ETN krok za krokem - diskuze

08:52 | Redakce W4T | Diskuze

Je to typ nezajištěného a nepodřízeného cenného papíru (unsubordinated debt security), který se liší od jednotlivých dluhopisů a směnek tím, že jeho výkonnost je založena pouze na sledovaném tržním indexu mínus poplatky. Není vyplácen pravidelný úrok a cenný papír není zajištěn.

Účelem ETN je vytvořit typ cenného papíru, který v sobě bude zahrnovat jak dluhopisový charakter, tak chování podobné fondu obchodovaného na burze (ETF). ETN se obchoduje na akciových burzách během obchodních hodin. Výnos je tvořen výplatou úroků a denní hodnota ceny ETN se počítá z doby odpovídající příslušnému úrokovému výnosu k danému dni.

Hlavním faktorem, který ovlivňuje hodnotu ETN je kreditní ocenění emitenta dluhopisu. Hodnota ETN může klesnout, když ratingová společnost ohodnotí emitenta horším poměrem, i když fakticky se žádné jiné podmínky nezměnily.

ETN je nezajištěný dluhopisový cenný papír, který je vydáván některou bankou, nebo velkou finanční institucí. Stejně jako další dluhopisové cenné papíry má stanovenu dobu splatnosti a je jištěn pouze majetkem emitenta.

ETN byly zřízeny za účelem zprostředkovat investorům přístup k nejrůznějším tržním dluhopisovým aktivům a srovnávacím indexům. Výnos ETN je obvykle provázán s úspěšností srovnávacího indexu minus investorské poplatky. Když investor zakoupí ETN, tak emitující banka slibuje, že investorovi v době splatnosti vyplatí hodnotu svázanou s výkonností sledovaného indexu, nebo obchodní strategie mínus poplatky. ETN tedy v sobě má oproti ETF další riziko, které představuje kredit emitující finanční instituce. Pokud se emitující finanční instituce dostane do podezření, může emitované ETN přijít o svoji hodnotu, stejně jako každý jiný dluhopis.

I když je výkonnost ETN svázána se srovnávacím indexem, není ETN ani akcie, ani akciový fond. Nicméně mají několik společných charakteristik. ETN jsou obchodovány na burze stejně jako akcie. Mohou být spekulativně prodávány na short a stejně jako indexové fondy jsou provázány se srovnávacím indexem. Nicméně jako dluhopisový cenný papír, ETN nic nevlastní a tedy nemá sledovací chybu.

První ETN vylo uvedeno na trh společností Morgan Stanley v roce 2002 pod názvem BOXES. Toto ETN sledovalo sektor biotechnologií. V roce 2006 vstoupila na trh společnost Barclay s ETN pod názvy  [iPath] Exchange-Traded Notes. Následovaly společnosti jako Bear Stearns, Goldman Sachs, a Swedish Export Credit Corp. V roce 2008se přidaly další společnosti jako BNP Paribas, Deutsche Bank, UBS, Lehman Brothers, a Credit Suisse. Od té doby našly ETN své místo v investičním světě.

 

Struktura

Výnos ETN je svázán s výkonností tržního srovnávacího indexu, nebo strategie mínus investorské poplatky.

Jak již bylo řečeno ETN mají charakter dluhopisů. Když vyprší jejich doba splatnosti, dostane investor částku, která odpovídá nárůstu srovnávacího indexu mínus poplatky. ETN nejsou zajištěné.

ETN lze prodat také před dobou splatnosti na kapitálovém trhu. Akcie ETN jsou prodány emitující bance, nebo dalším účastníkům trhu. Emitující banka obvykle popisuje způsob odkupu v prospektu ETN.

Investorské poplatky jsou kumulativně vyčíslovány v závislosti na celkovém ročním poplatku a účinnosti podkladového indexu. V průběhu roku se poplatky průběžně zvyšují, až koncem roku dosáhnou plné výše. Protože zde jsou poplatky, může investování do ETN přinést ztrátu, pokud nebude výkonnost vyšší než výše poplatků.

Podobně jako u jiných dluhových cenných papírů, mají ETN datum splatnosti a jsou podporovány pouze ve prospěch emitenta. Mají stejná rizika jako ostatní dluhopisy. Riziko závisí na velikosti kapitálu emitující společnosti a její struktuře. Stejně jako v případě ostatních dluhopisů, ani v případě ETN nejsou s jejich vlastnictvím spojena žádná hlasovací práva. Hodnota ETN závisí na finanční pověsti emitenta. Na rozdíl od ostatních cenných papírů většina ETN nevyplácí dividendy.

 

Výhody

Daňové výhody

V některých zemích poskytuje investování do ETN daňové výhody. Tato investice je pro účely daní považována za předplacený obchod (jako forward kontrakty). Rozdílné posuzování z hlediska daní umožňuje optimalizovat daňový výnos volbou různé doby splatnosti ETN.

Nemá sledovací chybu (tracking error)

ETN je tvořeno portfoliem dluhopisů a nemá sledovací chybu, protože růst je dán úrokovými výnosy, takže nedochází k rozdílům mezi hodnotou ETN a podkladového média, protože ETN žádné podkladové médium nevlastní. V případě ETF je příčinou vzniku sledovací chyby například nemožnost zakoupit do svého majetku další akcii ze sledovaného indexu, protože ta již není na trhu. V případě ETN nic takového nepřipadá v úvahu. I když ETN může sledovat stejný index, příjmy ETN jsou tvořeny výší úroků a ne investicemi do podkladového média. Emitent ETN garantuje držiteli, že vlastní přesně stanovené množství dluhopisů k tomu, aby mohl držiteli vyplatit příslušné úroky. Emitent také souhlasí s držením velkého balíku dluhopisů, obvykle na týdenní bázi, takže velicí investoři mohou odprodávat veliké balíky akcií ETN. To také pomáhá velice těsně sledovat zvolený index, nebo strategii. 

Likvidita

ETN jsou úspěšnou inovací, která má zvýšit likviditu obchodování s dluhopisovými cennými papíry. To umožní používat i jiné obchodní strategie, než obvyklý „nákup a držení“ dluhopisu do doby jeho splatnosti. ETN mohou být nakupovány a prodávány na trhu během obchodní seance stejně snadno jako běžné akcie. Institucionální investoři mají ztížené podmínky tím, že mohou obchodovat s emitentem jen jednou týdně. Investoři mohou sledovat výkonnost zvoleného ETN stejným způsobem jako v případě ETF. Nicméně se hodí opětovně zdůraznit, že ETN je dluhový instrument, který má příjmy tvořeny výší úroků.

Přístup na nové trhy a strategie

ETN umožňuje přístup na jinak těžko dostupné trhy, například na komoditní trh, nebo na trhy Indie. Některé trhy a strategie jsou pro normální investory jen těžko dostupné. Například investiční strategie založená na hybnosti trhu u indexu SPECTRUM Large Cap U.S. Sector Momentumje založena na rozdílné výkonnosti 10 podřízených indexů S&P 500 Total Return IndexSM relativně jeden k druhému. Relativní váha každého z 10 podřízených indexů je vypočítávána každý den v závislosti na výkonnosti a korelaci. Pokud bychom chtěli sledovat tento index pomocí ETF, bylo by to velmi složité, na druhé straně pokud zvolíme ETN, pak musíme zvolit jediné kritérium a to je výše úroků, která odpovídá výkonnosti fondu. ETN tak mohou vstupovat na trhy, které jsou složité, nebo nedostupné.

Možnost finanční páky

Některé ETN nabízejí místo klasického sledování výkonnosti podkladového média finanční páku. Například ETN emitované Deutsche Bank s názvem DGP se pohybuje stejně jako zlato, ale je zde dvojitá páka. Když zlato získá 1 %, ETN se zhodnotí o 2 %. A také opačně. Tyto ETN umožňují zkušeným investorům podstoupit vyšší riziko a doufat ve vyšší zisk.

 

Nevýhody

Úvěrové riziko a nedostatek rizikových kritérií

ETN je dluhový nástroj a kromě obvyklého tržního rizika, obsahuje v sobě také základní riziko spojené s jeho emitentem. To je hlavním rozdílem mezi ETN a ETF, který má pouze tržní riziko. Pokud bude krachovat emitent, projeví se to v hodnotě ETN. Dokonce i pouhá možnost ztráty finanční kredibility má na hodnotu ETN vliv. Investoři ETN požadují nějaké kritérium, které by jim dalo vodítko o výši takového rizika a jeho průběhu v čase. Na trh vstupují noví emitenti ETN a investoři se ptají, jak veliké riziko podstupují investicí do těchto nově emitovaných produktů. Zatím je odpověď na tuto otázku složitá, a pokud chce sektor ETN růst, měl by přijít s nějakým řešením. 

Malá likvidita

Protože jsou ETN poměrně mladým investičním médiem, mohou se potýkat s malou likviditou. Efektivita ETN ve sledování indexů spočívá v možnosti jejich nákupů a prodejů na trhu.

Další odvrácenou stranou ETN je jejich vykupování velkými bankami. Zatímco jednotlivé akcie ETF se obchodují na burze denně, velké finanční instituce (tvůrci trhu) obchodují s emitentem obvykle jednou týdně, kdy se zobchoduje vysoké množství ETN (obvykle okolo 50 tisíc jednotek). To v případe ETF neplatí.

Vliv daní

ETN umožňují v USA daňovou optimalizaci, tedy blížící se období přiznání daní může vyvolat spekulativní nákupy ETN. Ovšem IRS nespí a vývoj v této oblasti jistě dozná dalších změn.

Závislost na pověsti a ratingu emitenta ETN

ETN bychom měli posuzovat ze dvou hledisek.

  • výkonnosti indexu, který sledují
  • ratingu vydavatele

Předpokládejme, že banka byla negativně zasažena, případně utrpěla těžkou ztrátu, jako tomu bylo v období finanční krize (2007-2008) v důsledku podřadných hypotečních úpisů. Rating banky bude odrážet, jakým způsobem zvládá tuto situaci.

Pokud se rating banky sníží, bude hodnota ETN sledovat tento rating a jeho hodnota se také sníží. To může negovat dosažený finanční růst.

Neúspěšné obchodní strategie

Contango pro komoditní fondy např. v roce 2006 znamenalo ztrátu skoro 20% hodnoty, i když komoditní ceny prudce rostly. Pokud by některé  ETN sledovalo takový komoditní index, skončilo by tedy se svým zhodnocením přesně obráceně než sledovaná komodita.

Contango nastává, když kontrakty s delší dobou splatnosti jsou dražší, než ty s kratší cenou splatnosti. Během této doby emitující banka obdrží ztrátu pokaždé, když nyní prodá budoucí kontrakt za současnou cenu. Contango v minulých letech tvrdě doléhalo na trh s ropou a energiemi a podstatně snižovalo zisk v tomto sektoru. Indexy sledující tyto trhy se musely proti tomuto nebezpečí složitě zajišťovat a výsledky jsou nejisté.

UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) se snaží vypořádat k problematikou contango a backwardation zavedením konceptu konstantní splatnosti, které provádí diverzifikaci mezi futures kontrakty. To by mělo přispět k vyhlazení volatility spojené s investováním do komodit.

 

Diskuze

V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Přidat nový příspěvek

Do diskuze mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé. Přihlaste se zde.Související články
Ilustrativní obrázek

Proces archivace dokumentů v České republice pod lupou

20.08.2019
Ilustrativní obrázek

Evropa v datech: Česko pokulhává v kvalitě vzdělávání, ze zemí Evropy na něj vydává čtvrtý nejmenší podíl z rozpočtu

04.04.2019
Ilustrativní obrázek

Vychází interaktivní digitální publikace o evropské ekonomice

06.12.2018
Ilustrativní obrázek

Jaké knihy si přibalit na léto?

26.06.2018

Bitcoin a vše co o něm potřebujete vědět

02.12.2017

Proč se prodávají akcie veřejně obchodovaných fondů (ETF) na krátko?

14.11.2017


Čti více
Ilustrativní obrázek

Stanislav Křeček: Zažíváme selhání elit a krizi autorit

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k růstu cen pohonných hmot

Ilustrativní obrázek

Mojmír Hampl: Jako kdyby se změnil celý řád věcí

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k nákupu 100 tun zlata

Ilustrativní obrázek

Zdražování materiálů v automobilovém průmyslu (ocel, měď, kobalt)

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS ke zdražování ropy a pohonných hmot

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.