Forexové typy obchodních příkazů

17:24 | Redakce W4T | Diskuze

Abychom mohli využívat všech možností, které nám poskytuje forex obchodování, měli bychom se umět vyznat v nejrůznějších typech obchodních příkazů:

Nákup za tržní cenu

Prodej za tržní cenu

Zastavení ztrát (stop loss)

Realizace zisku (take profit)

Nákup za limitní cenu

Prodej za limitní cenu

Nákup za stop cenu

Prodej za stop cenu

Teoreticky by vypadalo, že si vystačíme s dvěma příkazy. Nákup za tržní cenu a prodej za tržní cenu. Protože když něco nakoupíme, tak ukončení obchodu provedeme prodejem stejného množství. Nevýhodou je, že musíme být neustále ve střehu a sledovat trh. Pokud přeneseme odpovědnost na obchodní platformu, tak ji můžeme nechat sledovat, zda cena nedosáhla úrovně zisku, úrovně ztráty, nebo můžeme nastavit nějaký čekající příkaz, aby provedl považovaný vstup do trhu.

Nyní si probereme postupně všechny typy obchodních příkazů.

 

Nákup za tržní cenu

Nákup za tržní cenu je nákup za cenu, kterou nám aktuálně ukazuje obchodní platforma. Při stisknutí příkazu Nákup odešle obchodní platforma příkaz k nákupu na server brokera, který provede požadovanou transakci.

 

Prodej za tržní cenu

Prodej za tržní cenu je prodej za cenu, kterou nám aktuálně ukazuje obchodní platforma. Při stisknutí příkazu Prodej odešle obchodní platforma příkaz k prodeji na server brokera, který provede požadovanou transakci.

Pro nákup/prodej za tržní cenu záleží na tom jak je server vytížený, jak pomalé je internetové připojení, zda server brokera předává příkaz dál, prostě záleží na tom, jak dlouho to trvá. V případě, že se během procesu vyřizování příkazu změní cena, může se stát, že dostaneme o nějakou hodnotu jinou cenu, než jsme požadovali. Této odchylce se říká skluz (slippage). Rozdíl v plnění by neměl být větší než několik bodů. V případě, že se slippage vyskytuje častěji, je vhodné uvažovat o změně brokera.

Druhým případem, kdy obchodník může dostat odlišnou cenu, je pokud se cena na trhu velmi rychle mění. Tato situace může nastat například během publikování zpráv, kdy se cena na trhu vlivem tisíců realizovaných objednávek skokově mění. V takovém případě server pošle zpět dotaz, jestli je obchodník ochoten akceptovat novou cenu. Pokud to potvrdí, následuje celá procedura znovu, dokud se nepovede obchodní příkaz vyplnit. Této proceduře se říká opakovaná kotace (requote). Opět, pokud dostáváme opakované kotace častěji, měli bychom uvažovat o změně brokera.

V obchodní platformě Metatrader vypadá příkaz k nákupu nebo k prodeji takto:

 

Zastavení ztrát (stop loss) a Realizace zisku (take profit)

Někdy nemáme čas, nebo chuť trávit čas u obrazovky a čekat až cena dosáhne požadované úrovně pro zastavení ztrát, nebo pro realizaci zisku.

 

Zastavení ztrát (Stop Loss)

Příkaz SL ukončuje obchod, pokud cena dosáhne nastavené úrovně ztráty.

Pokud vstoupíme do obchodu, nastavíme si, na jaké úrovni chceme, aby program ukončil obchod, pokud se nebude vyvíjet správným směrem. Této úrovni se říká zastavení ztrát (Stop Loss - SL). Tato úroveň je svázána s probíhajícím obchodem a v případě, že se cena dostane na ni, ukončí obchod. Je třeba mít na paměti, že pro obchody na vzestup (long) se SL nastavuje pod probíhající obchod, jinak platforma oznámí chybu. Opačně u obchodů na pokles (short) se SL nastavuje nad probíhající obchod.

Tuto úroveň je možné měnit, takže v případě, že se dostaneme do zisku, můžeme si posunout úroveň SL na úroveň nulové ztráty (break even – BE). Tím si zajistíme, že se v příslušném obchodě nedostaneme do ztráty. Můžeme si také posunout SL do zisku a tím si zajistit, že kdyby se cena obrátila proti nám, část zisku nám zůstane.

 

Trailing Stop (posunující se stop)

Existuje varianta příkazu SL, které se říká automaticky posouvaný Stop Loss (Trailing Stop). Nastavíme si počáteční Trailing Stop například na -100 bodů. V případě, že cena začne růst, vleče za sebou Trailing Stop s odstupem 100 bodů a dokud nenastane pokles větší než 100 bodů do té doby se Trailing Stop drží za cenou. Trailing Stop je výhodný, pokud očekáváme dlouhý růst, o kterém nevíme, kdy skončí, a zároveň máme podchyceno, jak velké jsou dílčí poklesy.

 

Realizace zisku (Take Profit – TP)

Příkaz TP ukončuje obchod, když cena dostane požadované úrovně zisku.

Když vstoupíme do obchodu, můžeme si nastavit požadovanou úroveň zisku. Tento příkaz je svázán s probíhajícím obchodem, a když se cena dostane na tuto úroveň, obchod se ukončí.

Obecně se příkazy Stop Loss, Take profit a další čekající příkazy chovají tak, že po dosažení požadované cenové hladiny se na serveru brokera změní na příkaz za tržní cenu. To s sebou nese veškerá rizika jako je skluz (slippage), nebo odchylka od požadované ceny. Pokud se cena během vypořádávání příkazu změní, dostaneme cenu, kterou nám dodá broker. Pokud cena otvírá v pondělí skokem v ceně, nebo je skok v ceně během publikování zpráv, může tento skok aktivovat příkaz Stop Loss na dramaticky odlišné hladině, než máme nastavenou. Cena sice dosáhne hladiny Stop Loss a příkaz se aktivuje, ale pak se změní za tržní a trh je třeba o 200 bodů jinde, nicméně protože se příkaz Stop Loss změnil na tržní, uzavře se obchod na aktuální tržní hladině. Příkaz Stop Loss tedy není naprostou zárukou, že neutrpíme vysokou ztrátu.

Na druhé straně se těmto událostem dá jednoduše vyhnout tím, že nebudeme ponechávat otevřené obchody z pátku na pondělí, případně nebudeme obchodovat během publikování zpráv.

V obchodní platformě Metatrader se nastavují příkazy k zastavení ztrát a k realizaci zisku takto:

 

Čekající obchodní příkazy

Čekající obchodní příkazy nám umožňují vstoupit do obchodu tehdy, když cena dosáhne požadované úrovně. Celkem máme k dispozici čtyři možnosti jak nastavit čekající příkaz. Můžeme chtít vstoupit do obchodu, kdy cena prorazí nastavenou hladinu a pokračuje dál stejným směrem. Nebo můžeme chtít vstoupit do obchodu, kdy se cena v ideálním případě od nastavené hladiny odrazí a změní směr. Protože to můžeme udělat jak pro nákup, tak pro prodej vychází nám celkem čtyři možnosti.

 

Nákup za stop cenu (buy stop)

Po dosažení nastavené hladiny nad aktuální cenou se příkaz Buy Stop změní na nákup za tržní cenu.

Když cena dosáhne požadované úrovně příkazu Buy Stop, a pokud bude pokračovat v růstu, bude tento obchod generovat zisk.

Pokud čekáme, že cena poroste (rostoucí zelená šipka), nastavíme si Buy Stop. Proti ztrátě se ochráníme nastavením příkazu zastavení ztrát. Pro výběr zisku aktivujeme příkaz Protit Taking.

 

Prodej za limitní cenu (sell limit)

Po dosažení nastavené hladiny nad aktuální cenou se příkaz změní na prodej za tržní cenu.

Cena dosáhne požadované úrovně příkazu Sell Limit nad aktuální cenou a tam se aktivuje prodej. Pokud bude cena klesat, bude tento obchod generovat zisk.

Pokud čekáme, že cena na nějaké hladině začne klesat (klesající zelená šipka), nastavíme Sell Limit. Je nepravděpodobné, že se nám povede vystihnout přesně hladinu, kde se cena otočí. Musíme proto počítat s nějakou rezervou, kdy půjde obchod nejprve do ztráty, než se cena otočí. Zároveň nesmíme dopustit, aby tato ztráta byla příliš veliká. Proto si pokud možno vždy aktivujeme Stop Loss. Pro výběr zisku aktivujeme příkaz Profit Taking.

 

Nákup za limitní cenu (buy limit)

Po dosažení nastavené hladiny pod aktuální cenou se příkaz změní na nákup za tržní cenu.

Cena dosáhne požadované úrovně pod aktuální cenou a tam se aktivuje nákup. Pokud bude cena růst, bude tento obchod generovat zisk.

Pokud čekáme, že se cena na určité úrovni otočí a bude růst (modrá rostoucí šipka), nastavíme si Buy Limit. I pro tento případ platí pravidlo o nastavování Stop Lossu a Profit Takingu.

 

Prodej za stop cenu (sell stop)

Po dosažení nastavené hladiny pod aktuální cenou se příkaz změní na nákup za tržní cenu.

Cena dosáhne požadované úrovně pod aktuální cenou a tam se aktivuje prodej. Pokud bude cena klesat, bude tento obchod generovat zisk.

Pokud čekáme, že cena bude klesat (modrá klesající šipka), nastavíme si Sell Stop. I pro tento příkaz platí pravidlo o zastavování ztrát a o výběru zisků.

Jeden obrázek lepší, než tisíc slov. Tyto příkazy se často pletou a proto je dobře si je dobře nastudovat. U každého čekajícího příkazu lze zvlášť nastavit zastavení ztrát a výběr zisků. Pokud si tyto příkazy takto ošetříme, můžeme se vzdálit od obrazovky.

 

Sell Limit a Buy Stop dohromady

To ale není všechno. Můžeme čekající příkazy kombinovat. Pokud budeme čekat odraz dolů, nastavíme si například Sell Limit. Pokud nastavíme současně stejně veliký obchod u příkazu Buy stop bude fungovat stejně, jako příkaz na zastavení ztrát (Stop Loss).

Pokud cena dosáhne příkazu Sell Limit, tak se uskuteční prodej a vstoupíme do obchodu, když se pak cena otočí dolů, nic se neděje a obchod probíhá požadovaným směrem. Pokud však cena dále roste, a dosáhne úrovně příkazu Buy Stop, aktivuje se stejně veliký obchod (může mít z nějakých důvodů odlišnou velikost). Vznikne situace velmi podobná příkazu Stop Loss. Nicméně nyní jsme ve dvou obchodech, které jdou proti sobě. Ztráta na jednom obchodě je přesně stejně veliká, jako zisk na druhém obchodě, takže dohromady se již velikost dosaženého zisku/ztráty nijak nemění. Říkáme, že je obchod zajištěný (zahedžovaný). Za hedge platíme navíc jedním spreadem, protože vstupujeme do druhého obchodu. Není to příkaz Stop Loss, který obchod ukončuje. Jestliže chceme ukončit zahedžovanou pozici, musíme ukončit oba obchody.

Nebo také ne. Můžeme ukončit ten obchod, který je v zisku a pak čekat, až cena u druhého obchodu bude korigovat a snížit tím ztrátu. Obecně jsou však hedgeované pozice nebezpečné, že pokud nevíme, co děláme, vystavujeme se velikému nebezpečí zvyšování ztráty.

 

Buy Limit a Sell Stop dohromady

Pokud chceme obchodovat situaci, kdy cena nejprve klesá, ale pak se otočí a roste, nastavíme Buy Limit na úrovni, kde očekáváme otočení ceny a Sell Stop místo příkazu Stop Loss.

 

Buy Stop Sell stop dohromady

Pokud chceme ošetřit situaci, že nám je jedno, kterým směrem se cena vydá, ale předpokládáme, že nebude měnit směr, můžeme nastavit příkazy Buy Stop a Sell Stop.

Pokud se cena vydá vzhůru, aktivuje se Buy Stop a když i nadále poroste, bude se generovat zisk. V případě, že se směr otočí, poslouží jako SL příkaz Sell Stop. A obráceně, pokud bude cena klesat, aktivuje se Sell Stop a jako SL poslouží Buy Stop.

Tato technika umístění obchodních příkazů na obě strany se nazývá rozkročení (straddle). Protože má svůj vlastní název, tak je jasné, že se běžně používá.

 

Sell Limit Buy Limit dohromady

V tomto posledním případě je patrné, že druhý příkaz funguje jako výběr zisků. Když se aktivuje Sell Limit a cena se vydá dolů, dojde k aktivaci Buy Limit a ten uzamkne (zahedžuje) zisk. Nicméně nemáme zde žádný příkaz, který by fungoval jako Stop Loss. To by se mělo řešit vnitřním (přidruženým) příkazem Stop Loss.

 Čekající příkazy můžeme kombinovat různými způsoby, ale vždy bychom měli mít na paměti, že každý čekající příkaz bez nastavené ochrany proti ztrátě je časovaná bomba. Nečekaná aktivace zapomenutého, neošetřeného čekajícího příkazu může přinést našemu účtu citelné ztráty. Proto je třeba mít přehled o všech čekajících příkazech a pokud možno by všechny měly mít ochranu příkazem Stop Loss, nebo alespoň druhým čekajícím příkazem. Pokud máme představu o době, do které by se měl čekající příkaz aktivovat, tak si můžeme nastavit dobu, po kterou chceme, aby byl čekající příkaz aktivní.

 V obchodní platformě Metatrader se nastavují příkazy k zastavení ztrát a k realizaci zisku takto:

Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrativní obrázek

Proces archivace dokumentů v České republice pod lupou

20.08.2019
Ilustrativní obrázek

Evropa v datech: Česko pokulhává v kvalitě vzdělávání, ze zemí Evropy na něj vydává čtvrtý nejmenší podíl z rozpočtu

04.04.2019
Ilustrativní obrázek

Vychází interaktivní digitální publikace o evropské ekonomice

06.12.2018
Ilustrativní obrázek

Jaké knihy si přibalit na léto?

26.06.2018

Bitcoin a vše co o něm potřebujete vědět

02.12.2017

Proč se prodávají akcie veřejně obchodovaných fondů (ETF) na krátko?

14.11.2017


Čti více
Ilustrativní obrázek

Stanislav Křeček: Zažíváme selhání elit a krizi autorit

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k růstu cen pohonných hmot

Ilustrativní obrázek

Mojmír Hampl: Jako kdyby se změnil celý řád věcí

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k nákupu 100 tun zlata

Ilustrativní obrázek

Zdražování materiálů v automobilovém průmyslu (ocel, měď, kobalt)

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS ke zdražování ropy a pohonných hmot

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.