Diverzifikace – selský rozum a makro

13.04.2016 17:47 | Redakce W4T | Diskuze

Ve světě investic jsme si zvykli, že co správce fondu nebo analytik, to názor. V jednom se však profesionálové z oblasti investic shodují. Pokud máme dlouhodobě úspěšně investovat, základem je robustní diverzifikace.

Foto: Golden Gate

Kdo dostatečně nediverzifikuje, možná nějaký čas vydělává, ale pokud dojde ke změně trendu na kapitálových trzích, nakonec utrpí ztrátu. Teprve při inkasování rány z trhů nakonec s pokorou přiznáme, že „my máme pravdu pouze někdy, finanční trhy vždy“.

Diverzifikace není nic složitého, pokud používáme selský rozum, známe základní makro a fungování finančních trhů a pokud dobře známe historii posledních 100 let. Kamenem úrazu, přes který mnozí při diverzifikaci klopýtáme, je nedostatek kázně a disciplíny a to, že podléháme emocím. Právě euforie při rostoucích trzích a chamtivost v nás často potlačí zdravý selský rozum, omámeni vidinou zisku přestaneme dostatečně diverzifikovat a začneme se chovat rizikově, za což nás cyklické propady trhů nebo krize ztrestají bolestivou ztrátou. V tomto článku se nebudeme věnovat disciplíně, investičním horizontům a správě diverzifikovaného portfolia, ale jednoduchému vztahu všech investic k výnosové křivce na dluhopisovém trhu. Budeme vycházet ze slavného díla Antifragile od známého ekonoma Nassima Nicholase Taleba. Nehledejte v zákonitostech a makru pro diverzifikaci nic složitého. Po přečtení tohoto článku budete velmi dobře rozumět dění na finančních trzích v posledních 30 letech, a co je důležitější, budete rozumět i vývoji budoucímu.

Nassim Nicholas Taleb se ve své knize věnuje diverzifikaci v případě krizí a změn. Rovněž se zabývá teorií chaosu a tím, jak stavět portfolio, jak jej diverzifikovat pro případ změn trendu na kapitálových trzích, při ztrátě důvěry a panických výprodejích. V tomto článku si vysvětlíme, jaké máme základní skupiny investiční aktiv, kdy a proč rostou a kdy a proč klesají. Pochopíme důvody a principy.

Taleb vnímá diverzifikaci komplexně a rozděluje investiční aktiva do dvou podskupin. První podskupina klade důraz na diverzifikaci z pohledu podstaty investičních aktiv. Rozděluje aktiva na reálná versus papírová. Druhá podskupina z pohledu diverzifikace nerozlišuje podstatu investičních aktiv, ale to, jak se chovají. Přesněji kdy jejich cena dlouhodobě roste a kdy naopak klesá.

Pojďme se blíže podívat na první skupinu. První pohled na diverzifikaci určuje podstatu investic – zda je vlastníme ve fyzické podobě, nebo v podobě papírové. Můžeme je nazvat „reálnými“  a „papírovými“ aktivy. Taleb zdůrazňuje, že obě tyto skupiny patří do portfolia a jsou v něm nezastupitelné. Každá tato skupina aktiv má své nesporné výhody i svá rizika. Papírová aktiva mají oproti reálným aktivům jedinečné výhody – nemáme s nimi starost, žádné dodatečné náklady  na údržbu. Dále mají nízký spread mezi nákupní a prodejní cenou. Na druhou stranu se s nimi pojí také rizika plynoucí právě z jejich podstaty.

Při ztrátě důvěry na trzích nebo panických výprodejích, v nejhorším případě kolapsu finančních trhů nebo bankovního systému držíme v ruce pouze výpis  z účtu, že jsme nakoupili akcie, dluhopisy, podíly ve fondech nebo nějaké deriváty. S krizí exponenciálně narůstá riziko, že ze svých investovaných prostředků získáme zpět pouze část,  v extrémním případě můžeme přijít o celou investici. Reálná, hmatatelná aktiva mají také své nesporné výhody. Budou existovat a fyzicky je budeme vlastnit, i kdyby se na kapitálových trzích dělo doslova cokoli. Můžeme s nimi volně disponovat a ze své podstaty mají reálná aktiva svoji vnitřní hodnotu (na rozdíl například od dluhopisů, které jsou při ztrátě kredibility zcela bezcenné). Na druhou stranu jsou s reálnými aktivy spojené starosti a dodatečné náklady na správu, údržbu či uložení a musíme akceptovat vyšší spread mezi nákupní a prodejní cenou.

Z pohledu diverzifikace by vyvážené portfolio mělo obsahovat nejen papírová aktiva (dluhopisy, akcie, fondy a deriváty), ale také reálná aktiva (fyzické komodity – zlato, stříbro, nemovitosti, zemědělskou půdu a u movitých klientů i umění a sběratelské předměty). Pokud budou v portfoliu zastoupena reálná i papírová aktiva, pak bude takové portfolio robustní a odolné i při jakémkoli vývoji v politice a na kapitálových trzích.

Druhou podskupinu investičních aktiv rozděluje Taleb nikoli podle jejich podstaty, ale podle toho, jak se chovají při změně trendu na kapitálových trzích. Zda při krizi a nestabilitě klesají, nebo naopak rostou. První skupinu investic nazývá „fragile“, což v překladu znamená „křehký“. V našem článku nazveme tuto skupinu investic investicemi standardními, které jsou v dnešních portfoliích nejrozšířenější. Výraz „křehký“ dobře vystihuje jejich chování. Jsou to investice, které jsou křehké. Prudce klesají a jsou velmi nestabilní, pokud na trzích zavládne nejistota, nestabilita a vysoká volatilita.

 

Myslíte si, že víte o investicích víc než ostatní? Zkuste naši zábavnou vědomostní soutěž o zajímavé ceny.

 

Do této skupiny investic spadají téměř všechny druhy akcií a akciových indexů. Dále sem patří všechny typy dluhopisů, státních i korporátních. A poslední skupinou, která sem spadá, jsou nájemní nemovitosti, jež lze financovat hypotékou. Všechna tato aktiva spolu rostou, když je na trzích důvěra a stabilita. Naopak při ztrátě důvěry prudce klesají. Stačí si vzpomenout na krizi z let  2008–2009, jak všechna tato aktiva společně klesala. Druhou skupinou jsou aktiva, která Taleb nazývá „antifragile“. Jak název napovídá, jsou to aktiva, která jsou odolná, nejsou křehká. Jsou to aktiva, kterým se dobře daří v krizi. V našem článku je budeme nazývat „protikrizová“, jelikož chrání portfolio pro případ krize. Tato aktiva stabilizují portfolio, když zavládne na trzích nestabilita, vysoká volatilita a když se z finančních trhů vytratí důvěra.

Do skupiny „protikrizových“ aktiv spadá zlato, několik málo akcií, které rostou při krizi (například akcie zbrojních firem vyrábějících krátké palné zbraně a akcie těžařů zlata), a pro sofistikované investory derivátové short strategie vydělávající na poklesu kapitálových trhů. Robustní diverzifikované portfolio musí obsahovat nejen aktiva ze skupiny standardních investic (akcie, dluhopisy, nemovitosti), ale také aktiva protikrizová (zlato, akcie zbrojních firem a těžařů zlata), která stabilizují portfolio při poklesech kapitálových trhů a při ztrátě důvěry.

Kniha „Antifragile“ je velmi přínosná v tom, že nejen popisuje, jaké máme skupiny investičních aktiv a kdy se která skupina jak chová, ale vysvětluje rovněž mechanismus a princip toho, kdy a proč standardní aktiva dlouhodobě rostou a naopak. Pojďme se tedy blíže podívat na podstatu chování všech investic.

To, zda budou dlouhodobě standardní aktiva růst, či klesat, určuje v podstatě jediná věc. Je to změna úroku na dluhopisovém trhu. Nejedná se prosím pouze o změnu úrokové sazby v ekonomice, kterou určují centrální banky, ale o výnosovou křivku na trhu dluhopisů. Výši úroků na trhu dluhopisů totiž neurčuje pouze centrální banka základní úrokovou mírou, ale úrok na trhu dluhopisů v sobě obsahuje také tzv. rizikovou prémii, tedy úrok, který investoři požadují nazpět, když kupují dluhopis. Tato riziková prémie odráží míru rizika, jež podstupují, a míru důvěry, kterou chovají k vývoji na kapitálových trzích. Finanční svět zažil od počátku 80. let neskutečnou míru hojnosti a stability (až na roky 2008–2009). Kapitálové trhy zažily obrovskou vlnu likvidity. Podstatu této likvidity nehledejme nikde jinde než v trhu dluhopisů a změně úrokové sazby. Počátkem 80. let dosahoval výnos na 10letém americkém dluhopisu neskutečných 16 % (ano, čtete správně, USA si půjčovaly za 16 %). Poté proběhla historicky nejdelší epizoda trvalého poklesu výnosové křivky na trhu dluhopisů, která  s drobnými přestávkami pokračovala až do dnešních dnů. Dnes výnos na 10letém dluhopisu leží někde nad 2 % (viz graf č. 1).

Graf č. 1

 

To mělo za následek nastartování úvěrování a ekonomické aktivity. Díky stále nižšímu úroku nabobtnala výše dluhu na současná historická maxima a při dnešních historicky  nejnižších výnosech na trhu dluhopisů jsme na tomto trhu vytvořili gigantickou bublinu. Nový, levný dluh doputoval skrze hypoteční trh a historicky nejnižší hypoteční sazby na trh nemovitostí. Kapitál, který stojí na levném úvěru, vyšponoval ceny nemovitostí a nafoukl je opět na historická maxima (viz graf č. 2).

Graf č. 2

Ve stejném okamžiku ohromná vlna likvidity a nového kapitálu doputovala také do primární ekonomiky a sekundárně na trh akcií. V období trvalého poklesu výnosů na dluhopisovém trhu vstřebaly akciové trhy tento nový kapitál a akcie narostly na dnešní historická maxima (viz graf č. 3).

 

Graf č. 3

Při pohledu na zpomalující světovou ekonomiku a Čínu opět mnozí o trhu akcií uvažují jako o bublině. Pojďme si to shrnout v číslech. Od počátku 80. let, kdy výnosy na dluhopisech klesly ze 16 % na dnešní 2 %, vlna likvidity způsobila, že ceny akcií vzrostly 21krát, ceny nemovitostí  v USA průměrně stouply 3,5krát a ceny dluhopisů dosáhly historických maxim. Z pohledu diverzifikace se však musíme mít na pozoru. Výnosy na dluhopisech dále klesat nebudou. V USA jsou okolo 2 % a v Evropě se některé státní dluhopisy prodávají se záporným výnosem! Pro investory to není vůbec dobrá zpráva. Motor, který poháněl soukolí ekonomiky a hnal trhy nahoru, tedy levný  a stále narůstající dluh, se pomalu zadrhává. Výnosy již dosáhly svého minima a dále dlouhodobě klesat nemohou. Na druhou stranu naopak výnosy mohou vzrůst, což by způsobilo panické výprodeje na kapitálových trzích. Nepředpokládáme, že centrální banky v nejbližších 2 letech začnou masivně zvedat sazby (ani v USA to nebude se zvyšováním sazeb zase tak horké, jak Fed avizuje).

K významnému zvednutí sazeb centrální banky přistoupí, až nastartují inflaci, což očekáváme nejdříve za 2–3 roky. Nezapomínejme však, že druhou složku výnosové křivky tvoří riziková prémie, která může být neomezeně vysoká. Pokud budou přicházet špatné zprávy z ekonomiky a vzroste nedůvěra na kapitálových trzích, mohou začít výnosy na trhu dluhopisů růst, což by působilo na trhy deflačně  a ceny standardních aktiv by začaly klesat. Taleb vysvětluje, že s narůstající averzí vůči riziku dochází  k přesunu kapitálu od standardních investic směrem k těm, které profitují z nárůstu volatility, nestability a ztráty důvěry. Mnozí jsme na školeních a seminářích mnohokrát slyšeli, že nejbezpečnější jsou investice do státních dluhopisů.

Při pohledu na výnosovou křivku trhu dluhopisů vidíme, že tento výrok je pravdivý pouze z půlky. Správně bychom měli říci, že v posledních 30 letech byly nejbezpečnější investicí dluhopisy (30 let klesaly výnosy na dluhopisech a dále klesat mohly). Také by ale mělo zaznít, že v budoucích 10 letech budou dluhopisy jedněmi z velmi rizikových aktiv, protože výnosy jsou na minimu a dále klesat nemohou. Naopak se vzrůstajícím zadlužením  a neschopností splácet dluhy nedůvěra investorů vyžene výnosy na dluhopisech nahoru. A všichni víme, že cena dluhopisu se chová reverzně vzhledem k jeho výnosu. Co si však mnozí neuvědomují a Taleb to v knize Antifragile zdůrazňuje, nárůst výnosů na trhu dluhopisů způsobí ztrátu důvěry a masivní stahování peněz z kapitálových trhů (pokles cen akcií, dluhopisů). Narůstající sazby se z trhu dluhopisů přelijí i do hypotečních zástavních cenných papírů a skrze dražší hypotéky dojde i k poklesu trhu nemovitostí. Investoři přirozeně v tomto období hledají bezpečná protikrizová aktiva, jako je například zlato. Díky narůstající ceně zlata zhodnocují i akcie těžařů zlata a drahých kovů. Napětí ve společnosti vyvolává poptávku po krátkých palných zbraních, z čehož těží zbrojní firmy. V tomto scénáři zkrátka profitují protikrizová aktiva.

Vzhledem k vývoji na trhu dluhopisů a historicky nejnižšímu úročení je třeba vnímat diverzifikaci komplexně. Bubliny na akciích a na dluhopisech mají při svém splasknutí zcela jiné dopady na ekonomiku. Pokud praskne bublina na akciovém trhu, dopad na reálnou ekonomiku je zpravidla malý, protože dochází pouze ke ztrátě bohatství. Není zasažena důvěra a kredibilita dlužníků, investorů a likvidita v bankovním systému. Nedochází ke stahování dluhového kapitálu z ekonomiky a recese po splasknutí akciové bubliny je krátká a mírná. Vzpomeňme si na krach technologické bubliny v roce 2001 a následný vývoj ekonomiky. Naproti tomu splasknutí dluhopisové bubliny je pro ekonomiku fatální. Vytrácí se totiž důvěra a krize kredibility způsobuje vlnu bankrotů. Dopad na ekonomiku je dlouhodobý a recese je velmi hluboká. Stačí si vzpomenout na hypoteční krizi roku 2008 a následný vývoj ekonomiky a trhu práce. Tehdy došlo ke splasknutí bubliny dluhových cenných papírů vázaných na subprime hypotéky. My se však musíme mít na pozoru před mnohem větší bublinou než v roce 2008. Nemluvíme totiž o relativně malém trhu hypotečních dluhopisů, ale o gigantickém trhu státních bondů a o neúnosně narůstajícím zadlužení všech ekonomik.

Stabilní a vyvážené portfolio by mělo obsahovat papírová aktiva (akcie, dluhopisy, fondy) i aktiva reálná (fyzické zlato a stříbro, nemovitosti, popř. umění). Dále musí vyrovnané portfolio, které obstojí i při ztrátě důvěry na kapitálových trzích, obsahovat standardní aktiva (akcie, dluhopisy  a nemovitosti) i aktiva protikrizová (zlato, akcie zbrojních firem a těžařů zlata). Fyzické zlato v sobě jako jedna z mála investic spojuje oba dva pro krizi tak cenné diverzifikační aspekty. Je to reálné  a hmatatelné aktivum, jehož cena navíc při ztrátě důvěry a následné krizi významně roste.

Zpomalování světové ekonomiky by pro nás mělo být vztyčeným varovným prstem, který nám připomíná, abychom věnovali diverzifikaci opět pozornost. A Nassim Nicholas Taleb nám zase připomíná, jak dlouhodobě úspěšně diverzifikovat a hlavně na jakém základě diverzifikace vlastně funguje.

 

Zdroj:Pavel Ryba, GOLDEN GATE CZ a.s.
Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.