Erste Group Dohoda O Snizeni Bankovni Dane V Rakousku

0
Rate this post

Jaká je výše kolkovného na běžných účtech? A jak často platíš? Co je kolkovné na běžných účtech? Kolkovné na běžném účtu je daň, která se vztahuje na všechny běžné účty, poštovní běžné účty a vkladní knížky, jejichž klikněte zde průměrný zůstatek přesahuje 5 000 EUR. To znamená, že pokud je průměrná zásoba stejná nebo nižší než tato hodnota, kolkovné se neplatí.

Jak se vypočítá průměrný zůstatek kolkovného na běžných účtech? Chcete-li vypočítat svou průměrnou hodnotu zůstatku, musíte sečíst denní zůstatky na vašem běžném účtu a vydělit je počtem dní pro vykazování. Výsledek pak musíte zvážit podílem na držení.

Jaká je výše kolkovného na běžných účtech? A jak často platíš?

Kolkovné se rovná 34,20 EUR ročně a platíte jej na základě frekvence, s jakou dostáváte výpis z účtu. Pokud máte více vztahů podléhajících kolkovnému, najdete poplatek, pokud je splatný, u každého jednotlivého vztahu.

Příklad 1

Máte běžný účet se čtvrtletním výpisem z účtu. Průměrná zásoba je nad 5 000 EUR pouze v prvním a třetím čtvrtletí roku. To znamená, že na konci března zaplatíte 8,55 € a na konci září dalších 8,55 €. Na konci června a na konci prosince nebudete platit nic, protože průměrný zůstatek zůstal pod 5 000 €.

Jaká je výše kolkovného na běžných účtech A jak často platíš

Příklad 2

Jste majitelem běžného účtu s ročním výpisem z účtu. Na konci roku se vypočítá průměrný zůstatek a pokud přesáhne 5 000 EUR, zaplatíte na konci roku kolkovné 34,20 EUR s jediným poplatkem.

Co když mám více vztahů podléhajících kolkovnému? Průměrné zásoby všech účtů na vaše jméno se sečtou: pokud je částka vyšší než 5 000 EUR, zaplatíte kolkovné na každý jednotlivý účet.

  • Jak funguje daň z bankovního účtu?
  • Jak funguje daň z bankovního účtu? Jaké daně a částky je třeba vzít v úvahu?

Pokud máte jeden nebo více běžných účtů, je důležité vědět, jak funguje zdanění, jaké jsou daně a především částky, které je třeba zaplatit.

Obecně platí, že kromě bankovního poplatku, který může zahrnovat fixní měsíční nebo roční náklady na vedení běžného účtu, zahrnuje zdanění bankovního účtu pouze kolkovné. Zde se dozvíte, jak funguje zdanění účtu a kolik platíte.

Zdanění bankovního účtu

Kolkovné na bankovních běžných účtech bylo zavedeno článkem 19 zákonného výnosu 201/2011 – slavným výnosem Salva Italia zahájeným Montiho vládou v roce 2011 – který upravil obecnou disciplínu předpokládanou prezidentským výnosem 642/1972, a zejména čl. 13, odst. 2-bis a 2-ter.

  • Změny vstoupily v platnost dne 1. ledna 2012 a stanovily následující částky kolkovného:
  • 34,20 eur pro fyzické osoby;
  • 100,00 eur pro subjekty jiné než fyzické osoby.

Výše definované kolkovné se nevztahuje pouze na bankovní běžné účty, ale také na poštovní výpisy z běžného účtu a výpisy z bankovních i poštovních vkladních knížek.

Výše daně je diferencovaná s ohledem na právní povahu, fyzickou osobu nebo jiný subjekt zákazníka, který je majitelem běžného účtu nebo spořicího účtu.

Osvobození od kolkovného z roku 2023 na běžných bankovních účtech

Článek 19 vyhlášky rovněž stanovil prostřednictvím změny poznámky 3-bis k článku 13 sazebníku osvobození od kolkovného ve prospěch zákazníků fyzických osob, které se použije, pokud průměrné zásoby vyplývající z výpisů a brožur nepřesahují celkem 5000 eur.

Kolkovné 2023 se platí na všech běžných účtech, pokud průměrný akumulovaný zůstatek přesáhne 5 tisíc eur

Co se stane, pokud má spořící poplatník několik běžných účtů, jejichž celkový průměrný zůstatek je vyšší než 5 000 eur, ale kde jsou například jednotlivé vztahy pod touto hodnotou?

Osvobození od kolkovného z roku 2023 na běžných bankovních účtech

Odpověď vždy najdete ve vyhlášce z roku 2011: v tomto případě se platí kolkovné za každé hlášení.

Zejména v případě několika běžných účtů nebo spořicích účtů vedených u stejné banky, u Poste Italiane S.p.A. o s Cassa Depositi e Prestiti, se stejnou četností vykazování, je nutné shromáždit průměrný zůstatek týkající se každého účtu; je-li tato hodnota vyšší než 5 000 eur, musí být daň uplatněna u každého hlášení.

Na druhou stranu v případě různé četnosti vykazování je pro ověření, zda lze uplatnit osvobození od kolkovného, nutné vyhodnotit v okamžiku, kdy je jeden z uvažovaných vztahů hlášen, celkovou průměrnou zásobu z ostatních držených vztahů, určených s přihlédnutím ke stejnému časovému období, i když pro ostatní vztahy se nepostupuje k hlášení.

Srážková daň z bankovních úrokových výnosů 2023

Druhou významnou formou zdanění na běžných účtech u bank je srážková daň z úrokových výnosů časově rozlišených z částek v nich obsažených.

V tuto chvíli ve skutečnosti

z (nízkých) výnosů plynoucích z úrokových výnosů na běžných bankovních účtech je poplatníkovi sraženo 26 procent z hrubé částky jako (definitivní) srážková daň.

Sazba je rozhodně velmi vysoká, zejména pokud je posuzována v relativních hodnotách ve srovnání s jinými typy anuit. Například sazba u spořicích dluhopisů je 12 procent.

  • Za posledních dvacet let byly učiněny různé pokusy o snížení sazby, která se do roku 2013 rovnala 20 procentům.
  • Následně čl. 3 odst. 7 písm. b) legislativní vyhlášky č. 66/2014 stanovil aktuální výši srážkové daně z úrokových výnosů souvisejících s bankovními a poštovními běžnými účty ve výši 26 %.

Z formálního hlediska se jedná o skutečné kapitálové zisky a jako takové spadají pod ustanovení článků 44 a 45 TUIR.

Navíc se jedná o částky, které se nemusí uvádět v daňovém přiznání, neboť je poplatník obdrží přímo od banky bez srážkové daně. Samotná banka pak zaplatí srážkovou částku Finančnímu úřadu jako srážkovému agentovi.