Ekonomický slovník / I /

09:57 | Redakce W4T | Diskuze

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / Y / Z

 

IASC

Výbor pro mezinárodní účetní standardy.

Illiquid market (nelikvidní trh)

Nelikvidní trh je takový, kde jsou minimální obchodní objemy a nabídka na nákup, nebo prodej jen špatně hledá protistranu. Pokud drží investor nelikvidní akcie, jen špatně je dokáže prodat. Příkladem málo likvidního trhu jsou nemovitosti.

Imbalance of orders

Nerovnováha obchodních příkazů. Počet nákupních a prodejních příkazů se výrazně liší. Tato situace může vyústit v přerušení obchodování danného cenného papíru, jehož cílem je předejít masivním cenovým výkyvům. Obvykle je způsobována vyhlášením významných zpráv, které mají vliv na příslušný investiční instrument.

Implied volatility

Vyvolaná volatilita. Aktuální velikost cenových změn investičního instrumentu.

In-the-money (v penězích)

Je to situace, kdy opce je v zisku. U call opce je hodnota opce nížší, než současná cena akcie. U put opce je hodnota opce vyšší, než současná cena akcie.

Index

Akciový index tvoří určitý počet akcií zastoupených v určitém poměru. Akciové indexy mohou představovat srovnávací základnu pro vývoj na nejrůznějších trzích. Nejznámější je index Dow-Jones, který existuje přes sto let. Dále je sledován index S&P 500, krerý představuje srovnávací základnu pro vývoj americké ekonomiky, nebo index Nasdaq, krerý reprezentuje trh technologických akcií. Existují akciové indexy jednotlivých zemí, případně akciové indexy jednotlivých sektorů.

Index arbitrage

Existují cenové rozdíly mezi cenou akciového indexu a furures kontrakty na příslušný akciový index. Když se totiž přestane s akciemi obchodovat, začínají se futures kontrakty osamostatňovat a jejich cena se dále vyvíjí podle zájmu investorů. Když se s akciemi začne opět druhý den obchodovat tak se v důsledku arbitrážních obchodů cena futures a cena indexu k sobě těsně přiblíží.

Index cen průmyslových výrobců

Index, který měří úroveň velkoobchodních cen zboží. Pokud jsou z měření vyloučeny energie a potraviny jde o jádrový index cen průmyslových výrobců (core rate).

Index DAX

Akciový index DAX byl uveden 1. července 1988 Frankfurtskou burzou cenných papírů (Frankfurter Wertpapierborse), Německou asociaci akciových burz (Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Wertpapierborsen) a Německými burzovními novinami (Borsen-Zeitung). Skládá se z 30 nejvíce obchodovaných titulů (blue chips). Společnosti, jejichž akcie tvoři index, musí byt minimálně 3 roky zapsané na Frankfurtské burze a také musí splňovat podmínky pro kontinuální obchodovaní. Jednotlivé váhy titulů v indexu jsou stanovovány na základě kritérii, jako jsou objem obchodovaní, tržní kapitalizace a pozice společnosti v jejím sektoru. Hodnoty indexu DAX stanovuje Deutsche Borse AG, a to jak cenový, tak i výkonový (objemový) index na základě cen v obchodním systému Xetra, hodnoty jsou aktualizovaný každých 15 vteřin. Vypočet hodnot je pravidelně monitorován nezávislou institucí. Deutsche Borse rozhoduje o změnách ve složení indexu ve čtvrtletních cyklech. Základní hodnotou indexu byl stanoven 30. prosinec 1987 na 1000 bodů. Historická data pak byla zpětně propočítaná k roku 1959.

Index Ifo

Německý podnikatelský index, který měří podnikatelskou důvěru. Jde o dotazování přibližně 7000 společností ohledně názoru na další ekonomický vývoj. Tento index je investory pečlivě sledován, protože dobře předpovídá budoucí vývoj německé ekonomiky. Vývoj německé ekonomiky je pak hlavním tahounem celoevropské ekonomiky.

Index PX

Burzovní index pražské burzy.

Index relativní síly (RSI)

Technický indikátor neboli indikátor technické analýzy.

Index spotřebitelských cen (inflace)

Index spotebitelskýc cen měří inflaci, tj ceny zboží a služeb nakupované domácnostmi ze spotřebitelského koše. Spotřebitelský koš je stanovován statistickým úřadem a změny v jeho složení umožňují například sledovat technologický vývoj výrobků, ale také umožňují manipulovat úrovní inflace. Jádrová inflace je spotřebitelský koš s vyloučením energie a potravin (core rate).

Indexová akcie

Finanční instrument, který sleduje hodnotu akciového indexu, který zde slouží jako podkladové aktivo. Jde v podstatě o fond, který investuje do všech akcií obsažených v indexu a má zastoupen odpovídající poměr jednotlivých akcií. Obvykle se tyto indexové akcie označují podle finančních institucí jako Spiders, nebo Hodlers, případně Vipers.

Indexový certifikát

Cenný papír, který zastupuje větší množství cenných papírů. V podstatě investor kupuje akciové portfolio. Hlavním důvodem nákupu je rozptýlení rizika, stejně jako v případě budování portfolia.

Indexový fond

Indexové fondy používají obchodní strategii pasivního investování. Složení porfolia kopíruje složení vybraného akciového indexu. Zisk, či ztráta indexového fondu tedy sleduje zisk, či ztrátu akciového indexu. Výhodou jsou malé náklady na správu takového fondu, protože nepotřebujete analytický aparát.

Indikátor hybnosti (Momentum indicator)

Indikátor technické analýzy, pomocí kterého se obchodnici snaží předpovědět budoucí vývoj ceny na základě znalosti minulých cen a objemů obchodů. Momentové indikátory (indikátory hybnosti trhu) používají různé matematické koncepty, ale prakticky vyjadřují jakou á trh hybnost, neboli jak rychle se mění v závislosti na porovnávaných datech.

Inflace (Index spotřebitelských cen)

Růst cen ve spotřebním koši. Je to stav, kdy se v ekonomice zvyšují ceny, a klesá reálná hodnota měny.

Informační povinnost

Informace, které musí být povinně na základě zákona, nebo předpisů předkládány dohledovým orgánům, burzám, nebo dalším určeným institucím.

Initial Margin (Počáteční depozitum)

Počáteční vklad zablokovaný na účtu investora a vyžadovaný pro vstup do pozice. Slouží jako záloha pro budoucí vývoj ceny a pokrytí eventuálních ztrát.

Initial Public Offering (IPO)

Primární úpis na burze. Jde o další možnost, jak financovat další rozvoj společnosti získáním kapitálu od akciových investorů prostřednictvím úpisu akcií na burze (IPO). Znatelnější rozvoj IPO můžeme sledovat na přelomu 50. a 60. let, především v reakci na přílišné nároky bank na poskytnuti úvěrů. Další boom zažil IPO trh v druhé polovině 90. let, kdy se zejména akcie internetových firem staly miláčkem investorů.

Inside day

Cenový rozsah dne nevybočuje z cenového rozsahu minulého dne. Cenové rozpětí je uvnitř minulého cenového rozpětí.

Inside information (vnitřní informace)

Interní informace, které jsou známé managementu společností, případně jejím zaměstnancům a oprávněným osobám, jejichž povaha není známá veřejnosti, a jejichž využítí k nákupu, nebo prodeji akcií společnosti může poskytnout neoprávněnou výhodu. Obchodovat na základě interních informací je zakázáno a je přísně postihováno i vězením.

Inside market

Nabídková a poptávková cena jednotlivých tvůrců trhu, která slouží pro jejich vlastní evidenci.

Insider

Akcionář, který vlastni vice než 10 % společnosti, nebo člen managementu společnosti, nebo člověk, který se dozví důvěrnou informaci, která může mít vliv na cenu akcie.

Insider trading (Důvěrné obchodování)

Zneužití vnitřních informací společnosti k nákupům a prodejů cenných papírů k vlastnímu obohacení. Obchodovat na kapitálovém trhu se nesmí využívat veřejně nepřístupných informací. Takové obchodování je nezákonné a je přísně trestáno.

Insider Trading sanctions Act of 1984

Usnesení Komise pro cenné papíry, které pojednává o kriminálních trestech vyplývajících z různých druhů nelegálního obchodování na základě neveřejných informací.

Institutional investor

Obvykle právnická osoba obchodující na kapitálovém trhu s velikými finančními možnostmi. Obvykle jde o investiční fondy, pojišťovny, penzijní fondy, investiční banky, makléřské společnosti atd. Institucionální společnosti provádějí většinu obchodů na trhu. Platí pro ně méně předpisů, protože se má za to, že jsou to zkušené a informované entity.

Interbank Rates (Mezibankovní sazby)

Směnné kurzy měn, které si veliké mezinárodní banky kotují mezi sebou.

Interest rate

Cena půjčených peněz uváděná ve formě jako procento z půjčené jmenovité hodnoty. Obvykle za období jednoho roku.

Intermediate

Doporučeni pro střednědobý časový horizont.

Intermediate-term (střednědobý horizont)

Střednědobý horizont ve fundamentální analýze znamená období 2 až 10 let. U technické analýzy jde o mnohem kratší období, obvykle několik týdnů až měsíců.

Internal rate of return – IRR (vnitřní míra návratnosti)

Vnitřní výnosové procento. Jedná se o ekvivalent výnosu do doby splatnosti, které se udává u pevně úročených cenných papírů. IRR se vypočítává pro investiční nástroje, které mají nepravidelně rozložené finanční toky.

International accounting standards, IAS (Mezinárodní účetní standardy)

Mezinárodní účetních standardy, publikované Výborem pro mezinárodní účetní standardy (IASC). Dosud byl publikován koncepční rámec přípravy a prezentace finančních výkazů (framework for the preparation and presentation of financial statements), 34 mezinárodních účetních standardů (IAS 1 až IAS 41) a 30 interpretaci IAS (SIC-1 až SIC-33). Mezinárodni účetní standardy jsou založeny na principu, substance over form, tedy že operace se účetně zachycuji podle podstaty a ekonomické reality, a nikoli podle právní podstaty.

Internetová bublina

Podobně, jako praskla akciová bublina během Velké krize v roce 1929, praskla i internetová bublina v roce 2000. Index Nasdaq dosáhl úrovně 5000 bodů a poté se zřítil pod úroveň 2000, kde se pohyboval skoro dalších 10 let. Příčiny prasknutí obou bublin jsou podobné a historie zná i další bubliny, jako je tulipánová horečka, nebo zlatá horečka. Poslední krize byla vyvolána prasknutím hypoteční bubliny. Vždy jde o přehnaná a nereálná očekávání davu, který žene cenu do nerealistické výše.

Intraday

Během jednoho obchodního dne.

Intrinsic value

Vnitřní hodota opce. Rozdíl mezi cenou akcie a strike cenou opce. Druhou částí ceny opce je časová hodnota opce.

Invested capital

Investovaný kapitál.

Investice

Podle definice nositele Nobelovy ceny za ekonomii v roce 1990 Wiliama F. Sharpe je investice odložení současné jisté hodnoty (spotřeby) do budoucnosti s cílem získat vyšší nejistou hodnotu (spotřebu).

Investiční certifikát

Investiční certifikát je cenný papír. Jde o zvláštní typ dlužního úpisu, který vydávají emitenti a který kupují investoři, aby si jej později nechali zpět proplatit a mohli tak realizovat zisk. K riziku pohybu podkladového aktiva je tedy třeba připočíst i rizika spojená s emitentem. Při případné insolventnosti emitenta bude nárok držitele certifikátu řešen v rámci insolvenčního řízení společně s nároky ostatních oprávněných stran.

Investiční doporučení (Broker recommendation)

Doporučení analytika s oprávněním dohledového orgánu k investicím. Investiční doporučení musí splňovat náležitosti dané zákonem. Většina analytiků pracuje na základě fundamentální analýzy a podle toho odhaduje pohyb ceny do budoucna. Každá brokerská společnost používá ke svým analýzám jinou metodologii, takže se analýzy jednotlivých brokerských společností mohou lišit.

Investiční fond

Fond zřízený finanční institucí za účelem shromažďování financí na nákup akcií, nebo dluhopisů.

Investiční horizont

Plánovaná doba trvání investice. Pokud je investice rizikovější, je obvykle investiční horizont delší.

Investiční riziko

Mira pravděpodobnosti, že se sníží hodnota investice. Největší investiční riziko mají akciové fondy, nejmenší naopak fondy peněžního trhu.

Investiční společnost

Vydává podílové listy, které prodává investorům. Získané finance používá na nákup akcií a dluhopisů.

Investment strategy (investiční strategie)

Investiční strategie je plán, jakým investor umisťuje kapitál mezi různé druhy investic. Tento plán musí zahrnovat investorovu toleranci k riziku, časový investiční horizont a investorovy osobní preference.

Investor

Subjekt, který poskytl či svěřil majetek (peníze) jinému a za to obdržel cenný papír, z něhož mu plynou jistá práva (například vynos).

Investor relations

Komunikace akciových společnosí s odbornou veřejnosti. Předávání informací o hospodářských výsledcích a výhledech společnosti současným i potenciálním investorům.

Investor‘s equity

Zůstatek na maržovém účtu.

IOSCO

Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry.

IRR – vnitřní míra návratnosti (internal rate of return)

Vnitřní výnosové procento. Jedná se o ekvivalent výnosu do doby splatnosti, které se udává u pevně úročených cenných papírů. IRR se vypočítává pro investiční nástroje, které mají nepravidelně rozložené finanční toky.

Irving Kahn

Irving Kahn byl americký investor a podnikatel. Patřil k žákům Benjamina Grahama a jeho investiční filozofie – investování do hodnoty. Spravoval investiční fondy, vyučoval svoji investiční filozofii a až do své smrti v roce 2015 aktivně obchodoval na kapitálovém trhu.

ISDA

Mezinárodní asociace pro swapy a deriváty.

ISHARES

Název indexových akcií společnosti Barclay. Obvykle vycházejí z technologických indexů tvořených společností Goldman Sachs. Obchodují se na burze AMEX.

ISIN (International Securities Identification Number)

Mezinárodni soustava číslovaní cenných papírů. Každý obchodovaný cenný papír má přiděleno číslo ISIN, které je přiděleno podle určitých pravidel.

ISMA (International securities market association)

Instituce, která publikovala rámcovou smlouvu pro klasické repo obchody.

Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrativní obrázek

Proces archivace dokumentů v České republice pod lupou

20.08.2019
Ilustrativní obrázek

Evropa v datech: Česko pokulhává v kvalitě vzdělávání, ze zemí Evropy na něj vydává čtvrtý nejmenší podíl z rozpočtu

04.04.2019
Ilustrativní obrázek

Vychází interaktivní digitální publikace o evropské ekonomice

06.12.2018
Ilustrativní obrázek

Jaké knihy si přibalit na léto?

26.06.2018

Bitcoin a vše co o něm potřebujete vědět

02.12.2017

Proč se prodávají akcie veřejně obchodovaných fondů (ETF) na krátko?

14.11.2017


Čti více
Ilustrativní obrázek

Stanislav Křeček: Zažíváme selhání elit a krizi autorit

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k růstu cen pohonných hmot

Ilustrativní obrázek

Mojmír Hampl: Jako kdyby se změnil celý řád věcí

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS k nákupu 100 tun zlata

Ilustrativní obrázek

Zdražování materiálů v automobilovém průmyslu (ocel, měď, kobalt)

Ilustrativní obrázek

Komentář BHS ke zdražování ropy a pohonných hmot

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.