Binární opce strategie

Znalost strategií pro obchodování s binárními opcemi je jedním z předpokladů dlouhodobě úspěšné kariéry tradera. Pomohou Vám určit, jaké množství peněz do jednotlivých obchodů vložit, jaké konkrétní obchody volit a jak vylepšit celkovou statistiku úspěšnosti. Opční strategie bohužel nejsou zaručeným způsobem jak zhodnotit svou investici, konkrétní situace na trhu vyžadují specifický přístup a také individuální charakter a psychologie obchodníka hraje významnou roli. Po čase každý trader začne s úpravami již stávajících strategií, nebo se pokusí přijít s novou, která více odpovídá jeho specifickému stylu obchodování.

Bez investiční strategie je dosažení dlouhodobého úspěchu v obchodování s binárními opcemi takřka vyloučeno. Bez konzistentní strategie většinu začínajících obchodníků čeká pouze krátká kariéra fušéra, který vyzkouší větší množství doporučovaných obchodních stylů, občas vydělá, občas ztratí, ve skutečnosti však nebude vědět proč a kdy konkrétně do obchodů vstupuje, kdy je opouští a jaké obchodní riziko je pro něj přípustné. 

Nalezení vhodné strategie vyžaduje detailní analýzu svého dosavadního obchodního stylu, kdy se na jednu stranu postupně snažíme posílit jeho silné stránky a pokud možno minimalizovat negativní dopady těch slabých.

 

Kolik investovat?

V zásadě se můžeme setkat se třemi možnými způsoby řízení rizik.

Tím prvním je jen žádné řízení rizik, martingale a řízení rizik založené na procentuálních strategiích.

Většina profesionálních obchodníků nejen s binárními opcemi se shoduje na tom, že pouze procentuální řízení rizik může přinášet dlouhodobý úspěch. Bez vhodného řízení rizik začne obchodník dříve nebo později ztrácet kapitál až do úplného vymazání účtu. Proč tomu tak je si ještě podrobně vysvětlíme níže.

Strategie martingale a její obdoby počítají s navýšením vkladu po každém neúspěšném obchodu či sázce, tak abyste se ziskem dorovnali své ztráty. Nejčastější variantou je navýšení investice po každém neúspěšném obchodu, takže i po sérii ztrát přinese ziskový obchod dostatečný zisk na dorovnání předchozích ztrát. Problémem těchto přístupů k řízení rizik je, že jednoduše řečeno fungují jen do doby, než zkrátka fungovat přestanou. Obchodník při vstupu do binárního kontraktu nikdy nemá 100% garanci, že skončí v jeho prospěch. Přestože vhodná obchodní strategie může Vaše šance navýšit, naprostou jistotu nemá obchodník nikdy.  Důsledkem je nevyhnutelná série ztrátových obchodů, která při nedostatečném či nedůsledném řízení rizik může vést až ke ztrátě veškerého obchodního kapitálu, což je pravděpodobný scénář především při použití strategie martingale.

Série pěti nebo dokonce deseti neúspěšných obchodů není v případě binárních opcí či například klasického obchodování na forexu ničím neobvyklým. Pokud zdvojnásobíte svou investici, po sérii deseti neúspěšných obchodů již musíte vložit 1 024násobek původní částky. Po devátém neúspěšném obchodu jste investovali již 512násobek původní částky, pravděpodobnost, že máte dostatek prostředků na další masivní investici je tak mizivá. Přestože série deseti neúspěšných obchodů je poměrně nepravděpodobná událost, po roce obchodování se s ní setká většina obchodníků. Pokud se chcete vyhnout bankrotu, nezkoušet uspět s martingale je prvním krokem.

Jediným nástrojem řízení rizik, který obchodníkovi dává dlouhodobou šanci uspět je procentuální přístup. Ten je obecně založen na opačném přístupu než martingale. Po každém neúspěšném obchodu se výše investované částky sníží, naopak po úspěšném obchodu, se investice navýší. Do každého obchodu investujete pouze malé procento z Vašeho celkového obchodního kapitálu, ideálně méně než 5 %. Konzervativnější obchodníci často nebudou do jednoho kontraktu investovat více jak 2 % svého celkového kapitálu, zatímco ti odvážnější zvolí právě 5 %.

Řekněme, že zvolíte střední cestu a rozhodnete se investovat do každého obchodu 3 %. Pokud disponujete na obchodním účtu částkou 1000 USD, investujete do jednoho obchodu 30 USD. Jakmile výše konta dosáhne 2000 USD, navýšíte své jednotlivé investice na 60 USD. Pokud dojde k sérii neúspěšných obchodů a proděláte propad na zůstatek 500 USD, potom se Vaše jednotlivé investice omezí na 15 USD.

Tímto způsobem se výše jednotlivé investice přizpůsobuje Vašim aktuálním možnostem a zajistí, že do obchodu vždy vložíte pouze tolik, kolik si můžete dovolit. Co je možná důležitější, Váš obchodní účet bude tímto způsobem bude schopný přečkat sérii neúspěšných obchodů a soustavně růst, jakmile se Vám začne znovu dařit.

 

Vylepšování obchodní strategie

Pokud jde o analýzu a vylepšování své obchodní strategie, existuje prakticky pouze jediný prostředek, obchodní deník. Tím může být prakticky cokoli,  co Vám pomůže zachytit a lépe pochopit rozhodnutí vstoupit do konkrétních obchodů a jejich výsledky.

Řekněme, že jste typ obchodníka, který kombinuje přístup založený na obchodování zpráv a technické analýze. Jakmile si začnete vést obchodní deník, zaznačíte si každý jednotlivý obchod s uvedením důvodů, které k němu vedly, ať už je to signál technické analýzy, nebo zásadní zpráva. Po čase byste měli být schopni rozpoznat trend. Například úspěšnost Vašich obchodů postavených na zprávách činí 60 %, avšak u obchodů učiněných na základě technické analýzy jste úspěšní v 75 % případů. S vědomím těchto údajů můžete dojít k rozhodnutí zcela ze své obchodní rutiny vyloučit obchodování zpráv a zaměřit se čistě na technickou analýzu. V dalším kroku se zaměříte na ty aspekty technické analýzy, které Vám přinášejí vyšší úspěšnost, a dále rafinujete svou strategii. Může to být časový rámec, ve kterém o obchodech rozhodujete, typy obchodovaných trhů či používané indikátory.

Pokud nepolevíte ve svém zaměření se na detaily, po čase byste měli zaznamenat postupné zlepšování Vašich obchodních výsledků.

 Nejen začínající trader by si měl také položit několik zásadních otázek.

 • Který způsob řízení rizik je pro mě nejvhodnější?
 • V jakou část dne jsem schopen obchodovat nejefektivněji?
 • Kterému aktivu na trhu nejlépe rozumím a jsem schopen jej obchodovat s nejvyšším ziskem?
 • Mívám nálady, během kterých bych neměl obchodovat?
 • Se kterým brokerem jsem nejvíce spokojený a proč?

A to jsme jen na začátku. Obchodní deník Vám v retrospektivě pomůže lépe odpovědět na všechny výše uvedené otázky. Doporučuje se také zaměřit se vždy na jeden aspekt Vašeho obchodování, jinak může být obtížné výsledky objektivně zhodnotit. 

 

Které obchodní strategie jsou k dispozici?

Množství konkrétních obchodních strategií dnes tvoří již značně nepřehlednou paletu, existuje však několik hlavních směrů, se kterými se blíže seznámíme.  

Obchodování s trendem

Trendové obchodování je založeno na předpokladu, že trh, který soustavně vytváří nová vyšší maxima a zároveň vyšší minima v tomto pohybu bude pokračovat i nadále. To samé platí o trhu sestupném.  

 1. Obchodník může sledovat trend jako celek v delším časovém rozpětí, přičemž důležitou schopností každého obchodníka je převládající trend s jistotou rozpoznat a případně předvídat jeho otočení.
 2. Pokud chcete vstupovat do obchodů častěji a spokojíte se s vyšší mírou rizika, potom můžete obchodovat i jednotlivé krátkodobé korekce v dlouhodobém trendu. Alternativou je také kombinování obou přístupů a obchodovat jak dlouhodobý trend, tak jeho korekce. 

Typickým způsobem jak obchodovat trend je pomocí high/low binární opce. Tento druh opcí je postaven na odhadu, zda se trh bude po daném čas pohybovat nad, nebo pod aktuální cenou. Pro obchodování vzestupného trendu zakoupíte high opci, kdežto při sestupném trendu low opci.

Pokud jste připraveni přijmout vyšší riziko avšak vyvážené vyšším výnosem, poté se poohlédnete po one touch opci. Pomocí ní odhadujete, zda se trh dostane do vypršení exspirační doby na určitou úroveň.

Ať už se rozhodne pro jakoukoli strategii, dobře rozpoznatelný trend vždy nabízí na všech časových rámcích mnoho výhodných příležitostí ke vstupu do pozice.

Obchodování zpráv

Významné zprávy mají často na trhy velký vliv. Například pokud společnost vykáže lepší než očekávané hospodářské výsledky, cena jejích akcií pravděpodobně vzroste. Naopak znepokojivá statistika nezaměstnanosti může vést k oslabení příslušné měny.

Nicméně umění precizně převést zprávy na ziskové obchody není jednoduché. Pokud následujeme trend, můžeme se do jisté míry opřít o matematické kalkulace dalšího vývoje, naopak zprávy nám nedávají žádné vodítko, kde až se cena aktiva zastaví.

Přesto existují metody obchodování zpráv, které můžete s jistou mírou úspěšnosti využívat.

1. Obchodování průlomu 

Jakmile trh zasáhne významná zpráva, můžete v několika málo sekundách očekávat silnou počáteční odezvu ve formě výrazného pohybu ceny. Pokud koupíte například 60s binární opci, můžete obchodovat svá očekávání těchto prudkých tržních reakcí. Tyto opce fungují stejně jako high/low opce, jejich exspirační doba je však znatelně kratší mezi 30-300 sekundami, což postačuje na obchodování těchto průlomů.

2. Boundary (hraniční) binární opce 

Boundary opce stanovují dvě cílové ceny, hranice, jednu pod současnou cenou aktiva a druhou nad současnou cenou aktiva, čímž získáme obchodní pásmo.  Opce skončí pro kupujícího se ziskem (in the money), pokud se cena do vypršení exspirační doby dotkne jedné z těchto hranic. Tento druh opcí je ideální, v případě, že očekáváme silný pohyb ceny, avšak nejsme si jisti v jakém směru, což je přesně situace odpovídající době krátce před zveřejněním důležité zprávy. Sice nevíte, jestli bude zpráva dobrá, nebo špatná, jste si však jisti, že trh na ni bude výrazně reagovat, v tom případě sáhnete právě binárních opcích typu boundary.

3. High/low binární opce

Užití high/low opcí pro obchodování zpráv se může jevit jako jasná volba, situace je však trochu složitější. Zkušený trader ví, že trhy do ceny aktiva již s předstihem promítají očekávání budoucího vývoje, jakmile tedy dojde ke zveřejnění i velmi důležité zprávy, cena nemusí reagovat větším pohybem. Záleží na tom, zda zpráva, většinou jsou to hospodářské výsledky, předčí očekávání trhů. Pokud jste soustavně lepší v odhadování určitého typu zpráv, potom mohou být binární high/low opce dobrou příležitostí, jak na této své dovednosti vydělat.

Řekněme, že poté, co zanalyzujete trh, budete přesvědčeni o růstu indexu S&P 500 po zbytek odpoledne, přestože si nejste jisti o kolik. Rozhodnete se proto koupit binární call opci na index S&P 500. V našem příkladě je aktuální hodnota indexu 1800, potom tedy sázíte na to, že po vypršení splatnosti opce se bude S&P 500 nalézat nad hodnotou 1800. Binární opce jsou k dispozici pro celou řadu časových rámců, od minut až po měsíce, zvolte proto takovou exspirační lhůtu, která se shoduje s Vámi provedenou analýzou. Zvolíte například opci s realizační cenou 1800 a dobou exspirace 30 minut od doby zakoupení. Pokud bude Váš odhad správný a index S&P 500 se bude po 30 minutách nacházet nad hodnotou 1800, získáte 70 % vložené částky jako zisk, pokud však bude Váš odhad nesprávný a hodnota indexu bude po 30 minutách pod úrovní 1800, ztratíte celou investici.

Částka, kterou prostřednictvím binární opce můžete investovat je teoreticky neomezená, ale toto se může lišit broker od brokera. Často se můžete setkat s minimem 10 USD a maximem 10 000 USD investované částky.

Investujete tedy 100 USD do call opce s exspirací za třicet minut. Hodnota indexu S&P 500 po vypršení lhůty rozhodne o tom, zda získáte, či ztratíte peníze. Cena v době expirace může být buďto poslední kótovaná cena nebo například součet poptávkové a nabídkové ceny vydělený dvěma (bid+ask)/2. Pečlivě se seznamte s pravidly, která pro stanovení rozhodujících hodnot určuje broker či burza.

V našem případě byla poslední hodnota indexu S&P 500 před vypršením exspirace 1802, proto si můžeme připsat zisk 70 USD (70 % ze 100 původně investovaných USD) a ponecháme si původních 100 USD.  Pokud by hodnota indexu skončila pod úrovní 1800, ztratili bychom investici 100 USD. V případě, že se hodnota indexu či jiného aktiva bude po vypršení exspirace nacházet přesně na realizační ceně, dostane obchodník svůj vklad zpět bez zisku či újmy. Zde je třeba si uvědomit, že každý broker může mít pro tyto případy vlastní pravidla, jelikož se jedná o mimoburzovní trh. Broker po uplynutí doby exspirace automaticky převede na Váš účet zisk, nebo odečte případnou ztrátu.

 

Další typy strategií binárních opcí

Příklad, který jsme si ukázali výše je nejrozšířenější typickou high-low binární opcí. Mimo USA se setkáte s celou paletou dalších typů. Mezi ně patří například „one touch,“ binární opce u kterých stačí, aby se cena doslova dotkla cílové úrovně třeba jen jednou před vypršením exspirační doby, a obchodník skončí se ziskem. Cílovou úroveň, které se musí hodnota aktiva dotknout, můžeme zvolit jak nad aktuální cenou, tak pod ní.

V případě takzvané „range“ binární opce obchodník zvolí rozpětí, ve kterém musí cena aktiva zůstat pro vypršení expirace, aby byl kontrakt ziskový.  Pokud se cena dostane mimo zvolené rozpětí, obchodník ztrácí svou investici. Společně s tím jak na trhu s binárními opcemi roste konkurence, zvyšuje se i snaha brokerů zaujmout klienty novými a novějšími produkty, nabídka rozličných variant binárních opcí se tak neustále rozšiřuje.

 Přestože struktura se může měnit, u binární opce by mělo zůstat zachováno, že riziko i možný zisk za Vaši investici znáte předem. Výše výnosu se u binárních opcí pohybuje v rozmezí 50 – 500 %, což znamená, že obchodník může na jednom obchodu teoreticky více získat než ztratit. Na paměti byste měli mít, že s rostoucí výší možného výnosu se zároveň snižuje pravděpodobnost, že opce skončí v zisku.

Existují brokeři, kteří umožňují uzavření opčního kontraktu ještě před vypršením jeho exspirace, jedná se však o výjimky. Předčasné uzavření je často spojeno s nižším ziskem či ztrátou, může však zabránit ztrátě investice v plné výši.

Obchodování svíčkových formací

Obchodování cenových nebo také svíčkových formací je pro mnoho začínajících obchodníků ten nejjednodušší způsob jak dosáhnout zisku.

Obchodní svíčky slouží k zachycení vývoje ceny aktiva, namísto jednoduché linie, jak ji známe z většiny grafů, však nabízejí  dodatečné obchodní informace.  Každá svíčka zachycuje celkový objem obchodů na určitém aktivu za daný čas. Často se setkáme se svíčkami minutovými, pětiminutovými, patnáctiminutovými hodinovými, ale také denními a týdenními.

Z každé svíčky můžeme vyčíst otevírací cenu, uzavírací cenu a dosažené maximum a minimum v daném čase.  Liniové grafy používají pouze jednu z těchto hodnot, obchodník se tak z nich nevyčte mnohdy zásadní informace o chování ostatních účastníků trhu.

Základní princip obchodování svíčkových formací je poměrně prostý. Obchodníci vycházejí z předpokladu, že určitý průběh obchodování vyjádřený takzvanou cenovou akcí, tedy na grafu svíčkovou formací je zpravidla následován určitou reakcí. Ačkoli se zde pohybujeme na půdě pravděpodobnosti a nikoli jistoty, jak je tomu ostatně u obchodování na finančních trzích zvykem, takto vzniklé odhady dalšího vývoje mohou vést k dlouhodobě dosahovanému zisku.

Jednou z důležitých svíčkových formací je takzvaná mezera (gap). Pokud na grafu spatříte náhlý větší skok z jedné cenové hladiny na druhou, mohou následovat tři varianty dalšího vývoje.

 1. Obchodní mezera (gap) může vzniknout v období malé obchodní aktivity, nízkého obchodního objemu před uzavřením trhu. Pokud se některý z obchodníků splete a chybou dojde k vytvoření gapu, můžeme očekávat, že dojde k jeho opětovnému uzavření, tedy že se cena vrátí na úroveň před jeho vznikem. 
 2. Pokud dojde k vytvoření mezery během postranního obchodování, poté se jedná o průlomovou mezeru, která naznačuje změnu trendu a pokračování obchodování ve směru vzniku mezery. Znovu se jedná o relativně spolehlivé vodítko pro vstup do obchodní pozice.
 3. Pokud došlo k vytvoření mezery ve směru již probíhajícího trendu, mělo by se obchodování v tomto směru dále posílit.

Existují desítky a desítky různých cenových formací, které Vám mohou s relativní mírou pravděpodobnosti napovědět, kam se obchodování vydá. Jejich krátký přehled najdete například zde.

Obchodování komodit prostřednictvím binárních opcí (AMERICKÉ OPCE)

Řekněme, že se zlato obchoduje za 1 195 USD za trojskou unci a Vy jste si jisti, že na konci obchodního dne bude jeho cena nad hodnotou 1 200 USD za trojskou unci. Zároveň předpokládejme, že máte možnost koupit binární opci na zlato s realizační cenou 1 200 USD za trojskou unci na konci obchodního dne.a tato opce se obchoduje za 57 USD ( nabídková cena), 60 USD (poptávková cena). Koupíte tedy tuto opci za 60 UDD.  Pokud cena zlata ten den uzavře na hodnotě 1 200 USD za trojskou unci či nad ní, získáte 100 USD, což znamená, že Váš výnos bude činit před odečtením poplatků 40 USD nebo 66,7 %. Na druhou stranu, pokud cena zlata uzavře pod úrovní 1 200 USD, ztratíte svou investici 60 USD, což představuje 100% ztrátu.

Nákup a prodej binárních opcí (AMERICKÉ OPCE)

Pro kupujícího je cenou americké binární opce jednoduše ta uvedená při nákupu. Pro prodávajícího představují náklady na prodej binární opce rozdíl 100 USD a její aktuální ceny.

Z pohledu kupujícího může být cena opce na americký způsob vnímána jako pravděpodobnost toho, že obchod bude úspěšný. Jinými slovy, čím vyšší je cena opce, tím vyšší je vnímaná pravděpodobnost toho, že cena aktiva v době exspirace se bude nacházet nad realizační cenou.  Z pohledu prodávajícího činí pravděpodobnost úspěšného obchodu 100 mínus cena opce.

V případě amerických binárních opcí se jedná o plně zabezpečené obchody, což znamená, že jak nakupující, tak prodávající musí po uzavření obchodu poskytnout plný kapitál k jeho plnění. V případě, že se binární opce obchoduje za 35 USD, kupující zaplatí tuto částku a prodávající 65 USD (100 USD - 35 USD). Těchto 100 USD je také maximální riziko jak pro prodávajícího,tak pro kupujícího.

V našem příkladu vypadá tedy poměr rizika k zisku pro obě strany následovně:

Kupující – maximální riziko = 35 USD

maximální odměna = 65 USD (100 USD - 35 USD)

Prodávající - maximální riziko = 65 USD

Maximální odměna = 35 USD (100 USD - 65 USD)

Obchodování na devizovém trhu prostřednictvím binárních opcí

Binární opce představují další z možností, jak obchodovat pohyby na devizovém trhu (forexu). Ve srovnání s pákovým obchodováním nabízeným stále se rozšiřující řadou forexových brokerů se sice jedná o nákladnější variantu, může však vyhovovat svou přehledností a předem známým poměrem rizika k zisku.

Binární opce na forexu

Binární opce na forex jsou nabízeny například burzami, jako je Nadex, která má ve svém portfoliu nejpopulárnější měnové páry jako USD/CAD, EUR/USD, USD/JPY a další často obchodované páry. Tyto opce jsou nabízeny s intradenními, denními či týdenními exspiracemi. Hodnota jednoho ticku, nejmenší pohyb na obchodování s daným měnovým párem, je 1 USD.

Intradenní binární opce nabízené na Nadexu exspirují každou hodinu, zatímco denní vždy v určený čas během dnes. Týdenní binární opce vyprší vždy v pátek ve tři hodiny odpoledne (CST).

Vzhledem k tomu jak frenetické dokáže obchodování na forexu být, nabízí se otázka, jakým způsobem burza stanovuje hodnotu měnového páru v době exspirace. Nadex vezme do výpočtu středovou hodnotu mezi nabídkovou a poptávkovou cenou posledních 10 obchodů na trhu, odstraní 30 % nejvyšších a 30 % nejnižších hodnot a poté zprůměruje ty zbývající. Podle informací na stránkách burzy Nadex jsou používány data poskytovaná deseti velkých bank.

Vezměme si například měnový pár EUR/USD, na kterém využijeme týdenní binární opci, která vyprší za čtyři dny ve 3 hodiny odpoledne.  Řekněme, že aktuální kurz EUR k USD je 1,2440.

Budeme uvažovat o dvou možných scénářích. V tom prvním věříme, že euro do pátku neoslabí a zůstane nad hodnotou 1,2425. Binární opce je na burze zapsána jako EUR/USD>1.2425 za cenu 49.00/55.00.

 Koupíte deset kontraktů za celkových 550 USD mimo poplatků. V pátek ve tři hodiny odpoledne se EUR/USD obchoduje za 1,2450, Vaše binární opce proto skončí v penězích. Každý z kontraktů skončí na hodnotě 100 USD, získáte proto 1000 USD. Váš hrubý zisk činí před odečtením poplatků 450 USD, tedy 82 %. Pokud měnový pár v pátek ve tři hodiny odpoledne uzavře pod úrovní 1,2425, ztratíte celou investici ve výši 550 USD, což představuje 100% ztrátu.

Ve druhém scénáři předpokládáme, že euro bude na páru s americkým dolarem oslabovat až na hodnotu 1,2375. Na Nadexu nalezneme vypsanou týdenní binární opci EUR/USD>1.2375 za cenu 60.00 USD/66.00 USD. Jelikož podle Vašeho názoru euro oslabí, rozhodnete se prodat 10 těchto kontraktů každý za 40 USD. (100 USD - 60 USD).   V pátek ve tři hodiny odpoledne (CST) se EUR/USD obchoduje na úrovni 1,2400.  Jelikož je tato hodnota v době vypršení opce nad její realizační cenou 1,2375, ztrácíte svou investici 400 USD, tedy 100 % vložené částky.

Pokud by pár v danou dobu uzavřel pod úrovní 1,2375, získali byste za 10 kontraktů celkem 1000 USD. Váš zisk by v tomto případě činil 600 USD tedy 150 % vložené částky.

Další základní strategie pro obchodování s binárními opcemi na americký způsob

1. V případě amerických opcí nemusíte čekat, než kontrakt vyprší, abyste měli z obchodu zisk. V našem případě činí ve čtvrtek spotová cena EUR/USD 1,2455 a vy se obáváte, že po zveřejnění pátečních makroekonomických dat z USA měnový pár poklesne. Vaše binární opce EUR/USD>1.2425 stála v čase nákupu 49.00/55.00 USD, nyní se však prodává za 75/80 USD. Rozhodnete se prodat 10 kontraktů, které jste původně nakoupili za 55 USD každý a při ceně 75 USD, tak získáte celkem 200 USD nebo 36 %.

2. Ukázat si to můžeme i na obchodu s měnovým párem USD/JPY. Očekáváte, že měnový pár USD/JPY, který se aktuálně obchoduje za 118,50, se bude vyznačovat vysokou volatilitou a buďto bude v pátek výrazně výše nad 119,75, nebo naopak níže pod 117,25. Nakoupíte tedy 10 binárních opcí USD/JPY>119.75 obchodovaných za 29.50/35.50 a zároveň prodáte 10 binárních opcí USD/JPY>117.25 obchodovaných za 66.50/72.00. Zaplatíte tedy 35,50 USD za nákup kontraktu USD/JPY>119.75 a 33,50 USD za prodej kontraktu USD/JPY>117.25. Vaše celkové náklady na vstup do pozic činí 690 USD (355 + 335).

Jakmile opce v pátek ve tři hodiny odpoledne vyprší, mohou nastat tři možné varianty.

 • Japonský jen se obchoduje nad úrovní 119,75 V tomto případě kontrakt USD/JPY>119.75 vypršel se ziskem 100 USD, zatímco USD/JPY>117.25 vypršel mimo peněz. Celkem tedy obdržíte 1000 USD a Váš výnos je tedy 310 USD, tedy 45 %.
 • Japonský jen se obchoduje pod úrovní 117,25 Za této situace vyprší kontrakt USD/JPY>117.25 na hodnotě 100 USD, zatímco USD/JPY>119.75  vyprší bezcenný. Obdržíte 1000 USD, přičemž výnos bude činit 310 USD, tedy 45 %.
 • Japonský jen se obchoduje mezi úrovněmi 117,25 a 119,75. V tomto případě oba kontrakty vyprší bezcenné a přicházíte o celou svou investici ve výši 690 USD.

Obchodování měnových párů EUR/USD a GBP/USD během evropské obchodní seance

Jedním z nejpopulárnějších obchodů prostřednictvím binárních opcí bez použití indikátorů technické analýzy je strategie průlomu během evropských obchodních hodin na párech EUR/USD a GBP/USD:

Situace č. 1 Měnový pár během evropské obchodní seance neopustí své obchodní pásmo, tedy zůstane v postranním obchodování.
Tato situace nastává poměrně vzácně. Setkáme se s ní především tehdy, pokud během následující obchodní seance trhy očekávají zveřejnění důležité zprávy. Za této podmínky většina účastníků trhu zachovává vyčkávací postoj, objem obchodování je utlumený stejně jako výkyvy ceny.

 Pokud k této situaci dojde a obchodování je během evropské seance utlumené, můžeme očekávat, že během následující americké seance dosáhne pohyb ceny dvojnásobku toho, co je obvyklé. Není třeba zdůrazňovat, že za těchto podmínek je během evropské seance rozumné příliš neriskovat, jelikož pohyb během amerických obchodních hodin může dosáhnout minimálně 150-200 pipů.

Situace č. 2 Měnový pár překoná rezistenci utvořenou  během ranních obchodních hodin.
Skutečný průlom nastává tehdy, pokud se obchodování podaří překonat důležitou rezistenci, opětovně oslabí a následně se odrazí od bývalé rezistence, která nyní na páru představuje podporu (support).

V tu chvíli by obchodník měl mít připravenu call opci s exspirací v příštích několika hodinách tak, aby profitoval z dalšího růstu na páru během obchodních hodin v Severní Americe. Často můžeme počítat na párech EUR/USD a GBP/USD s pohybem kolem 30 pipů a více. V případě potřeby je vhodné zvolit čas exspirace před zveřejněním důležité zprávy.

Situace č. 3 Měnovému páru se nepodaří napodruhé prorazit rezistenci, a utvořit tak nový support. Došlo k takzvanému falešnému proražení.

V takovém případě se obchodování opět vydá opačným směrem. Opatrný obchodník vyčká na potvrzení pohybu ve směru dolů a použije pro obchodování put opci.

 

Další vybrané strategie proto jak obchodovat binární opce

Hedging

Hedging neboli zajištění, pojištění před ztrátou, zajištění rizik je poměrně běžná strategie pro obchodování na binárních opcích, avšak někteří brokeři ji neumožňují, je tedy potřeba si důkladně prostudovat podmínky brokera předtím, než si u něj otevřeme obchodní účet. V praxi hedging na binárních opcích znamená, že si otevřeme dva binární obchody se stejnou dobou exspirace v opačných směrech, čímž výrazně redukujeme vlastní riziko a dokonce navyšujeme možný zisk. Například koupíme call opci s exspirací za třicet minut. Po patnácti minutách pozorujeme, že cena aktiva skutečně stoupá nad realizační cenu, zároveň však kupující již ztrácejí na síle a existuje riziko, že trh znovu poklesne. V ten okamžik se proti nepříznivému pohybu pojistíme koupením put opce s exspirací za patnáct minut. Poté mohou nastat případy, kdy v zisku skončí obě či pouze jedna z opcí, zvyšuje se tak výše našeho potenciálního zisku a omezuje riziko ztráty.

Scalping

Mezi běžně používané, ale mezi brokery nerady viděné strategie, patří i takzvaný scalping, skalpování. Podstatou této strategie je rychle otevírání a uzavírání pozic v rámci pouhých několika minut. Při obchodování ve velkých objemech může pohyb podkladového aktiva i o pouhých několik bodů přinést zajímavý zisk. Brokeři při tak rychlých obchodech nestíhají zajišťovat své pozice, snaží se proto skalpování na svých platformách omezit, či jej přímo zakazují. Skalpování se v případě binárních opcí nejčastěji provádí na 60s a 5minutových opcích.

Kointegrační strategie

Méně známou strategií, která původně vznikla pro obchodování měnových páru na forexu, ale své využití nalézá také v případě opcí, je takzvaná kointegrační strategie (angl. cointegration strategy). Jádrem strategie je nalézt dvě aktiva, která tradičně vykazují vysokou míru korelace. Takovými aktivy mohou být některé měnové páry, akcie společností ze stejného sektoru či například ropa a zemní plyn. V případě, že vlivem náhodných jednorázových faktorů dojde k vytvoření takzvané mezery (gap), tedy k oslabení, narušení korelace mezi oběma aktivy, můžeme předpokládat, že po čase dojde k jejímu uzavření. Nejčastěji k uzavření mezery dojde tak, že méně výkonné aktivum takříkajíc dožene, dorovná aktivum výkonnější. Například, pokud cena aktiva A vzrostla oproti aktivu B, budeme sázet na to, že aktivum B bude v následujícím období výkonnější, tak aby došlo k uzavření mezery. V rámci této strategie je zásadním faktorem správné načasování, tedy otázka, kdy vstupovat do pozice či ji uzavřít. Nedostatek obchodních zkušeností může použití této strategie limitovat především u začínajících obchodníků.

Straddle strategie

Tato strategie nachází své uplatnění především v době zvýšené volatility na trhu či před zveřejněním důležité zprávy. Uvažovat o ní můžeme také v případě, že názory analytiků na další pohyb toho či onoho investičního instrumentu se výrazně rozcházejí.   Namísto použití pouze put či pouze call opce na příslušném aktivu se rozhodneme využít obou obchodních příkazů.

V době, kdy je cena aktiva zvýšena a  my jsme přesvědčeni, že začne znovu klesat, zadáme put opci. Jakmile aktivum skutečně začne oslabovat, zadáme call opci v očekávání brzkého růstu.  Straddle strategie je samozřejmě použitelná i v opačném směru, kdy umístíme na nízko oceněné aktivum call příkaz a naopak put příkaz zadáme během růstu ceny. Tato strategie výrazně navyšuje naše šance na úspěch tím, že alespoň jedna z opcí skončí takzvaně „v penězích.“ Se straddle strategií se setkáme především v obdobích, kdy se trh rychle pohybuje oběma směry nebo v případě obchodování s tradičně volatilním aktivem.

Risk Reversal strategie

Strategie Risk Reversal patří mezi obchodníky s binárními opcemi mezi ty nejpoužívanější. Jejím cílem je snížit riziko obchodování a zvýšit pravděpodobnost ziskového výsledku. Strategie spočívá v současném zadání call a put opcí na jednom podkladovém aktivu. Tato strategie má své uplatnění především u aktiv, které se vyznačují vysokou mírou volatility. Binární opce, jak už jejich název napovídá mohou skončit se dvěma opačnými výsledky, pokud tedy obchodujeme v obou směrech, minimálně jedna z opcí skončí takzvaně v penězích (in-the-money).

Strategie Pinocchio

Oproti většině ostatních strategií pro obchodování s binárními opcemi, Pinocchio nevyžaduje žádné specifické znalosti či profesionální dovednosti v rámci fundamentální analýzy. Vhodná je především pro obchodování na komoditních futures, akciích či měnových párech.

Strategie Pinocchio pro binární opce je uplatnitelná na různých typech grafů. Pokud dáváte přednost japonským svíčkám, poohlížíte se po určité formaci tří svíček, stejně tak dobře ale můžete formaci vysledovat na čárkovém grafu.

Konec svíčky na levé straně se nalézá na úrovni otevření střední svíčky a ta by měla uzavřít na začátku pravé svíčky. Kvalitní Pinocchio, zkráceně pin bar poznáme tak, že otevření i uzavření střední svíčky by mělo proběhnout „uvnitř“ svíčky předcházející.  Ideálně střední svíčka uzavře blízko minima/maxima předcházející svíčky.  Navíc svíčka uprostřed musí mít dostatečně dlouhý stín, který dalece přesahuje přes levou i pravou svíčku.

Tento stín je v literatuře také někdy nazýván jako „spike“ (bodec, hrot, špička). Tento stín by měl být výrazně dlouhý a zároveň by měl mířit na opačnou stranu nežli aktuální pohyb trhu.  Je třeba poznamenat, že čím delším tento stín je, tím pravděpodobnější je úspěch této strategie. Délka stínu je v ideálním případě i několikrát delší než tělo svíčky.

Na obou stranách formace se nacházejí takzvané Pinocchiovy oči a uprostřed jeho dlouhý nos.   Ideálně formace vyhlíží tak, že stín střední svíčky dalece přesahuje předcházející svíčku, její tělo však ne.

V některých případech tělo pin baru přesahuje předcházející svíčku, poté se však jedná o méně spolehlivý signál.  

Jak obchodovat cenovou formaci Pinocchio pomocí binárních opcí?

Nyní, když jsem si vysvětlili, jak formace vypadá na grafu, můžeme přejít k doporučením pro samotné obchodování. Do pozice vstupujeme teprve, jakmile získáme potvrzení utvoření formace, tedy pokud při stoupajícím trendu tělo třetí svíčky přesáhne tělo druhé svíčky.

Pouze tehdy můžeme považovat formaci Pinocchio za utvořenou a očekávat pravděpodobný růst ceny podkladového aktiva.

Za této situace můžete uvažovat o koupi binární call opce.

Pokud se naopak jedná o sestupný trend, třetí svíčka z formace by měla přesáhnout předcházející svíčku ve směru odshora dolů.

Tato cenová akce nám napovídá další pokles ceny podkladového aktiva, koupíme tedy binární put opci.

Jednoduchá strategie průniku přes support či rezistenci

V případě binárních opcí platí, že úspěšným je ten obchodník, který je schopný správně předpovědět další směr ceny podkladového aktiva, přičemž otázka, kde se růst či pokles ceny zastaví je podružná.

Pomoci obchodníkovi v analýze trhu může strategie průniku (breakout strategy), která považována za jednu ze základních.  

Nejdříve bude dobré vysvětlit si principy samotného obchodování průniků. Vycházíme z předpokladu, že cílem účastníků trhu je vytvořit zisk. Pokud jsou přesvědčeni, že k vytvoření zisku vznikla či vzniká příležitost, pokusí se ji využít a vloží na trh své peníze.  V takovém případě dojde k posunu ceny ať už v jednom či druhém směru. Pokud na trhu chybí relevantní impulz, aktivita obchodování klesá a cena se nehýbe.

Při obchodování s binárními opcemi lze vydělat peníze i v případě, že nedochází k pohybu ceny podkladového aktiva. Něco takového není na většině ostatních obchodních nástrojů, například na forexu, možné.  Zde musí měnový pár vykazovat obchodní aktivitu, pokud mají účastníci trhu generovat zisk.

Jak se cena chová blízko klíčových úrovní podpory či rezistence?

Jakmile dojde ke zveřejnění tržně relevantní zprávy či těsně před ní, obchodníci předpokládají příležitost zisku a otevřou příslušné obchodní pozice podle toho, jaký směr obchodování očekávají.  Předtím než cena prorazí své obchodní pásmo, může několikrát otestovat úroveň klíčové rezistence nebo supportu. Například v situaci, kdy je testována rezistence, tedy ve směru vzhůru, mohou být pokusy o její překonání několikrát odraženy, pokud však mají kupující dostatek síly, bude odražení v následných pokusech slabší a slabší.

Obdobně je to v situaci, kdy se prodávající snaží překonat linii podpory, supportu ve směru dolů. Obchodování může několikrát pokusy prodávajících odrazit, pokud však následné korekce nemají dostatek síly, je nakonec proražení supportu pravděpodobné. Pokud se tak opravdu stane, můžeme očekávat rychle navýšení obchodního objemu na aktivu a rychlý posun ceny ve směru proražení klíčové úrovně.

Jak proražení supportů a rezistencí obchodovat?

Jak už jsme si řekli výše, předtím než dojde k proražení rezistence, může ji obchodování několikrát otestovat, přičemž každým odražením se k ní více a více přibližuje. V případě supportů je situace obdobná pouze v opačném směru. V takových případech můžeme často pozorovat, že tlak kupujících respektive prodávajících je po několika pokusech o proražení tak silný, že obchodování klíčovou úroveň přesvědčivě prorazí a bez zastavení pokračuje daleko za oblast, kterou delší dobu nemohlo proniknout.

Situace je dobře viditelná na grafu níže:

Obchodování těchto průniků prostřednictvím binárních opcí je poměrně jednoduché, což je jeden z důvodů, proč jsou tak oblíbené u velkého množství obchodníků.  Klíčovou schopností tradera je správně rozeznat klíčové úrovně podpory a odporu, po jejichž proražení cena buďto výrazně oslabí, nebo naopak vzroste. Jistějších výsledků při použití této strategie dosáhneme v jasném trendu.

Obchodník by měl koupi put opci v případě proražení linie podpory (supportu) a call opci v případě proražení linie odporu (rezistence).

Obchodování binárních opcí s pomocí indikátoru RSI

Index relativní síly, známý pod zkratkou RSI (Relative Strength Index) umožňuje obchodníkovi lépe zhodnotit sílu aktuálních pohybů na trhu. Řadíme jej mezi takzvané oscilátory a největší uplatnění nalézá v případě postranního obchodování, tedy kdy nezaznamenáváme výraznější trend. Pomocí něj si může obchodník udělat lepší obrázek o rychlosti a rozsahu cenových změn v obchodování.

Pokud je obchodník přesvědčen, že obchodování zůstane v postranním trendu, může mu RSI poskytnout nákupní či prodejní signály. V případě, že křivka RSI indikátoru přesáhne úroveň 70, poté je obchodování takzvaně překoupené je možné uvažovat o koupi put opce. Naopak ve chvíli, kdy indikátor dosáhne hodnot pod úrovní 30, označujeme trh za přeprodaný a je načase zvážit koupi call opce.

Jedná se o indikátor technické analýzy, který je svou jednoduchostí přístupný také začínajícím obchodníkům a jako takový se těší značné popularitě. Pro jeho nastavení musíme do obchodního klienta nastavit pouze periodu, v rámci které bude RSI vypočítán. Autor tohoto indikátoru, J. Welles Wilder doporučoval používat 14denní periodu, svou oblibu si však našly také 9denní a 26denní periody. 

V případě, že byste chtěli použít RSI v případě trhu nalézajícího se v trendu, je dobré jej zkombinovat s ostatními nástroji, například klouzavými průměry, jelikož RSI samotný bude generovat množství falešných signálů.

Kromě obchodování pomocí úrovní přeprodanosti (30) a překoupenosti (70) můžeme také sledovat divergenci (odklon, rozbíhání) křivky RSI a ceny podkladového aktiva.

Pokud nový vrchol ceny (maximum) je vyšší než předcházející a zároveň je poslední vrchol křivky RSI nižší nežli předcházející, jedná se o takzvanou medvědí divergenci. Jinými slovy, pokud investiční instrument vytváří vyšší vrchol, zatímco indikátor vytvoří nižší vrchol. V takovém případě je vhodné uvažovat o koupi put opce.

Opačná situace nastává ve chvíli, kdy instrument vytváří nižší dna, ale indikátor vytváří dna vyšší, v tu chvíli se jedná o býčí divergenci, kterou obchodníci využívají pro vstup do dlouhé pozice prostřednictvím nákupu call opce.

Je třeba upozornit, že divergence se mohou formovat po relativně dlouhou dobu předtím, než skutečně dojde k obratu trendu, je tedy rozumné počkat na potvrzení nového směru obchodování, než vstoupíme do pozice.

Strategie pro binární opce při využití MACD signálů

Důležitou fází v kariéře každého obchodníka s binárními opcemi je tvorba, testování a vylepšování vlastní obchodní strategie takzvaně šité na míru.

Trader by si měl hned na počátku rozvíjení své obchodní strategie určit svou klíčovou paletu nástrojů a dovedností používaných v technické analýze.

V průběhu let bylo pro účely obchodování na devizových či akciových trzích vyvinuto dnes již nepřehledné množství obchodních systémů, strategií a indikátorů. Výběr těch správných vždy záleží na subjektivní, obchodním stylu každého tradera a odráží jeho názor na rozhodující faktory, které ovlivňují chování ostatních účastníků trhu a vývoj ceny instrumentu.

Začínajícím obchodníkům lze doporučit držet se několika základních indikátorů, po jejichž pochopení a otestování v praxi mohou přejít ke složitějším, které budou více odrážet jejich obchodní přístup.

Mezi takovéto jednodušší a velmi známé indikátory patří MACD (Moving Average Convergence Divergence), který oceníme  především během trendového obchodování.

Důležitou úrovní je zde nulová hodnota, která při protknutí historiogramem označuje počátek změny trendu.

MACD historiogram informuje o síle tržních pohybů, čím delší je linie, tím je pohyb silnější.  Kromě toho poskytuje také ověření při uzavírání pozic. Jakmile se začne délka linií zkracovat, můžeme se začít domnívat, že síla trendu klesá, a proto může dojít k jeho obratu.

MACD signální linie poskytuje funkci potvrzovacího signálu přičemž je ve srovnání s historiogramem mírně opožděná.

Kompetentní a trvale ziskové obchodování pomocí MACD vyžaduje od obchodníka schopnost rozlišit spolehlivé signály od falešných.  Snaha maximalizovat svůj zisk může snadno vést k otevírání pozic na základě méně spolehlivých signálů, či rovnou signálů falešných.

  

Za potvrzený signál můžeme považovat situaci, kdy MACD protkne nulovou linku (hodnotu 0) a linie historiogramu se prodlužují.

Důraz by měl být kladen na přesvědčivý průnik nulové linky bez znatelného zaváhání. Na trh by obchodník měl vstupovat teprve poté, co dojde k uzavření svíčky, která vedla k vytvoření obchodního signálu. Teprve poté, co dojde takzvaně k potvrzení obchodního signálu, by měl následovat nákup opce v požadovaném směru.

Důležitá je také otázka časového rámce, na kterém své obchody uskutečňuje.  Pokud svou analýzu provádí na hodinovém grafu, měl by uvažovat o opcích s exspirací 6-8 hodin od jejich nákupu.

I při použití pouze indikátoru MACD je možné dosahovat při striktním dodržení pravidel řízení rizik (money management) pozitivních výsledků.

Fibonacci retracement

Fibonacciho retracement jinak také známý jako Fibonacciho úrovně zpětných pohybů je důležitý a oblíbený nástroj technické analýzy používaný jak profesionálními obchodníky, tak amatéry.

Své jméno získal po slavném italském matematikovi Leonardu Fibonaccim žijícím na přelomu 12. a 13. století, po kterém je pojmenována takzvaná Fibonacciho posloupnost. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233… (21 + 34 = 55; 55 + 89 = 144)

V rámci této řady je každé nadcházející číslo rovno součtu předcházejících dvou.

Úrovně zpětných pohybů získáme tak, že vyšší čísla řady vydělíme mezi sebou, získáme tak například 55/89 = 61,797 %, 89/144 = 61,805 %

V praxi využíváme Fibonacciho úrovně zpětných pohybů tak, že si na daném časovém úseku na grafu načrtneme následující úrovně: 23,6 %, 38,2 %, 50,0 % a patrně nejdůležitější 61,8 %, ke kterým má obchodování tendenci se vracet (retracement). Tyto úrovně představují silné supporty případně rezistence, na kterých může dojít k obratu v obchodování.

Základy strategie

Nejdříve je potřeba na grafu identifikovat převládající trend, ať již rostoucí či klesající, a odražení (zpětný pohyb), po kterém obchodování pokračuje ve stejném směru. Na trh vstupujeme během začátku odražení prostřednictvím call či put opce v závislosti na tom, zda trh roste, nebo klesá.

Nyní je potřeba zakreslit Fibonacciho úrovně ve směru dalšího obchodování. V závislosti na Vámi používaném obchodním softwaru v případě vzestupného trendu nejdříve klikneme na dno a táhneme, případně klikneme Fibonacci až k poslednímu vrcholu. Pokud obchodujeme v sestupném trendu, nejdříve označíme důležitý vrchol a táhneme Fibonacci nástroj k poslednímu dnu.

Tímto jsme získali úrovně, na které se obchodování s poměrně vysokou pravděpodobností vrátí a dojde k dalšímu pokračování trendu. 


Ilustrativní obrázek

Evropská unie omezuje CFD obchody na forexu a zakazuje binární opce pro retailové investory

27.03.2018
Ilustrativní obrázek

Binární opce: podvod, nebo příležitost?

05.02.2018
Ilustrativní obrázek

Facebook zakazuje reklamy propagující kryptoměny a ICO

30.01.2018
Ilustrativní obrázek

Na připomínky k úpravám obchodování CFD a opcí zbývají jen necelé dva týdny

25.01.2018
Ilustrativní obrázek

Bude se muset EU obejít bez binárních opcí a omezí CFD? Je to pravděpodobné

09.01.2018

Opční stratég: Platfomy na binární opce mívají schovaná "kazítka" obchodů, vykopávají ze systému lidi s výdělkem a až podezřele často krachují

20.11.2017

Binární opce: Izraelský parlament schválil zákaz obchodování s binárními opcemi

24.10.2017

Binární opce jsou podvod, rozhovor s profesionálním mentorem Rostislavem Navrátilem

28.06.2017
Ilustrační foto

ČNB varuje před platformou Binatex

17.05.2017

Ti nejlepší brokeři pro obchodování s binárními opcemi pro rok 2016

01.12.2016

ČNB varuje před aktivitami společnosti OPN LTD, nenechte se napálit

28.12.2015

Nový obchodní algoritmus slibuje 75% úspěšnost. Revoluce pro binární opce?

23.12.2015

Jak na obchodování s bitcoiny přes obchodování s opcemi?

15.12.2015
Odeslat článek e-mailem


Související články
Ilustrativní obrázek

Ceny ropy se dostaly na svá sedmnáctiletá minima

Ilustrativní obrázek

Rusko volá po nové dohodě na omezení těžby ropy na širší platformě než jen OPEC

Ilustrativní obrázek

ČEZ získal 51% podíl ve firmě Geomet zabývající se projektem těžby lithia na Cínovci

Ilustrativní obrázek

Cena ropy v průběhu dne rostla, prohlášení V. Putina směrem k Saúdské Arábii však změnilo její směr

Ilustrativní obrázek

COVID, burzy a komodity

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.