IPO initial public offering

16:40 | Redakce W4T | Diskuze

Nové firmy vznikají různě. Někdo se dohodne s odběratelem, že mu levně dodá, co potřebuje a pak si to koupí jinde a prodá to odběrateli (Microsoft). Nebo se dohodnou politici o vytunelování obecního rozpočtu a založí firmu na parkování, která bude obhospodařovat centrální náměstí výběrem z parkovacích hodin a ze svého výdělku pak zhruba čtvrtinu odvede městu, přičemž dozor nad výběrem si nechá provádět obecními strážníky. Jsou ovšem i jiné možnosti. V rámci výzkumu přijde vědecký tým na nějaký objev, který si nechá patentovat, a pak se rozhodne tuto možnost využít.

 

Zaměříme se na takto vzniklou hypotetickou firmu a budeme sledovat její růst od vzniku až po vstup na burzu - IPO. Tuto firmu budeme sledovat pouze z hlediska růstu hodnoty firmy, protože to je to, co nás, jako případné investory zajímá.

Řekněme, že vznik naší firmy je svázán s nějakým objevem, který si nechá nově vzniklá společnost patentovat. Je vhodné, aby byl patent originální a zatím jediný ve svém oboru. Pokud tomu tak je, máme větší šanci na vysoké zhodnocení. Další kritérium, které je pozitivní, je že ve vlastnické struktuře firmy je držitel patentů, případně výzkumný tým, a že společnost není zatížena tak vysokými dluhy, že by struktura řízení společnosti mohla přejít na vnější investory. Jinými slovy, že nadpoloviční většinu drží původní majitelé.

 

Životní cyklus firem

Vývoj firem probíhá podobným způsobem, takže lze obvyklý vývoj zobecnit. Po vzniku společnosti zbývá k jejímu uvedení na burzu obvykle 10 let. Než se tak stanem musí nová firma projít zhruba třemi fázemi svého vývoje.

 

Start up

První fází vývoje firmy je start – začátek podnikání. Tato fáze obvykle trvá jeden rok. Je třeba splnit zákonné podmínky, připravit administrativu, začít připravovat patentní řízení, vyjednávat s prvními odběrateli, realizovat první zakázky. V případě, že se jedná o vývoj nového produktu a jsou třeba peníze, probíhá vyjednávání s „andělskými“ investory. To znamená s investory, kteří vkládají do firmy první peníze za účast na společnosti. Zhodnocení společnosti se pohybuje v řádu 500 %. To znamená, že z vložené koruny na začátku lze očekávat při prodeji svého vkladu zhruba 5 korun (zisk 400 %).

 

První až čtvrtý rok fáze venture kapitálu

Toto období je charakterizováno prvotním rozvojem firmy. Patenty by měly být schváleny, začíná budování trhu, získávání zákazníků, vybudování výroby, generování prvního zisku, který je většinou všechen opět investován. Probíhají administrativní úkony k ochraně know-how. O firmy v této fázi vývoje se začíná zajímat příležitostný kapitál (venture capital) a za podíl na firmě dodává investice. Je dobré, aby původním vlastníkům firmy (a většinou majitelům know-how) zůstala nadpoloviční většina majetku společnosti. Tím nemůže dojít k tomu, aby vrcholové rozhodování přešlo na vlastníky kapitálu, kteří mají jediný zájem a to zhodnocení své investice. V této fázi vývoje firmy záleží na tom, aby rozhodování bylo koncepční v souladu s rozvojovým plánem. Zhodnocení tohoto období rozvoje firmy se pohybuje v řádu 800 % (zisk 700 %). Pokud měla firma na začátku tohoto období hodnotu 5 Kč, na konci tohoto období se hodnota firmy zvyšuje na zhruba 40 Kč. Je to období, které je charakterizované nejrychlejším růstem hodnoty firmy. Úspěšné firmy v této fázi vývoje nemají většinou žádný problém se získáváním investic od venture kapitálu.

 

Pátý až desátý rok, fáze private ekvity kapitálu

Firma v pátém až desátém roce svého vývoje se nachází ve střední fázi rozvoje. Probíhá optimalizace výroby, rozvoj marketingu, rozvoj výroby, firma přináší na trh nové výrobky, proniká na další trhy. Patentuje si další objevy a know-how. Dochází k zakládání poboček a budování prodejní sítě. Na začátku tohoto období odchází z firmy venture kapitál, který realizuje dosažený zisk. Místo něho nastupuje kapitál, který se označuje jako private equity (růstový kapitál). Odchod venture kapitálu je pochopitelný, protože výše zisku je ohromná. Venture kapitál nechce riskovat případnou stagnaci, nebo pokles hodnoty firmy. Nově přicházející růstový kapitál vidí svoji příležitost v probíhajícím prudkém rozvoji firmy. Zhodnocení firmy za toto období dosahuje obvykle 400 %. Pokud měla firma na začátku tohoto období hodnotu 40 Kč pak na konci tohoto období má hodnotu 160 Kč. (zisk 300 %).

Na konci tohoto období je firma vyspělá s širokým sortimentem výrobků, má vybudovanou prodejní síť, pronikla na další trhy a nyní se soustřeďuje „pouze“ na svůj další růst. Private equity kapitál zhodnotil investici a poohlíží se po způsobu, jakým by realizoval zisk. Do úvahy přichází prodej společnosti nějaké nadnárodní firmě, nebo vstup na burzu prostřednictvím primárního úpisu akcií (IPO).

 

Vstup na burzu

Po vstupu na burzu lze během následujících pěti až deseti let očekávat zhodnocení firmy o dalších 100 až 250 %. Záleží na úspěšnosti firmy a hlavně na pravidelném růstu zisku. Společnost, která měla při vstupu na burzu hodnotu 160 Kč, zvyšuje svoji hodnotu na 400 Kč.

Když si shrneme zhodnocení firmy od vzniku po vstup na burzu, tak ve fázi start-up se firma zhodnotí 500%, ve fázi venture kapitálu 800%, ve fázi private equity 400% a po vstupu na burzu 250%. Celkové zhodnocení před vstupem na burzu dosahuje 16000% i se vstupem na burzu zhruba 20000%. Téměř 80 % zisků se dosahuje ještě před vstupem na burzu.

 

Proč firmy vstupují na burzu?

Jedním z hlavních důvodů je realizace zisku růstového kapitálu (private equity). Souběžně s tím to může být realizace zisku zakladatelů firmy, kteří prodávají zavedenou firmu do rukou akcionářů a odcházejí. Vstup na burzu však může mít i jiný průběh. Pokud někdo hledá kapitál například na vývoj nějakého léku a nemá na to prostředky, vstoupí na burzu, získá kapitál od akcionářů a ten pak používá ke svému vývoji. Je zřejmé, že v tomto případě se jedná o rizikovou investici, která obvykle končí utracením získaného kapitálu a bankrotem firmy. Příkladem takových firem jsou tzv. korunové akcie (penny stocks), které živoří v cenovém pásmu několika centů, a tu a tam se některá z nich vyhoupne, začne růst a generuje zisky v řádech stovek procent.

 

Veřejný úpis akcií – IPO

Zkratka IPO znamená Initial public offering a jde o oznámení, že společnost hodlá vstoupit na burzu a nabídkou veřejnosti akcie k nákupu. Předtím ovšem musí uvést své účetnictví do souladu s mezinárodními standardy a administrativu do souladu s principy corporate governance.

Pokud je společnost připravena, nejprve musí některé burze oznámit, že má zájem o primární úpis akcií. Burza začne společnost prověřovat, z hlediska dlouhodobého hospodářského vývoje, vlastnické struktury, účetních závěrek atd., a rozhodne, jestli vydání akcií umožní. Pokud ano, nastává fáze určování počtu emitovaných akcií a jejich ceny. Na tuto fázi si společnost připravující vstup na burzu najímá renomované investorské firmy, které mají s přípravou IPO zkušenosti a ty pak pomocí svých průzkumů zjišťují, jestli lze požadovaný kapitál v primárním úpisu získat, kolik akcií lze vydat, jaká bude jejich nominální hodnota, jaký je o primární úpis zájem atd. Přípravná fáze ke vstupu na burzu trvá obvykle rok až několik let.

Úspěch IPO závisí na hospodářském cyklu. Protože jde o shromažďování kapitálu, nemá cenu ho provádět v období recese, kdy investoři své pozice spíš redukují, než aby nakupovali. Hlavním cílem IPO je získat od akcionářů požadovaný kapitál pro další rozvoj společnosti, nebo pro výstupní realizaci zisku primárních majitelů. Co se bude dít s akciemi dál na sekundárním trhu, není zas až tak podstatné.

 

IPO z hlediska investora

Pro investory představují společnosti vstupující na burzu vítanou investiční příležitost. Investiční příležitosti se zas tak často nevyskytují, takže má smysl se IPO z investičního pohledu zabývat. Na investice do IPO se lze dívat dvěma způsoby. Prvním a nejrozšířenějším pohledem je sázka na budoucí rychlý a úspěšný růst. Pokud je IPO úspěšné, může zhodnotit investici od desítky procent již během prvních dní obchodování. Po několika letech se z této akcie může stát trvale rostoucí investice. Příkladem jsou úspěšná IPO firem Master Card a Visa. Také IPO firem Google, LinkedIn, Alibaba, jsou příklady firem, u kterých se budoucí vývoj ubíral úspěšným směrem.

 

Sázka na budoucí růst

Pokud chceme sázet na rychlý růst a zhodnocení investice, je třeba vybrat takové IPO, u kterého existuje záruka, že nejde o realizaci zisku původních majitelů, ale že většina akcií zůstane v jejich vlastnictví a firma bude dál pokračovat ve svém původním směru.

Po uvedení IPO na akciový trh totiž dochází k tomu, že majitelé akcií z řad původních vlastníků začínají uspokojovat svoji dlouhou dobu odkládanou potřebu luxusu a prodávají úplně, nebo částečně podíly svých akcií. To má za následek, že cena IPO nějakou dobu po uvedení na trh kolísá a akcie hledá svoji hodnotu. Právě prvotní majetkové přesuny mezi akcionáři jsou příčinou, že cena akcie IPO několik měsíců po uvedení na trh kolísá, nebo její cena padá. Na začátku obchodování s IPO se na trhu pohybuje také veliké množství krátkodobých spekulantů, kteří chtějí těžit z vysokého zájmu o akcii. Je to podobné jako když se před sportovním stadionem objevují překupníci a nabízejí vstupenky na utkání. Cena vstupenky kolísá podle toho, jaký je o utkání zájem.

Sázka na budoucí růst hodnoty uváděné akcie na trh je tedy věcí hlubšího rozboru a obvykle se počítá s delším investičním horizontem v délce několika měsíců až několika let.

 

Rychlá obrátka peněz

Mnohem zajímavější a výnosnější je sázka na IPO jako zdroj rychlého zisku. Samozřejmě existuje zde riziko ztráty, jako u každé investice, ale při správném provedení obchodu lze toto riziko omezit a přitom generovat rychlý zisk v průměru od 10 do 12 procent na jedno IPO. Obchod je rychlý a doba od poslání peněz na investiční účet po jejich převod zpět trvá obvykle týden. Tímto způsobem vydělávají téměř všechny finanční instituce, které se na trhu s IPO pohybují.

Ke vstupu do tohoto způsobu obchodu je třeba vědět, jak takový primární úpis vypadá. Investiční firmy pověřené úpisem nabízí svým klientům nákup akcií z IPO s úvodní slevou. Tato sleva na akcie se může pohybovat i okolo 10 %. Cílem je získat pro primární úpis co nejvíc zájemců. Někteří investoři si akcie ponechají pro dlouhodobější investiční záměr, ale existuje zde veliká skupina investorů, kteří chtějí využít zájmu veřejnosti, která nemá přístup do primárního úpisu, a kteří prodají své akcie do rukou veřejnosti v okamžiku spuštění sekundárního obchodování. Jakmile burza otevře a objeví se první příkazy k nákupu, prodávají vlastníci akcií z primárního úpisu svoje podíly a realizují tak zisk ve výši třeba 10 %. Pokud je zájem o akcie vysoký a cena se žene výš, mohou prodat v průběhu dne, nebo na jeho konci. Během prvního dne se hodnota primárního úpisu společnosti Alibaba zvýšila o 94 %.

Vtip je v rychlosti obchodu. Pošlu peníze na investiční účet, nakoupím v primárním úpisu, a jakmile burza otevře, okamžitě prodávám, realizuji zisk a peníze převádím zpět. Netrvá to ani týden a mohu zhodnotit investici třeba o těch 10 %. Samozřejmě riziko ztráty zde existuje, stejně jako u každé jiné investice.

 

Potíže, které můžeme očekávat

Žádná investice není bez problémů. Mnohé problémy však můžeme eliminovat tím, že o nich přinejmenším víme a umíme se jim přizpůsobit. Takže co by nás mohlo čekat v případě IPO?

O firmu není zájem. Když o firmu není veliký zájem, nemá do ní cenu vstupovat. Je třeba sledovat, jakým způsobem se vyvíjí zájem o připravované IPO, jak se o něm hovoří, jestli se dostává do veřejných médií, jak kolísá upisovaná cena, jestli roste, nebo se snižuje, kolik akcií se upisuje, jestli roste, nebo klesá počet upisovaných akcií. Všechny tyto informace jsou pro investory důležité a každý investor by jim měl věnovat náležitou pozornost. Rozhodují totiž o úspěchu a neúspěchu investice.

O firmu je veliký, ale ne přehnaný zájem. Tato situace je pro rychloobrátkové obchody ideální. Investor má odpovídající jistotu, že své akcie na začátku obchodování v důsledku zájmu prodá. Potíž by mohla nastat, kdyby se na rychloobrátkovém obchodu rozhodlo přiživit veliké množství investorů, pak by mohl vzniknout lokální převis nabídky a pád ceny.

O firmu je opravdu veliký zájem. Tato situace je sice z jednoho pohledu ideální, nicméně to přináší riziko, že se do takového obchodu vůbec nedostaneme. Důvod je jednoduchý. Když se očekává úspěšné IPO, které vynese obrovský zisk, proč by měla investiční firma, která organizuje primární úpis prodávat větší množství akcií jiným finančním subjektům, když si většinu akcií může ponechat a prodat na sekundárním trhu ve vlastní režii. Akcie IPO, o které je zájem, jsou proto dostupné jen v omezené míře. Na investora se v důsledku krácení objednávek může dostat jen zlomek objednaných akcií. Tomu se sice dá bránit půjčkou na investice a objednat akcií víc, než chceme. Některé brokerské společnosti poskytují půjčku na nákup IPO ve výši 300 až 500 % investovaného kapitálu. Pokud jsou objednávky kráceny, dostaneme aspoň něco. Pokud nakoupíme víc akcií, než si chceme ponechat, prodáme je okamžitě po otevření trhu.

 

Jak vstupovat do IPO na sekundárním trhu?

Pokud nemáme možnost se zúčastnit primárního úpisu, ale chceme investovat, přistupujeme k tomu stejně, jako k ostatním investicím. Nicméně drobné odchylky zde existují. Víme, že po úpisu akcií obvykle dochází k poklesu jejich ceny v důsledku spekulativních odprodejů a v důsledku prodejů akcionářských podílů. Toto období trvá obvykle několik měsíců. Říkáme tomu, že akcie hledá svoji hodnotu. Může být tedy výhodné vstupovat do obchodu na některé nižší úrovni.

Ke vstupu do obchodu můžeme použít techniku vstupu na některé z fibonacciho úrovní. Jako příklad si můžeme uvést IPO společnosti Alibaba. O toto IPO byl nesmírný zájem a primární úpis dosáhl nejvyššího kapitálu v historii burzy. Získat akcie v primárním trhu bylo pro drobné investory nemožné. Nominální cena akcie byla stanovena na 68 dolarů, při otevření trhu cena otevírala skokem a zavírací cena byla na 94 dolarech. I po takovém působivém vstupu se dá v následujících dnech očekávat pokles ceny akcie. Pro vstup do obchodu lze využít některé fibonacciho úrovně. Po odečtení maximání ceny a nominální ceny vznikne cenové rozpětí, kterému přiřadíme 100 %. Potom si stanovíme fibonacciho úrovně na 38,2, 50 a 61,8 %. To jsou úrovně vhodné pro vstup. Tyto úrovně odpovídají cenám 84, 81 a 78 USD. Stačilo několik dní počkat a opravdu cena akcie se dostala pod úroveň 81 USD. Na této úrovni jsme tedy mohli vstoupit do obchodu, i když jsme nedostali příležitost se zúčastnit primárního nákupu. Tuto techniku vstupu do obchodu použil i velikán mezi tradery Joe DiNapoli.

 

Shrnutí

Veřejný úpis akcií je završením počátečního vývoje firmy a při té příležitosti mohou primární vlastníci realizovat exit z investice a realizovat zisk. Případně tímto způsobem společnost shání kapitál na svůj další rozvoj. Identifikace pohnutek vlastníků tvoří základní předpoklad investice do IPO.

Hlavní zhodnocení společnosti však probíhá před vstupem na burzu.

Po vstupu na burzu realizují zakladatelé společnosti svůj zisk, hodnota akcií tak může poklesnout. Říkáme, že akcie hledá svoji hodnotu.

Nejvyššího zhodnocení dosahují nová prudce rostoucí odvětví.

Investice do IPO lze pojmout jako rychloobrátkové zhodnocení kapitálu.

Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrativní obrázek

Proces archivace dokumentů v České republice pod lupou

20.08.2019
Ilustrativní obrázek

Evropa v datech: Česko pokulhává v kvalitě vzdělávání, ze zemí Evropy na něj vydává čtvrtý nejmenší podíl z rozpočtu

04.04.2019
Ilustrativní obrázek

Vychází interaktivní digitální publikace o evropské ekonomice

06.12.2018
Ilustrativní obrázek

Jaké knihy si přibalit na léto?

26.06.2018

Bitcoin a vše co o něm potřebujete vědět

02.12.2017

Proč se prodávají akcie veřejně obchodovaných fondů (ETF) na krátko?

14.11.2017


Čti více
Ilustrativní obrázek

Stanislav Křeček: Zažíváme selhání elit a krizi autorit

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k růstu cen pohonných hmot

Ilustrativní obrázek

Mojmír Hampl: Jako kdyby se změnil celý řád věcí

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k nákupu 100 tun zlata

Ilustrativní obrázek

Zdražování materiálů v automobilovém průmyslu (ocel, měď, kobalt)

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS ke zdražování ropy a pohonných hmot

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.