Biotechnologie vytváří investiční bublinu

09:38 | Miloš Kotek | Diskuze

Koncem devadesátých let vstupovaly na burzu technologické společnosti, které měly stěží webové stránky. Mnohdy neměly ani nosné téma, jen příslib světlé budoucnosti. Byla to doba, kdy jedno IPO stíhalo druhé a poblázněná investiční veřejnost kupovala akcie technologických společností jak divá. Ceny akcií letěly vzhůru taženy iracionálním strachem z unikající příležitosti. Kdo jeden den nenakoupil, druhý den litoval, protože cena akcií vzrostla o několik procent. Nakonec technologická bublina praskla a ceny akcií technologických společností se zřítily dolů.

 

Dnes je situace jiná. Technologické společnosti nechodí pro peníze na burzu pomocí IPO, protože hojně využívají financování z privátních zdrojů. Existují fondy privátní fondy rizikového financování (venture capital) a fondy rozvojového financování (private equity), které nabízí soukromé financování rozvoje technologických společností, protože výnosy financovaných společností jsou mnohem výnosnější než prostřednictvím vstupu na burzu. Mnoho technologických společnosti, které vstoupily na burzu, si nevedlo dobře, protože nabízely jen malé zhodnocení v pozdější fázi svého vývoje, takže cena jejich akcií stagnovala, nebo rostla jen málo.

Podobný vývoj nyní můžeme sledovat u biotechnologických společností. Sektor biotechnologií prošel podobným vývojem jako sektor technologií a otázka zní, zda se v trhu nevytvořila další bublina, tentokrát u cen akcií biotechnologických společností.

Počty primárních úpisů akcií – IPO ilustrují oba tyto trendy. V roce 1999 vstupovalo na burzu 547 IPO, z čehož 260 bylo z technologického sektoru. V následujícím roce to bylo 440 IPO a 198 z technologického sektoru. Oproti tomu v roce 2014 upisovalo akcie 293 společností a 107 bylo ze zdravotnictví. V tomto roce ze 159 IPO bylo 59 ze zdravotnictví. Většina IPO ze zdravotnictví pocházela z oblasti farmacie, což zahrnuje i firmy z oblasti biotechnologie.

Vzestup IPO zdravotnických společností

Počty zdravotnických společností vstupujících na burzu stabilně rostou od roku 2008

 

Zdroj: Dealogic

V kontrastu k biotechnologickým IPO počet technologických společností, které si jdou pro kapitál na burzu, klesá. Pro začínající firmy, které dosáhnou hodnoty nad 1 miliardu USD, se vžilo označení „unicorn“ – jednorožec. V současnosti existuje 125 soukromých technických začínajících společností (startupů) s hodnotou přes 1 miliardu USD. Podle Dow Jones VentureSource dosáhlo 70 společností hodnoty 1 miliardy dolarů ve velmi krátké době od ledna 2014. V roce 2015 pochází z technologického sektoru pouze 14 % IPO. To představuje nejmenší procentuální podíl od posledního vzepětí a do konce roku se tento podíl asi nezvýší.

 

Růst v sektoru biotechnologií propojuje IPO s nákupy a slučováním firem

Investory přitahují biotechnologické společnosti, protože představují technické inovace svázané s léčbou nemocí. Kromě toho těží sektor biotechnologií z přílivu kapitálu daném vysokou výkoností, což přitahuje další zdroje a vytváří hybnost růstu. Index biotechnologických společností XBI během dvou let vzrostl o 80 %, zatímco index širšího trhu S&P 500, vzrostl za stejné období o 20 %.

V tomto roce proběhlo v sektoru biotechnologií také k mnoha převzetím a slučování firem. Do 21. října tohoto roku došlo k 357 dohodám o převzetí, nebo sloučení v celkové hodnotě 263,65 miliardy USD. V minulém roce to bylo 325 dohod v celkové hodnotě 203,4 miliardy USD. To jsou nejvyšší hodnoty za posledních 20 let a zároveň to ilustruje intenzitu, s jakou vedoucí firmy hledají novou generaci farmaceutických produktů.

„Investory zajímá, že se objevují nové způsoby léčby nemocí, zvláště pak rakoviny,“ tvrdí Kathleen Smith, ředitelka společnosti Renaissance Capital, a manarka ETF zaměřených na primární úpisy společností (IPO). Nicméně množství nově uváděných IPO vede zároveň k obavám, že trh je přehřátý. „Největší změna v sektoru je pro investory zároveň zdrojem největších obav,“ dodává.

Mnoho biotechnologických IPO si jde na trh pro relativně malý kapitál, poznamenává Richard Peterson, vrchní ředitel poradenské společnosti Standard & Poor’s Investment Advisory Services. Tento vývoj naznačuje, že strach z investiční bubliny je přehnaný. Největší farmaceutické IPO od roku 2014 byla společnosti vyvíjející léky Catalent Inc. (CTLT), která si šla pro kapitál ve výši 1 miliardy USD. Druhý největší úpis akcií měla společnost Axovant Science Ltd. (AXON) ve výši 362 miliónů USD.

Někteří investoři se však obávají, že mnoho společností, které vstupují na burzu, postrádá dostatečné příjmy, dostatečné zisky, případně i ověřené nápady. „U mnoha společností (vstupujících na burzu) se někdy jen škrábu na hlavě,“ říká Andrew Farquharson, provozní ředitel společnosti InCube Ventures, společnosti zaměřené na rizikový kapitál pro přírodní vědy.

Některé IPO přitahují pozornost ještě před svým vstupem na burzu. Theranos, uznávaný startup v hodnotě 9 miliard dolarů je v současné době propírán deníkem The Wall Street Journal že slibovaná technologie krevních testů selhává. Společnost se následně ocitla v centru mediální bouře kvůli svým obchodním praktikám.

 

Graf: Porovnání výkonnosti indexu S&P 500 a indexu sektoru biotechnologií XBI za dva roky

Akcie sektoru biotechnologií prudce ustoupily ze svých maxim dosažených v tomto roce, ale pořád ještě mají mnohem vyšší výkonnost, než celkový trh představovaný indexem S&P 500.

 

Zdroj: MW

Mnozí se domnívají, že biotechnologická bublina již praskla. Index XBI je 20 % pod svým rekordním maximem na úrovni 90,36 ze 17. července. Oproti tomu index S&P 500 se nachází 1,3 % pod svým vrcholem z 21. května na úrovni 2130,82.

Paul Nolte, vrchní vice president společnosti Kingsview Asset Management však žádné obavy nemá. Domnívá se, že to co vidíme je jen přesun investic ze sektoru zdravotnictví do bezpečnějších vod, spotřebních služeb a sektoru inženýrských sítí. „To co vidíme je obyčejná rotace sektorů,“ dodává.

 

Startupy přetékají miliardami dolarů, ale zájem o IPO ochabuje.

Zatímco biotechnologické firmy vstupovaly na burzu, ostatní technologické společnosti byly silně financovány rizikovým kapitálem ze soukromých zdrojů.

Podle společnosti Dow Jones VentureSource pouze 16 amerických společností zainvestovaných v letech 1999 až 2000 rizikovým kapitálem dosáhlo hodnoty větší, než 1 miliarda USD. Seznam Wall Street Journal Billion Dollar Club, který sleduje celkový počet začínajících společností s hodnotou 1 miliarda dolarů a výš, má k 1. listopadu tohoto roku 125 členů, počínaje monstrózně rostoucí společnosti Uber Technoloties Inc. až po Kabbage, což je společnost poskytující online půjčky.

Za hodnotou těchto společností se skrývá obrovské množství rizikového kapitálu, který se domnívá, že vstupovat v současné době na burzu není nezbytně nutné. Množství rizikového kapitálu, který investuje do začínajících amerických firem, se neustále zvyšuje. Podle analytické společnosti CB Insights během prvních tří čtvrtletí roku 2015 investoval rizikový kapitál 57,9 miliardy USD. To je víc než za celý rok 2014, kdy bylo investováno 56,5 miliardy USD.

Také zvýšený dohled regulačních orgánů mohl přispět k menšímu počtu technologických společností vstupujících na burzu. Vstup na burzu je mnohem dražší, než v roce 2002, kdy byl přijat zákon, který vyžaduje, aby se společnosti uvedly zdroje svého financování, včetně povinné zprávy o interních kontrolách účetnictví.

Investoři si stále stěžují na náklady spojené s primárním úpisem akcií, i když zákon Jumpstart Our Business Startups Act přijatý v roce 2012 jejich obavy poněkud zmírnil. „Nové společnosti nevidí ve vstupu na burzu žádnou výhodu, protože je to spojeno s vysokými náklady a následným nekončícím vyplňováním výkazů,“ uvádí Richard Peterson.

 

Graf: Množství technologických IPO vysychá

Během technologické bubliny množství IPO dosáhlo svého vrcholu. V současné době je počet IPO jen stínem bývalého množství.

 

Zdroj: Dealogic

V současné době financuje rizikový kapitál začínající společnosti vysokými částkami okolo 100 miliónů USD. Tyto vysoké částky plynou relativně malému počtu společností. Ve třetím čtvrtletí roku 2015 se vede jednání o poskytnutí 37 takto vysokých kapitálových vstupů, většina je v závěrečném stádiu dohody.

Tento přístup je částečně odrazem stádní mentality v investování. „Můžeme si to ukázat například na IPO společnosti Facebook z roku 2012,“ říká Sam Hamadeh, generální ředitel společnosti PrivCo, která se specializuje na finanční data soukromých společností. Investoři vidí rychle rostoucí společnost s obrovskou uživatelskou základnou, ale nikoli už malé příjmy v celkově nerostoucí ekonomice.

Od té doby všichni chovají naději, že najdou další společnost, jako je Facebook. Investoři mimo oblast rizikového kapitálu, jako jsou podílové, nebo hedgeové fondy se snaží naskočit do jedoucího vlaku a to zvyšuje hodnotu společností. „Jediné, co potřebujete, je člověk, který je ochotný zaplatit vyšší cenu,“ říká Jeremy Levine, partner společnosti Bessemer Venture Partners.

Ne každá společnost se stane budoucím Facebookem, poznamenává Sam Hamadeh a zpochybňuje společnosti z miliardového klubu.

 

Investice rizikového kapitálu pokračují, kapitálové trhy se chovají racionálně.

V srpnu se propadl index Dow Industrial o 1000 bodů a trh zažil prudkou korekci. Index S&P 500 se propadl na nejnižší hodnoty od října 2014. Tento propad se podepsal také na poklesu hodnoty bývalých „jednorožců“ jako je Fitbit Inc. (FIT), Box Inc. (BOX) a Etsy, Inc. (ETSY).

Analytici tvrdí, že investoři na Wall Street se ve svých reakcích na hospodářské výsledky společností, na jejich zisky, lepší, nebo horší než očekávané výsledky, chovají racionálně. Po obrovských vzestupech na počátku působení na Wall Street se velké společnosti jako Twitter Inc. (TWTR) nebo Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) opět propadly, některé dokonce pod upisovací cenu akcií. „Kapitálový trh se k ohodnocení těchto společností staví racionálně,“ říká Jeremy Levine.

Růst na Wall Street je mnohem náročnější, pohyb směrem dolů je mnohem rychlejší. Největší IPO roku z 15. října 2015, společnost First Data Corp. (FDC), měla začátek jak na trampolíně.

Soukromý rizikový kapitál ale nereaguje stejně jako burza, říká Jeremy Levine. Investoři sice tvrdí, že hodnota a velikost investičního podílu jsou příliš vysoké, ale rizikový kapitál nepřestává s investováním.

„Zatím to neprasklo,“ říká Levine. „Nevidím žádnou změnu v chování.“

Paul Boyd, managing partner společnosti ClearPath Partners, dodává, že investoři nyní věnují mnohem větší pozornost finančnímu zdraví společnosti. To znamená, že pro méně zdatné společnosti z miliardového klubu může být složité růst a generovat zisk stále stejným tempem, což zákonitě povede k nižší hodnotě společností. Společnosti, které nezvládnou efektivně ovládat svůj kapitál, se mohou stát cílem převzetí vedoucích technologických společností působících na akciovém trhu, tvrdí Paul Boyd, který očekává silnou vlnu slučování a akvizic během příštích 24 až 36 měsíců.

Nicméně pokud k tomu dojde, bude to pro rizikový kapitál zdravá změna, říká Boyd a dodává: „Nebude to nukleární zima, bude to jen obyčejná zima,“

Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.


Související články
Ilustrativní obrázek

Deutsche Bank plánuje zpětný odkup dluhopisů v hodnotě jedné miliardy EUR

Ilustrativní obrázek

Autobazary AAA se na burzu v nejbližší době nevrátí

Ilustrativní obrázek

Saúdskoarabský korunní princ hovořil o IPO Saudi Aramco na přelomu let 2020 a 2021

Ilustrativní obrázek

Aston Martin očekává tržní hodnotu 4 až 5,1 miliard liber po IPO v Londýně

Ilustrativní obrázek

Qutoutiao Inc čínský poskytovatel mediálního obsahu zhodnotil první den obchodování na NASDAQ své akcie o téměř 130%

Ilustrativní obrázek

IPO Constellation Pharmaceuticals v hodnotě 80,1 milionu USD je plánován na dnešekČti více
Ilustrativní obrázek

Frankfurtská burza otevřela v zisku

Ilustrativní obrázek

Asie obchodovala smíšeně, výrobce čipů TSMC oznámil výsledky a očekává větší investice

Ilustrativní obrázek

Německý DAX se drží nuly, SAP a Covestro zvýšily celoroční výhled

Ilustrativní obrázek

Asijský trh převážně v zeleném

Ilustrativní obrázek

Německá burza zahajuje mírným růstem

Ilustrativní obrázek

Asijsko-pacifickým indexům se převážně dařilo, v Číně akcie klesaly

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.