očištění klesla asi o 170
bázických bodů na 55,5%, což ale bylo výsledkem vyšších investic a nákladů spojených se
sídlem v Anglii (kvůli IPO). Upravená EBITDA tak rostla o 5,4%. Firma postupně snižuje
zadlužení a potvrdila výhled na růst očištěných tržeb ve vyšších jednotkách procent. Za celý
rok by měla být marže stabilní, což implikuje zrychlení EBITDA ve druhém pololetí.

CME 94,0 Kč 4,85 USD Akumulovat
(14.8.2017)
Akcie CME pozitivně reagovaly na oznámení firmy, že provede strategickou revizi. Jejím
výsledkem může být pokračování v současné podobě nebo prodej celé či částí firmy. Cílem
je maximalizovat hodnotu pro akcionáře. O PPF se spekuluje jako o zájemci o TV Nova,
což by dávalo smysl díky synergiím s O2 ČR. PPF ovšem není zvyklá přeplácet a CME se
po nárůstu obchoduje okolo 9x EV/OIBDAe, což je přibližně v souladu se sektorem.

ČEZ 539,0 632 Akumulovat
(4.10.18)
Akcie ČEZu poslední měsíc i přes skokový růst cen povolenek CO2 a s tím elektřiny
víceméně stagnují. Důvod je jasný – nikdo se moc nehrne do probíhajícího jaderného
dobrodružství, na druhou stranu ale střednědobý výhled hospodaření vypadá dobře.
Doufejme, že firma do léta uzavře jednání se státem o rámcové dohodě na výstavbu… a
jasně nastaví dividendovou politiku na dobu před vlastní stavbou. Oznámení dividendy
(obvykle v dubnu) za rok 2018 by v případě 25 Kč a víc mohlo titul krátkodobě podpořit.

Komerční banka 905,5 1 050 Akumulovat
(8.10.18)
Akcie KB se před rozhodným dnem na dividendu (15.4., dividenda 51 Kč/akcii) moc
nehýbaly a následně klesly o něco méně než by jí odpovídalo. Trh se soustředí na nedávný
pokles výnosů na dluhopisech a na následný lehký pokles sazeb na hypotékách. Nicméně
březnové zrychlení inflace z 2,7% na 3,0% ve spojení se stále relativně slabou korunou
probudilo jestřábí nálady v ČNB, což by mělo titulu v následujících týdnech nahrávat.

Moneta Money Bank 79,8 100 Kupovat
(8.10.18)
Moneta ode dna okolo 72 Kč na začátku roku vyrostla k úrovni 80 Kč, kde v posledních
týdnech stagnují. Blíží se ale rozhodný den (26. dubna) na dividendu (6,15 Kč/akcii, 7,7%
hrubý výnos), který by měl přilákat defenzivní investory. Z pohledu vývoje hospodaření se
sazby spotřebitelských úvěrů na trhu drží již několik měsíců stabilní okolo 8,5%. Z delšího
pohledu bude zajímavé sledovat, zda se Moneta poté, co se jí nepodařilo koupit Air bank,
nestane naopak cílem některé větší ryby. Aktuální ocenění by tomu nahrávalo.

PF Nonwovens 768,0 905 Držet
(24.8.17)
PFN v roce 2018 dosáhla EBITDA 1,35 mld. Kč (+15% r/r, u horní hranice výhledu) a
poskytla pro letošek solidní výhled růstu o asi 2%. Investice do nových kapacit pokračují,
linka v Jižní Africe by se měla rozjet ve 2Q19 a ve Znojmě ve 3Q19. S investicemi je ale
spojeno vysoké zadlužení (3,5x čistý dluh/EBITDA) a firma letos plánuje proinvestovat
celou EBITDu. Titul stále trpí nízkou likviditou, takže jeho akcie si žijí vlastním životem.

Philip Morris CR 13 940 17 640 Akumulovat
(11.8.17)
PMČR reportoval za 2H18 rychlý dvojciferný růst tržeb i zisku díky růstu cen a exportu.
Navržená dividenda s 1600 Kč/akcii překvapila pozitivně a titul před rozhodným dnem (byl
16. dubna) rostl. Růst byl ale utlumen 10% navrženým zvýšením spotřebních daní od
ministerstva financí. To by pravděpodobně vedlo ke znatelnému poklesu marží a výsledky
PMČR by mohly v roce 2020 vrátit někam na úroveň roku 2017. Skok ve spotřební dani by
ale pravděpodobně vedl k nárůstu černého trhu, takže nevylučujeme změkčení návrhu.

Kofola 305,0 490 Akumulovat
(20.11.17)
Kofola v roce 2018 tak tak splnila svůj výhled upravené EBITDA na úrovni 1,0 mld. Kč (+6%
r/r). Dobré výsledky na jádrových trzích brzdil pokles v Polsku a slabší výsledky
v Adriatickém regionu. Pro letošní rok si firma dala neambiciozní cíl EBITDA na 1,08 mld.
Kč (+5% bez vlivu Polska). Kofola je asi opatrná po loňských zkušenostech v Adriatiku. Na
druhou stranu její ocenění je i přes slabý výhled EBITDA nízké ve výhledu se objevují
pozitivní aspekty (viz. článek níž). Držíme si tak na Kofolu mírně pozitivní pohled.


Stock Spirits 66,0 80,0 Koupit
(30.1.19)
Stock Spirits negativně reagoval na navržené 13% zvýšení spotřebních daní na alkohol
v ČR. U SSG mají tržby z ČR podíl jen 26% a předpokládáme, že by firma byla schopna
většinu nárůstu přenést do cen. Dopad na zisk odhadujeme jen okolo 4%. Titul považujeme
nadále za nízko oceněný (cca 15x P/E při započítání dopadu nových daní), i když mu
aktuální „news flow“ úplně nenahrává (spotřební daně v ČR, daňové kontroly v Polsku).

O2 CR 246,5 271 Držet
(15.4.19)
Erste potvrdila doporučení na O2 ČR na úrovni držet s 12M cílovou cenou 271 Kč/akcii.
Akcie nabízí potenciál krátkodobého růstu díky blížícímu se rozhodnému dni pro výplatu
dividend, který je obvykle v květnu/červnu. Erste také mírné zvýšila odhady EBITDA zisku
díky pokračujícímu růstu na Slovensku, růstu počtu zákazníků O2 TV a českého mobilního
segmentu. Přetrvávají dlouhodobá rizika, která jsou však uřiditelná, více čtěte v článku níž.


VIG 648,0 29 EUR Kupovat
(29.3.19)
Akcie VIG od zveřejnění čísel za 4Q18 a hlavně solidní dividendy postupně rostou. Druhým
důvodem je ovšem i celkově lepšící se sentiment na evropský finanční sektor. Výroční
zpráva potvrdila předběžná čísla a ukázala pěkný 5% r/r růst tzv. embedded value. Ttiul
nyní nabízí přes 4% hrubý dividendový výnos, rozhodný den bude koncem května.

JP Morgan 114,3 USD +6,6% 117
JP Morgan překvapila v prvním kvartále rekordně vysokými tržbami i čistými zisky. Výsledky
byly podpořeny zvyšování sazeb FEDu a rostoucím objemem retailových i firemních úvěrů,
mezi nimiž má banka vyrovnaný mix. V rámci investičního bankovnictví se firmě dařilo
udržet prvenství ve výši poplatků. Banka dosáhla anualizovaného ROE 16%, výrazně nad
dlouhodobým průměrem okolo 12,5%. Pokud by tuto hodnotu udržela i nadále, na
současné hodnotě 1.6 P/BV se jeví jako zajímavě oceněná.


Walt Disney 131,76 USD +16,6% 131,5
Walt Disney letos spustí vlastní streamovací službu. Základní cena bude 7 USD/měsíc,
levněji než Netflix. Odhady hovoří, že by služba mohla společnosti přinést do roku 2024 asi
100 milionu uživatelů. Služba tak nabízí potenciál zvýšit tržby o 10-15%. Společnost však
bude muset vynaložit nemalé dodatečné náklady a současné aktivity v tomto segmentu
jsou ztrátové na úrovni 4 miliard USD ročně. Cena akcií WD po oznámení vyskočila téměř o
20%, v dohledné době se tak nabízí možnost cenové korekce.


Uber
Uber plánuje v květnu vstoupit na burzu s cílem získat nejméně 10 miliard USD, což by jej
řadilo mezi největší IPO poslední doby. Celková hodnota firmy by se mohla pohybovat
kolem 100 miliard USD. Firma přitom generuje značné ztráty, za rok 2018 to bylo 1.8 mld.
USD. Společnost je navíc provázena řadou kontroverzí a její byznys model bude
v budoucnu podroben zkoušce ve formě autonomních aut. Pro srovnání, v dubnu na burzu
vstoupil menší konkurent Uberu, společnost Lyft a od své IPO ceny její akcie klesly o 25%

Dění na světových trzích
Výsledková sezóna v USA se rozjíždí nad očekávání
V měsíci březnu a na začátku dubna americké akciové trhy
pokračovaly v růstu, i když jeho dynamika byla oproti
předchozím měsícům pomalejší. Index S&P 500 v březnu
zhodnotil o 1,1% oproti únorovému růstu 2.9% a oproti
lednovému růstu 7.9 %. Od počátku roku do dneška činilo
zhodnocení skoro 16%. Nyní se akciové indexy již nacházejí
opět poblíž svých historických maxim. S&P 500 je nyní oceněn
na hodnotě 16.9 ukazatele 12ti měsíčního forward P/E. Tato
hodnota je vyšší než 5ti letý průměr o hodnotě 16.3 a než 10ti
letý průměr o hodnotě 14.6. V současných podmínkách nejistoty
ohledně vývoje světového obchodu či třeba dopadů Brexitu tak
již nemůžeme hovořit o výrazněji levných akciích, jak tomu
mohlo být na konci prosince.


V USA se naplno rozběhla výsledková sezóna za 1Q 2019.
Oproti výsledkům v uplynulých kvartálech může nastat nezvyklá
situace, kdy se očekává, že společnosti budou vykazovat růst
tržeb, ovšem v doprovodu s klesajícími zisky. Za tím stojí
rostoucí mzdové náklady (z důvodu rekordně nízké
nezaměstnanosti) a ceny materiálů. Pozornost tak bude upnuta
na sledování marží. Podle konsensu by měly agregované tržby
společností z indexu S&P 500 vzrůst o 4.8% a čisté zisky
klesnout zhruba o 2.5 %. Pokud by se prognózy vyplnily, pokles
meziročních kvartálních zisků akcií z indexu S&P 500 by byl
prvním od 2Q 2016. To se děje v situaci, kdy index S&P od
začátku roku přidal 16%, což byl jeden z nejlepších kvartálních
výsledků od finanční krize v roce 2009. Je však třeba říci, že se
jednalo víceméně o korekci prudkého propadu indexů ke konci
roku 2018. Reportované výsledky, pokud budou lepší než
očekávané, se tak mohou stát potřebným impulsem, který
vytvoří základ pro růst akcií na nová maxima.


Prognózovaný pokles reportovaných zisků je zajímavý také z
toho důvodu, že odhady na začátku kvartálu hovořily původně o 2.8% růstu.

Průběžné revize odhadů během prvního kvartálu
však výhled postupně zhoršovaly až na současnou hodnotu.
Důvodem byly přetrvávající obchodní spory mezi USA a Čínou a
nejistota ohledně odchodu Velké Británie z EU, které měly
dopad na obchod a ekonomickou aktivitu v minulých kvartálech.
Dochází tak celosvětově ke snižování odhadovaného růstu
ekonomik pro rok 2019 a centrální banky po relativně krátkém
období utahování monetární politiky hovoří o nutnosti vyčkávat s
dalším postupem, případně opět podnikat kroky k jejímu
uvolnění.


Cenový vývoj indexů ale zatím napovídá tomu, že trhy jsou
přesvědčeny o pokračujícím růstu a aktuální pokles ziskovosti
považují za dočasný. Po skončení 1Q19 je očekáváno zlepšení
situace. Běžně by totiž podobně negativní očekávané výsledky
znamenaly tlak na výprodej akcií. Již reportované výsledky
naznačenému výhledu napovídají, když 40 společností z S&P
500 reportovalo meziroční růst tržeb o 3.3%, zatímco zisky byly
o 0,5% nižší. Pokud tyto výsledky porovnáme vůči
konsenzuálním prognózám, můžeme vidět, že tržby zatím
rostou o 0,6% více než byla očekávání analytiků a čisté zisky
byly vyšší o 4,3% než se čekalo. Odhady výsledků pro 2Q se
zatím pohybují na úrovni 2% růstu zisků a ve 3Q na úrovni
kolem 4% růstu. Průběh výsledkové sezóny tak ukazuje, že
firemní zisky jsou zatím relativně imunní.

Při pohledu na jednotlivé sektory by rostoucí výsledky v tomto
kvartálu měly přinést sektory utilit, zdravotní péče a nemovitostí
(viz. obr. výše) Meziročně negativní výsledky jsou očekávány
zejména ze sektoru energií a to z důvodu nižší průměrné ceny
ropy o 8 USD oproti prvnímu kvartálu roku 2018.

Ropa se ale na začátku 2Q již vydala výše. Dalším sektorem, který je pod
tlakem jsou technologie, které se potýkají s přebytkem zásob a
klesajícími cenami čipů. Akcie technologických firem od začátku
roku byly navíc nejrychleji rostoucím sektorem, když zhodnotily
o 23%, proto mohou být zejména citlivé k cenové korekci.
Jednou z firem s největším očekávaným poklesem zisku v tomto
sektoru je Apple, u které je předpokládán meziroční pokles EPS
z 2.73 USD na 2.37 USD což činí 13%. Výrazný pokles zisků je
prognózovaný i v sektoru základních materiálů.

V ČR probíhá dividendová sezóna


Na českém trhu aktuálně probíhá sezóna rozhodných dní na
(poměrně tučné) dividendy. Bez asi 5% dividendy se již od úterý
obchodují akcie Komerční banky, a bez dokonce 10% dividendy
jsou od středy akcie Philip Morris ČR. Stále ještě ale zbývá sada
akcií obchodovaných s dividendou. Jednou z námi
preferovaných je Moneta, která se bude naposledy obchodovat
se skoro 8% dividendou 26. dubna. Za zmínku stojí i solidní
dividenda u Erste (17.5.) a stejně tak dividenda za necelý loňský
rok u Avastu (22.5.). Později v květnu/červnu by se měly přidat i
O2 ČR a ČEZ

Pražský index PX za poslední měsíc vyskočil o 2,4% (počítáno
ještě před ex-DVD dnem u Philip Morris ČR) hlavně díky akciím
finančních titulů Erste Group a VIG. Ty jsou typicky nejvíce
citlivé na globální vývoj a na vývoj politiky velkých centrálních
bank. Ústup od jestřábí politiky FEDu a zvažování nějakého
typu pokračování TLTRO ze strany ECB jim tak pomohlo, stejně
jako lepšící se makrodata v Číně a oddálení Brexitu. Těmto
dvěma titulům zdatně sekundovaly akcie CME, u které se
spekuluje na výsledek strategické revize oznámené
managementem. Ta může vyústit i v prodej části nebo celé
firmy. My ovšem tyto spekulace vidíme již z velké části
„započítány“ v ceně, když ocenění celého vysoce cyklického
mediálního sektoru v posledních měsících spíše klesá. Před
(nečekaně) vysokou dividendou pak solidně poskočily i akcie

Philip Morris ČR, brzdou na jejich vývoj je ale plánované
zvýšení spotřebních daní. Ostatní velké tituly v PX spíše
stagnovaly (po úpravě o dividendu u KB). ČEZ trpí nejistotou
okolo dostavby Dukovan, zvláštní je ale stagnace bank. Pro
akcie KB je příznivý poslední růst inflace (tj. možnost zvýšení
úrokových sazeb), u Monety bychom zase očekávali větší zájem
před výplatou dividendy (rozhodný den v T+2 je 26. dubna).

Ve srovnání se světem si index PX vedl v souladu s S&P 500,
který za poslední měsíc přidal o 2,6%. Místní indexy všechny
rostly, když silně o 7,4% rostl rakouský ATX. Polský WIG 20
přidal 1,1% a maďarský BUX dalších velmi solidních 3,6%.

Od začátku roku si nejlépe vede také rakouský ATX, který
téměř dohnal ztráty z konce loňského roku, PX je výše o
11% i přes již proběhlý ex-DVD den u akcií Komerční
banky. Meziročně rostou indexy BUX a WIG 20, zatímco
PX a ATX jsou nad nulou alespoň při započtení dividend

Shrnutí nového reportu na O2 ČR:

Blíží se dividendy, výhled pro rok 2019 je solidní
(držet, vydáno 15.4.2019)


Erste Group ponechala v reportu z 15.4.2019 pro akcie O2 ČR
doporučení “držet“ s mírně sníženou 12- ti měsíční cílovou
cenou z 278 Kč na 271 Kč. Akcie nabízí potenciál krátkodobého
růstu díky blížícímu se rozhodnému dni pro výplatu dividend,
který je obvykle v květnu/červnu. Erste také mírné zvýšila
odhady EBITDA zisku díky pokračujícímu růstu na Slovensku,
růstu počtu zákazníků O2 TV a českého mobilního segmentu.


Přetrvávají dlouhodobá rizika, která jsou však uřiditelná. Český
telekomunikační úřad zvažuje regulaci mobilního trhu z tzv.
důvodu tiché shody mezi tuzemskými operátory. O2 ale na
hrozbu regulace dopředu reaguje a například v únoru 2019
zdvojnásobila FUP limit na mobilní data. I tak ale počítáme s 5-
7% snížením ARPU z mobilních dat ročně. Očekávaná fúze
společností Vodafone a UPC v druhé polovině roku 2019/ první
polovině roku 2020, by měla přinést další tlak na balíčkové
nabídky což je také zohledněno v našem výhledu. Plánovaná
aukce 5G kmitočtů by měla v ČR umožnit vstup čtvrtého
operátora. První fáze aukce bude rezervována pro nové
uchazeče. Účastníci druhé fáze pak budou povinni nabízet
národní roaming. Zájem o účast v aukci má Nordic Telecom.
Průměrné ARPU na českém trhu se (bez prodeje hardwaru) ale
pohybuje jen kolem 10 EUR, takže si myslíme, že přehnaný
zájem o aukci čekat nelze.

Změny v odhadech

Odhady pro rok 2019 jsme mírně zvýšili u tržeb i EBITDA. Tržby
by měly v roce 2019 meziročně růst o 1.7%, s následnou
stabilizací. Hlavními faktory pro zvýšení odhadů jsou:


- 25% meziroční růst počtu zákazníků O2 TV ve 2018,
díky akvizici prémiových sportovních licencí.
- Rychlejší než očekávaný růst zákazníků na Slovensku
(o + 4.7%) díky novým tarifům a 2% růst počtu
českých mobilních zákazníků díky balíčkovým
nabídkám.


- Zpomalený pokles uživatelů pevného internetu z -5%
na -4% díky zrychlení nabízeného připojení.
- Zpomalující pokles tržeb z mobilních hlasových služeb
díky novým datovým tarifům bez volných minut.

Vyšší odhady EBITDA pramení z vyšších očekávaných tržeb a
lepších marží na prodeji hardwaru v segmentu mobilních
telefonů. Na druhé straně marži snižují rostoucí mzdové výdaje
na vyšší počet zaměstnanců, protože firma investuje do lepší
zákaznické péče.


Odhady EBIT a čistého zisku byly sníženy o 2-7% kvůli
zvýšeným odpisovým a amortizačním nákladům spojeným s
nedávným dokončením přebudované IT infrastruktury a
investice do televizních práv.


Očekáváme také zvýšení “udržovacích“ kapitálových výdajů v
návaznosti na vyšší než očekávaný CAPEX v roce 2018.
CAPEX spojený s aukcí na 700MHz odhadujeme na 0,6
EUR/MHz/pop, tedy asi 3,15 miliardy Kč v roce 2020. Náš
odhad je založen na doposud nejvyšší zaplacené ceně za 700
MHz spektrum pro licenci s obdobnou délkou platnosti (15 let).
Té bylo dosaženo v Itálii.


Dividendový výhled zůstává nezměněn


Erste nadále očekává dividendu ve výši 21 Kč. Tato výše by
měla být stabilní i v následujících 2 letech. Dividendový výnos
tak zůstává na vysokých 8.5%. FCF výnos by měl mezi roky
2018-2020 činit průměrně 6.1%. Poměr ND /EBITDA by se tak
měl do roku 2023 postupně zvyšovat na hodnotu 1.5x, což je
střednědobý cíl managementu:

DCF-FCFF model ukazuje 12M cílovou cenu 271 Kč což
představuje 10% růstový potenciál. Proto bylo ponecháno
doporučení “držet“ s mírným snížením cílové ceny z 278 Kč.
Odhady FCF na roky 2019 – 2021 se zvýšily, ale nižší
dlouhodobý odhad EBIT marže (vysoké náklady na IT
transformaci a sportovní práva) ocenění snižuje.

O2 ČR je především investice do dividendového výnosu.
Prognózovaný pětiletý FCF na hodnotě 6.4% není vzhledem k
přetrvávajícím rizikům přehnaně zajímavý. Krátkodobě ale titul
nabízí růstový potenciál před rozhodným dnem pro výplatu
dividendy. Představenstvo společnosti zatím letošní výši
dividendy nedeklarovalo, ovšem Erste věří, že dividenda
zůstane stabilní na 21 Kč na akcii.

Philip Morris ČR měl dividendový výnos přes 10 %... a co daně?

Philip Morris ČR reportoval za druhé pololetí 2018 nárůst
čistého zisku o 14% na 2,09 mld. Kč. Překonal tak naše
očekávání zejména díky pozitivnímu vlivu vyšších cen a
rostoucích exportů. Tržby stouply v meziročním srovnání o 19 %
na 7,66 mld. Kč. Celoroční čistý zisk na akcii vyšplhal na 1397
Kč a společnost navrhla vysokou dividendu ve výši 1600 Kč na
jednu akcii. Výplatní poměr tak dosáhnul 115 % a firma tak de
facto vyrovnala nižší výplatní poměr z loňska (kdy vyplatila jen
asi 85% zisku). Dividendový výnos při rozhodném dni, který byl
(v T+2) 16. dubna, dosáhnul vysokých 10,5%. Do budoucna
počítáme vzhledem k stále velmi silné rozvaze s pokračující
výplatou 100% čistého zisku.


Při pohledu do střev výsledků za 2H18 tržby v ČR rostly o 20 %
díky dobrým prodejům nových produktů HEETS a vyšším
cenám. Tržní podíl Philip Morris ČR se pohybuje okolo 40 %.

Ještě lepší výkonnost zaznamenal slovenský trh s růstem o více
než 30 % na tržbách.
Tržby jsou podporovány růstem cen a dobrou výkonností
HEETS, které tvoří 2,6% a 3,7 % trhu v ČR a na Slovensku.
Produkty HEETS nicméně kanibalizují tradiční trh s cigaretami a
nepřispívají tolik do zisku vlivem slabších marží. Mnohem
důležitější je silná cenotvorba u klasických cigaret a rostoucí
exporty. Pro letošní rok počítáme s dalšími solidními čísly před
očekávaným zhoršením v roce 2020, pod který se podepíše
plánovaný nárůst spotřební daně.

Spotřební daně jsou, i vzhledem k již uběhlému rozhodnému dni
na dividendu, nyní u PMČR tématem číslo jedna. Ministerstvo
financí zveřejnilo plán na 10% zvýšení daní od roku 2020, což
v přepočtu na jednu krabičku cigaret vychází na vysokých 6-7
Kč. To by firma podle nás nebyla schopna přenést plně do cen.
Z tohoto pohledu je zajímavé „varování“ tabákových firem, že by
zvýšení spotřebních daní zvedlo cenu na krabičku o více než
10Kč. PMČR se tak evidentně nevzdává a chystá se
ministerstvu vysvětlit, že tak razantní zvýšení cen by bez debat
vedlo ke skokovému nárůstu pašování a příjmy rozpočtu by se
naplnily méně než při postupném zvedání daně (v předchozích
letech se daň zvyšovala o 1-3 Kč/krabičku).


My ovšem i v případě zvednutí daně o 6-7 Kč odhadujeme
dopad do hospodaření firmy zhruba ve výši očekávaného
nárůstu v letech 2018-19, jinými slovy by zisk mohl klesnout
zpět na úrovně poblíž roku 2017. To stále znamená
odhadovaný dividendový výnos poblíž 8%.

Kofola ve 4Q18 s relativně slabou EBITDA i výhledem


Kofola na konci března reportovala výsledky za FY18/4Q18,
které potvrdily trendy z předchozích čtvrtletí a obsahovaly
výrazné jednorázové položky. Tržby ve 4Q18 rostly o 2,0% na 1,64 mld.

Kč hlavně díky 6,5% růstu v ČR a SR, zatímco tržby
v adriatickém regionu stagnovaly a tržby v Polsku klesaly o
14%. Bez vlivu Polska tržby rostly o 5% a bez vlivu Polska a
M&A rostly o 1,7%. To bylo v souladu s našimi odhady.


Upravená EBITDA meziročně klesla o 26% na 177 mil. Kč, což
bylo 10% pod naším očekáváním. Rozdíl proti našim odhadům
byl hlavně ve větší ztrátě v Polsku, tamní Hoop ale firma
v březnu prodala. Vyšší byly také tvorby rezerv na bonusy (63
mil. Kč, čekali jsme 55 mil. Kč). Loni firma tyto rezervy netvořila,
což je spolu s Polskem hlavní důvod meziročního poklesu
EBITDA. Bez těchto vlivů firmě marže solidně rostla (ze 13,4%
na 14,3% - náš výpočet).


Upravený čistý zisk ve 4Q18 dosáhnul 53 mil. Kč proti našemu
očekávání 25 mil. Kč (loni 18 mil. Kč) díky pozitivnímu vlivu
investičních pobídek na daně. Účetní čistý zisk spadnul do
ztráty 324 mil. Kč kvůli odpisu prodávaných polských aktiv (-346
mil. Kč). To ovšem nemělo vliv na dividendu, kterou firma
navrhla ve výši 13,5 Kč/akcii, v souladu s očekáváním.
Částečně negativní byla zveřejněná čistá prodejní cena Hoopu
na úrovni 202 mil. Kč proti hrubé ceně 354 mil. Kč (cca. 2%
negativní dopad do ocenění). Zadlužení firmy se mírně snížilo
na 2,4 mld. Kč (ještě bez pozitivního vlivu prodeje Hoop).


Firma poskytla výhled na letošní zisk EBITDA na úrovni 1,08
mld. Kč (+5% r/r po očištění o prodávané Polsko). Rostoucí
ceny ve všech zemích a nižší ceny cukru jsou podle
managementu vyváženy růstem mezd a očekávaným růstem
cen PET lahví. Kofola očekává zrychlení tržeb v adriatickém
regionu, když již uzavřela jednání s řetězcem Mercator
(Slovinsko) a čeká dvojciferný růst i v Chorvatsku.


Celkově byly výsledky Kofoly na úrovni EBITDA relativně slabé
hlavně kvůli ztrátám v Polsku a slabým výsledkům v Adriatiku.
Také výhled na letošní rok je pod našimi odhady, ovšem firma je
možná zbytečně opatrná po loňských zkušenostech
v Chorvatsku a ve Slovinsku. Na druhou stranu ocenění firmy je
i přes nižší výhled EBITDA stále nízké (okolo 8,3x
EV/EBITDAe). Objevují se navíc pozitivní aspekty - řetězec
UGO se stává ziskovým, klíčový zákazník ve Slovinsku byl
podepsán. Daří se také navyšovat tržní podíl v HoReCa
segmentu na klíčových trzích. Solidní dividendový výnos okolo
4,3% akcie Kofoly také podporuje. Držíme si tak na tuto akcii
mírně pozitivní dlouhodobý pohled. 

Market Watch
V této sekci prezentujeme výběr titulů z regionu (a v budoucnu i
z rozvinutých trhů), které doporučujeme sledovat ať už z důvodu
jejich ocenění, možných překvapení či reakcí trhu na aktuální
dění nebo i z pohledu technické analýzy. Tyto vlivy by se měly
ideálně realizovat v horizontu tří měsíců, i když nevylučujeme
delší či kratší dobu.


V Market Watch nadále ponecháváme akcie polského telekomu
Cyfrowy Polsat, rakouské OMV i v ČR obchodovaných Stock
Spirits a CME.


Cyfrowy Polsat v posledních týdnech pokračoval v růstu, když
si investoři po oznámení dividend začali více všímat jeho
fundamentu. Naši kolegové z Erste potvrdili nákupní
doporučení s cílovou cenou zvýšenou z 30 na 31 PLN. Líbí se
jim jeho pozice plně konvergovaného operátora se silnou
platformou placené TV, která nabízí exkluzivní spotrovní
přenosy. Synergie s nedávno převzatou Netií jsou pak teprve na
počátku.

Stock Spirits sice poslední měsíc trpěla kvůli plánovanému
zvýšení spotřebních daní v ČR, i tak je ale stále nízko oceněná.
Firmě postupně roste tržní podíl v Polsku a akvizičním růstem
by se mělo postupně zlepšit i hospodaření na problematickém
italském trhu.


Akcie CME pozitivně reagovaly na oznámení firmy, že provede
strategickou revizi. Jejím výsledkem může být pokračování v
současné podobě nebo prodej celé či částí firmy. Cílem je
maximalizovat hodnotu pro akcionáře. CME se po nárůstu
obchoduje okolo 9x EV/OIBDAe, což je přibližně v souladu se
sektorem. My v ocenění vidíme ještě určitý potenciál růstu,
přiznáváme ale, že už se částečně jedná o spekulativní sázku
na možné převzetí firmy.


OMV v 1Q19 reportovala 6% růst produkce díky nedávným
akvizicím a vyšší produkci plynu v Rusku. Firma má také vysoké
využití rafinérských kapacit (98%), trápí ji tak „jen“ pokles rafinérských marží a cen ropy.

Růst produkce ale potvrzuje dlouhodobý příběh, ceny ropy se ve druhém čtvrtletí oživují. 

Zdroj:Česká spořitelna a.s.
Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.