Makroekonomická data USA

19:45 | Redakce W4T | Diskuze

10-y Bond Auction

Aukce desetiletých vládních dluhopisů

 

Dopad na trhy:

Nízký

Dopady na budoucí vývoj se liší podle fáze hospodářského cyklu

 

Popis:

Nejvyšší úrok nabídnutý v aukci za 10 leté vládní dluhopisy a počet aukčních kol. Výsledek je publikován ve formátu „vydražený úrok“ / „počet aukčních kol“. Úrok draží dluhopisoví investoři a představuje pohled těchto investorů na budoucí vývoj úrokové míry. Počet dražebních kol představuje likviditu trhu a zájem o aukci. Lze z toho usuzovat na důvěru investorů.

 

Četnost aukce

Jednou měsíčně

 

Zdroj:

http://www.treasurydirect.gov/

 

 

30-y Bond Auction

Aukce 30 letých vládních dluhopisů

 

Dopad na trhy:

Nízký

Dopady na budoucí vývoj se liší podle fáze hospodářského cyklu

 

Popis:

Nejvyšší úrok nabídnutý v aukci za 30 leté vládní dluhopisy a počet aukčních kol. Výsledek je publikován ve formátu „vydražený úrok“ / „počet aukčních kol“. Úrok draží dluhopisoví investoři a představuje pohled těchto investorů na budoucí vývoj úrokové míry. Počet dražebních kol představuje likviditu trhu a zájem o aukci. Lze z toho usuzovat na důvěru investorů.

 

Četnost aukce

Jednou měsíčně

 

Zdroj:

http://www.treasurydirect.gov/

 

 

ADP Non-Farm Employment Change

Počet nově vytvořených pracovních míst v USA podle Institutu ADP

 

Dopad na trhy:

Vysoký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Uvádí se odhadovaný počet nově vzniklých pracovních míst s výjimkou zemědělství a státní služby. Tyto údaje poskytují současný pohled na vývoj růstu zaměstnanosti. Data jsou publikována dva dny před oficiálními vládními údaji, která sledují. V letech 2007, 2008 a 2012 došlo k úpravě metodiky výpočtu, aby data víc sledovala vládní údaje. Vznik nových pracovních míst je důležitý předstihový indikátor spotřebitelských výdajů, protože předjímá většinu veškeré ekonomické aktivity. Institut ADP poskytuje účetní a mzdové služby americkým společnostem. Analyzuje data svých zhruba 400 tisíc zákazníků a z nich odvozuje předpokládaný vývoj zaměstnanosti. Zkratka znamená Automatic Data Processing, Inc. (ADP).

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 2 dny po konci měsíce

 

Zdroj:

www.adpemploymentreport.com

 

 

Advance GDP Price Index q/q

Předběžný odhad cenového indexu HDP (kvartál/kvartál), deflátor (cenový index) HDP

 

Dopad na trhy:

Střední

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Roční změna cen všech výrobků a služeb zahrnutých v HDP. Protože jsou publikované údaje čtvrtletní, jsou publikované údaje přizpůsobeny ročnímu výpočtu (čtvrtletní údaj x 4). Jde o nejširší měření inflace, které zahrnuje veškeré aktivity zahrnuté v HDP. Slouží centrálním bankám jako základní data pro posuzování inflace. Také je znám pod jménem GDP Deflator.

 

Četnost publikování:

Čtvrtletně, 30 dní po konci čtvrtletí

 

Zdroj:

www.bea.gov

 

 

Advance GDP q/q

Předběžný hrubý domácí produkt

Dopad na trhy:

Vysoký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Roční změna celkové výkonnosti ekonomiky očištěná o inflaci. Je o růst veškeré výroby a služeb zahrnutých v HDP. Údaje jsou čtvrtletní a jsou přizpůsobeny ročnímu výpočtu (čtvrtletní údaj x 4). Existují tři verze publikovaných údajů prvotní odhad, předčasný a finální HDP. Také je znám pod jmény GDP First Release, Estimated GDP.

 

Četnost publikování:

Čtvrtletně, 30 dní po konci čtvrtletí

 

Zdroj:

www.bea.gov

 

 

Average Hourly Earnings m/m

Průměrná hodinová mzda (měsíc / měsíc)

 

Dopad na trhy:

Střední

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Průměrná hodinová mzda, kterou podniky vyplácí zaměstnancům. Nezahrnuje zemědělství.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, první pátek po konci měsíce

 

Zdroj:

www.bls.gov

 

 

Beige Book

Béžová kniha

 

Dopad na trhy:

Nízký

Větší tlak na růst úrokové sazby, než se předpokládalo = pozitivní překvapení pro měnu

 

Popis:

Tuto analýzu používá FOMC ke svému dalšímu rozhodování o výši základní úrokové sazby. Dopad na trhy je malý, protože se FOMC rozhoduje ještě podle Zelené a Modré knihy, které nejsou veřejně přístupné a mají mnohem větší váhu v rozhodování. Béžová kniha slovně Popisuje vývoj ekonomiky v oblasti působení všech 12 Federálních rezervních bank. Také ji lze nalézt pod názvem Current Economic Conditions. Zkratka znamená Federal Open Market Committee (FOMC).

 

Četnost publikování:

8 krát ročně, 2 týdny před každým zasedáním FOMC

 

Zdroj:

www.federalreserve.gov

 

 

Building Permits

Počet nových povolení k výstavbě domů

 

Dopad na trhy:

Vysoký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Počet nově vydaných povolení k výstavbě obytných domů za minulý měsíc. (Roční údaje = měsíční údaj x 12). Je to vynikající vodítko pro odhad budoucí stavební aktivity, protože vydání povolení je prvním krokem k zahájení výstavby nové nemovitosti. Lze také nalézt pod názvem Residential Building Permits;

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 17 dní po konci měsíce

 

Zdroj:

www.census.gov

 

 

Business Inventories m/m

Podnikové zásoby

 

Dopad na trhy:

Střední

Aktuální hodnota < Odhady analytiků = Pozitivní překvapení;

 

Popis:

Velikost veškerých zásob zboží, které drží výrobci, velkoobchod a maloobchod. Pokles je signálem pro budoucí podnikové výdaje, protože společnosti musí znovu objednávat zboží, které není na skladě.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 45 dní po konci měsíce

 

Zdroj:

www.census.gov/

 

 

Capacity Utilization Rate

Využití kapacit v průmyslu

 

Dopad na trhy:

Střední

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Procentuální vytíženost výrobních prostředků, továren, dolů a inženýrských sítí. Je to předstihový ukazatel spotřebitelské inflace. Když podniky pracují v plném vytížení, reagují růstem ceny své produkce. Konečnou cenu pak zaplatí koncový spotřebitel.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 16 dní po konci měsíce

 

Zdroj:

http://www.federalreserve.gov/

 

 

CB Consumer Confidence

Spotřebitelská důvěra nebo také index spotřebitelské důvěry

 

Dopad na trhy:

Vysoký

 

Popis:

Úroveň kompozitního indexu založeného na průzkumu domácností. Finanční důvěra je předstihovým indikátorem spotřebitelských výdajů, které jsou hlavním hybatelem veškeré ekonomické aktivity. Je dotazováno okolo 5 tisíc domácností na relativní úroveň současného a budoucího ekonomického vývoje, včetně dostupnosti zaměstnání, podmínek pro podnikání a celkové ekonomické situace.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, poslední úterý v měsíci

 

Zdroj:

www.conference-board.org/

 

 

CB Leading Index m/m

Předstihový index nebo také index předstihových ukazatelů

 

Dopad na trhy:

Nízký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Kompozitní index složený z 10 ekonomických indikátorů. Index má odhadovat směr vývoje ekonomiky, ale má na trhy jen malý dopad, protože je složen z údajů dalších indikátorů, které byly již publikovány. V lednu 2012 došlo ke změně metodiky výpočtu. Index zahrnuje ekonomické indikátory vztažené k zaměstnanosti, novým objednávkám, spotřebitelské důvěře, trhu s bydlením, cenám akcií, vývoji dluhů a rozdílů úrokových měr. Také lze nalézt pod názvem Leading Indicators. Zkratka CB znamená The Conference Board.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 20 dní po konci měsíce

 

Zdroj:

www.conference-board.org/

 

 

Construction Spending m/m

Výdaje ve stavebnictví nebo také investice ve stavebnictví

 

Dopad na trhy:

Nízký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Množství proinvestovaných peněz ve stavebnictví.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 30 dní po konci měsíce

 

Zdroj:

www.census.gov

 

 

Consumer Credit m/m

Spotřebitelské úvěry

 

Dopad na trhy:

Nízký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Změna celkové velikosti spotřebitelských úvěrů, které jsou pravidelně spláceny. Údaj je korelován se spotřebitelskou důvěrou a spotřebitelskými výdaji, protože rostoucí úvěry jsou známkou toho, že spotřebitelé pociťují dobrou finanční situaci, očekávají pozitivní vývoj ekonomiky, a proto se nebojí zadlužovat.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 35 dní po konci měsíce

 

Zdroj:

www.federalreserve.gov

 

 

Core CPI m/m

Jádrová inflace, jádrový index spotřebitelských cen

 

Dopad na trhy:

Vysoký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Změna v cenách zboží a služeb objednávaných spotřebiteli s vyloučením potravin a energií. Potraviny a energie tvoří zhruba čtvrtinu spotřebního koše, ale jsou velmi volatilní a mohou tak ovlivňovat celkový trend. FOMC obvykle klade větší důraz na jádrovou inflaci, to je také důvodem, proč kladou větší důraz na jádrovou inflaci také investoři a obchodníci na kapitálových trzích. Lze také nalézt pod názvy CPI Ex Food and Energy, Underlying CPI. Zkratky znamenají Consumer Price Index (CPI), Federal Open Market Committee (FOMC).

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 16 dní po konci měsíce

 

Zdroj:

www.census.gov

 

 

Core Durable Goods Orders m/m

Jádrové objednávky zboží dlouhodobé spotřeby

 

Dopad na trhy:

Vysoký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Změna v celkové hodnotě nových objednávek od výrobců zboží dlouhodobé spotřeby s výjimkou dopravy. Objednávky letadel jsou velmi volatilní a mohou podstatně zkreslovat celkový trend. Jádrová data tedy poskytují lepší vodítko k odhadu budoucího vývoje. Je to předstihový indikátor budoucí výroby. Zvýšený počet objednávek se projeví vyšší výrobou, většími vyplacenými mzdami a v důsledku i růstem spotřebitelských výdajů. Také lze nalézt pod názvem Durable Goods Orders Ex Transportation.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 26 dní po konci měsíce

 

Zdroj:

www.census.gov

 

 

Core PCE Price Index m/m

Jádrový index cen osobní spotřeby

 

Dopad na trhy:

Střední

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Změna v cenách zboží a služeb objednávaných spotřebiteli s vyloučením potravin a energií. Liší se od jádrové inflace tím, že zahrnuje pouze zboží a služby objednávané individuálními spotřebiteli. Ceny jsou průměrovány na jednotku spotřeby a poskytují důležitý pohled na chování spotřebitelů. Říká se, že je to oblíbený údaj pro rozhodování FEDu. CPI je publikováno o 10 dní dříve, a tak na sebe strhává větší pozornost obchodníků na kapitálovém trhu. Lze také nalézt pod názvy Personal Consumption Expenditures (PCE), Consumer Price Index (CPI).

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 30 dní po konci měsíce

 

Zdroj:

www.bea.gov

 

 

Core PPI m/m

Jádrový index výrobních cen

 

Dopad na trhy:

Střední

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Změna v cenách zboží a služeb vyrobeného producenty s výjimkou potravin, energií a obchodu. V únoru 2014 došlo ke změně metodiky výpočtu. Potraviny, energie a obchod tvoří zhruba 40 % indexu nákupních cen. Také je znám pod názvy Core Finished Goods PPI, Core PPI for Final Demand.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 14 dní po konci měsíce

 

Zdroj:

www.dol.gov/

 

 

Core Retail Sales m/m

Jádrové maloobchodní prodeje

 

Dopad na trhy:

Vysoký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Změna velikosti maloobchodních prodejů s výjimkou automobilů. Automobily tvoří zhruba 20 % maloobchodních prodejů, ale jejich prodeje jsou velmi volatilní a mají tendenci zkreslovat převládající trend. Jádrová data jsou tedy považována za lepší indikaci celkového trendu ve spotřebě. Také je znám pod jménem Retail Sales Ex Autos.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 13 dní po konci měsíce

 

Zdroj:

www.census.gov/

 

 

CPI, Consumer Price Index m/m

Index spotřebitelských cen

 

Dopad na trhy:

Vysoký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Změna v cenách zboží a služeb ve spotřebním koši. Růst cen ve spotřebním koši je považován za hlavní zdroj inflace. Inflace je důležitým indikátorem hodnoty měny, protože na růst inflace reagují centrální banky růstem základní úrokové míry a to zvyšuje hodnotu měny. Na vývoj ekonomiky má rostoucí inflace negativní vliv, protože zdražení vstupů se promítne do zdražení výstupů. Centrální banky však trvají na určité minimální míře inflace, protože jim to umožňuje ovlivňovat hospodářský cyklus. Celková cena spotřebního koše je porovnána s cenou spotřebního koše za minulé období a změna je vyjádřena procentuálně.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 16 dní po konci měsíce

 

Zdroj:

www.bls.gov

 

 

Crude Oil Inventories

Zásoby ropy

 

Dopad na trhy:

Nízký

Efekt na trhy není jednoznačný, protože může působit jak inflačně, tak růstově.

 

Popis:

Změna v počtu barelů ropy držených soukromými společnostmi na skladě v minulém týdnu. I když je to americký indikátor, působí také na kanadský dolar, vzhledem k velikosti kanadského ropného trhu. Velikost zásob ovlivňuje cenu ropných produktů, které zase ovlivňují inflaci. Cena ropy ovlivňuje společnosti, které potřebují ropné výrobky pro svou vlastní výrobu. Lze nalézt také pod názvy Crude Stocks, Crude Levels.

 

Četnost publikování:

Každý týden, 4 dny po ukončení týdne

 

Zdroj:

www.eia.gov/

 

 

Current Account

Vývoj běžného účtu

 

Dopad na trhy:

Střední

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Rozdíl hodnot mezi importovaným a exportovaným zbožím a službami, příjmovými toky a jednorázovými transfery během minulého čtvrtletí. Dopad na trhy není moc veliký, protože zboží a služby jsou zahrnuty ve výši měsíční obchodní bilance. Data jsou přímo svázána s poptávkou po měně. Obchodní přebytek indikuje, že zahraniční spotřebitelé nakupují víc domácí měny, aby mohli nakupovat zboží. Také lze nalézt pod názvem International Transactions.

 

Četnost publikování:

Čtvrtletně, 75 dní po konci čtvrtletí

 

Zdroj:

www.bea.gov

 

 

Durable Goods Orders m/m

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby

 

Dopad na trhy:

Střední

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Změna celkové hodnoty nových objednávek na výrobu zboží dlouhodobé spotřeby. Tato data jsou revidována následujícími počty továrních objednávek publikovaných o týden později. Zboží dlouhodobé spotřeby je definováno jako zboží, jehož životnost je delší než 3 roky. Jde například o automobily, počítače, přístroje a spotřebiče a také letadla. Je to předstihový indikátor průmyslové výroby. Růst indikátoru signalizuje, že výrobci zvyšují svoji výrobu ve snaze uspokojit objednávky.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 26 dní po konci měsíce

 

Zdroj:

www.census.gov

 

 

Empire State Manufacturing Index

Index výrobní aktivity v oblasti New York

 

Dopad na trhy:

Střední

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Index založený na dotazování výrobních podniků v oblasti New Yorku. Hodnota nad 0 indikuje zlepšení podmínek, záporná hodnota označuje zhoršení podmínek. Je to předstihový indikátor ekonomického růstu. Podniky rychle reagují na tržní podmínky a změna v jejich sentimentu dává brzký signál ohledně budoucí ekonomické aktivity, jako je spotřeba, nábor zaměstnanců a investice. Průzkum zhruba 200 výrobních podniků v oblasti New Yorku se zabývá názory na relativní úroveň celkové ekonomické situace. Je také je znám pod názvem New York Manufacturing Index.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, uprostřed měsíce

 

Zdroj:

www.newyorkfed.org/

 

 

Employment Cost Index q/q

Index výdajů na zaměstnanost

 

Dopad na trhy:

Střední

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Změna v ceně práce, kterou musí podniky a vláda vynakládat na mzdy. Je to předstihový indikátor spotřebitelské inflace. Když zaměstnavatelé vynakládají větší část peněz na mzdy, promítne se to do růstu spotřebních výdajů.

 

Četnost publikování:

Čtvrtletně, 30 dní po konci čtvrtletí

 

Zdroj:

www.bls.gov

 

 

Existing Home Sales

Prodeje existujících domů

 

Dopad na trhy:

Střední

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Množství domů, které jsou prodány během minulého měsíce s výjimkou nových domů. Data jsou publikována v ročním formátu (měsíční hodnota x 12). Je to předstihový indikátor ekonomického růstu, protože prodej domu spouští další investice. Například do renovací, do nového vybavení, na nákupu se může podílet banka poskytnutím hypotéky, realitní makléři obdrží provize atd.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 20 dní po konci měsíce

 

Zdroj:

www.realtor.org

 

 

Factory Orders m/m

Podnikové objednávky

 

Dopad na trhy:

Střední

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Celková změna v množství nových objednávek od výrobců. Tento údaj upřesňuje počet objednávek zboží dlouhodobé spotřeby vydávaný o týden dřív. Jsou zde zahrnuty i objednávky ostatního zboží. Je to předstihový indikátor průmyslové výroby – rostoucí počet objednávek vede k růstu výroby v důsledku upokojování těchto objednávek.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 35 dní po konci měsíce

 

Zdroj:

www.census.gov

 

 

Federal Budget Balance

Deficit federálního rozpočtu USA

 

Dopad na trhy:

Nízký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Rozdíl mezi vládními příjmy a výdaji za minulý měsíc. Kladné číslo indikuje přebytek státního rozpočtu, záporné číslo indikuje deficit. Také je znám pod jmény Monthly Treasury Statement, Treasury Budget.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, obvykle osmý pracovní den po konci měsíce

 

Zdroj:

www.treasury.gov

 

 

Federal Funds Rate

Základní úroková sazba

 

Dopad na trhy:

Velmi vysoký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Je to základní úroková sazba, za kterou Federální rezervní banka půjčuje ostatním komerčním objektům peníze. Rozhodování o úrokové sazbě je trhem obvykle již zahrnuto v ceně, takže silnější dopad má doprovodné prohlášení FOMC, které se zaměřuje na budoucí vývoj. Krátkodobé úrokové sazby se projevují hlavně v ocenění měny. Investoři ohodnocují ostatní fundamentální indikátory podle toho, jak budou působit na zvyšování, nebo snižování úrokových sazeb v budoucnu. Členové FOMC o výši úrokových sazeb hlasují. Individuální hlasování je publikováno v doprovodném prohlášení FOMC. Také je znám pod jmény Interest Rates, Fed Funds Rate.

 

Četnost publikování:

8 krát ročně

 

Zdroj:

www.federalreserve.gov

 

 

Final GDP Price Index q/q

Konečný index cen HDP

 

Dopad na trhy:

Nízký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Roční změna v cenách veškerého zboží a služeb zahrnutých v HDP. Jsou to čtvrtletní data v ročním formátu (čtvrtletní data x 4). Lze také nalézt pod názvem GDP Deflator. Zkratka znamená Gross Domestic Product (GDP).

 

Četnost publikování:

Čtvrtletně, 85 dní po konci čtvrtletí

 

Zdroj:

www.bea.gov

 

 

Final GDP q/q

Konečné HDP

 

Dopad na trhy:

Velmi vysoký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Roční změna celkové výkonnosti ekonomiky očištěná o inflaci. Je to růst veškeré výroby a služeb zahrnutých v HDP. Údaje jsou čtvrtletní a jsou přizpůsobeny ročnímu výpočtu (čtvrtletní údaj x 4). Existují tři verze publikovaných údajů prvotní odhad, předčasný a finální HDP. Předběžná data jsou publikována dříve, a tedy mají větší dopad na trhy. Je to nejširší měření ekonomické aktivity a základní údaj o ekonomickém zdraví. Zkratka znamená Gross Domestic Product (GDP).

 

Četnost publikování:

Čtvrtletně, 85 dní po konci čtvrtletí

 

Zdroj:

www.bea.gov

 

 

Final Manufacturing PMI

Konečný Index nákupních manažerů ve výrobním sektoru

 

Dopad na trhy:

Nízký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Složený index založený na dotazování nákupních manažerů v průmyslu. Hodnota nad 50 znamená růst průmyslu, hodnota pod 50 znamená zpomalení. Existují 2 verze těchto data publikované v rámci jednoho týdne – předběžná a konečná data. Předběžná data jsou publikována od května 2012, a protože přicházejí jako první, mají na trhy větší dopad. Index je předstihovým ukazatelem ekonomického zdraví. Výrobní podniky rychle reagují na změnu tržních podmínek a manažeři objednávek mají nejpodrobnější pohled na to, jak se vyvíjí ekonomika. Výzkum zahrnuje dotazování okolo 600 nákupních manažerů, kteří odpovídají na to, jak vidí relativní ekonomické podmínky, včetně zaměstnanosti, produkce, nových objednávek, cen, dodávek a zásob. Zkratka znamená Purchasing Managers' Index (PMI).

 

Četnost publikování:

Měsíčně, první pracovní den po konci měsíce

 

Zdroj:

www.markiteconomics.com

 

 

Final Services PMI

Konečný Index nákupních manažerů v sektoru služeb

 

Dopad na trhy:

Nízký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Složený index založený na dotazování průmyslových nákupních manažerů. Hodnota nad 50 znamená růst průmyslu, hodnota pod 50 znamená zpomalení. Existují 2 verze těchto data publikované v rámci jednoho týdne – předběžná a konečná data. Předběžná data jsou publikována od května 2013, a protože přicházejí jako první, mají na trhy větší dopad.  Index je předstihovým ukazatelem ekonomického zdraví. Výrobní podniky rychle reagují na změnu tržních podmínek a manažeři objednávek mají nejpodrobnější pohled na to, jak se vyvíjí ekonomika. Výzkum zahrnuje dotazování okolo 600 nákupních manažerů, kteří odpovídají na to, jak vidí relativní ekonomické podmínky, včetně zaměstnanosti, produkce, nových objednávek, cen, dodávek a zásob. Zkratka znamená Purchasing Managers' Index (PMI).

 

Četnost publikování:

Měsíčně, třetí pracovní den po konci měsíce

 

Zdroj:

www.markiteconomics.com

 

 

Flash Manufacturing PMI

Předběžný index nákupních manažerů ve výrobním sektoru

 

Dopad na trhy:

Střední

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Složený index založený na dotazování průmyslových nákupních manažerů. Hodnota nad 50 znamená růst průmyslu, hodnota pod 50 znamená zpomalení. Existují 2 verze těchto data publikované v rámci jednoho týdne – předběžná a konečná data. Předběžná data jsou publikována od května 2012, a protože přicházejí jako první, mají na trhy větší dopad. Index je předstihovým ukazatelem ekonomického zdraví. Výrobní podniky rychle reagují na změnu tržních podmínek a manažeři objednávek mají nejpodrobnější pohled na to, jak se vyvíjí ekonomika. Výzkum zahrnuje dotazování okolo 600 nákupních manažerů, kteří odpovídají na to, jak vidí relativní ekonomické podmínky, včetně zaměstnanosti, produkce, nových objednávek, cen, dodávek a zásob. Zkratka znamená Purchasing Managers' Index (PMI).

 

Četnost publikování:

Měsíčně, v třetím týdnu měsíce

 

Zdroj:

www.markiteconomics.com

 

 

Flash Services PMI

Předběžný Index nákupních manažerů v sektoru služeb

 

Dopad na trhy:

Nízký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Složený index založený na dotazování průmyslových nákupních manažerů. Hodnota nad 50 znamená růst průmyslu, hodnota pod 50 znamená zpomalení. Existují 2 verze těchto data publikované v rámci jednoho týdne – předběžná a konečná data. Předběžná data jsou publikována od května 2013, a protože přicházejí jako první, mají na trhy větší dopad. Index je předstihovým ukazatelem ekonomického zdraví. Výrobní podniky rychle reagují na změnu tržních podmínek a manažeři objednávek mají nejpodrobnější pohled na to, jak se vyvíjí ekonomika. Výzkum zahrnuje dotazování okolo 600 nákupních manažerů, kteří odpovídají na to, jak vidí relativní ekonomické podmínky, včetně zaměstnanosti, produkce, nových objednávek, cen, dodávek a zásob.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, v třetím týdnu měsíce

 

Zdroj:

www.markiteconomics.com

 

 

Housing Starts

Počet zahájených staveb nových domů, započatá výstavba

 

Dopad na trhy:

Střední

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Počet nově zahájených staveb rodinných domů v minulém měsíci. Data jsou v ročním formátu (měsíční údaj x 12). Data se překrývají s počtem nových povolení ke stavbě domů a jsou s nimi v těsné korelaci. Povolení a zahájení výstavby následuje těsně po sobě. Je to předstihový ukazatel ekonomického zdraví, protože výstavba domů vyvolává další ekonomickou aktivitu. Například tvorbu pracovních míst ve stavebnictví, nájem dodavatelských firem a dozoru, objednávku služeb spojených s výstavbou atd.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 17 dní po konci měsíce

 

Zdroj:

www.census.gov

 

 

HPI m/m

Index cen domů

 

Dopad na trhy:

Nízký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Změna v cenách domů financovanými hypotékami vládních agentur Fannie May a Freddie Mac. Je to předstihový indikátor trhu s bydlením, protože rostoucí ceny přitahují investory a spouští stavební aktivitu. Zkratka znamená House Price Index (HPI).

 

Četnost publikování:

Měsíční, 55 dní po konci měsíce. Měsíční, od března 2008

 

Zdroj:

www.fhfa.gov

 

 

Challenger Job Cuts y/y

Počet zaniklých pracovních míst podle společnosti Challenger, Gray & Christmass

 

Dopad na trhy:

Nízký

Aktuální hodnota < Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Změna počtu zaniklých pracovních míst hlášených zaměstnavateli. Jsou to velmi předběžná data, která mají jen historicky omezenou korelaci s podmínkami na pracovním trhu.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, tři dny po skončení měsíce

 

Zdroj:

www.challengergray.com

 

 

Chicago PMI

Index nákupních manažerů v oblasti Chicaga

 

Dopad na trhy:

Střední

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Index založený na dotazování výrobních podniků v oblasti Chicaga. Hodnota nad 0 indikuje zlepšení podmínek, záporná hodnota označuje zhoršení podmínek. Je to předstihový indikátor ekonomického růstu. Podniky rychle reagují na tržní podmínky a změna v jejich sentimentu dává brzký signál ohledně budoucí ekonomické aktivity, jako je spotřeba, nábor zaměstnanců a investice. Průzkum zhruba 200 výrobních podniků v oblasti Chicaga se zabývá názory na relativní úroveň celkové ekonomické situace. Je Také je znám pod názvem Chicago Business Barometer.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, poslední pracovní den v měsíci

 

Zdroj:

www.ism-chicago.org

 

 

IBD/TIPP Economic Optimism

Ekonomický optimismus podle IBD/TIPP

 

Dopad na trhy:

Nízký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Index založený na dotazování spotřebitelů. Hodnota nad 50 znamená optimismus, hodnota pod 50 pesimismus. Výzkum dotazuje zhruba 900 spotřebitelů na jejich názor na vývoj současné úrovně ekonomiky a na šesti měsíční výhled jejího vývoje. Dotazy zahrnují také názory na osobní finanční situaci a důvěru v politiku federální vlády. Jde o nejčasnější pohled na Spotřebitelskou důvěru s 80% spolehlivostí v měsíčních změnách sentimentu. Také lze najít pod názvem IBD/TIPP Consumer Confidence. Zkratky znamenají Investor's Business Daily (IBD), TechnoMetrica Institute of Policy and Politics (TIPP).

 

Četnost publikování:

Měsíčně, na začátku měsíce

 

Zdroj:

www.tipponline.com

 

 

Import Prices m/m

Dovozní ceny

 

Dopad na trhy:

Střední

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Změny dovozních cen zboží a služeb z vnitrostátního hlediska. Je to raná fáze zjišťování inflace. Růst dovozních cen přispívá k inflaci pro spotřebitele a výrobce, kteří jsou závislí na zboží a službách z dovozu.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 13 dní po konci měsíce

 

Zdroj:

www.bls.gov/

 

 

Industrial Production m/m

Průmyslová produkce

 

Dopad na trhy:

Střední

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Změna v produkci průmyslu, těžby a inženýrských sítí adjustovaná o inflaci.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, zhruba 16 dní po konci měsíce.

 

Zdroj:

http://www.federalreserve.gov/

 

 

ISM Manufacturing PMI

Index nákupních manažerů podle institutu ISM, ISM Index

 

Dopad na trhy:

Vysoký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Složený index založený na dotazování průmyslových nákupních manažerů. Hodnota nad 50 znamená růst průmyslu, hodnota pod 50 znamená zpomalení. Index je předstihovým ukazatelem ekonomického zdraví. Výrobní podniky rychle reagují na změnu tržních podmínek a manažeři objednávek mají nejpodrobnější pohled na to, jak se vyvíjí ekonomika. Výzkum zahrnuje dotazování okolo 300 nákupních manažerů, kteří odpovídají na to, jak vidí relativní ekonomické podmínky, včetně zaměstnanosti, produkce, nových objednávek, cen, dodávek a zásob. Také lze nalézt pod jménem Manufacturing ISM Report On Business. Zkratky znamenají: The Institute for Supply Management (ISM), Purchasing Managers' Index (PMI).

 

Četnost publikování:

Měsíčně, první pracovní den po konci měsíce.

 

Zdroj:

www.instituteforsupplymanagement.org

 

 

ISM Manufacturing Prices

Index průmyslových cen podle institutu ISM

 

Dopad na trhy:

Nízký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Index založený a dotazníkových výzkumech manažerů objednávek v průmyslu. Je součást PMI, ale je uveřejněný zvlášť, jako vodítko pro inflaci. Hodnota nad 50 znamená rostoucí ceny, hodnota pod klesající. Je to předstihový indikátor spotřebitelské inflace, protože když podniky platí víc za zboží a služby, vyšší náklady nakonec zaplatí konečný spotřebitel. Výzkum dotazuje asi 400 nákupních manažerů na relativní úroveň cen za zboží a služby. Také je znám pod názvem Manufacturing Prices Paid. Zkratky znamenají: The Institute for Supply Management (ISM), Purchasing Managers' Index (PMI).

 

Četnost publikování:

Měsíčně, první pracovní den po konci měsíce.

 

Zdroj:

www.instituteforsupplymanagement.org

 

 

ISM Non-Manufacturing PMI

Index nákupních manažerů s výjimkou sektoru výroby podle institutu ISM

 

Dopad na trhy:

Vysoký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Složený index založený na dotazování nákupních manažerů s výjimkou průmyslových nákupních manažerů. Hodnota nad 50 znamená růst průmyslu, hodnota pod 50 znamená zpomalení. V lednu 2001 došlo ke změně metodiky výpočtu z neočištěných na sezónně očištěná data. K další změně metodiky výpočtu došlo v únoru 2008. Index je předstihovým ukazatelem ekonomického zdraví. Výrobní podniky rychle reagují na změnu tržních podmínek a manažeři objednávek mají nejpodrobnější pohled na to, jak se vyvíjí ekonomika. Výzkum zahrnuje dotazování okolo 400 nákupních manažerů, kteří odpovídají na to, jak vidí relativní ekonomické podmínky, včetně zaměstnanosti, produkce, nových objednávek, cen, dodávek a zásob. Také lze nalézt pod názvy Services PMI, Non-Manufacturing ISM Report On Business. Zkratky znamenají The Institute for Supply Management (ISM), Purchasing Managers' Index (PMI).

 

Četnost publikování:

Měsíčně, třetí pracovní den po konci měsíce

 

Zdroj:

www.instituteforsupplymanagement.org

 

 

JOLTS Job Openings

Souhrnný počet nově vzniklých pracovních míst

 

Dopad na trhy:

Střední

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Počet nově vytvořených pracovních míst za poslední měsíc s výjimkou zemědělství. Je zveřejňován poměrně pozdě, ale může mít vliv na trhy, protože je to předstihový indikátor celkové zaměstnanosti. Zkratka znamená Job Openings and Labor Turnover Summary (JOLTS). Údaje vydává United States Bureau of Labor Statistics.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 40 dní po konci měsíce

 

Zdroj:

www.bls.gov/

 

 

Labor Market Conditions Index m/m

Index pracovního trhu

 

Dopad na trhy:

Nízký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Změna úrovně složeného indexu založeného na 19 indikátorech pracovního trhu. Tento index má za úkol odhadovat úroveň vývoje pracovního trhu a jeho volnou kapacitu. Dopad na trhy není vysoký, protože jednotlivé indikátory použité k výpočtu jsou publikovány již dříve. První data byla zveřejněna v říjnu 2014. Index je složen z 19 indikátorů pracovního trhu, jako je míra nezaměstnanosti, míra účasti pracovní síly, mzdy, průměrná týdenní pracovní doba, průměrný hodinový výdělek, velikost náboru nových zaměstnanců, velikost propouštění, množství obtížně obsaditelných pracovních míst atd.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 6 dní po konci měsíce

 

Zdroj:

www.federalreserve.gov/

 

 

Mortgage Delinquencies

Počet hypoték s problémy, hypoteční delikty

 

Dopad na trhy:

Střední

Aktuální hodnota < Odhady analytiků = Pozitivní překvapení;

 

Popis:

Procento hypoték poskytovaných Asociací poskytovatelů hypoték (MBA), které jsou během minulého čtvrtletí pozadu o minimálně o jednu splátku. MBA reprezentuje okolo 80 % všech poskytovaných hypoték. I když je tento údaj zařazován mezi zpožděné ukazatele, může být počet hypoték v problémech důležitým signálem ekonomického zdraví na trhu s bydlením, protože je korelován s dosud neprodanými novými domy. Snižující se počet neprodaných nových domů může vyvolat výstavbu nových. Zkratka znamená Mortgage Bankers Association (MBA).

 

Četnost publikování:

Čtvrtletně, 45 dní po konci čtvrtletí

 

Zdroj:

www.mba.org

 

 

NAHB Housing Market Index

Index trhu s bydlením Národní asociace výstavby domů

 

Dopad na trhy:

Střední

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Index založený na dotazování stavebních firem. Hodnota nad 50 dává příznivý výhled na prodeje domů, hodnota pod negativní. Dotazuje se zhruba 900 stavebních firem na jejich názor na počet současných a budoucích prodejů rodinných domů. Zkratka znamená National Association of Home Builders (NAHB).

 

Četnost publikování:

Měsíčně, zhruba uprostřed měsíce

 

Zdroj:

www.nahb.org

 

 

Natural Gas Storage

Zásoby zemního plynu

 

Dopad na trhy:

Nízký

Efekt na trhy není jednoznačný, protože může působit jak inflačně, tak růstově.

 

Popis:

Změna v množství zemního plynu drženého v podzemních zásobnících za poslední týden. I když je to americký indikátor, působí také na kanadský dolar, vzhledem k velikosti kanadského trhu se zemním plynem. Také je znám pod názvy Nat Gas Stocks, Nat Gas Inventories, Working Gas;

 

Četnost publikování:

Týdně, 5 dní po konci týdne

 

Zdroj:

http://www.eia.gov/

 

 

New Home Sales

Počty nově prodaných domů

 

Dopad na trhy:

Střední

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Počet nových rodinných domů prodaných během minulého měsíce. Data jsou v ročním formátu (měsíční data x 12). Je to předstihový indikátor ekonomického zdraví, protože prodeje nových domů spouští další ekonomický vývoj. Například je nakupován nový nábytek a vybavení domu, banky poskytují hypotéky, realitní makléři inkasují provize atd. Také lze nalézt pod názvem New Residential Sales.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 25 dní po konci měsíce

 

Zdroj:

www.census.gov

 

 

NFIB Small Business Index

Index drobného podnikání od Národní federace nezávislého podnikání

 

Dopad na trhy:

Malý

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Složený index založený na dotazování malých podniků. Drobný podnik je definován podnik s 1 až 250 zaměstnanci bez zahrnutí vlastníků. Dotazy jsou zaměřeny na relativní úroveň ekonomických podmínek včetně pracovního trhu, zásob, prodejů, výrobních nákladů, inflace, zisků, mezd a úvěrů. Zkratka znamená National Federation of Independent Business (NFIB).

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 11 dní po konci měsíce

 

Zdroj:

www.nfib.com

 

 

Non-Farm Employment Change

Změna počtu pracovních míst mimo zemědělství

 

Dopad na trhy:

Vysoký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Počet nově vytvořených pracovních míst během minulého měsíce s výjimkou zemědělství. Je to důležitý ekonomický údaj publikovaný krátce po konci měsíce. Kombinace důležitosti a předstihu tohoto údaje má velmi vysoký dopad na kapitálové trhy. Tvorba pracovních míst je důležitým předstihovým indikátorem pro spotřebitelské výdaje, které se váží k celkové ekonomické aktivitě. Také lze nalézt pod jmény Non-Farm Payrolls, NFP, Employment Change.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, první pátek po konci měsíce

 

Zdroj:

www.bls.gov

 

 

Pending Home Sales m/m

Rozpracované prodeje stávajících domů

 

Dopad na trhy:

Střední

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Změna v počtu prodávaných domů, které čekají na dokončení prodeje s výjimkou nové výstavby. Tato data jsou publikována o týden později, než prodeje hotových domů, ale mají širší dosah, protože obchod je uzavřen několik týdnů před tím, než je dům považován za prodaný. Je to předstihový indikátor ekonomického vývoje, protože prodeje domů spouští další ekonomické aktivity, jako je například renovace domu, pořízení hypotéky u banky, platba za zprostředkování realitním makléřům atd. Také je znám pod jménem Pending Resales.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 28 dní po konci měsíce

 

Zdroj:

www.realtor.org

 

 

Personal Income m/m

Osobní příjmy

 

Dopad na trhy:

Nízký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Změna v celkové výši příjmů spotřebitelů ze všech dostupných zdrojů. Příjmy jsou korelovány s utrácením. Čím větší mají spotřebitelé příjmy, tím více pravděpodobně utratí. Také je známý pod jménem Disposable Personal Income.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 30 dní po konci měsíce

 

Zdroj:

www.bea.gov

 

 

Personal Spending m/m

Osobní výdaje

 

Dopad na trhy:

Střední

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Změna ve veškerých spotřebitelských výdajích adjustovaná o inflaci. Tato důležitá data mají na trhy menší dopad, protože maloobchodní prodeje, které také měří výdaje spotřebitelů, jsou publikována o dva týdny dříve. Spotřebitelské výdaje mají vliv na veškerou ekonomickou aktivitu. Jsou důležitým kritériem ekonomického zdraví, protože vyvolávají aktivitu v celé ekonomice. Také lze nalézt pod jmény Consumer Spending, Personal Consumption Expenditures.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 30 dní po konci měsíce

 

Zdroj:

www.bea.gov

 

 

Philly Fed Manufacturing Index

Index výrobní aktivity v oblasti Filadelfie

 

Dopad na trhy:

Vysoký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Index založený na dotazování výrobních podniků v oblasti Filadelfie. Hodnota nad 0 indikuje zlepšení podmínek, záporná hodnota označuje zhoršení podmínek. Je to předstihový indikátor ekonomického růstu. Podniky rychle reagují na tržní podmínky a změna v jejich sentimentu dává brzký signál ohledně budoucí ekonomické aktivity, jako je spotřeba, nábor zaměstnanců a investice. Průzkum zhruba 250 výrobních podniků v oblasti Filadelfie se zabývá názory na relativní úroveň celkové ekonomické situace. Je Také je znám pod názvem Philadelphia Fed Business Outlook Survey.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, v polovině měsíce

 

Zdroj:

www.philadelphiafed.org

 

 

PPI m/m

Index výrobních cen

 

Dopad na trhy:

Vysoký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Změna v cenách vyráběného zboží a služeb. V únoru 2014 došlo ke změně metodiky výpočtu. Je to předstihový indikátor spotřebitelské inflace. Když výrobci platí víc za suroviny a služby, vyšší cenu promítnou na koncového uživatele. Také je znám pod jmény Finished Goods PPI, Wholesale Prices, PPI for Final Demand;

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 14 dní po konci měsíce

 

Zdroj:

www.dol.gov/

 

 

Prelim GDP Price Index q/q

Předběžný cenový index HDP

 

Dopad na trhy:

Vysoký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Roční změna cen všech výrobků a služeb zahrnutých v HDP. Protože jsou publikované údaje čtvrtletní, jsou publikované údaje přizpůsobeny ročnímu výpočtu (čtvrtletní údaj x 4). Jde o nejširší měření inflace, které zahrnuje veškeré aktivity zahrnuté v HDP. Slouží centrálním bankám jako základní data pro posuzování inflace. Také je znám pod jménem GDP Deflator.

 

Četnost publikování:

Čtvrtletně, 60 dní po konci čtvrtletí.

 

Zdroj:

www.bea.gov

 

 

Prelim GDP q/q

Předběžné HDP

 

Dopad na trhy:

Nízký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Roční změna celkové výkonnosti ekonomiky očištěná o inflaci. Je o růst veškeré výroby a služeb zahrnutých v HDP. Údaje jsou čtvrtletní a jsou přizpůsobeny ročnímu výpočtu (čtvrtletní údaj x 4). Existují tři verze publikovaných údajů prvotní odhad, předčasný a finální HDP. Také lze nalézt pod názvem GDP Second Release. Zkratka znamená Gross Domestic Product (GDP);

 

Četnost publikování:

Čtvrtletně, 60 dní po konci čtvrtletí.

 

Zdroj:

www.bea.gov

 

 

Prelim Nonfarm Productivity q/q

Předběžná produktivita mimo zemědělství

 

Dopad na trhy:

Střední

Aktuální hodnota < Odhady analytiků = Pozitivní překvapení;

 

Popis:

Roční změna v efektivitě práce při výrobě zboží a služeb s vyloučením zemědělství. Data mají roční formát (čtvrtletní data x 4). Vzhledem ke dvěma změnám metodiky výpočtu historická data na sebe nenavazují. Existují dvě verze, předběžná a revidovaná, které se publikují během jednoho měsíce. Předběžná verze má na trhy větší dopad. Produktivita práce a inflace spojená se zaměstnáváním jsou na sebe přímo navázány. Když mají výrobci vyšší mzdové náklady, obvykle je převedou na koncové spotřebitele.

 

Četnost publikování:

Čtvrtletně, 35 dní po konci čtvrtletí.

 

Zdroj:

www.bls.gov

 

 

Prelim Unit Labor Costs q/q

Předběžné mzdové náklady na jednotku práce

 

Dopad na trhy:

Vysoký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Roční změna mezd, které podniky musí vyplatit zaměstnancům s vyloučením zemědělství. Data jsou v ročním formátu (čtvrtletní data x 4). Vzhledem ke dvěma změnám metodiky výpočtu historická data na sebe nenavazují. Existují dvě verze, předběžná a revidovaná, které se publikují během jednoho měsíce. Předběžná verze má na trhy větší dopad. Je to předstihový indikátor spotřebitelské inflace, protož když výrobci platí za suroviny a služby vyšší cenu, přenesou ji obvykle na koncového zákazníka.

 

Četnost publikování:

Čtvrtletně, 35 dní po konci čtvrtletí.

 

Zdroj:

www.bls.gov

 

 

Prelim UoM Consumer Sentiment

Předběžná spotřebitelská důvěra Univerzity Michigan

 

Dopad na trhy:

Vysoký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

 

Popis:

Velikost složeného indexu získaného dotazováním spotřebitelů. Existují dvě verze, předběžná a revidovaná, které se publikují 14 dní po sobě. Předběžná verze má na trhy větší dopad. Důvěra ve finanční příjmy je hlavním indikátorem spotřebních nákupů. Na spotřebě pak závisí většina ekonomické aktivity. Data se získávají dotazováním zhruba 500 spotřebitelů, jaký mají názor na aktuální a budoucí ekonomický vývoj.

 

 

Četnost publikování:

Měsíčně, uprostřed měsíce

 

 

Zdroj:

http://umich.edu/

 

 

Prelim UoM Inflation Expectations

Předběžná inflační očekávání Univerzity Michigan

 

Dopad na trhy:

Vysoký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

 

Popis:

Procento spotřebitelů, kteří očekávají, že ceny zboží a služeb během následujících 12 měsíců zrostou. Existují dvě verze, předběžná a revidovaná, které se publikují 14 dní po sobě. Předběžná verze má na trhy větší dopad. Očekávání budoucí inflace se může projevit budoucím růstem inflace, hlavně kvůli tomu, že když zaměstnanci očekávají růst inflace, tlačí na růst mezd. Data se získávají dotazováním zhruba 500 spotřebitelů, zda očekávají budoucí růst ceny zboží a služeb.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, uprostřed měsíce

 

Zdroj:

http://umich.edu/

 

 

Retail Sales m/m

Maloobchodní tržby

 

Dopad na trhy:

Vysoký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Změna celkových maloobchodních tržeb. Je to raný a zároveň nejširší pohled na zdraví spotřebitelských výdajů. Je základním pohledem na spotřebitelské utrácení, které je určující pro celkovou ekonomickou aktivitu.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 13 dní po konci měsíce

 

 

Zdroj:

www.census.gov

 

 

Revised Nonfarm Productivity q/q

Revidovaná produktivita mimo zemědělství

 

Dopad na trhy:

Střední

Aktuální hodnota < Odhady analytiků = Pozitivní překvapení;

 

Popis:

Roční změna v efektivitě práce při výrobě zboží a služeb s vyloučením zemědělství. Data mají roční formát (čtvrtletní data x 4). Vzhledem ke dvěma změnám metodiky výpočtu historická data na sebe nenavazují. Existují dvě verze, předběžná a revidovaná, které se publikují během jednoho měsíce. Předběžná verze má na trhy větší dopad. Produktivita práce a inflace spojená se zaměstnáváním jsou na sebe přímo navázány. Když mají výrobci vyšší mzdové náklady, obvykle je převedou na koncové spotřebitele.

 

Četnost publikování:

Čtvrtletně, 65 dní po konci čtvrtletí.

 

Zdroj:

www.bls.gov

 

 

Revised Unit Labor Costs q/q

Revidované mzdové náklady na jednotku práce

 

 

Dopad na trhy:

Nízký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Roční změna mezd, které podniky musí vyplatit zaměstnancům s vyloučením zemědělství. Data jsou v ročním formátu (čtvrtletní data x 4). Vzhledem ke dvěma změnám metodiky výpočtu historická data na sebe nenavazují. Existují dvě verze, předběžná a revidovaná, které se publikují během jednoho měsíce. Předběžná verze má na trhy větší dopad. Je to předstihový indikátor spotřebitelské inflace, protož když výrobci platí za suroviny a služby vyšší cenu, přenesou ji obvykle na koncového zákazníka.

 

Četnost publikování:

Čtvrtletně, 65 dní po konci čtvrtletí

 

Zdroj:

www.bls.gov

 

 

Revised UoM Consumer Sentiment

Revidovaná spotřebitelská důvěra Univerzity Michigan

 

Dopad na trhy:

Střední

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Velikost složeného indexu získaného dotazováním spotřebitelů. Existují dvě verze, předběžná a revidovaná, které se publikují 14 dní po sobě. Předběžná verze má na trhy větší dopad. Důvěra ve finanční příjmy je hlavním indikátorem spotřebních nákupů. Na spotřebě pak závisí většina ekonomické aktivity. Data se získávají dotazováním zhruba 500 spotřebitelů, jaký mají názor na aktuální a budoucí ekonomický vývoj. Zkratka znamená University of Michigan (UoM).

 

Četnost publikování:

Měsíčně, poslední pátek v měsíci

 

Zdroj:

http://umich.edu/

 

 

Revised UoM Inflation Expectations

Revidovaná inflační očekávání Univerzity Michigan

 

Dopad na trhy:

Nízký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Procento spotřebitelů, kteří očekávají, že ceny zboží a služeb během následujících 12 měsíců zroste. Existují dvě verze, předběžná a revidovaná, které se publikují 14 dní po sobě. Předběžná verze má na trhy větší dopad. Očekávání budoucí inflace se může projevit budoucím růstem inflace, hlavně kvůli tomu, že když zaměstnanci očekávají růst inflace, tlačí na růst mezd. Data se získávají dotazováním zhruba 500 spotřebitelů, zda očekávají budoucí růst ceny zboží a služeb. Zkratka znamená University of Michigan (UoM).

 

Četnost publikování:

Měsíčně, poslední pátek v měsíci

 

Zdroj:

http://umich.edu/

 

 

Richmond Manufacturing Index

Index výrobní aktivity v oblasti Richmondu

 

Dopad na trhy:

Nízký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Úroveň složeného indexu založeného na dotazování průmyslových výrobců v oblasti Richmondu. Kladné hodnoty představují zlepšení podmínek, záporné hodnoty představují jejich zhoršení. Nemá veliký vliv na trh, kvůli ostatním regionálním indexům publikovaným dříve. Dotazování zahrnuje okolo 100 výrobních podniků v oblasti. Průzkum zhruba 100 výrobních podniků v oblasti Richmondu se zabývá názory na relativní úroveň celkové ekonomické situace včetně dopravy, nových objednávek a zaměstnanosti. Také je znám pod jmény Richmond Fed Index, Manufacturing Activity Index, Composite Manufacturing Index.

 

 

Četnost publikování:

Měsíčně, čtvrté úterý v měsíci

 

 

Zdroj:

www.richmondfed.org/

 

 

S&P/CS Composite-20 HPI y/y

Kompozitní index cen domů z 20 měst

 

Dopad na trhy:

Nízký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Změna v ceně domů pro jednu rodinu z 20 různých měst. Je to jeden z mála sezónně očištěných údajů. Je to předstihový ukazatel zdraví trhu s bydlením, protože rostoucí ceny přitahují investory a spouští novou výstavbu. Také je znám pod jménem Standard & Poor's (S&P), Case-Shiller (CS), House Price Index (HPI).

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 60 dní po konci měsíce

 

Zdroj:

www.standardandpoors.com/en_AP/web/guest/home

 

 

TIC Long-Term Purchases

Zahraniční objednávky dlouhodobých cenných papírů

 

Dopad na trhy:

Nízký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Představuje rozdíl domácích a zahraničních investic v USA. Ukazatel představuje rozdíl mezi hodnotou zahraničních dlouhodobých cenných papírů nakoupených občany USA a domácích dlouhodobých cenných papírů nakoupených cizinci během určitého časového období. Tento ukazatel má ale významný vliv na dolarovou měnu. The Treasury International Capital (TIC).

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 45 dní po ukončení aktuálního měsíce

 

Zdroj:

http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Pages/ticpress.aspx

 

 

Total Vehicle Sales

Celkové prodeje automobilů

 

Dopad na trhy:

Nízký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Počet nově prodaných nákladních a osobních aut během minulého měsíce. Údaj zahrnuje data od všech výrobců aut a jejich prodejců. Jsou to měsíční data v ročním formátu (měsíční data x 12). Rostoucí hodnota je známkou rostoucí spotřebitelské důvěry. Rostoucí poptávka po zboží dlouhodobé spotřeby znamená, že spotřebitelé mají důvěru ve své finanční příjmy a dovolují si je utrácet. Také lze nalézt pod názvem Total SAAR.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 2 dny po skončení měsíce.

 

Zdroj:

www.motorintelligence.com

 

 

Trade Balance

Obchodní bilance

 

Dopad na trhy:

Vysoký

Aktuální hodnota > Odhady analytiků = Pozitivní překvapení

 

Popis:

Rozdíl hodnoty mezi dovezeným a vyvezeným zbožím a službami za poslední měsíc. Kladné číslo znamená přebytek obchodní bilance, záporné číslo znamená její deficit. Poptávka po zboží z dovozu a poptávka po měně jsou svázány, protože zahraniční spotřebitelé musí nakupovat domácí měnu, aby mohli zaplatit za exportované zboží. Exportní poptávka má také vliv na produkci a ceny domácích výrobců. Také lze nalézt pod jménem International Trade.

 

Četnost publikování:

Měsíčně, 35 dní po skončení měsíce.

 

Zdroj:

www.bea.gov

 

 

Unemployment Claims

Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti

 

Dopad na trhy:

Vysoký

Aktuální hodnota < Odhady analytiků = Pozitivní překvapení;

 

Popis:

Počet nově podaných žádostí o podporu v nezaměstnanosti za uplynulý týden. Jsou to nejrannější ekonomická data, která indikují změnu ekonomických podmínek. Dopad na trhy se liší podle toho, v jaké fázi hospodářského cyklu se ekonomika nachází. Data jsou více sledována, když se nachází v extrémních hodnotách. I když je nezaměstnanost považována za zpožděný indikátor, je velikost nezaměstnanosti důležitým indikátorem celkov

Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrativní obrázek

Proces archivace dokumentů v České republice pod lupou

20.08.2019
Ilustrativní obrázek

Evropa v datech: Česko pokulhává v kvalitě vzdělávání, ze zemí Evropy na něj vydává čtvrtý nejmenší podíl z rozpočtu

04.04.2019
Ilustrativní obrázek

Vychází interaktivní digitální publikace o evropské ekonomice

06.12.2018
Ilustrativní obrázek

Jaké knihy si přibalit na léto?

26.06.2018

Bitcoin a vše co o něm potřebujete vědět

02.12.2017

Proč se prodávají akcie veřejně obchodovaných fondů (ETF) na krátko?

14.11.2017


Čti více
Ilustrativní obrázek

Stanislav Křeček: Zažíváme selhání elit a krizi autorit

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k růstu cen pohonných hmot

Ilustrativní obrázek

Mojmír Hampl: Jako kdyby se změnil celý řád věcí

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k nákupu 100 tun zlata

Ilustrativní obrázek

Zdražování materiálů v automobilovém průmyslu (ocel, měď, kobalt)

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS ke zdražování ropy a pohonných hmot

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.