Ekonomický slovník / K /

10:04 | Redakce W4T | Diskuze

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / Y / Z

 

Kapitalizace pohledávek

Převedení pohledávky do jiné podoby, kterou lze lépe řídit. Například může jít o převedení vybraných složek pohledávky do podoby cenných papírů, které pak lze prodat.

Kapitalizační fond

Fond, který reinvestuje všechny výnosy.

Kapitálová přiměřenost (capital adequacy)

Hodnocení finančního rizika daného subjektu podle výše kapitálu. Finanční subjekt, který nemá určitou minimální úroveň kapitálu je vystaven vyššímu riziku bankrotu.

Kapitálové životní pojištění

Kombinace životního pojištění a spoření.

Kapitálový trh

Kapitálový trh je finanční trh, na kterém se obchoduje s finančními instrumenty, u nichž je doba splatnosti delší než jeden rok, nebo u kterých doba splatnosti není stanovena.

Kill

Stornovaní objednávky, která sice byla umístěna do trhu, ale nebyla ještě realizována.

Klouzavý průměr (Moving Average)

Aritmetický průměr posledních cen za sledované období. Sečteme posledních N hodnot cen a vydělíme číslem N. Klouzavé průměry vypovídají o směru trendu. Rostoucí klouzavý průměr vypovídá o růstovém trhu, klesající klouzavý průměr vypovídá o klesajícím trendu.

Kolaterál (collateral)

Zajištění. Aktivum (například cenné papíry) převedené na stranu, mající uvěrovou angažovanost vůči partnerovi. V případě selhaní partnera strana může aktivum prodat a vynos použit k úhradě pohledávky za partnerem.

Kolektivní investování

Podnikaní, jehož předmětem činnosti je shromažďování peněžních prostředků a jejich zhodnocovaní. Za kolektivní investovaní se považuje též obhospodařování majetku v podílovém fondu a obhospodařovaní majetku investičního nebo penzijního fondu na základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního nebo penzijního fondu investiční společnosti.

Komisionářská smlouva

Smlouva mezi klientem a makléřem, kterou klient zplnomocňuje za provizi makléře k nákupům a prodejům cenných papírů na základě požadavků klienta.

Konečná zpráva

Zprava o profinancování konkursní podstaty, kterou podává soudu konkurzní správce. Hlavní je výše finančních podílů, které obdrží jednotlivé zůčastněné strany.

Konkurs (konkursní řízení)

Soudní řízení zahájené na návrh dlužníka, nebo věřitele za účelem vypořádání pohledávek v případě, že dlužník není schopen dostát svým závazkům.

Konkursní podstata

Majetek sloužící k uspokojeni věřitelů, který patřil dlužníkovi v den prohlášeni konkursu.

Konkurz

Soudní řízení zahájené na návrh dlužníka, nebo věřitele za účelem vypořádání pohledávek v případě, že dlužník není schopen dostát svým závazkům. Cílem konkurzu je dosažení poměrného uspokojení věřitelů.

Konsolidace akcií

Snížení počtu akcií v oběhu přičemž zároveň dojde k navýšení ceny zbylých akcií, aby celková hodnota majetku zůstala zachována. Například při konsolidaci 7:1 se ze 7 akcií po 100 USD vytvoří jedna akcie s cenou 700 USD. Opakem konsolidace je rozštěpení akcií (split).

Konvergenční (Maastrichtská) kritéria EU

Deficit veřejných rozpočtů členských zemí nesmí byt vyšší než 3 % HDP, celkový veřejný dluh nesmí překročit 60 % HDP, průměrná míra inflace v posledním roce může překročit průměr tři zemi EU s nejnižší inflaci maximálně o 1,5 %, průměrné dlouhodobé úrokové sazby v posledním roce mohou překročit maximálně o 2 % průměr těchto sazeb ve třech zemích EU s nejnižší inflací, země musí byt po dobu nejméně dvou let zapojena v evropském kursovém mechanismu (ERM II) a vývoj kurzu její měny musí byt stabilizovaný.

Konvertibilní dluhopisy

Jsou to dluhopisy, které lze během stanovené lhůty vyměnit za akcie společnosti. Pokud majitel uplatní své právo, musí společnost zvýšit své základní jmění a nově emitované akcie vyměnit za dluhopisy. Pokud majitel právo neuplatní, zůstává mu právo na vrácení půjčené částky a úroků.

Konvexita

Konvexita upřesňuje duraci. Vztah mezi mírou výnosu do doby splatnosti a cenou dluhopisu není lineární, ale konvexně zakřivený. Míru tohoto zakřivení udává konvexita.

Kotace

Cena požadovaná za nákup a prodej cenného papíru.

Kótování akcií

Primární úpis akcií na burze. Jde o náročný proces, společnost prodá určitou část svých akcií na burze a získá tak kapitál (primární trh). S akciemi společnosti pak jejich noví majitelé obchodují s vidinou zisku (sekundární trh). S uvedením akcií na trh je spojeno administrativní úsilí, společnost musí splnit požadavky burzy, ohledně své finanční historie a další náležitosti. Po vstupu na burzu musí akciové společnosti plnit čtvrtletně informační povinosti ohledně hospodářských výsledků. Vstup na burzu však přináší společnostem prestiž a důvěryhodnost.

Kovenant

Podmínka v dohodě o úvěru nebo půjčce.

Krátká pozice (short position)

Investor si nejprve vypujčí obchodované médium a to prodá za aktuální cenu na trhu. Poté, co cena poklesne, odkoupí obchodované médium zpět a vrátí ho. Rozdílem cen je zisk. Pokud v obchodě cena vzroste, utrpí investor ztrátu.

Krátký prodej (short sale)

Investor si nejprve vypujčí obchodované médium a to prodá za aktuální cenu na trhu. Poté, co cena poklesne, odkoupí obchodované médium zpět a vrátí ho. Rozdílem cen je zisk. Pokud v obchodě cena vzroste, utrpí investor ztrátu.

Kup a drž (Buy and hold)

Nakup a drž. Investiční strategie daná nákupem akcie a jejím držením pokud možno navždy. Tato strategie spoléhá, na zhodnocení společnosti v dlouhodobém horizontu. V současné době není považována za ziskovou, vzhledem k nestabilitě a volatilitě kapitálových trhů.

Kupon

Závazek emitenta dluhopisu, že bude vyplácet úrok v určité výši, v určitém termínu a v určitém místě.

Kurz

Tržní cena cenného papíru, nebo hodnota měny na devizovém trhu. Kurz se vyjadřuje v příslušné měně, u dluhopisů se obvykle kurz udává v procentech z nominální hodnoty.

Kurz index

Akciový index, který nezohledňuje dividendové výnosy společností zahrnutých v indexu.

Kurz podílového listu

Cena, za kterou je možné koupit, nebo prodat podílový list. Otevřené podílové fondy mají cenu podílového listu stanovenou jako hodnota majetku fondu dělená počtem prodaných podílových listů.

Kurzové riziko, měnové riziko (Currency risk)

Vyjadřuje pravděpodobnost ztráty vzniklé změnou měnového kurzu.

Kvalitativní analýza (Qualitative analysis)

Určování hodnoty akciové společnosti na základě charakteristik, jako je úroveň řízení managementem, hodnota značky, flukturace zaměstnanců, struktura zákazníků atd.

Kvantitativní analýza (Quantitative analysis Secondary distribution)

Způsob, jak určit hodnotu cenného papíru z publikovaných dat. Posuzují se například výnosy, marže, příjmy, velikost dividend, podíl na trhu, počet obíhajících akcií, růst zisků v průběhu času, růst dividend v průběhu času, vývoj zisku na akcii, velikost cash-flow na akcii, návratnost investic atd. Z těchto údajů se určuje vnitřní hodnota společnosti, která se poměřuje s aktuální cenou akcie. Z tohoto porovnání pak investor usuzuje, že akcie je podhodnocená, nebo nadhodnocená vzhledem k hodnotě společnosti. Tyto úvahy pak vedou k rozhodnutí o vstupu do investice.

Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrativní obrázek

Proces archivace dokumentů v České republice pod lupou

20.08.2019
Ilustrativní obrázek

Evropa v datech: Česko pokulhává v kvalitě vzdělávání, ze zemí Evropy na něj vydává čtvrtý nejmenší podíl z rozpočtu

04.04.2019
Ilustrativní obrázek

Vychází interaktivní digitální publikace o evropské ekonomice

06.12.2018
Ilustrativní obrázek

Jaké knihy si přibalit na léto?

26.06.2018

Bitcoin a vše co o něm potřebujete vědět

02.12.2017

Proč se prodávají akcie veřejně obchodovaných fondů (ETF) na krátko?

14.11.2017


Čti více
Ilustrativní obrázek

Stanislav Křeček: Zažíváme selhání elit a krizi autorit

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k růstu cen pohonných hmot

Ilustrativní obrázek

Mojmír Hampl: Jako kdyby se změnil celý řád věcí

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k nákupu 100 tun zlata

Ilustrativní obrázek

Zdražování materiálů v automobilovém průmyslu (ocel, měď, kobalt)

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS ke zdražování ropy a pohonných hmot

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.