Ekonomický slovník / M /

10:09 | Redakce W4T | Diskuze

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / Y / Z

 

M&A International Inc.

Mezinárodní společnost, která nabízí zdroje více než 40 nezávislých poradenských firem v oblasti akvizic, fůzí a firem na investiční bankovnictví.

Maastrichtská (konvergenční) kritéria EU

Deficit veřejných rozpočtů členských zemí nesmí byt vyšší než 3 % HDP, celkový veřejný dluh nesmí překročit 60 % HDP, průměrná míra inflace v posledním roce může překročit průměr tři zemi EU s nejnižší inflaci maximálně o 1,5 %, průměrné dlouhodobé úrokové sazby v posledním roce mohou překročit maximálně o 2 % průměr těchto sazeb ve třech zemích EU s nejnižší inflací, země musí byt po dobu nejméně dvou let zapojena v evropském kursovém mechanismu (ERM II) a vývoj kurzu její měny musí byt stabilizovaný.

MACD

Trendovy indikátor využívající rozdílu dvou exponenciálně vyhlazených klouzavých průměrů k odhadu pohybu cen v budoucnu. Třetí, nejkratší, klouzavý průměr slouží ke generaci nákupních a prodejních signálů. Jeden z nejpopulárnějších technických indikátorů sestrojeny Gerardem Appelem a hojně propagovany Dr. Alexanderem Elderem.

Majority ownership (majoritní balík akcií)

Vlastnictví víc jak 50 % podílu vydaných akcií. Může to být i méně, pokud je vlastnictví zbývajícího balíku akcií dostatečně rozmělněné.

Makléř

Obchodník s cennými papíry, který má platnou licenci.

Managed account (spravovaný účet)

Majitel účtu poskytne svému makléři právo nakupovat a prodávat cenné papíry.

Management Fee (manažerský poplatek)

Poplatek, který se vybírá za správu portfolia. Obvykle se vyjadřuje v procentech investované částky za rok. Obvyklé hodnoty se pohybují od 0,5 do 2 %.

Manažerská opce

Opce, kterou mohou manažeři společnosti uplatnit na nákup akcií vlastní společnosti v rámci pobídkového programu. Manžeři mohou v budoucnosti zakoupit akcie své společnosti za cenu dojednanou v opci.

Margin (záloha)

Při použití pákových obchodů (na úvěr) poskytuje broker své finanční prostředky na realizaci obchodu. Jako ochranu proti ztrátě požaduje, aby na účtu zákazníka byla zablokována určitá část peněz, která představuje zálohu (margin) pro vstup do obchodu. Pokud cena investičního instrumentu rost, je vše v pořádku a zákazník vydělává v důsledku pákového efektu. Pokud však cena klesá, promítá se pákový efekt i do poklesu ceny a velikost ztráty může nepříznivě začít ovlivňovat velikost obchodního účtu. Pokud se velikost finančních prostředků na obchodním účtu sníží pod velikost zálozy (margin) je vyvolána událost margin call, kdy je zákazník vyzván, aby buď doplnil chybějící kapitál, nebo aby uzavřel některé otevřené obchodní pozice tak, aby se velikost zálohy snížila. Pokud zákazník nereaguje, broker může uzavřít probíhající obchody.

Margin call (maržová výzva)

Pokud velikost obchodního účtu poklesne pod požadovanou výši zálohy (margin), například v důsledku poklesu hodnoty investic, požádá makléř buď o vložení dodatečných finančních prostředků, aby hodnota účtu byla větší než velikost zálohy, nebo může investor uzavřít některé své obchodní pozice a tím snížit velikost zálohy. Pokud investor nereaguje, může broker uzavřít otevřené pozice a snížit tak velikost marginu na požadovanou úroveň.

Mario Gabelli

Mario Gabeli je americký akciový investor, investiční poradce a finanční analytik. Je zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Gabelli Asset Management Company Investors (GAMCO Investors) s majetkem 30 miliard dolarů. Podle časopisu Forbes je 346 nejbohatší američan s majetkem 1 miliardy dolarů. Gabelli je hlavním představitelem Grahamovy a Doddovy investiční filozofie a jejich způsobu vyhodnocování férové hodnoty akcií.

Mark-to-Market

Přehodnoceni všech otevřenych obchodních pozic za základě aktualnich tržnich cen. Z tohoto přehodnocení pak plynou požadavky na margin.

Markdown

Zákazník dostane nejnižší cenu, i když mezi market makery může být cena vyšší.

Market (trh)

Trh představuje místo, kde se setkává nabídka s poptávkou a výsledkem je cena. Pokud poptávka přesahuje nabídku, cena roste, pokud nabídka přesahuje poptávku, cena klesá. Tento jev jej znám jako zákon nabídky a poptávky. V případě trhu je třeba vzít v úvahu lokální převisy nabídky, připadně poptávky, protože ty tvoří aktuální cenové pohyby, které mohou jít proti celkovému trendu.

Market breadth (Breadth)

Pulzování trhu. Jedná se o počet rostoucích akcií a o počet klesajících akcií. Z poměru, nebo rozdílu hodnot se usuzuje na to, zda celkový trh má tendenci spíše růst, nebo spíše klesat. Jedná se o měření nálady na trhu (sentimentu).

Market capitalisation (tržní kapitalizace)

Počet akcii násobený aktuální tržní cenou. Velmi populární jsou různé žebříčky největších společnosti pravě podle tržní kapitalizace.

Market if touched

Obchodní příkaz, který se realizuje, když se cena dotkne požadované hodnoty.

Market maker

Tvůrce trhu. Obchodník s cennými papíry, který je povinen stanovovat nákupní a prodejní cenu cenného papíru. Tvůrci trhu mají přehled o tom, jaký je zájem o obchodovaný cenný papír a mohou obchodovat na svůj účet na souběžných futures, nebo opčních trzích, pokud usoudí, že se situace bude vyvíjet v jejich prospěch. Mohou také manipulovat s cenou cenného papíru.

Market making (tvorba trhu)

Péče o kurz. Tvůrci trhu se zavazují průběžně poskytovat nákupní a prodejní cenu emitovaného cenného papíru. Tvůrci trhu tedy průběžně stanovují hodnotu Bid a Ask, neboli úroveň za kterou jsou ochodtni nakupovat cenný papír a úroveň za kterou jsou ochotni prodávat cenný papír. Tím se zabezpečuje likvidita cenného papíru.

Market on close

Obchodní příkaz, který má získat nejlepší cenu během posledních pěti minut obchodování v příslušném dni.

Market on open

Obchodní příkaz, který má být realizován při otevření trhu.

Market opening

Otevřeni trhu.

Market order (obchodní příkaz za tržní cenu)

Příkaz k nákupu, nebo prodeji za okamžitou tržní cenu.

Market outperform (Outperform)

Investiční doporučení, které znamená, že akcie se má vyvíjet lépe než celkový akciový trh.

Market risk (Tržní riziko)

Pravděpodobnost toho, že obchod skončí ztrátou vlivem nepříznivého vývoje ceny.

Market perform (Perform)

Investiční ohodnocení cenného papíru, kdy se očekává, že se hodnocený cenný papír bude vyvíjet podobně jako celkový trh. Rozlišuje se dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé doporučení.

Market sentiment

Psychologie davu. Přesvědčení většiny obchodníků a investorů, že se trh nachází buď v rostoucí, nebo klesající fázi.

Market timer

Obchodník, který se domnívá, že lze předpovídat optimální dobu pro vstup do obchodu.

Market timing

Časování trhu. Snaha o vstupy a výstupy do obchodů v nejlepším čase. Například, když se mění směr trhu.

Market underperform (Underperform)

Po vydání tohoto hodnocení předpokládá hodnotitelská společnost, že výkonnost cenného papíru, ke kterému bylo vydáno doporučeni, se bude vyvíjet hůře než celý akciový trh. Z časového hlediska se rozlišuje doporučení dlouhodobé (longterm), střednědobé (intermediate, případně medium-term) a krátkodobé (short-term, případně near-term).

Market value

Tržní hodnota společnosti nebo komodity určena investory a obchodníky.

Marketability

Velikost zájmu o daný cenný papír. Pokud je o cenný papír zájem a obchoduje se aktivně, říkáme, že má vysokou makretabilitu. Likvidita udává množství obchodování, marktetabilita jen že je o cenný papír zájem.

Markup

Klient dostane nejvyšší cenu, i když mezi market makery mohou být ceny nižší.

Martingale system

Nebezpečný obchodní systém, kdy po ztrátě se vstupuje do obchodu s dvojnásobnou částkou ve víře, že se cena obrátí a zisk vymaže minulou ztrátu. Používal se v kasinech, než byly zavedeny stropy finančních sázek. Pokud vsadíte 1 dolar a 10 krát za sebouprohrajete, potřebujete při praktikování systému martingale investovat 1024 dolarů, abyste se dostali na nulu. Pokud má investor omezenou výši účtu, při pravděpodobnosti výhry 50 % pak vsazená částka větší než asi 35 % z hodnoty účtu vede po několika obchodech k bankrotu. Někdy se nazývá systém grid.

Maržová výzva (margin call)

Pokud velikost obchodního účtu poklesne pod požadovanou výši zálohy (margin), například v důsledku poklesu hodnoty investic, požádá makléř buď o vložení dodatečných finančních prostředků, aby hodnota účtu byla větší než velikost zálohy, nebo může investor uzavřít některé své obchodní pozice a tím snížit velikost zálohy. Pokud investor nereaguje, může broker uzavřít otevřené pozice a snížit tak velikost marginu na požadovanou úroveň.

Maržové obchody

Obchodování s půjčkou. Investor si vypůjčí dodatečné finance a ty použije k investicím. Půjčku může poskytnout brokerská společnost, nebo jiná finanční instituce. Tomuto obchodování se také říká obchodování s finanční pákou. Pokud si investor vypůjčí například 200 % svého kapitálu a vše použije k investování, obchoduje s pákou 1: 3, což znamená, že realizuje 3 x vyšší zisk, než kdyby obchodoval bez půjčky. Pokud je investice ztrátová, realizuje investor 3 x vyšší ztrátu. Tento způsob obchodování je tedy mnohem rizikovějí. Při obchodování s akciemi se obvykle používá finanční páka 1:2, 1:3, případně 1:5. U komoditních futures obchodů je obvyklá páka 1:10 až 1:50, u obchodování na forexu je obvyklá velikost páky 1:100 a více. U pákových obchodů vyžaduje broker obvykle, aby na účtu zůstala zablokována určitá minimální částka (margin). Pokud částka na účtu klesne v důsledku vývoje obchodování pod tuto hranici vyzve broker investora k tomu, aby buď doplnil finanční prostředky, nebo aby uzavřel některé pozice tak, aby velikost účtu byla větší, než požadovaný margin.

Maturity

Datum vypořádaní nebo splatnosti finančního instrumentu.

Mean return

Průměrná očekávaná návratnost portfolia, nebo investice.

Medium cap

Středně veliké akciové společnosti s tržní kapitalizací od 1 do 5 miliard dolarů.

Medium-term

Doporučeni pro střednědobý horizont.

Medvěd (bear, baissista)

Slangové označení osoby spekulující na pokles, nebo přesvědčené o tom, že trh bude klesat. Spekulace na pokles využívá obchodů nakrátko (short). V případě medvědího trhu to znamená, že ceny cenných papírů klesají, například v důsledku utlumení ekonomické aktivity. Opakem je rostoucí (býčí) trh.

Medvědí trh (Bear Market)

Období, kdy ceny cenných papírů klesají, například v důsledku utlumení ekonomické aktivity. Opakem je rostoucí (býčí) trh.

Mental stop-loss

Rozhodnutí o ukončení ztrát není umístěno příkazem v trhu, ale investor ho má v hlavě. Jakmile cena dosáhne jeho úrovně, investor ukončuje obchdod.

Metatrader

Metatrader je obchodní platforma pro obchodování na forexovém trhu. Je velmi uživatelsky přívětivá, ale již poněkud zastaralá. Nicméně se jedná o průmyslový standard většiny brokerů. Oblíbená je hlavně u brokerů typu tvůrce trhu, protože umožňuje rozdělovat klienty do skupin, rozšiřovat obchodní rozpětí, generovat vlastní kotace a lehce identifikovat úspěšné a neúspěšné tradery.

Mezibankovní sazby (Interbank Rates)

Směnné kurzy měn, které si veliké mezinárodní banky kotují mezi sebou.

Mezinárodní asociace pro swapy a deriváty (International swaps and derivatives association, Inc.,

Instituce, která se zaměřovala ze začátku na derivátovou dokumentaci. Deset investičních společností řešilo standardizaci dokumentace používané u swapových obchodů. Nyní se swapové obchdy řídí těmito standardy.

Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (International organization of securities commis)

V roce 1974 vznikla z popudu Organizace amerických států a Světové banky organizace Interamerican association of securities commissions and similar organizations. Jejím účelem byl rozvoj trhu s cennými papíry v Latinské Americe. V roce 1983 došlo k celosvětovému rozšíření a změně názvu.

Mezinárodní účetní standardy (International accounting standards, IAS)

Mezinárodní účetních standardy, publikované Výborem pro mezinárodní účetní standardy (IASC). Dosud byl publikován koncepční rámec přípravy a prezentace finančních výkazů (framework for the preparation and presentation of financial statements), 34 mezinárodních účetních standardů (IAS 1 až IAS 41) a 30 interpretaci IAS (SIC-1 až SIC-33). Mezinárodni účetní standardy jsou založeny na principu, substance over form, tedy že operace se účetně zachycuji podle podstaty a ekonomické reality, a nikoli podle právní podstaty.

Měnové riziko, kurzové riziko (Currency risk)

Vyjadřuje pravděpodobnost ztráty vzniklé změnou měnového kurzu.

Měnový kurz

Měnový kurz je poměr, který vyjadřuje, za kolik peněz lze pořídit druhou měnu. Například u měnového kurzu EUR/USD = 1,2000 to znamená, že za jedno euro si můžeme pořídit 1,2 dolaru. Měnové kurzy jsou předmětem obchodování na forexovém trhu. Měnový kurz může být přímo kotovaný (má USD ve jmenovateli, tj dole), nebo může být nepřímo kotovaný (má USD v čitateli, nahoře.)

Micro cap

Společnosti s minimální tržní kapitalizací. Obvykle se za micro-cap považují akcie společností s tržní kapitalizací menší než 250 miliónů dolarů.

Mid cap

Tržní kapitalizace od 1miliardy do 5 miliard USD.

Mimo peníze (Out-of-the-money)

Opce, které jsou ve ztrátě. U call opce je jeji cena vyšší, než aktuální cena akcie. U put opce je její cena nižší, než aktuální cena akcie.

Míra návratnosti

Jiný výraz pro míru výnosu (doslovný překlad anglického „rate of return“).

Míra obratu portfolia (Turnover Rate)

Ukazatel, který udává míru obchodování cenných papírů v portfoliu. Vyšší obrat znamená vyšší náklady na obchodování. Tyto náklady mohou snižovat výnos. Může jít tako o obchodování za účelem čeření účtu, proto je dobré tento ukazatel sledovat.

Mode

Nejčastěji se vyskytující hodnota ve skupině hodnot. Spočítá se kolikrát se příslušná hodnota vyskytuje v množině dat. Hodnota s největším výskytem je označena jako mode.

Modifikovaná durace

Představuje měřítko citlivosti ceny pevně úročených instrumentů na změny úrokových sazeb. Jde o vážený průměr dob peněžních toků pevně úročených cenných papírů, kde vahami jsou současné hodnoty příslušných peněžních toků pevně úročených cenných papírů.

Momentum

Hybnost a rychlost změny ceny investičního média vzhledem k minulému období.

Momentum filter

Míra změny strmosti výchozího trendu vzhledem k minulému období.

Momentum indicator (indikátor hybnosti)

Indikátor technické analýzy, pomocí kterého se obchodnici snaží předpovědět budoucí vývoj ceny na základě znalosti minulých cen a objemů obchodů. Momentové indikátory (indikátory hybnosti trhu) používají různé matematické koncepty, ale prakticky vyjadřují jakou á trh hybnost, neboli jak rychle se mění v závislosti na porovnávaných datech.

Money flow

Technicky objemový indikátor, který se vypočítá vynásobením změny ceny akcie počtem zobchodovaných akcii. Money flow je pozitivní, když akcie roste, a negativni, když klesa. Indikátor se používá na zjištění hybnosti cenového trendu.

Money laundering (Praní špinavých peněz)

Opatření proti praní špinavých peněz. Zákonná úprava, požadavků a opatření, která mají za cíl omezit legalizaci peněz získaných nelegální činností.

Money Market Instruments (Nástroje peněžního trhu)

Krátkodobé bankovní vklady, pokladniční poukýzky, depozitní certifikáty, směnky, repo obchody a jiné krátkodobé finanční instrumenty obvykle se splatností do jednoho roku.

Movement

Změna v ceně cenného papíru. Může jít také o změnu hodnoty cenného papíru.

Moving Average (Klouzavý průměr)

Aritmetický průměr posledních cen za sledované období. Sečteme posledních N hodnot cen a vydělíme číslem N. Klouzavé průměry vypovídají o směru trendu. Rostoucí klouzavý průměr vypovídá o růstovém trhu, klesající klouzavý průměr vypovídá o klesajícím trendu.

Moving average crossovers

Místo, kde se protínají dva různě dlouhé klouzavé průměry. Protnutí klouzavých průměrů bývá považováno za změnu trendu a příležitost ke vstupu do obchodu. Směr obchodu určuje klouzavý průměr s menší periodou.

Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrativní obrázek

Proces archivace dokumentů v České republice pod lupou

20.08.2019
Ilustrativní obrázek

Evropa v datech: Česko pokulhává v kvalitě vzdělávání, ze zemí Evropy na něj vydává čtvrtý nejmenší podíl z rozpočtu

04.04.2019
Ilustrativní obrázek

Vychází interaktivní digitální publikace o evropské ekonomice

06.12.2018
Ilustrativní obrázek

Jaké knihy si přibalit na léto?

26.06.2018

Bitcoin a vše co o něm potřebujete vědět

02.12.2017

Proč se prodávají akcie veřejně obchodovaných fondů (ETF) na krátko?

14.11.2017


Čti více
Ilustrativní obrázek

Stanislav Křeček: Zažíváme selhání elit a krizi autorit

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k růstu cen pohonných hmot

Ilustrativní obrázek

Mojmír Hampl: Jako kdyby se změnil celý řád věcí

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k nákupu 100 tun zlata

Ilustrativní obrázek

Zdražování materiálů v automobilovém průmyslu (ocel, měď, kobalt)

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS ke zdražování ropy a pohonných hmot

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.