Informace k obchodování

14:10 | Redakce W4T | Diskuze

Počet emitovaných akcií (shares outstand)

Počet emitovaných akcií je celkový počet akcií, který existuje. Tímto číslem se násobí cena akcie a dostáváme tak tržní kapitalizaci. Celkový počet emitovaných akcií může klesat v důsledku zpětného odkupu akcií, čímž lze ovlivňovat velikost zisku na akcii. Druhým způsobem jak se ovlivní počet akcií je rozdělení akcií (split) v určitém cenovém poměru. Například akcie AAPL byly rozděleny v poměru 1 : 7. Za jednu starou akcii dostane vlastník 7 nových akcií. I když to vypadá, že se nic nestalo, a došlo jen k matematickému rozdělení, psychologicky nastává nová situace a akcie v hodnotě okolo 100 dolarů mají vyšší pravděpodobnost růstu, než akcie v hodnotě 700 dolarů. Po rozdělení AAPL vzrostly akcie společnosti bez problémů o 30 %.

 

Počet akcií v oběhu (free float)

Někdy nejsou v oběhu veškeré akcie. Například si většinový vlastník ponechá 51 % akcií, které nepustí do oběhu. Počet akcií v oběhu je počet akcií, které lze volně nakupovat a prodávat. Když akciové fondy nakoupí většinu akcií v oběhu, sníží se nabídka akcie, a pokud chce někdo nakupovat, musí zaplatit větší cenu. Cena akcie tak roste. Akcie s malým free float mají tendenci být více volatelní a naopak. Institucionální investoři se většinou vyhýbají akciím s nízkým free float.

Free Float = Shares Outstanding – Restricted Shares

 

Cílová cena (target price)

Cílová cen akcie je cena, na které se shodují analytici. Většina analytiků se shoduje na tom, že akcie dojde na tuto cenovou úroveň.

Orientační cílovou cenu můžeme vypočítat pomocí EPS. Jestliže EPS estimate je $1 a current P/E je 20, je cílová cena $20. Pokud je cena akcie $12, můžeme hovořit o potenciálně zajímavé investici.

 

Roční rozsah pohybu ceny (52-Week Range)

Roční rozsah pohybu ceny nám dává představu o tom, kde je roční maximum a minimum vzhledem k současné ceně.

 

Objem obchodů (volume)

Objem obchodů je počet akcií zobchodovaných v příslušném dni. Objem obchodů je velmi důležitý. Z velikosti obchodního objemu a rozsahu cenového pohybu se dá usuzovat na další vývoj. Pokud je objem obchodů velký a denní rozsah ceny není veliký, znamená to, že mezi nákupními příkazy jsou zcela jistě zamíchány v podobně velikém počtu i prodejní příkazy. Cena se tedy moc nepohybuje, protože mezi sebou bojují nakupující a prodávající. Když je objem malý a rozsah ceny veliký jedná se o něco podezřelého, protože s malým objemem účastníci trhu ovlivňují cenu ve velikém rozsahu. Jde tedy patrně o akci profesionálů, kteří pohybují cenou ve svůj prospěch. Narůstající velikost obchodních objemů při růstu ceny je známkou zdravého pohybu. Klesající objemy během růstu znamenají, že nákupní zájem vyprchává. K měření množství peněz proudících do trhu se používají indikátory založené na objemu, například OBV (on balance volume).

 

Průměrný obchodní objem (average volume)

Průměrný obchodní objem je klouzavý průměr počítán z obchodních objemů za poslední 3 měsíce.

 

Hotovost na akcii (total cash/share)

Hotovost na akcii nám dává představu o tom, kolik z ceny akcie připadá na volnou hotovost. Větší hotovost umožňuje případné akvizice a svědčí o finanční stabilitě společnosti.

 

Dividendy a dividendový výnos (dividend yield)

Důvodem k nákupu akcie může být výše vyplácených dividend. Pokud chtějí mít investoři pravidelný příjem, tak obvykle volí formu nákupu dluhopisů s vyšším úrokem. Pokud však výše úrokových sazeb u dluhopisů nepostačuje pro dostatečně vysoký pravidelný příjem je druhou možností zakoupit akcie s vyšším dividendovým výnosem. U této strategie nebude záležet ani tak na růstu ceny akcie, jako spíš na pravidelné výplatě a neustále zvyšované výši vyplácených dividend.

Další investiční strategií může být orientace na nejvyšší celkové zhodnocení. Zhodnocení zde plyne z růstu kapitálu daného růstem ceny akcie a k tomu připočtené dividendy. Pokud jsou vyplácené dividendy znovu reinvestovány, vzniká působením složeného úroku velmi zajímavý růst.

Dividendy nevyplácí všechny společnosti. Pokud se společnost nachází v růstu, což jsou obvykle menší společnosti, veškeré zisky jsou opět vkládány do rozvoje společnosti. Teprve poté, co firma zaujme na trhu svoje místo, dozraje a nemá nějaký větší prostor k růstu, například v důsledku majoritního postavení na trhu, začíná vyplácet dividendy.

Dividendový výnos = roční dividenda / aktuální cena akcií

Dividend Yield = Annual Dividend / Current Stock Price

 

Poměr zisku a dividend (dividend payout ratio)

Tento poměr představuje, jak veliký poměr na zisku společnosti je vyplacen akcionářům prostřednictvím dividend. Stálý poměr znamená, že společnost má stabilní dividendovou politiku, pokles výplaty dividend přijímají investoři s nelibostí a poohlíží se po jiných zdrojích pravidelných příjmů. U zralých společností je tato hodnota vyšší než u rostoucích společností, nebo společností, které zisk používají ke svému rozvoji. Také se liší tento poměr v jednotlivých sektorech. V sektorech inženýrských sítí, telekomunikací a spotřebních služeb (necyklické akcie) bývá poměr zisku a dividend vyšší.

Dividendový výplatní poměr = Celkové roční dividendy na akcii / zředěný zisk na akcii

Dividend payout ratio = Total Annual Dividends Per Share / Diluted Earnings Per Share

 

Informace o opcích (options, put / call ratio)

Informace o možnosti nákupu, nebo prodeje opcí není důležitá sama o sobě, ale z vývoje na opčním trhu může investor usuzovat o směru budoucího vývoje. Tvůrci trhu a profesionální obchodníci používají opce ke svým operacím, protože zde působí pákový efekt, takže obvykle lze nákupem opcí ovládat zhruba 10 x větší množství akcií (páka 1 : 10). Tím profesionálové ušetří vysokou část svého kapitálu potřebného pro své operace. Sledování poměru put/call opcí pak dává investorům náhled na budoucí vývoj. Pokud je nakoupeno víc call opcí, než put opcí mají investoři důvěru v budoucí růst akcie. Pokud je tomu obráceně začínají se investoři zajišťovat nákupem put opcí, protože očekávají pokles. Zvýšený opční objem oproti obchodnímu objemu na akciích vypovídá o aktivitě opčních obchodníků, a protože jsou to profesionálové, znamená to, že se v trhu bude něco dít.

 

Informace o prodejích akcií na pokles (short sales, short interest ratio)

Po velké hospodářské krizi v roce 1929 byl přijat zákon, který omezuje prodeje akcií na pokles (short). Prodávat na pokles se smí jen v případě, že akcie během posledního obchodu vzrostla (last tick upside). Dalším omezením může být, že prodej akcií na pokles omezí burza. Informace o možnosti prodeje na krátko (short) je tedy důležitá pro posouzení stavu společnosti bez toho, abychom věděli cokoli dalšího. U zdravé společnosti asi nebude spekulace na pokles problém.

Další související informací je, jak velké procento akcií je prodáno na pokles. Počet prodaných akcií na pokles (short float) je důležitým indikátorem zdraví společnosti. Pokud se toto procento zvyšuje, zřejmě docházejí investoři k závěru, že se dá očekávat výprodej akcie a pokles její ceny. Obvyklá hodnota akcií prodaných nakrátko je okolo 4 %. Menší množství indikuje, že je společnost silná a v prudkém růstu, takže není pravděpodobný výprodej, nebo pokles. Vyšší hodnota indikuje pravděpodobnost poklesu. U akcií, které jsou charakterizovány rychlým technologickým vývojem, může být zanedbání inovací smrtelné. Stejně tak se může stát, že zvolené technologické řešení po několika letech zapadne. Někteří investoři proto reagují na tyto statistické hodnoty shortováním portfolia technologických akcií a spekulují na to, že se některá z nakoupených společností dostane do potíží. Počet akcií na short u technologických společností se tedy v průměru pohybuje okolo 10 %.

Dalším údajem, který je možno sledovat jsou poměrové ukazatele akcií prodaných nakrátko, nebo-li „short sales“. Sledované údaje najdeme pod názvy „short ratio“, „short interest“ a „short interest ratio“. U short interest ratio tedy vydělíme počet akcií prodaných nakrátko průměrným objemem a dostaneme číslo, které znamená, kolik obchodních dní by trvalo, než by se zlikvidovaly všechny akcie prodané na pokles. Čím menší průměrný obchodní objem, tím to déle trvá. Čím více akcií prodaných na short, tím to déle trvá. Short Interest bývá obvykle vyjádřen jako procento z celkového počtu akcií v oběhu. Vypočteme jako celkový počet akcií short dělený celkovým počtem akcií v oběhu. Např. 5% short interest znamená, že 5% z vydaných akcií je short.

Short interest nebo short interest ratio je indikátorem bearish sentimentu trhu jako celku nebo pro jednotlivou akcii. Někteří analytici tvrdí věří, že u akcií s nízkým short interest ratio je méně pravděpodobný pokles nebo short squeeze rally.

 

Datum uveřejnění čtvrtletních hospodářských výsledků (earnings)

Datum uveřejnění čtvrtletních hospodářských výsledků je důležitá pro možný pohyb ceny. Uveřejnění výsledků ovlivňuje cenový vývoj na další čtvrtletí. Pokud jsou výsledky lepší, než odhady analytiků vzniká pozitivní překvapení a cena pravděpodobně poroste. Horší výsledky než odhady analytiků vytváří negativní překvapení a cena může klesat. Když se čekají dobré výsledky a ony se opravdu dostaví, může cena překvapivě klesnout. Je to důsledek činnosti profesionálů, kteří vědí, že výsledky budou dobré a nakoupili si akcie již dlouhou dobu předtím. Po uveřejnění výsledků pak realizují své zisky a prodávají své akcie davu, který se žene v důsledku dobrých výsledků do trhu. Této technice profesionálního obchodování se říká „Nakupuj fámy, prodávej fakta (Buy the rumors, sell the news)“. Pokles ceny akcií po kvalitní HV může být ale důsledkem řady jiných faktorů, např. snížením výhledu nebo celkovým sentimentem trhu v důsledku špatných makroekonomických ukazatelů.

Hospodářské výsledky mohou být publikovány před otevřením trhů (BMO – before market opening), v průběhu obchodování, nebo po uzavření trhů (AMC – after market close).

 

Vlastnictví insiderů (insider ownership)

Procento akcií vlastněných managementem společnosti.  

 

Prodeje insiderů (insider transaction, insider trading)

Procento akcií prodaných/koupených managementem společnosti. Pro investory je zajímavé sledovat, jestli insideři nakupují, nebo prodávají akcie společnosti. Obvykle se má za to, že když insideři nakupují, mají důvěru v růst své společnosti. Číslo vyjadřuje procentuální změnu ve vlastnictví insiderů za posledních 6 měsíců.

 

Institucionální vlastníci (institutional ownership)

Procento akcií vlastněných institucionálními vlastníky. Institucionální vlastníci jsou akciové fondy, velcí institucionální vlastníci a další finanční společnosti. Pokud je o akcii zájem ze strany institucionálních společností, snižuje se počet volných akcií na trhu. To indikuje, že akcie mohou začít růst.

 

Institucionální prodeje (institutional transaction)

Procento akcií nakoupených, nebo prodaných institucionálními investory za poslední 3 měsíce. Nákup a prodeje institucionálních vlastníků jsou důležitým ukazatelem zájmu profesionálních finančních institucí o vlastnictví konkrétní akcie. Institucionální vlastníci nejprve akumulují akcii, to znamená, že nakupují pokud možno tajně požadované množství akcií. Protože cena v důsledku nákupů roste, vždy opět nějakou část prodají, aby cenu opět srazili dolů. Tato fáze akumulace může trvat i několik měsíců, nebo let. Poté, co je z trhu stažena podstatná část akcií, začínají růst. Po dosažení cílové ceny začínají institucionální vlastníci realizovat zisky a vyprodávají akcie. Na závěr vrhnou na trh tolik akcií, že cena se začne propadat. Když se propadne zhruba o 60 %, začíná opětovná fáze akumulace.

 

Doporučení analytiků

Každou společnost sleduje určitý počet analytiků, kteří hodnotí akcii podle kritérií: 1 Rozhodně nakupovat, 2 Nakupovat 3. Držet 4. Prodávat 5. Rozhodně prodávat. Výsledné průměrné číslo představuje konsensus analytiků ohledně příslušné akcie.

 

Beta

Měří cenovou volatilitu akcie vzhledem k celkovému trhu. Beta = 0 znamená, že akcie není korelována s trhem. Číslo blízké 1,0 znamená, že akcie je korelována s trhem. Akcie s beta větší než 1,0 mají tendenci volatilnější než trh. Akcie s negativní betou mají tendenci se pohybovat v opačném směru vzhledem k širšímu trhu.

Například, akcie s beta 2,0 je obvykle dvakrát volatilnější jnež širší trh. Pokud S&P 500 klesne o 10%, pak bychom u tohoto titulu očekávali pokles o 20%.

 

Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrativní obrázek

Proces archivace dokumentů v České republice pod lupou

20.08.2019
Ilustrativní obrázek

Evropa v datech: Česko pokulhává v kvalitě vzdělávání, ze zemí Evropy na něj vydává čtvrtý nejmenší podíl z rozpočtu

04.04.2019
Ilustrativní obrázek

Vychází interaktivní digitální publikace o evropské ekonomice

06.12.2018
Ilustrativní obrázek

Jaké knihy si přibalit na léto?

26.06.2018

Bitcoin a vše co o něm potřebujete vědět

02.12.2017

Proč se prodávají akcie veřejně obchodovaných fondů (ETF) na krátko?

14.11.2017


Čti více
Ilustrativní obrázek

Stanislav Křeček: Zažíváme selhání elit a krizi autorit

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k růstu cen pohonných hmot

Ilustrativní obrázek

Mojmír Hampl: Jako kdyby se změnil celý řád věcí

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k nákupu 100 tun zlata

Ilustrativní obrázek

Zdražování materiálů v automobilovém průmyslu (ocel, měď, kobalt)

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS ke zdražování ropy a pohonných hmot

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.