Bez Andreje Babiše se v zemědělství nic neudělá. On si vás získá, vytěží z vás, co je pro něj dobré a pak vás zakousne a to udělá s celým státem, říká bývalý majitel Agro Jevišovice

05:55 | Redakce W4T | Diskuze

Andrej Babiš, tedy jeho hnutí ANO, již suverénně vede v průzkumech volebních preferencí nespočet měsíců v řadě.

Foto: www.anobudelip.cz

A navzdory kontroverzím, kauze Čapího hnízda, korunovým dluhopisům i nahrávkám rozhovorů s novinářem o přípravě kompromitujících materiálů Babišovi pomohlo i to, že byl odvolán z pozice ministra financí. A zdá se, že se stává v politice nezdolným a nesmrtelným, ať se okolo něj děje cokoli.

Odvolání Andreje Babiše z pozice ministra financí se dá označit jako dar od premiéra Bohuslava Sobotky - pomohl předsedovi ANO se stylizovat do role oběti, a také mu uvolnil ruce pro volební kampaň, navíc stylizace do role obětního beránka také celkem spolehlivě funguje a je až s podivem, jak veřejnost slyší na mimikry bezelstnosti a nevinnosti u muže, jenž díky své dravosti a neohroženosti vybudoval impérium s obratem v roce 2014 ve výši téměř 167 miliard korun a s téměř 34 000 zaměstnanci.

Pod Agrofert, který je dnes ukrytý ve svěřenském fondu, spadá zhruba 250 firem, ohromující je i další číslo – zemědělské aktivity Andreje Babiše zahrnují zhruba 1,3 procent celkového území České republiky a pokud se hovoří o střetu zájmů kvůli tomu, že politik drží (držel) a dnes pomocí svěřenského fondu skrytě vlastní mediální skupinu MAFRA, na daleko větší střet zájmů ukazuje vliv v Zemědělském výboru Poslanecké sněmovny prostřednictvím Jaroslava Faltýnka.

Vzhledem k tomu, jaký má Babiš vliv na českou krajinu, tedy jak jsme uvedli, 1,3 procent území, to může mít fatální důsledky – a viděli jsme to například během prosazování podpory biopaliv. O negativním vlivu současného zemědělství v krajině jsme psali například zde. A i když se jeví koblihy zdarma od politika, které se kvůli stylu vedení kontaktní kampaně staly pro Andreje Babiše prakticky synonymem, může se stát, že v důsledku fatálních škod v české krajině či kvůli dalšímu prosazování různých podnikatelských zájmů, bude pro české občany naopak každá kobliha velice drahá a vzpomínka na její chuť bude hořká. A astronomická míra zhodnocení investice do každé jednotlivé koblihy a do každého volebního hlasu jen ilustruje, jak dokonalý je u Andreje Babiše tah na branku.

Zajímavé také je, co o působení Adreje Babiše a Agrofertu v zemědělství uvádí echo24.cz letos 15.7.: „Skandál nebývalých rozměrů v souvislosti s rozdělováním zemědělských dotací pro Česko znamenalo například pochybné rozdělování dotací pro holding Agrofert. Evropská komise totiž odhalila riziko manipulací s částkou 1,5 miliardy korun, kterou v letech 2014 a 2015 Agrofert inkasoval. Členem představenstva holdingu byl tehdy Jaroslav Faltýnek (místopředseda hnutí ANO), který na rozdělování dotací dohlížel jako člen dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Tím se podle Komise dopustil střetu zájmů.“

 

Dejme mu šanci po ODS a ČSSD

Jenže věci ani zdaleka nejsou postavené tak, že bychom museli označit voliče za hlupáky, když chtějí volit toho, koho chtějí. Současný stav jen ilustruje marasmus, v jakém se dlouhodobě nachází česká politika. Celkem trefně tento stav věcí vystihl v rozhovoru W4T.CZ majitel Student Agency Radim Jančura: „Za 27 let od revoluce se u nás pořád u moci střídala ODS a ČSSD. Tak proč nedat čtyři roky Babišovi, ať ukáže, co umí…“ Tato věta celkem jasně vystihuje atmosféru ve společnosti, a také poukazuje na skutečnost, jak se po celé dlouhé roky dělila ODS s ČSSD o moc. Každý si musí položit otázku, jestli Babišovo ANO není nakonec lepší, pokud si vzpomeneme, co se všechno v posledních dekádách odehrávalo.

Takzvaná Opoziční smlouva ukazovala v celé své „kráse“ to, co probíhalo mimo její trvání skrytě a nejen na úrovni celostátní politiky, nýbrž i v té komunální a krajské. Nakonec voliči v posledních sněmovních volbách zúčtovali jen s ODS, ale ČSSD nechali i nadále dýchat, až se tomu někteří politologové i samotní politici ČSSD divili, i když sociálním demokratům samozřejmě trochu pomohlo, co se odehrávalo před minulými sněmovními volbami.

Ale osud ODS měli nad sebou sociální demokraté jako Damoklův meč, a během celého současného volebního období se ČSSD snažila této hrozbě zamezit. Ukazuje se tedy, že současná pozice Andreje Babiše není jen jeho zásluhou, ale také zásluhou dalších politických hráčů, kteří se zdiskreditovali. Jenže tu máme také kromě ODS, ČSSD a ANO i další politické subjekty na scéně – ať už se jedná o parlamentní, neparlamentní či kdysi parlamentní strany, žádná z nich nedokázala voliče oslovit v takové míře, jako právě ANO, které tedy za svou pozici nevděčí jen díky nějakým svým geniálním schopnostem, ale do značné míry těží z neschopnosti ostatních politických hráčů. Ti jsou dokonce tak neschopní, že voliči raději tolerují různé „mouchy“ Andreje Babiše a nejspíš ho půjdou znovu volit. Dokonce ani samotný politik přitom nepopírá svůj střed zájmů.

V březnu 2016 při projednávání kauzy Čapího hnízda Andrej Babiš v Poslanecké sněmovně prohlásil: „Střet zájmů. Další z vykonstruovaných kampaní je kampaň o mém střetu zájmů. Ano, mám střet zájmů. Ale já ho nezneužívám. Já jsem do politiky nechtěl. Vy jste mě zplodili. ODS a zkorumpovaný Kalousek, symbol korupce.“

Těchto několik vět stojí minimálně za analýzu. Zajímavé je, že Andrej Babiš nepopírá střet zájmů – to ukazuje jistou míru citu pro věc, kdy se voliči nesnaží za každou cenu vštěpovat svou verzi pravdy, která by jej ukázala jen v tom nejlepším světle. A jednoduše to z předsedy ANO nedělá člověka, který by podceňoval voličovu inteligenci. Totéž už ale nelze říci o tvrzení „Vy jste mě stvořili“ – to už podceňováním voličovy inteligence trochu zavání, protože kdo je tak vysoko v byznysu i v politice ví velice dobře, co dělá a jak si jít za svým. Argumentace stylu: „Já jsem tak trochu ňouma, náhodou jsem šel okolo, když si to ODS pokazila a musel jsem převzít žezlo, protože tu zrovna nikdo jiný nestál,“ přeci nemůže u nikoho obstát…

 

Tah na branku a zježné vlasy

Kromě toho, že ANO obratně vyplňuje mezeru na trhu s politikou, v jeho prospěch hraje také to, že hnutí přišlo před minulými sněmovními volbami na trh jako politická novinka s čistým kontem, těch pár šrámů v dobré pověsti jako korunové dluhopisy Andreje Babiše nebo Čapí hnízdo volič toleruje ve srovnání s tím, jaká velká má očekávání a ve srovnání s tím, co podle něj napáchali jiní.. Velká očekávání jednoduše stále ještě voliče oslňují, a některé souvislosti nevidí nebo dokonce ani vidět nechtějí.

Důležitou ingrediencí v koktejlu úspěchu je také skutečnost, že ANO má velice dobrý marketing politiky ve velkém stylu, která oslovuje masy. Prostor po ODS a ČSSD měli šanci vyplnit i jiní, postrádali ale ten správný tah na branku ve stylu Andreje Babiše.

Jenže pokud se řekne „Tah na branku Andreje Babiše“ leckomu se z toho ježí vlasy hrůzou na hlavě. Tedy ty vlasy, které zbyly Bohuslavu Sobotkovi se určitě ježily a nejen v momentě, kdy dospěl k zoufalému kroku Andreje Babiše odvolat poté, co s ním poměrně dlouho vládl a žádné střety zájmu, Čapí hnízda ani dluhopisy mu příliš nevadily.

Kdo se také nesměje pojmu o ježení vlasů hrůzou z tahu na branku Andreje Babiše, jsou různí lidé z byznysu. Tedy s výjimkou podnikatele Milana Sládečka, který Agrofertu (tedy kyperské firmě napojené na Agrofert) prodal firmu na dovoz a zpracování masa. Vlasy se mu zježit už nemohou, protože je po smrti. Rok po transakci za 45 milionů korun za Sládečkem přišli právníci Agrofertu a požadovali zpět dvě třetiny peněz z transakce, protože podnikatel prý Agrofert podvedl.

Problém se ale může jevit spíše v tom, že Agrofert prostřednictvím kyperské firmy tajně ovládl společnost, od které odebíralo zboží Tesco, které spolupracovat přímo s Agrofertem odmítlo. Když pak ale vyšlo najevo, že bývalou Sládečkovu firmu ovládá Babiš, Tesco s ní ukončilo spolupráci a Agrofert chtěl zpět dvě třetiny z kupní ceny podniku, podnik už asi jednoduše nebyl tak atraktivní… Na konci řetězce událostí bylo, že Milan Sládeček měl rakovinu a skončil v exekuci, sebevražda se mu asi jevila jako jediné řešení. Jestli podobně dopadnou i někteří političtí soupeři Andreje Babiše, si musíme teprve počkat stejně jako na to, jaká by byla v takové situaci reakce voličů ANO.

Za zmínku stojí také případ Jana Bočka, který firmu řídil od roku 1990 firmu Kostelecké uzeniny. V roce 2004 získal podíl ve výši 34 procent Andrej Babiš. Ten společnost za velmi dramatických okolností ovládl celou v roce 2005. Jenže s jídlem roste chuť.

Ostatní akcionáři firmy shodou okolností zrovna čelili trestnímu stíhání a věřitelská banka – tehdy Citybank hrozila zastavením financování, pokud nebude mít podíl v celém podniku pouze jediný akcionář. A nenabízel se nikdo jiný, než Andrej Babiš…

Andrej Babiš ovládl rovněž významného dodavatele Kosteleckých uzenin, tedy firmu Agro Jevišovice a provázely to různé okolnosti, jako například skutečnost, že firma měla spálenou úrodu atd… Bývalý majitel Agro Jevišovice Bohumír Rada k tomu ekluzivně pro W4T.CZ říká: „Naletěl jsem Andreji Babišovi stejně jako většina lidí na ty jeho krásný slova, kteří ho chtějí teď volit. Oni ale znají jen jeho marketingový obraz a ne to, jaký opravdu je. Andrej Babiš mi kdysi tvrdil, ještě než vstoupil do politiky, že ovládá, kdo bude ministr atd. Že bez něho se v zemědělství nic neudělá. On si vás získá, vytěží z vás, co je pro něj dobré a pak vás zakousne, jako krokodýl a to udělá s celým státem, jsem o tom přesvědčený. O firmu se ale pořád soudím. Teď měl po dvou letech případ řešit Krajský soud v Brně, právní zástupce Agrofertu ale poslal týden dopředu dopis, že je dlouhodobě v zahraničí.“

V oficiální tiskové zprávě Agrofertu se přitom hovoří, že Babišův koncern převzal Agro Jevišovice, protože mu dlužilo 250 milionů korun.

O dalším případu jsme psali zde. V článku je popsán případ společnosti United Bakeries, o jejíž převzetí měl Agrofert zájem. Tedy Babišova firma v tom duchu vystupovala, nakonec se ukázalo, že to tak nemuselo být zcela pravda. Řízení možná záměrně protahoval slovenský antimonopolní úřad, během procesu přitom od United Bakeries odešli obchodní partneři k Babišovu Penamu – očekávali totiž, že Agrofert brzy United Bakeries převezme, a obchodních záležitostech již vyjednávali jen s lidmi od Babiše. Vše mělo nakonec soudní dohru atd.

Jisté přitom je, že uvedené příklady z podnikatelského prostředí nejsou jediné a střetu s Andrejem Babišem se obávají i jiní lidé z byznysu. Redakci W4T.CZ je známá totožnost podnikatelů, kteří svým oborem konkurují firmám z holdingu Agrofert. A nejspíš dočasné problémy s likviditou se rozhodli vyřešit prodejem některých nepotřebných nemovitostí. Jejich největší obavou přitom bylo, aby se o těchto transakcích nedozvěděl Andrej Babiš nebo lidé z jeho okolí. Byli si totiž jistí tím, že pokud by v těchto kruzích jejich problémy provalily, dopadlo by to tak, že by se lidé z Agrofertu nějakým nepěkným způsobem snažili využít momentální slabosti konkurence, a nikdo nepředpokládal, že by ta reakce byla ve stylu Mirka Dušína z Rychlých šípů a podle pravidel fair play. Zde se nabízí spíše podoba s postavou Dlouhého bidla.

Zdroj:redakce
Líbil se vám článek?
+0 / -0
Odeslat článek e-mailem
Anketa

Koho budete v nadcházejících volbách pravděpodobně volit?

Hnutí ANO 4
TOP 09 3
ODS 17
ČSSD 1
KDU-ČSL 1
SPD 11
Piráty 7
STAN 1
Jiné 4
Celkem hlasů: 49
Diskuze
Vstoupit do diskuze
V diskuzi zatím není žádný komentář. Buďte první, kdo bude komentovat.

Portál W4T.CZ používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.