Kniha O Anarchokapitalismu Je Rekordmanem Ceskych Internetovych Kampani 66093

0
Rate this post

Co je anarchokapitalismus?

Anarchokapitalismus je politická filozofie původně vytvořená americkým ekonomem Murrayem Rothbardem, kterou nyní přijalo Blog mnoho nadšenců do kryptoměn.

Tato politická orientace obhajuje zrušení centralizovaných států, soukromého vlastnictví a smluvních ujednání, na která dohlížejí institucionální subjekty.

Anarchokapitalisté se domnívají

Že stát, jak je v současnosti pojímán, je překážkou rozvoje „svobodné“ společnosti, protože přítomnost státního aparátu v kapitalistické společnosti se promítá do systému nátlaku vůči občanům.

Anarchokapitalismus tvrdí, že volný trh je základem skutečně svobodné společnosti a že lidé by měli mít možnost se vzájemně zapojit prostřednictvím smluvních ujednání, která nesouvisejí se státním dohledem.

Podle tohoto principu by za plnění smluv a řešení stížností měly být odpovědné spíše soukromé agentury soutěžící na volném trhu než různé státní aparáty.

Anarchokapitalisté se domnívají

V tomto ohledu mnoho anarchokapitalistů považuje decentralizované technologie založené na blockchainu za platný prostředek, jehož prostřednictvím lze řešit praktické problémy anarchokapitalismu. To zahrnuje zpřístupnění neměnných a veřejně dostupných záznamů o identitách a smluvních závazcích občanům (druhé pomocí inteligentních smluv).

  • Základem anarchokapitalistů je koncept „původního přivlastnění“. To umožňuje každému jednotlivci nárokovat si absolutní vlastnické právo k jakémukoli zdroji, který nebyl dříve použit.
  • „Sebevlastnictví“ je další důležitý princip a vztahuje se k absolutnímu právu jednotlivce na jeho tělo.

Příklad anarchokapitalismu

Během několika posledních let proběhlo několik malých experimentů s vytvářením skutečných komunit organizovaných podle anarchokapitalistických principů.

Nejpozoruhodnější z nich je Liberstad, soukromá městská komunita založená v Norsku v roce 2015.

Anarchokapitalismus – co to je, definice a koncept

Anarchokapitalismus je proud, který navrhuje odstranění státu jako ekonomického činitele, úplné zrušení daní a zároveň podporuje volný trh, soukromé vlastnictví a odsuzuje podvody.

Anarchokapitalismus je ekonomický trend liberalismu, který se objevil v polovině 20. století.

Tedy podle anarchokapitalismu, aby ve společnosti existovala svoboda, musí být založena na systému volného trhu. Díky společnosti volného trhu je možné obchodovat pokojně, bez státních zásahů. A anarchokapitalismus považuje stát za agresivního agenta, který vyvlastňuje a stanovuje daně, aniž by zapomínal, že má také moc vytvářet monopoly a regulovat trhy.

Z ekonomického hlediska je třeba připomenout, že rakouská škola měla významný vliv na anarchokapitalismus, z něhož čerpá svou studijní metodu pro společenské vědy. Tato doktrína má tři hlavní zásady, kterými jsou:

  • Princip neagrese
  • Soukromý pozemek
  • Zákon
  • Princip neagrese

Anarchokapitalismus je zcela proti násilí, takže zakazuje vše, co představuje hrozbu pro lidi. Proto bude stanovení daní, krádeže a podvody považovány za násilí, protože ohrožují soukromý majetek jednotlivce.

Klasičtější liberálové hájí minimální účast státu, ve které se omezuje na zaručení fungování tržní ekonomiky a práva na soukromé vlastnictví. Na druhou stranu musí stát také zajistit bezpečnost a obranu tím, že stanoví zákony, které zaručí spravedlnost.

Anarchokapitalisté vidí stát jako agenta, který monopolizuje násilí, protože agresivně vydělává na daních. Anarchokapitalismus je tedy proti jakémukoli druhu státní intervence. Dále anarchokapitalisté navrhují zrušení státu.

Tváří v tvář státní agresi navrhuje anarchokapitalismus svobodu podnikání. Tímto způsobem prostřednictvím kapitalismu mohou směny probíhat dobrovolně a pokojně.

Soukromý pozemek

Anarchokapitalismus tvrdí, že každý jedinec má vlastnické právo na své tělo a že každý člověk si může přivlastnit nevlastněné zdroje prostřednictvím práce.

Představme si, že existuje pozemek bez vlastníka. Podle anarchokapitalismu nebude stačit přijet a nárokovat si jejich majetek, takže půda bude muset být zpracována, aby ji bylo možné vlastnit. Toto je to, co se nazývá původní přivlastnění.

proto má každý člověk právo na příjem ze své práce. Vlastnictví však může změnit majitele pouze prostřednictvím směny, která musí být mírová a dobrovolná. Pokud dojde k jakémukoli druhu násilí, ano, bude věřit, že tato výměna nemá žádnou legitimitu.

Zákon

Anarchokapitalismus také považoval za násilné, že stát monopolizoval bezpečnost a spravedlnost. Společnost volného trhu má korporace, které dokážou zajistit spravedlnost, aniž by k tomu potřebovaly jedinou centrální státem uzákoněnou moc.

Soukromé organizace mohou působit jako bezpečnostní a obranné služby poskytovatelé ledu. V tomto smyslu anarchokapitalisté tvrdí, že na volném trhu budou společnosti, které budou schopny poskytovat tyto služby s vyšší kvalitou a nižšími náklady.

Co je anarchokapitalismus?

Anarchokapitalismus je antietatistická politická filozofie postavená na kapitalismu volného trhu. Většina jeho příznivců je vnímána jako anarchistický myšlenkový směr, ale mnoho dalších anarchistů vidí jeho přijetí kapitalistických ideologií jako přímo protichůdné k anarchismu samotnému.

Zatímco většina anarchistických škol věří v dobrov

  1. Anarchokapitalismus je často označován jako anarchismus volného trhu těmi, kdo věří, že kapitalismus má v anarchistické komunitě příliš mnoho negativních konotací.
  2. Největší rozdíl mezi anarchokapitalismem a většinou ostatních směrů anarchistického myšlení je jeho akceptace soukromého vlastnictví.

Co je anarchokapitalismus

olný komunismus jako primární způsob dodávky zboží a služeb, přičemž nominální obchod probíhá podle vůle, anarchokapitalisté vidí volný trh jako klíčovou roli v rozdělování zdrojů. I když je komunismus v anarchokapitalistickém systému stále možný, není to základní kámen, na kterém je tento anarchistický systém postaven.

Hlavním rozdílem mezi anarchokapitalismem a současnými formami kapitalismu je nedostatek závislosti na státu jako donucovacím prostředku.

Anarchokapitalismus tvrdí, že v moderních kapitalistických společnostech je obchod usnadněn a řízen kontrolním státem, který se domlouvá s bohatými obchodníky a zájmy, aby manipuloval a rozvracel skutečný volný trh. Anarchokapitalismus podporuje volný trh bez jakékoli vlády, což umožňuje skutečně dobrovolné obchodní dohody.

Kromě toho, že se anarchistický kapitalismus staví proti státu kvůli jeho roli v omezování volného trhu prostřednictvím daní, obchodních bariér a veřejných monopolů, staví se proti státu také kvůli jeho roli v omezování osobních svobod. Anarchokapitalisté jsou silní libertariáni, kteří věří v osobní svobody související s věcmi, jako je majetek, užívání drog

Vzdělání a branná povinnost

Z tohoto důvodu není anarchokapitalismus obecně přijímán jako teorie hlavního proudu v kapitalistických kruzích, které věří, že stát by měl hrát roli při prosazování ochrany a omezování osobních svobod.

Většina sociálních anarchistů je vůči anarchokapitalismu extrémně opatrná, protože kapitalismus přijímá jako ideologii. Mnozí vidí kapitalismus jako založený na autoritářství, protože trh umožňuje koncentraci zdrojů, což umožňuje určitým členům společnosti vykonávat nepřiměřenou moc.

Podobně ideály volného trhu, které umožňují věci jako vlastnictví půdy, jsou považovány za protikladné k socialistickým ideálům vzájemné pomoci, které tvoří základ mnoha anarchistických filozofií.

Za dědečka anarchokapitalismu se obecně považuje Murray Rothbard, ekonom rakouské školy, který psal v 50. letech.

Pokusil se spojit mnoho filozofií rakouské ekonomie s ideály individualistického anarchismu, čímž vytvořil syntézu, která odrážela dřívější libertariánské kapitalistické filozofie myslitelů, jako byli Lysander Spooner, Benjamin Tucker a Frederic Bastiat.

Historicky mnoho lidí poukazuje na americký

Divoký západ jako s mnoha prvky anarchokapitalistické společnosti. Vzhledem k tomu, že na Západě byla jen malá účinná vládní přítomnost, vznikly mimovládní instituce, které měly plnit ochrannou roli vlády, přičemž soukromé bezpečnostní agentury nabízely bezpečnost, kterou by normálně nabízely policejní síly. Podobně, starověký Island je někdy odkazoval se na jako anarcho-kapitalistický, se státem mít velmi omezenou roli v vymáhání práva, který byl velmi podniknutý soukromými kapitalistickými organizacemi.